Sprawozdanie z dzia*alno*ci w zakresie us*ug opieku*czych

Report
Sprawozdanie z
działalności w zakresie
usług opiekuńczych
ZAKOŃCZONE :
1) Gdynia:
- usługi specjalistyczne dla dzieci z autyzmem do IV
2016r.,
- usługi opiekuńcze 100% płatne,
2) Gdańsk:
- usługi specjalistyczne – rehabilitacja do XII 2013r.,
- usługi opiekuńczo-gospodarcze do XII 2013r.,
- pomoc sąsiedzka do XII 2013r.,
- usługi opiekuńcze 100%.
3) Tczew:
- usługi opiekuńczo-gospodarcze do XII 2013r.,
4) Sopot:
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi do XII 2013r.,
- usługi opiekuńczo-gospodarcze do XII 2013r.,
5) Żukowo:
- usługi opiekuńczo –gospodarcze do XII 2013r.,
6)Puck
- dowóz dzieci do szkoły-opieka do VI 2016r.,
- usługi opiekuńczo-gospodarcze,
- usługi opiekuńcze 100% płatne.
ZADANIA AKTUALNE:
1) Gdynia –usługi opiekuńcze VI 2014r.,
2) Gdynia – usługi specjalistyczne dla dzieci z
autyzmem,
3) Gdańsk MOPR – usługi opiekuńcze I 2014r.,
4) Gdańsk -usługi opiekuńczo-gospodarcze
100%.
5) Gdańsk – usługi specjalistyczne rehabilitacja
I 2014r.,
6) Tczew - usługi opiekuńcze I 2014r.,
7) Sopot – usługi opiekuńcze I 2014r.,
8) Nowy Staw – usługi opiekuńcze 01-05-2014r.,
9) Kartuzy - usługi opiekuńcze I 2014.
10)Kwidzyn Gmina - usługi opiekuńcze I
2014r.,
11)Puck MOPS-usługi opiekuńcze I 2014r.,
12)Puck - usługi opiekuńczo-gospodarcze
100%,
13)Puck Gmina – dowóz dzieci do szkół.
ZADANIA PLANOWANE:
1)Pruszcz
Gdański
–
usługi
opiekuńcze
,specjalistyczne i autyzm dla dzieci,
2)Żukowo – usługi opiekuńcze,
3)Skórcz - usługi opiekuńcze,
4)Wejherowo – usługi opiekuńcze i specjalistyczne
5)Rumia - usługi opiekuńcze, specjalistyczne,
autyzm.
6) Zblewo - usługi opiekuńcze,
7) Lębork - usługi opiekuńcze, specjalistyczne i
rehabilitacja,
8) Kwidzyn MOPS - usługi opiekuńcze,
9) Bytów - usługi opiekuńcze,
10) Malbork - usługi opiekuńcze,
11) Kościerzyna – usługi opiekuńcze i
specjalistyczne.
12) Stegna -usługi opiekuńcze,
13) Nowy Dwór usługi opiekuńcze,
14) Sztum –usługi opiekuńcze,
15) Starogard Gdański –usługi opiekuńcze,
16) Skarszewy - usługi opiekuńcze i
specjalistyczne,
17) Kartuzy - usługi specjalistyczne.
Gdynia:
- usługi spec. dla dzieci z autyzmem do IV 2016r.,
- usługi opiekuńcze 100% płatne,
Gdańsk:
- usługi specjalistyczne –rehabilitacja do XII 2014r.,
- usługi opiekuńczo-gospodarcze do XII 2014r.,
- usługi opiekuńcze 100%,
Tczew :
- usługi opiekuńczo-gospodarcze do XII 2014r.,
Sopot :
- usługi opiekuńczo-gospodarcze do XII 2014r.,
Puck:
- dowóz dzieci do szkoły-opieka do VI 2016r.,
- usługi opiekuńczo-gospodarcze do XII 2014r.,
- usługi opiekuńcze 100% płatne,
Kartuzy:
- usługi opiekuńczo-gospodarcze do XII 2014r.,
Kwidzyn:
- usługi opiekuńczo-gospodarcze do XII 2014r.,
Nowy Staw :
- usługi opiekuńczo-gospodarcze do XII 2014.
