PPT Veenendaal 3 - Evangeliegemeente `Regenboog zuid`

Report
Hoe begin je eraan
en waar moet je op letten
Twee mogelijkheden:
1. alles zelf uitvinden en doen
2. gebruik maken van wat er is
 Veel vraag naar on-the-job-training
 Maar niet evident
 Toch zijn er goede mogelijkheden:
 Cleansing Stream Ministries
 Ellel Ministries
 Geboren om vrij te zijn
 Bethel Drachten
 Er is een bestaand opleidingsprogramma
 Er zijn al materialen beschikbaar
 Bevrijdingspastoraat is ingebed in discipelschap
 De cursisten worden gecoacht
 … en de coaches worden gecoacht
 CS: van de kerk, voor de kerk
 Hulpvragers zijn voorbereid
 Getrainde pastorale werkers ontlasten gemeenteleiders
 Lees je Bijbel!
 Joh.8:44
 Gen.3:1,4
 Mat.4:5,6 en Psalm 91:11,12
 2 Tim.3:16,17
 1 Tim.3:1 e.v.
 Vragenlijst:
 Niet voor iedereen weggelegd
 Weet zeker dat God het van je vraagt (vgl. Mat.7:21-23)
 Zoek eerst zelf herstel
 Jaag naar heiliging
 - vb. Middelburg
Voordelen van werken in een team:
 Principe van Jezus
 Vermindert blinde vlekken (principe van Ef.3:18)
 Geeft extra gebedssteun
 Geeft meer rust en daardoor vaak meer openbaring
 Voorkomt afhankelijkheid van één persoon
 Beschermt confident en hulpverlener
 Er is een bestaand opleidingsprogramma
 Er zijn al materialen beschikbaar
 Bevrijdingspastoraat is ingebed in discipelschap
 De cursisten worden gecoacht
 … en de coaches worden gecoacht
 CS: van de kerk, voor de kerk
 Hulpvragers zijn voorbereid
 Getrainde pastorale werkers ontlasten gemeenteleiders
 Geen spanningsveld tussen organisatie en vrijheid
 Er zijn geen identieke situaties
 God is creatief, maak daar geen blauwdruk van
 Hoe belangrijk zijn bepaalde gaven?
 Vb onderscheiding van geesten
 Vb woord van kennis
 Niet vertrouwen op je gaven…
 Het kan ook zoekend
 Er is voor iedereen een eerste keer
 “Je moet toch geen theologie gestudeerd hebben?”
 Kwetsbare en kostbare levens vragen professionaliteit
 Enkele tips:







Bereid je zo goed mogelijk voor
Wees niet te trots om hulp te vragen
Ga wijs om met vertrouwelijke informatie
Respecteer de grenzen van man en vrouw
Waak over je eigen gezondheid
Heb oog voor de bredere context
Maak onderscheid tussen BP en Judo
 Ef.5:12
 Joh.8:44
 Deut.29:29
 Openb.2:24
Opdracht van elke gemeente

similar documents