hverandre

Report
1 Peter 2,4-5
Kom til ham, den levende steinen,
som ble vraket av mennesker, men
er utvalgt og dyrebar for Gud, og
bli selv levende steiner som
bygges opp til et åndelig hus!
Dere skal elske hverandre
•
•
•
•
•
•
•
•
Joh 13,34-35
Joh 15,12
Joh 15,17
Rom 12,10
Rom 13,8
1 Tess 3,12
1 Tess 4,9
2 Tess 1,3
•
•
•
•
•
•
•
1 Pet 1,22
1 Joh 3,11
1 Joh 3,23
1 Joh 4,7
1 Joh 4,11
1 Joh 4,12
2 Joh 5
Joh 13,34-35
Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal
elske hverandre. Som jeg har
elsket dere, skal dere elske
hverandre. Ved dette skal alle
forstå at dere er mine disipler: at
dere har kjærlighet til hverandre.»
Ta vare på hverandre!
• La oss ha omtanke for hverandre.
Heb 10,24
• Ha omsorg for hverandre.
1 Kor 12,25
• Ta imot hverandre.
Rom 15,7
• Vær gjestfrie mot hverandre.
1 Pet 4,9
Lev godt med hverandre!
• Hold fred med hverandre. Mark 9,50
• Kappes om å hedre hverandre (Sett de andre høyere enn
dere selv). Rom 12,10
• Ikke et hverandre opp! Gal 5,15
• Ikke utfordre og misunn hverandre. Gal 5,25
• Bær over med hverandre i kjærlighet. Ef 4,2
• Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre.
Ef 4,32 og Kol 3,13
• Vær gode med hverandre. 1 Tess 5,15
• Vi har fellesskap med hverandre i lyset. 1 Joh 1,7
• Hils hverandre med et hellig kyss.
Rom 16,16; 1 Kor 16,20; 2 Kor 13,12; 1 Pet 5,14
Snakk godt med hverandre!
•
•
•
•
Snakk sant til hverandre! Ef 4,25
Lyv ikke for hverandre! Kol 3,9
Trøst og sett mot i hverandre. 1 Tess 4,18
Oppmuntre og oppbygg hverandre.
1 Tess 5,11
• Ikke baktal hverandre. Jak 4,11
• Kom ikke med klager mot hverandre.
Jak 5,9
Tjen hverandre!
• Tjen hverandre i kjærlighet. Gal
5,13
• Vask hverandres føtter. Joh 13,14
• Vær hverandre underordnet. Ef
5,21
• Kle dere i ydmykhet til hverandre. 1
Pet 5,5
Oppbygg hverandre
• Rettled hverandre. Rom 15,14
• Ha omtanke for hverandre, så dere
oppgløder hverandre til kjærlighet
og gode gjerninger. Oppmuntre
hverandre. Heb 10,24-25
• Bekjenn syndene for hverandre og
be for hverandre. Jak 5,16
• Bær byrdene for hverandre. Gal 6,2
Joh 13,14
Når jeg som er herren og
mesteren, har vasket deres føtter,
da skylder også dere å vaske
hverandres føtter.
Joh 13,34
Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal
elske hverandre. Som jeg har
elsket dere, skal dere elske
hverandre.
Rom 15,7
Ta derfor imot hverandre slik
Kristus har tatt imot dere, til Guds
ære.
Ef 4,32
Vær gode mot hverandre, vis
medfølelse og tilgi hverandre, slik
Gud har tilgitt dere i Kristus.
Kol 3,13
…så dere bærer over med
hverandre og tilgir hverandre hvis
den ene har noe å bebreide den
andre. Som Herren har tilgitt dere,
skal dere tilgi hverandre.
1 Joh 4,11
Mine kjære, har Gud elsket oss
slik, da skylder også vi å elske
hverandre.
Rom 14,9
Så la oss strebe etter det som
tjener til fred og til å bygge opp
fellesskapet.

similar documents