Aktiv etter skoletid er ett tilbud til alle barneskolebarn fra 4* * 7

Report
Oppegård IL og RAVS;
Aktiv Etter skoletid
Aktiv etter skoletid er ett nytt tilbud fra Oppegård IL, til
barneskolebarn fra 4. – 7. klasse
Aktiv etter skoletid arrangeres i Østre Greverud Idrettspark :
Onsdager, torsdager og fredager fra kl. 14.00– 16.30.
Matservering hver dag, oppstart av aktivitet fra kl. 15.00
Det er instruktører fra OI og elever fra Roald Amundsens
videregåendeskole Idrettslinje som leder tilbudet.
Første halvår blir barna introdusert for 6 forskjellige idretter.
Torsdager vil primært være utedag.
Tilbudet gjelder for perioden 25 sept. til 1. mai.
Vi setter av tid til lekselesing på torsdager og teori som bl.a.
kosthold, førstehjelp og idrettsteori.
Pris kr. 1.000,- pr mnd.
Påmelding via OI hjemmeside www.oppegardil.no. fra 10 sept.
Oppstart onsdag 25 september.
Velkommen !
Følg Oppegård IL på facebook og nettet, infoTV på Meny og klubbhuset.

similar documents