click aici

Report
CONFERINȚĂ REGIONALĂ
Sibiu
17-18 februarie 2012
Promovarea accesului angajaţilor
din industria de morărit, panificaţie, patiserie,
cofetărie la Programe de FPC inovatoare, moderne,
de calitate europeană
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013
Axa prioritară 2 „Corelarea Învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea
Profesională Continuă”
Contract nr. POSDRU/80/2.3/S/57115
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Domenii de implementare și programe de formare asociate
Panificațiepatiseriecofetărie:
• Brutar
• Patiser
• Cofetar-patiser
• Brutar-patiserpreparator produse
făinoase
Morărit
• Morar
• Morar-silozar
Analiza
calității
produselor
alimentare
• Tehnician analize
produse
alimentare
Centre regionale
Galați:
București:
• Colegiul de Industrie Alimentară
”Elena Doamna”
• Stația pilot morărit – SC Moara Spicu
SRL
• SC Arcada SRL
• USAMVB – Facultatea de Zootehnie
• Spații de teorie
• Stația pilot de panificație-patiseriecofetărie
• Stația pilot de analize produse
alimentare
Centrul regional Galați
Colegiul
“Elena
Doamna”
• Săli informatică
Centrul regional Galați
Colegiul
“Elena
Doamna”
• Săli curs
Centrul regional Galați
Colegiul
“Elena
Doamna”
• Atelier panificație
Centrul regional Galați
Colegiul
“Elena
Doamna”
• Atelier patiserie
- cofetărie
Centrul regional Galați
Valțuri de
măcinare
Moara
Spicu
Stație
pilot
morărit:
Sită plană
cu 24
rame, 4
pasaje
• Stație pilot
Programele de
formare pentru
calificările Morar și
Morar-silozar se vor
desfășura exclusiv la
Galați!
Centrul regional Galați
Moara
Arcada
• Atelier practica
Centrul regional București
USAMV
• Stație pilot de panificație
– patiserie - cofetărie
Centrul regional București
Moară CD1
USAMV
Alveoconsistograf
Infraneo
Mixolab
• Stație pilot analize
de laborator
Programele de formare
pentru calificarea Tehnician
analize în industria
alimentară se vor desfășura
exclusiv la București!
Programe de calificare
Nivel III de
calificare –
1080 ore
• Tehnician analize
produse
alimentare
Nivel I de
calificare – 360
ore
• Brutar
• Morar
• Patiser
Nivel II de calificare –
720 ore
• Cofetar-patiser
• Brutar-patiser-preparator
produse făinoase
• Morar-silozar
Formarea profesională – Legea 53/2003 – Codul muncii
Art. 194
• obligativitatea
angajatorilor de a
asigura
participarea
angajaților la PFP,
cel puțin odată la
2 ani (≤ 21
angajați) sau 3 ani
(>21 angajați)
Art. 197, alin.
(2) și (3)
Art. 198, alin.
(1)
Art. 198, alin.
(3)
• pe perioada PFP
angajații
beneficiază de
drepturi salariale
și vechime în
muncă
• dacă angajatul a
fost trimis la PFP
de către angajator,
acesta nu poate
avea inițiativa
încetării CIM
pentru o perioadă
stabilită prin act
adițional
• nerespectarea
dispozițiilor de la
alin. (1) determină
obligarea acestuia
la plata tuturor
cheltuielilor
ocazionate de PFP,
proporțional cu
perioada scoaterii
din producție
Perioada estimativă de scoatere din producție a angajaților
Nivelul I
30 zile lucrătoare (cca. 5 săptămâni)
Zile practică staţie pilot – 9 zile
Nivelul II
65 zile lucrătoare (cca. 11 săptămâni)
Zile practică staţie pilot - 20 zile
Nivelul III
110 zile lucrătoare (cca. 22
săptămâni)
Zile practică staţie pilot - 30 zile
Repartizare ore în cadrul PFP
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
III
II
I
Nr. Ore
teorie
Nr. Ore
Nr. Ore
statia pilot practica la
locul de
munca
ANAMOB PFP - Intranet
Sistem
modern
pentru
gestionarea
și livrarea
PFP
Module de curs
Prezență
Grupa de participanţi
Calificări pentru profit
DOMENIUL
PANIFICAȚIE-PATISERIE-COFETĂRIE
Program de calificare BRUTAR
• Noţiuni introductive de tehnologia
informaţiei computerizate – 18 ore
• Noţiuni generale necesare pentru
desfăşurarea activităţii în domeniul
industriei alimentare – 24 ore
• Pregătirea materiilor prime şi auxiliare –
102 ore
• Prepararea aluatului – 78 ore
• Prelucrarea aluatului - 66 ore
• Coacerea semifabricatelor şi pregătirea
produselor finite de panificaţie pentru
depozitare - 72 ore
5%
20%
7%
28%
18%
22%
Program de calificare PATISER
• Noţiuni introductive de tehnologia
informaţiei computerizate – 18 ore
• Noţiuni generale necesare pentru
desfăşurarea activităţii în domeniul
industriei alimentare – 24 ore
• Materii prime, materiale auxiliare şi
echipament tehnologic folosit în
