Frelsi eða höft

Report
Frelsi eða höft?
Staðgöngumæðrun og staða kvenna
Tvenns konar viðhorf til kvenna I:
• Það er mikilvægt að konur eigi rétt á að fá aðstoð
við að eiga barn og gera það á þann máta sem
þær kjósa sjálfar. Konur ráða sjálfar líkama sínum
og geta með fullum rétti ráðstafað honum til að
ganga með barn fyrir aðra konu ef þær kjósa svo.
• með þessum möguleika er konum í fátækt og
erfiðri stöðu gert auðveldara fyrir að vinna sig út
úr aðstæðum sínum og slíkt getur valdeflt þær
Tvenns konar viðhorf til kvenna II
• Barneignir geta aldrei verið réttur nokkurs
manns. Boð konu eða sala á líkama sínum til
að ganga með barn fyrir aðra konu er
siðferðilega rangt þar sem konan hlutgerir
sjálfan sig og jafnvel markaðsvæðir viðkvæmt
og dýrmætt ferli.
• Með þessum möguleika hefur bæst við enn
ein leið til að niðurlægja og kúga konur í
erfiðum aðstæðum.
Skilgreiningar
• Kynfrumugjöf (Gamet donation)
• Staðgöngumæðrun
– Hefðbundin staðgöngumæðrun (e.traditional or
partial surrogacy)
– Staðgöngumeðganga eða full staðgöngumæðrun
(gestational surrogacy, full surrogacy, IVF
surrogacy)
• 40 mismunandi samsetningarleiðir til að búa
til barn með leiðum tækninnar
Foreldrahugtakið
• Móðir og faðir
–
–
–
–
–
•
•
•
•
Erfðafræðileg móðir
Meðgöngugmóðir
Félagasleg móðir
Erfðafræðilegur faðir
Félagslegur faðir
Tvær mæður
Ein móðir
Tveir feður
Einn faðir
Hvaða vanda er verið að leysa með
tækninni?
• Barnleysi:
– Getur haft mikil áhrif á hjón og sambúð þeirra.
– Getur valdið skömm, fólk forðast aðra sem eiga barn
– Getur valdið þunglyndi og kvíða
• Þráin eftir barni er sterk. Að eiga barn hluti af
sjálfsmynd margra og hugsunin um að geta ekki
átt eigið barn getur haft djúpstæð áhrif á líðan
þeirra.
(Sjá The “Kinder Egg” bls. 202)
Staða staðgöngumóðurinnar
• a.Kona sem kýs að ganga með barn fyrir aðra
konu í þeim tilgangi að láta gott af sér leiða
(velgjörð). Oft er hún í skyld parinu sem elur
upp barnið eða náinn vinur þeirra.
• b.Kona sem kýs að ganga með barn fyrir aðra
konu (par) vegna fjárhagslegs ávinnings eða í
hagnaðarskyni.
Hagnaður
• Kona er í fullum rétti án utanað komandi
afskipta til að gera það sem hún vill við eigin
líkama
• Hvað mælir gegn því:
– Viðskipti með börn
– Konan útsett fyrir kúgun
– Konan hlutgerð
velgjörð
• Jákvætt fyrir alla aðila, staðgöngumóðir er þar
gerandi og nýtur virðingar
• Hvað mælir gegn þessu:
– Erfitt að greina að velgjörð og hagnað
– Kúgun/þrýstingur getur verið til staðar
– Sömu vandamál í samskiptum staðgöngumóður og
verðandi foreldra geta komið upp í báðum
tilvikum. Deilur verða oft erfiðari viðfangs ef þær
eru innan fjölskyldu eða milli náinna vina
Hverjir fá aðgang að þjónustunni?
• Barnleysi pars (konu og karls)
– Læknisfræðilegar ástæður
– Hvaða sjúkdómsgreiningar eiga að liggja til
grundvallar?