Działalność opiekuńcza
Wykaz realizowanych zadań na rok 2014 przez POO PCK w Gdańsku
STYCZEŃ 2014
Lp. UMOWY
Nazwa i nr umowy
RODZRodzaj
USŁUGusług
CAŁ.KOSZT
Całkowity
ILOŚĆIlość
GODZ. FVWartość WYN
KOORD WYN.OPIE
Wynagrodz
Wynagrodz KOSZT.DODAT
Koszty
Pozostaje
Pozostaje
1 Gdańsk um nr RWB/169/WPS/93/U-W.Bież/2014
dot.usługi opiekuńcze
732466,54
5143,00
61466,54
1900,00
50401,40
150,00
9 015,14
2 Kartuzy um nr 2/2013
usługi opiekuńcze
290500,00
2898,00
24053,40
2150,00
17388,00
150,00
4 365,40
3 Gdańskum.nrRWB-W/100/WPS/54/U-Wbież/2014
Rehabilitacja
134186,60
134,00
12086,60
0,00
4507,24
0,00
7 579,36
4 Sopot um.nr.1008/Fn/13
dot.usługi opiekuńcze
510330,00
2970,00
42610,00
2600,00
28220,51
100,00
11 689,49
5 Gdynia um.nr DZP.324,37/2013
us.spec.autyzm
494902,5
420,00
13598,86
734,00
12600,00
50,00
214,86
6 Tczew um.nr 40/2013
usługi opiekuńcze
603612,00
2465,00
34017,00
1950,00
24157,00
400,00
7 510,00
7 Puck um.z dnia 02-01-2014
usługi opiekuńcze
219,00
3066,00
634,00
1883,40
0,00
548,60
7440,59
534,00
6847,46
0,00
59,13
2272,00
21765,76
1900,00
15461,80
250,00
4 153,96
153,00
2295,00
0,00
1530,00
0,00
765,00
16674,00
222399,75
12402,00
162996,81
1100,00
45 900,94
bez kwoty
8 Puck um.z dnia 02-01-2014
9 Kwidzyn um.nr 20/2013
10 Usługi 100%
usługi opiekuńcze
usługi opiekuńcze
RAZEM
dobry
słaby
mierny
Legenda dotyczy wypracowanych godzin mc
ogólna ocena -dobry
348328,8
3114326,44
Wykaz realizowanych zadań na rok 2014 przez POO PCK w Gdańsku
LUTY 2014
Lp. UMOWY 2014Nazwa i nr umowy
RODZ.USŁ
Rodzaj usług
KOSZT
CAŁ
Całkowity
GODZINY
Ilość
FV
Wartość FV KOORD
Wynagro OPIEKUN
Wynagrod DODATK
Koszty POZOSTAJE
Pozostaje
1 Gdańsk um nr RWB/169/WPS/93/U-W.Bież/2014
dot.usługi opiekuńcze
732466,54
4978,00
70019,96
1900,00
48784,40
150,00
19 185,56
2 Kartuzy um nr 2/2013
usługi opiekuńcze
290500,00
2855,00
23696,50
2150,00
17130,00
150,00
4 266,50
3 Gdańskum.nrRWB-W/100/WPS/54/U-Wbież/2014
Rehabilitacja
134186,60
202,00
11000,00
0,00
6768,00
0,00
4 232,00
4 Sopot um.nr.1008/Fn/13
dot.usługi opiekuńcze
510330,00
2770,00
42610,00
2600,00
26315,00
100,00
13 595,00
5 Gdynia um.nr DZP.324,37/2013
us.spec.autyzm
494902,5
508,00
16661,43
734,00
15240,00
50,00
637,43
6 Tczew um.nr 40/2013
usługi opiekuńcze
603612,00
2410,00
33258,00
1950,00
23618,00
400,00
7 290,00
7 Puck um.z dnia 02-01-2014
usługi opiekuńcze
204,00
2856,00
634,00
1754,40
0,00
467,60
10300,00
534,00
9450,00
0,00
316,00
2317,00
22196,86
1900,00
15474,40
380,00
4 442,46
198,00
2962,00
0,00
1980,00
0,00
982,00
16442,00
235560,75
12402,00
166514,20
1230,00
55 414,55
bez kwoty
8 Puck um.z dnia 02-01-2014
9 Kwidzyn um.nr 20/2013
10 Usługi 100%
usługi opiekuńcze
usługi opiekuńcze
RAZEM
dobry
słaby
mierny
Legenda dotyczy wypracowanych godzin mc
ogólna ocena -dobry
348328,8
3114326,44
Wykaz realizowanych zadań na rok 2014 przez POO PCK w Gdańsku
