Slide 1

Report
Determinismul genetic
al grupelor sangvine
I. GENETICA MOLECULARĂ
II. GRUPELE SANGVINE
III. ARBORELE GENEALOGIC
Elev : Adina Mesenschi
Clasa : XII SN1
Profesor coordonator : Rodica Beicu
Colegiul National Banatean
I. Genetica moleculară
Gregor Mendel a fost primul om de ştiinţă care
a înţeles că trăsăturile ereditare se transmit
indirect prin intermediul factorilor ereditari
(gene) şi nu se transmit direct la copii, de la
părinţi.
Mendel a experimentat în mod deosebit pe
mazăre (Pisum sativum), plantă care se
reproduce prin autopolenizare
(autogamie).Meritul lui Mendel a fost
introducerea noţiunii de factor
ereditar - un corpuscul de natură
materială localizat în nucleul celular.
Studiul modului cum se comportă în descendenţă
hibrizii rezultaţi în urma monohibridizării şi dihibridizării
l-a condus pe Mendel la formularea teoriei factorilor
ereditari descoperind legile eredităţii :
 Legea purităţii gameţilor se referă la faptul că
gameţii sunt totdeauna puri din punct de vedere genetic
indiferent că provin din indivizi heterozigoţi sau
homozigoţi deoarece conţin doar unul din factorii
ereditari pereche.
 Legea segregării independente a perechilor de
caractere face referire la faptul că prin combinarea
probabilistică a gameţilor indivizilor din prima generaţie
F1 , apare în generaţia a doua F2 fenomenul segregării
caracterelor.
 Legea segregării caracterelor la hibrizii din F2
- caracterele se separă în raportul fenotipic de 3
dominant la 1 recesiv.
 Dacă de exemplu în F1 se întâlnesc două
persoane cu grupele sanguine AB, atunci în F2
probabilităţile descendenţilor vor fi aceleaşi în
genotip şi în fenotip, raportul de segregare fiind de
1:2:1 .
o Fenotip este un ansamblu de caractere sau
trăsături, ale unui organism: de exemplu
morfologia, proprietățile biochimice sau
fiziologice, dezvoltarea, comportarea.
Fenotipurile rezultă din exprimarea genelor
organismului, din influenţa factorilor ambientali,
ca şi din posibila interacţiune a acestor două
elemente. Fenotipul e dependent de genotip.
o Genotipul este compoziţia genetică (în alele),
relevantă pentru trăsătura de referinţă şi este
determinată în raport cu un anumit caracter.Este
acceptată ideea că genotipul moştenit, factorii
ambientali neereditari, precum şi combinaţia
acestor două elemente, contribuie la fenotipul
unui individ.
 Pornind în generaţia parentală de la doi
dublu homozigoţi, unul cu genele dominante şi
celălalt cu genele recesive, conform
principiului uniformităţii caracterelor în prima
generaţie toţi descendenţii/ hibrizii vor fi
100% dublu heterozigoţi în genotip şi
respectiv 100% de grup A şi Rh+ in fenotip,
adică vor exprima caracterul dominant/ gena
dominantă.
II. Grupele sangvine




Grupele sangvine sunt condiționate de o serie
polialelă ce cuprinde trei alele LA, LB și l. Alelele LA și LB
sunt dominante față de l.
Gena LA determină apariția grupei A II ( LALA sau LAl)
cu antigene A pe hematii și anticorpi β în plasmă.
Gena LB determină apariția grupei sangvine B III
(
LBLB sau LBl) cu antigene B și anticorpi α în plasmă.
Gena l recesivă este responsabilă de apariția grupei O
I ( ll) fără antigene pe hematii și cu anticorpi α și β în
plasmă.
Când cele două gene dominante LA și LB coexistă în
structura genetică a aceluiași individ ele condiționează o
grupă sangvină distinctă AB IV.
Bunicul
Bunica
Bunicul
Bunica
0I
AII
AII
AII
Unchiul
Matusa
Mama
Tata
AII
AII
0I
AII
Adina
Fratele
AII
OI

similar documents