Jak ca*o i zdrowo przyszed*em na *wiat

Report
Barbara Świątek
1







Wprowadzenie
Zadania
Proces
Źródła
Ewaluacja
Konkluzja
Uwagi
2
Życie człowieka możemy podzielić na dwa główne etapy, których granicą
jest moment narodzin. Pierwszy etap – prenatalny, który wiąże się
z kształtowaniem organizmu natomiast etap drugi – postnatalny związany
jest ze zmianami, które na co dzień obserwujemy u siebie, najbliższych
a także innych ludzi. Śledzimy zmiany w budowie, zachowaniu
i funkcjonowaniu.
Spróbujmy więc odpowiedzieć sobie na pytanie jakie to zmiany zachodzą
w organizmie człowieka? Na jakie etapy możemy podzielić ten okres życia
i co ciekawego w nich zachodzi?
3
Waszym zadaniem jest przygotowanie prezentacji
multimedialnej, która zawierać będzie informacje
o przebiegu etapu rozwoju postnatalnego człowieka,
czyli okres od porodu do schyłku życia. Pamiętajcie , że
na tym etapie życia człowiek bardzo się zmienia.
Spróbujcie te zmiany usystematyzować.
Przygotowując prezentację pamiętajcie o regułach jej
tworzenia, tj. temacie, celu, zakresie merytorycznym,
środkach technicznych, szacie graficznej.
4
Zadanie polega na wyszukaniu informacji o etapach życia
po urodzeniu, ich specyfice oraz znaczeniu dla procesu
socjalizacji człowieka. Potrzebne informacje zbierać
możecie przy pomocy internetu oraz z innych źródeł.
Każdy zespół będzie wykonywał te same zadania,
a efekty waszej pracy będą konkurowały ze sobą.
5
Grupa zostanie podzielona na trzy zespoły. Każdy zespół
wybiera swojego lidera - osobę odpowiedzialną
za poprawność wykonania zadania.
Po zakończeniu pracy każda grupa dokonuje prezentacji
efektów wykonanego zadania.
Prezentacja powinna zawierać: ustną prezentację
przygotowaną w ciekawy sposób. Prezentacja powinna
być wykonana w programie Power Point.
Atrakcyjność prezentacji mogą podnieść np.: fotografie,
rysunki itp. elementy związane opracowywanymi
zagadnieniami.
6
Będziecie pracowali w grupach pięcioosobowych,
w których każdy będzie wykonywał określone zadanie:
Szperacz – naukowiec – będzie wyszukiwał
informacje w sieci lub innych źródłach
Redaktor – będzie opracowywał, redagował
informacje
Grafik – przygotuje prezentację multimedialną
Lider – podsumuje i zaprezentuje wykonane
zadanie
7
Zadaniem każdej z grup będzie zdobycie jak największej
ilości informacji związanych z wybranych z etapami
rozwoju ciąży i opracowanie tych zagadnień.
Pomocne w wykonaniu zadania będą
źródła z sieci Internet.
8








www.wsipnet.pl
www.bryk.pl/Biologia/Człowiek
www.psychologia-rozwoju-czlowieka.wyklady.pl
www.edukacja.edux.pl
www.studento.org
www.dbc.wroc.pl
Wikipedia, wolna encyklopedia
Encyklopedia zdrowia
9
Każda z wyżej wymienionych grup będzie miała
wystawioną ocenę zgodnie z tym, na ile zrealizowała
przyjęte zadanie oraz czy zrealizowała założone cele.
Wykonane zadanie zostanie ocenione zespołowo. Jedna
ocena określi jakość wykonania projektu. Ważna jest
ilość włożonej pracy, jak również ogólne wrażenie.
10
11
Po przedstawieniu prezentacji na forum klasy wykonawcy
dokonają samooceny, a następnie zostaną ocenieni przez
widzów i nauczyciela. Z tych trzech ocen punktowych
zostanie wyliczona wartość średnia.
Uzyskane przez grupę punkty zostaną przeliczone na
oceny szkolne zgodnie z tabelą.
12
To już koniec Waszej pracy. Szczęśliwie dobrnęliście
do jej końca. Mam nadzieję, że po wykonaniu tego
zadania Wasza wiedza na temat etapów życia człowieka
jest większa i w przyszłości ułatwi Wam funkcjonowanie
w społeczeństwie.
Mam również nadzieję, że praca nad wykonaniem tego
zadania sprawiła wam chociaż odrobinę przyjemności.
13

Na wykonanie zadania macie cztery tygodnie.

Na zajęciach, 27 października zaprezentujecie swoje
opracowania i zostaną one ocenione.

Każda grupa będzie maiła 10 minut na zaprezentowanie
swojej pracy.
14

similar documents