MARZEC 2014
Lp. UMOWY 2014Nazwa i nr umowy
RODZ.USŁ
Rodzaj usług
KOSZT
CAŁ
Całkowity
GODZINY
Ilość
FV
Wartość FV KOORD
Wynagro OPIEKUN
Wynagrod DODATK
Koszty POZOSTAJE
Pozostaje
1 Gdańsk um nr RWB/169/WPS/93/U-W.Bież/2014
dot.usługi opiekuńcze
732466,54
5102,00
69897,40
1900,00
49999,60
150,00
2 Kartuzy um nr 2/2013
usługi opiekuńcze
290500,00
2971,00
24659,30
2150,00
17826,00
150,00
3 Gdańskum.nrRWB-W/100/WPS/54/U-Wbież/2014
Rehabilitacja
134186,60
212,00
11000,00
4 Sopot um.nr.1008/Fn/13
dot.usługi opiekuńcze
510330,00
3010,00
42610,00
2600,00
28745,50
50,00
11 214,50 240 GODZ NIEWYPRACOWANYCH
5 Gdynia um.nr DZP.324,37/2013
us.spec.autyzm
494902,5
614,00
21183,00
734,00
18420,00
50,00
1 979,00 25 GODZ MNIEJ NIŻ W ZLECENIU
6 Tczew um.nr 40/2013
usługi opiekuńcze
603612,00
2657,00
36666,60
1950,00
26038,60
400,00
8 278,00 157 GODZ MNIEJ NIŻ W ZLECENIU
7 Puck um.z dnia 02-01-2014
usługi opiekuńcze
364,00
5096,00
634,00
3087,60
0,00
10085,72
534,00
9259,52
0,00
2440,00
23375,20
1900,00
16190,00
380,00
167,00
2468,00
bez kwoty
8 Puck um.z dnia 02-01-2014
9 Kwidzyn um.nr 20/2013
10 Usługi 100%
usługi opiekuńcze
usługi opiekuńcze
RAZEM
dobry
słaby
mierny
Legenda dotyczy wypracowanych godzin mc
ogólna ocena -SŁABY +
348328,8
3114326,44
17537,00
7081,24
ZUZ
35160,51
178118,06
4 533,30
3 918,76 15 GODZ NIEWYPRACOWANYCH
1470,00
247041,22 12402,00
17 847,80 431 GODZ NIEWYPRACOWANYCH
1 374,40 100% WYKONANIA
292,20
4 905,20 100% WYKONANIA
998,00 100% WYKONANIA
1180,00
55 341,16
20 180,65
Wykaz realizowanych zadań na rok 2014 przez POO PCK w Gdańsku
KWIECIEŃ 2014
UMOWY 2014
RODZ.USŁ
KOSZT CAŁ
GODZINY
FV
KOORD
OPIEKUN
DODATK POZOSTAJE
1 Gdańsk um nr RWB/169/WPS/93/U-W.Bież/2014 dot.usługi opiekuńcze
732466,54
4846,00
66390,20
1900,00
47490,80
150,00
16 849,40
2 Kartuzy um nr 2/2013
290500,00
2852,00
23671,60
2150,00
17112,00
150,00
4 259,60
3 Gdańskum.nrRWB-W/100/WPS/54/U-Wbież/2014 Rehabilitacja
134186,60
211,00
11100,00
0,00
6541,00
0,00
4 559,00
4 Sopot um.nr.1008/Fn/13
dot.usługi opiekuńcze
510330,00
2990,00
42520,00
2600,00
28554,50
50,00
11 315,50
5 Gdynia um.nr DZP.324,37/2013
us.spec.autyzm
494902,5
627,00
21631,50
734,00
18810,00
50,00
2 037,50
6 Tczew um.nr 40/2013
usługi opiekuńcze
603612,00
2644,00
36487,20
1950,00
25911,20
400,00
8 226,00
7 Puck um.z dnia 02-01-2014
usługi opiekuńcze
258,00
3612,00
634,00
2218,80
0,00
759,20
8828,58
534,00
8099,64
0,00
194,94
2350,00
22513,00
1900,00
15592,00
380,00
4 641,00
123,00
1838,00
0,00
1230,00
0,00
608,00
238592,08 12402,00
171559,94
1180,00
53 450,14
usługi opiekuńcze
8 Puck um.z dnia 02-01-2014
9 Kwidzyn um.nr 20/2013
10 Usługi 100%
10300
usługi opiekuńcze
dobry
słaby
mierny
ogólna ocena -DOBRY
348328,8
usługi opiekuńcze
RAZEM
Legenda dotyczy wypracowanych godzin mc
bez kwoty
3124626,44
16901,00
Dziękuję za
uwagę.

similar documents