• Samkynhneigt par (tveir karlar)
– Einhleypur karlmaður?
• Barnleysi vegna aldurs (kona eldri en 50 ára og
mistekst að verða ófrísk) eða félagslegar
aðstæður (krefjandi starf)
Lækningatend ferðaþjónusta
• Ísland og umheimurinn
– Þjónusta sem er almennt ekki veitt í okkar
nágrannalöndum
– Gætum trúlega ekki takmarkað þessa þjónustu við
íslenska ríkisborgara
– Greiddar bætur fyrir meðgöngu gætu orðið háar
þegar kraftar um framboð og eftirspurn takast á
Tilvitnun úr kanadíska læknablaðinu
• Eftir erfiðan morgun á skurðstofunni áttu bókaðan tíma
með nýjum sjúklingi; konu á upphafi meðgöngu. Hún er
í sinni þriðju meðgöngu og hefur fætt tvisvar, komin 6
vikur á leið. Það eru þrír einstaklingar sem bíða frammi:
konan sem gengur með barnið og foreldrarnir sem
lögðu til eggið og sæðið. Sérhvert þeirra hefur
spurningar og væntingar varðandi þessa meðgöngu.
Sérhvert þeirra óskar eftir að fá að vera með og vill eiga
þátt þeim ákvörðunum sem hugsanlega þarf að taka
D.R.Reilly, “Surrogate pregnancy: a guide for Canadian prenatal health care
providers”, CMAJ, 4(2007):483-485
Mannréttindi kvenna á meðgöngu
• Þungi konu á meðgöngu er hluti af líkama hennar
• Kona hefur fullan yfirráðarétt yfir líkama sínum,
gildir þar einu hvort hún gengur með barn sem er
komið frá hennar eigin eggi eða gjafaeggi
• Mæðravernd og ákvarðanir sem taka þarf á
meðgöngu slíkrar kona eru í engu frábrugðnar
ákvörðunum sem taka þarf í annarri mæðravernd
• Staðgöngumóðir hefur þar nákvæmlega sama rétt
og hver önnur móðir
Bindandi samningur?
• verðandi staðgöngumæður og verðandi foreldrar verði
skyldugir til að gera með sér bindandi samkomulag um
staðgöngumæðrun.
• Réttindi verðandi foreldra þarf einnig að tryggja með
samningi milli aðilanna, þ.m.t. að staðgöngumóðir geti ekki
hætt við að afhenda barnið við fæðinguna. Á sama hátt þarf
að tryggja að foreldrar geti ekki neitað að taka við barni eða
börnum, svo sem vegna veikinda, þroska- eða
sköpulagsfrávika hjá barninu eða ef um fjölbura er að ræða.
• Sú sem elur barnið skal þá ekki teljast móðir þess í skilningi
barnalaga, nr. 76/2003
Tillaga til þingsályktunar um staðgöngumæðrun
Staðgöngumæðrun í velgjörðaskyni
• Ekki mögulegt að gera bindandi samning fyrir
fæðingu barns sem getur verið grundvöllur
lögsóknar
• Slíkt á við á sviði viðskipta ekki á sviði fjölskyldu
og mannhelgi
• Talið mikilvægt að staðgöngumóður geti snúist
hugur
• Ekki ráðlagt að víkja frá þeim lagalega skilningi að
kona sem fæðir barn sé móðir þess þar til hún
lætur barnið frá sér (UK: 6 vikur)
Mikilvæg verkefni ef
staðgöngumæðrun yrði leyfð
• Skýrar verklagsreglur innan
heilbrigðisþjónustu þar sem mannréttindi
staðgöngumóður eru virt
• Setja upp sérstakt stuðningskerfi fyrir
þátttakendur.
• Gera ráðstafanir til að uppfylla mannréttindi
þeirra einstaklinga sem fæðast
• Mikilvægt að fylgja verkefni eftir með
rannsóknum.

similar documents