2015: Rok svetla - Týždeň vedy a techniky

Report
Dušan Chorvát
Medzinárodné laserové centrum
Svetlo - cesta od
technológie k rozumu
Na rozdiel od mechaniky, elektriny a chémie ktoré tvorili základ
technológií 20 storočia sa v nadchádzajúcom storočí očakáva rozvoj
nových smerov a technológií na báze FOTONIKY. Patria k nim o.i.
využitie obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltika), moderné informačné
technológie, biozobrazovanie (mikroskopia) a mnohé iné odbory.
Porozumenie princípom fotoniky otvára okrem technologických aj výrazné
filozofické posuny vo vnímaní a využívaní sveta okolo nás. Napríklad
koncept kvantového rezonátoru (lasera) je možné použiť na ilustráciu
fyziologických princípov na ktorých stoja javy spájané s pojmom živý
systém [1], v abstrahovanej podobe rozum alebo sociálne správanie.
[1] Chorvat D. Jr , Chorvatova A., Cardiac cell: a biological laser?, Biosystems 92 (1), 2008, 49-60
2015: Rok svetla
Rok 2015 bol Organizáciou spojených národov a UNESCO vyhlásený
za Rok svetla a technológií založených na svetle (www.light2015.org).
Rok svetla a Medzinárodné laserové centrum
Rozvoj ľudských zdrojov
Prepojenie vedy a priemyslu
Popularizácia
Prístup k novým
technológiám
GoPhoton! – Photonics for Everyone
projekt 7RP (FP7-ICT-2013-11), www.gophoton.eu
Jan.2014- Dec.2015, 50kEur (1MEur total)
Photonics Splash Bratislava:
Organizovaný v októbri 2015 v spolupráci Medzinárodného laserového
centra a Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Photonics4all
projekt H2020 (ICT-26-2014, PID 644606)
Jan.2015- Dec.2016, 28kEur
Cieľ aktivity koordinovanej MLC:
„New outreach tool OmniLight Laboratory will be developed, which will
allow to promote light with light. This tool will be a prototype of modular
instrumentation for light-based scientific shows, aiming to provide an
interactive light laboratory for presentation and education of photonics in
many related outreach activities (namely training workshops, exhibitions,
and scientific events, such as Night of the Researchers, Week of Science
etc.). It will provide a possibility to demonstrate the principles and
applications of light while using the advanced modes of light detection and
modulation.“

similar documents