BALTAGUL

Report
EXPOZIȚIUNEA
Scriitorul plasează acțiunea într-un sat
din nordul Moldovei, Măgura Tarcăului.
Romanul are la bază imaginea eroinei
principale Vitoria Lipan.
 Vitoria
stând pe prispă și torcând
intr-o zi de toamnă, iși amintește de
soțul ei care este plecat cu oile la
Dorna.

INTRIGA
Vitoriei, gândindu-se la viața grea și plină de lipsuri a oierilor,
despărțiți pentru mult timp de femeile lor, i se sporește
îngrijorarea, căci soțul ei, nu mai intârziase niciodată așa mult.
Dragostea Vitoriei pentru soțul ei nu se stinsese, rămase la fel
ca în tinerețe, chiar și acum după douăzeci de ani. Ei aveau doi copii:
Minodora trimisă la educație la mănăstirea de maici de la Văratec și
Gheorghiță botezat așa după numele celălalt al tatălui său.
Temerile Vitoriei sunt întărite de un vis în care Nechifor trecea
călare o apă și avea fața întoarsă. Frământările o fac să ceară
părintelui Daniil să-i alcătuiască o scrisoare către fiul ei Gheorghiță
aflat cu turmele în bălți la Cristești,ca să-l cheme grabnic acasă. Ea se
roagă in fața icoanei Sfintei Ana, de la Mănăstirea Bistrița și ține post
în mai multe zile de vineri.
Sosirea fiului acasă o bucură și cu mare grijă îi împărtășește
planul ei de a pleca în căutarea lui Lipan. Pregătirile de drum includ și
confecționarea unui baltag, binecuvântat de preotul Daniil.
DESFĂȘURAREA ACȚIUNII
Înainte de plecare, femeia se spovedește preotului. Vitoria alege drumul
pe care bănuiește că l-ar fi ales și Lipan, face popasuri, întreabă oamenii și
i se confirmă că merge pe drumul cel bun. Vremea se strică, începe viscolul
și ei ajung cu greu la Fărcașa. La fierarul satului, moș Pricop care le
potcovește caii, își aduce aminte că, în toamnă, potcovise și calul lui Lipan.
Ajunși la Borca nimeresc la un botez. La Cruci au dat peste o nuntă.
De când au intrat in Țara Dornelor, neliniștea i-a sporit, aici află ca Nechifor
cumpărase trei sute de oi dintre care o suta le-a vândut unor gospodari care nu
mai gasiseră altele să cumpere.Urmărind traseul celor trei,Vitoria ajunge în
Sabasa, unde crâșmarul și soția lui iși amintesc doar de doi ciobani, nu de trei.
Cucoana Maria cunoștea si numele acestora: Calistrat Bogza si Ilie Cuțui.
La Suha, Vitoria îl găsește pe câinele de încredere a lui Nechifor.
Neobosită, ea cercetează împrejurimile, chibzuind unde ar putea să dea peste
osemintele lui Lipan. În drum spre Crucea Talienilor, câinele dă semne de
neliniște.
Într-o prăpastie Nechifor zăcea mort. Toată durerea sufletului ei
izbucni într-un strigăt. Cercetând cele aflate, ea vede căpățâna spartă de
baltag. Ajutată de domnul Toma și de soția acestuia, cucoana Maria, munteanca
rânduiește priveghiul. La coborârea sicriului in groapă, Vitoria trăiește un
adevarat sentiment de disperare strigând după cel mort cu atâta durere:
"Gheorghiță de ce m-ai lăsat!”.
PUNCTUL CULMINANT
Acțiunea devine extrem de tensionată la praznicul de pomenire
unde sunt invitați și presupușii asasini: Calistrat Bogza si Ilie Cuțui.
Vitoria discută cu cei doi și aduce vorba despre baltag, pe
care îl cere de la Calistrat Bogza. Îl incită pe suspectul asasin cu o
întrebare capcană adresată fiului ei:"Ce te uiți Gheorghiță așa pe
baltag? Este scris pe el ceva? “. Urmărind reacțiile presupusului
criminal, mărind tensiunea cu fiecare clipa, ea adaugă:"Gheorghiță