pregătire – 72 ore
• Prepararea şi prelucrarea aluaturilor de
patiserie şi a sortimentelor specifice –
210 ore
• Pregătirea produselor finite de patiserie
pentru depozitare - 36 ore
10% 5% 7%
20%
58%
Program de calificare COFETAR-PATISER
• Tehnologia informaţiilor şi
comunicaţiilor - 24 ore
• Organizarea activităţii unităţilor
de alimentaţie - 108 ore
• Semipreparate de patiseriecofetărie – 138 ore
• Realizarea produselor de patiserie
- 162 ore
• Realizarea produselor de cofetărie
- 198 ore
• Pregătirea produselor pentru
comercializare - 90 ore
3%
13%
15%
28%
19%
22%
Program de calificare
BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE
•
•
•
•
•
•
•
•
Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor - 24 ore
Calitatea şi igiena alimentelor, sănătatea şi
securitatea muncii - 30 ore
Materii prime, materiale auxiliare şi pregătire
pentru producţie – 72 ore
Prepararea şi prelucrarea aluatului pentru
obţinerea prduselor de panificaţie – 108 ore
Prepararea şi prelucrarea aluaturilor de patiserie
şi a sortimentelor specifice - 228 ore
Prepararea şi prelucrarea aluaturilor pentru
produse făinoase - 114 ore
Procese termice - 90 ore
Pregătirea produselor pentru livrare - 54 ore
3% 4%
8%
10%
12%
15%
16%
32%
DOMENIUL MORĂRIT
Program de calificare MORAR
• Competenţe informatice – 18 ore
• Noţiuni generale necesare pentru
desfăşurarea activităţii în domeniul industriei
alimentare – 30 ore
• Materii prime şi materiale: recepţia,
depozitarea şi pregătirea acestora în vederea
prelucrării - 72 ore
• Măcinarea cerealelor şi cernerea produselor
de măciniş: pregătirea echipamentelor de
măcinare şi de cernere, realizarea operaţiilor,
verificarea produselor rezultate – 204 ore
• Pregătirea loturilor de făină în vederea
livrării, ambalarea şi etichetarea produselor
finite – 36 de ore
10% 5%
8%
20%
57%
Program de calificare MORAR-SILOZAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei - 40
de ore
Igiena şi securitatea muncii; asigurarea calităţii – 62 de
ore
Aprecierea valorii nutritive - 12 ore
Recepţionarea şi gestionarea cerealelor - 70 de ore
Transferul de căldură la prelucrarea cerealelor – 88 de
ore
Măcinarea cerealelor – 110 ore
Cernerea produselor rezultate din măcinare – 110 ore
Sortarea şi curăţarea grişurilor – 110 ore
Obţinerea produselor intermediare şi finite de grâu - 90
de ore
Fabricarea crupelor, a produselor expandate şi a fulgilor
de cereale – 28 de ore
4%
6%
12%
9%
2%
10%
15%
12%
15%
15%
DOMENIUL ANALIZA CALITĂȚII
Program de calificare
TEHNICIAN ANALIZE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
• Utilizarea calculatorului şi prelucrarea
informaţiei – 60 de ore;
• Sănătatea şi securitatea muncii – 30 de
ore;
• Aplicarea măsurilor și legislației
specifice în industria alimentară – 120
de ore
• Determinarea valorii nutritive a
produselor alimentare – 60 de ore;
• Tehnica analizelor de laborator – 120
de ore;
• Efectuarea analizelor specifice în
funcție de domeniul de aplicabilitate –
690 de ore
3%
5%
11%
6%
64%
11%
Absolvenți
66 de
persoane au
absolvit
programe
de formare,
pana la
acest
moment
• Morar – 14 pers.
• Brutar – 27 pers.
• Patiser – 12 pers.
• Cofetar-patiser – 13
pers.
Cursuri în derulare
14 de
persoane
vor
finaliza
programul
de
formare
•Morar silozar
Cursuri cu începere imediată
București
Cofetar – patiser
Brutar
• Perioada de desfăşurare:
27.02.2012 – 05.07. 2012
• examen de evaluare 05.07.2012
• Perioada de desfăşurare:
12.03.2012-16.05.2012
• examen de evaluare 09.05.2012
Cursuri cu începere imediată
Galaţi
Patiser
• Perioada de desfăşurare: 05.03.2012 –
08.05. 2012
• examen de evaluare - 09.05.2012
Programe de
formare
profesională
complet
gratuite
AVANTAJELE
PARTICIPĂRII LA
PROGRAMELE
DE FORMARE
ORGANIZATE DE
ANAMOB
•
•
•
•
•
Subvenții
pentru
participanți
Certificat de
calificare
recunoscut
Cazare
Masă
Transport
Materiale de studiu
Echipament de protecție
• 700
lei/persoană/program
de formare
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A
INDUSTRIILOR DE MORĂRIT ȘI
PANIFICAȚIE DIN ROMÂNIA –
ANAMOB
Str. Cristea Mateescu nr. 2, bloc 35, scara 2, apt. 57,
sector 2, Bucureşti, 023667
Tel: +4021-242-2113, +4021-243-4400
Fax: +4021-242-1131
[email protected]
www.anamob.ro
www.anamob-cmfp.ro
Calificări pentru profit

similar documents