Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker

Report
Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker o
kulturer.
Framväxten av olika genrer samt
betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
E
Dessutom kan eleven i viss utsträckning
urskilja och jämföra musikaliska
karaktärsdrag från olika genrer, epoker
och kulturer samt med viss säkerhet
urskilja olika instrument och
instrumentgrupper och beskriva deras
funktion i olika sammanhang.
C
Dessutom kan eleven i relativt hög
utsträckning urskilja och jämföra
musikaliska karaktärsdrag från olika genrer,
epoker och kulturer samt med relativt
god säkerhet urskilja olika instrument och
instrumentgrupper och beskriva deras
funktion i olika sammanhang.
A
Dessutom kan eleven i hög utsträckning
urskilja och jämföra musikaliska
karaktärsdrag från olika genrer, epoker
och kulturer samt med god säkerhet
urskilja olika instrument och
instrumentgrupper och beskriva deras
funktion i olika sammanhang.
Konstmusik, folkmusik och populärmusik
från olika epoker o kulturer.
Västerländsk
konstmusik:
1700-tal
1800-tal
1900-tal
Folkmusik:
Afrika
Asien
Europa
Amerika
Australien
Konstmusik
O Barocken
(från slutet 1600-tal till mitten 1700-tal)
O Wienklassicismen
(från slutet 1700-tal till mitten 1800-tal)
O Romantiken
(1800-talet)
Barocken
(från slutet 1600-tal till mitten 1700-tal)
O Orkestern utvecklas
O Instrumenten
O Vivaldi:
De fyra årstiderna
O
O
O
O Bach:
Air, Toccata
O
O
utvecklas
cembalo
Dur och moll utvecklas
Snirklig, praktfull,
oregelbunden, o
utsmyckad musik.
Musiken spelades vid
hoven o i kyrkor
Terassdynamik
O Händel:
Watermusic,
Hallelujakören
Wienklassicismen
(från slutet 1700-tal till mitten 1800-tal)
O Komplicerade former
O
O
O
O
O
vid uppbyggnad av
musiken
Ordning o reda
Spänning i ackorden
Enkel, lugn och klar
Inte lika snirklig som
barocken.
Crescendo/
diminuendo
O Haydn:
Avskedsymfonin
O Mozart:
Eine kleine nachtmusic
Nattens drottnings aria
O Beethoven:
Ödessymfonin,
Für Elise
Romantiken (1800-tal)
O Passion, känsla och
O
O
O
O
fantasi
Inspiration från
naturen
Virituostiden
Programmusik
Var mans egendom,
fler o fler börjar
spela
O Beethoven
O Mendelsson
O Chopin
O Liszt
O J Strauss
O Grieg
Ställ frågor:
Barock.
Cembalo?
Terassdynamik?
Snirkligt/pompöst?
Romantik
Passion/fantasi/dramatik,?
Virituos?
Programmusik?
Wienklass
Ordning o reda?
Enkelhet o klarhet?
Crescendo,
diminuendo?

similar documents