MARIJA TEREZIJA IN JO*EF II.

Report
8. a


Listina s katero je lahko Marija Terezija
postala vladarica
Cilji reform: poenotenje, notranja in
gospodarska krepitev države



Glavni sodelavec Marije Terezije je F . W.
Haugwitz
Uradni jezik monarhije - nemščina
Centralizacija uprave



Poenoten davčni sistem za celotno državo
Kataster
Davke plačujejo tudi plemiči


Splošna vojaška obveznost
Hišne številke, popis prebivalstva


Cerkev je bila podrejena državi
Z načelom verske strpnosti so priznali
svobodo vero izpovedi




Šolati sta se morala oba spola
Učitelji so morali biti izobraženi
Tri vrste šol: TRIVIALKE,GLAVNE
ŠOLE,NORMALKE
1774



FIZIOKRATIZEM-bogastvo države temelji na
zemlji in naprednemu kmetijstvu
Osebna svoboda kmetov, omejitev tlake
Svoboda v razvoju obrti, trgovine





Učinkovita vojska
Napredno kmetijstvo
Izobraženi prebivalci
Svoboda veroizpovedi
Osebna svoboda kmetov

similar documents