Fundusze Europejskie - Powiat Ostrzeszowski

Report
POWIAT
OSTRZESZOWSKI
Fundusze Europejskie
W latach 2007 – 2011 Powiat Ostrzeszowski
występował o dofinansowanie 26 projektów,
z czego pozytywną ocenę uzyskały 23 projekty
na łączną sumę 31 916 741 zł.
Dofinansowanie z UE wyniosło ponad 21 mln zł.
W rankingu opublikowanym
przez tygodnik
„Wspólnota” (nr 50/1056)
Powiat Ostrzeszowski
uplasował się na
3 miejscu Wielkopolsce
i 44 w Polsce
pod względem ilości
pozyskanych środków
z Unii Europejskiej w latach
2007-2013
Powiat Ostrzeszowski
korzystał z funduszy:
- Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
Powiatowy Zarząd Dróg
w Ostrzeszowie
Inwestycje drogowe
w 2011 roku wartość inwestycji drogowych powiatu to ponad 10 mln zł
Fot. PZD
Znaki i poszerzenie jezdni
Termomodernizacja
budynków instytucji użyteczności publicznej
w Ostrzeszowie
(projekt realizowany w ramach WRPO,
wartość inwestycji: 4 094 342 zł.)
Fot. R. Janicki
Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrzeszowie
Programy aktywizujące rynek pracy
w latach 2008-2010 wartość projektów to ponad 5 mln zł
Fot. Starostwo Powiatowe
Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrzeszowie
Fot. PUP Ostrzeszów
Zespół Szkół Nr 3
Nowe kierunki kształcenia
Fot. ZS Nr 3
Zespół Szkół Nr 3
Zakup specjalistycznego
sprzętu
Programy stypendialne
Fot. ZS Nr 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Projekt „Aktywność naszą szansą”
(realizowany w ramach EFS
Wartość projektu to 888 277 zł)
Fot. PCPR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Projekt „Aktywność naszą szansą”
(realizowany w ramach EFS)
Fot. PCPR
Zakład Aktywności Zawodowej
w Książenicach
Działalność produkcyjno - usługowa
Fot. ZAZ
Zakład Aktywności Zawodowej
w Książenicach
Fot. ZAZ
Dodatkowe informacje można uzyskać
na stronie internetowej
www.powiatostrzeszowski.pl

similar documents