mi se pare că pe baltag este scris sange și acesta-i omul care a
lovit pe tată-tău".
Calistrat Bogza își pierde cumpătul și se arunca asupra lui
Gheorghiță, care dă drumul câinelui. Gheorghiță îl lovește pe ucigaș
cu baltagul in frunte. Nemaiavând încotro și căindu-se mult prea
târziu, muribundul cere să se spovedească mărturisind crima.
Complicele lui, Ilie Cuțui este arestat de jandarm. Vitoria se
simte mai ușurată știind că s-a facut dreptate.
DEZNODAMÂNTUL
O înfățișează pe Vitoria cu planurile
ei de viitor, căci vrea să aducă pe
Minodora la mormântul tatălui ei și să
reintre in posesia turmei furate.
Rânduiala s-a împlinit, dreptatea a
fost făcută, iar viața își va urma de aici
înainte cursul ei firesc.
ITINERARUL PARCURS DE VITORIA LIPAN(1)
Vitoria Lipan nu ascultă vorbele răutăcioase din sat si hotărăște
să-l caute pe disparut . După Bobotează face primul drum la
Mănăstirea Bistrița pentru ca Sf. Ana să-i lumineze mintea și să-i
arate calea pe care s-o urmeze. Vitoria si Gheorghiță pleacă la
Piatra unde au oprit la un han, acolo munteanca îi spune prefectului că
soțul ei plecase să cumpere niște oi de la Dorna și nu s-a mai întors,
deși trecuseră 73 de zile. Prefectul o asigură că o sa facă cercetări,
dar trebuie să facă o plângere.
Pe 27 februarie o duce pe Minodora la Mănăstirea Văraticului și
o lasă pe mâna părintelui Dănilă. Vitoria este nevoită să vândă niște
lucruri pentru a avea bani de drum. Primul popas îl face la Bicaz, apoi
la Calugăreni la casa lui David.
Ajungând la Fărcasa, unde sunt găzduiți de moș Pricop, fierarul.
Își potcovesc caii și află că și Nechifor și-a potcovit acolo calul în
drumul lui. La Borca întâlnesc mai întâi un botez unde trebuie să
participe, și să facă daruri noului născut, apoi întâlnesc un grup de
nuntași. Vitoria si Gheorghiță ajung la Vatra Dornei si află că acolo
Nechifor a cumpărat 300 de oi și a vândut 100 altor doi ciobani, cu
care a plecat mai departe spre Neagra.
Vitoria iși dă seama că lui Nechifor i s-a întâmplat ceva între
satul Sabasa si Suha. În satul Suha crâșmarul Iorgu Vasiliu iși aduce
aminte de trecerea unei turme de oi, dar cu doi ciobani , unul dintre
ei era Calistrat Bogza, iar celălalt, după cum zicea nevasta
crâșmarului, îl chema Ilie Cuțui.
DRUMUL PARCURS DE VITORIA LIPAN(2)
DRUMUL PARCURS DE VITORIA LIPAN(3)
REFERINȚE CRITICE
“Baltagul este, prin repeziciune și desăvârșit echilibru al expresiei, una din






cele mai bune scrieri ale lui M. Sadoveanu. Mulți prețuiesc aceasta scurtă
narațiune ca roman, vorbind de creația scriitorului, de posibilitatea psihologică a
eroilor. În fond, nimic din toate acestea, Vitoria, eroina principală, nu e o
individualitate, ci un exponent al speței. Scrierea nu poate produce emoții
estetice veritabile, decât acelui care o reduce la noțiunea unei civilizații arhaice.
Acum suntem in Dacia, în teritoriul muntenesc al oierilor, ca punct de
plecare. În virtutea transhumanței, păstori, turme, câini migrează în cursul
anului, calendaristic, în căutare de pașune și adăpost, întorcându-se la munte la
date întru veșnicie fixe. Cazul din Baltagul e, în punctul de plecare, acela din
Miorița.” George Călinescu
Bibliografie:
Literatura română pentru elevii de gimnaziu,
Mariana Badea, Mariana Negru;
Limba română, manual pentru cls. a VIII-a,
Ed. Humanitas;
Scriitori români, Doina Ruști;

similar documents