Jak wyglądał świat według mitologii greckiej

Report
-Julia Witwicka
-Sebastian Łakomy
Ziemia była
utrzymywana w
kosmosie, na barkach
jednego z tytanów –
Atlasa (nie został on
zepchnięty do Tartaru,
ponieważ
spowodowałoby to
zniszczenie ziemi).
Na początku, na świecie, nie było pór roku,
lecz mit o Persefonie (pół roku spędza na
ziemi z matką, a drugie pół w Hadesie)
opowiada o tym, że Demeter, gdy jej córka
odchodziła do swego męża Hadesa, stawała
się smutna i przywoływała na świat jesień, a
następnie zimę, a gdy Persefona powracała
bogini urodzaju była tak szczęśliwa, że aż na
świecie gościły: wiosna i lato.
Tytani
Sturęcy
Kronos + Reja
-Zeus
-Posejdon
-Hades
-Hera
-Demeter
-Hestia
Cyklopi
Giganci




pierwotny stan egzystencji
rozdziela świat (Ziemię i Niebo)
nie ma w nim ustalonych kierunków
jest bezdenną przepaścią
 złożony z ziemi, wody, ognia i powietrza
Ziemia-Matka
wyłoniła się z Chaosu
Bóstwo płodności i macierzyństwa
sama zrodziła Uranosa (Niebo) i Ourosi (góry),
a ze związku jej i Eteru (boga jasnego światła)
urodził się Pontos (morze)
 najpierw związała się z Pontosem, później stała
się małżonką innego swego syna, Uranosa. Z
tego związku narodzili się:
najpierw hekatonchejrowie , czyli sturęcy,
następnie cyklopi, a na końcu tytani.




 uosobienie nieba
 poczęła go i urodziła Gaja, która została
jego małżonką
 strąca do Tartaru sturękich i cyklopów
 Gaja, nie chcąc dopuścić do tego,
by tytani również zostali tam zesłani,
pomaga Kronosowi zorganizować spisek
przeciwko Uranosowi
 z krwi Uranosa, którą wchłonęła do siebie
Gaja, zrodziły się Erynie, Giganci i Meliady
 Bogowie z pokolenia olbrzymów, istniejący przed bogami
olimpijskimi.
 Dzieci Uranosa i Gai.
 Przerażony nimi Uranos zamierzał wtrącić ich do Tartaru.
 Kronos podczas spisku odciął Uranosowi jądra.
 Okaleczony bóg przepowiedział swemu synowi, że mu
również zostanie odebrana władza przez jego własnego
syna.
 Kronos zasiadł na opuszczonym tronie, poślubiając Reję.
Obawiając się spełnienia przepowiedni Uranosa, połykał
kolejno swoje potomstwo, jednakże, gdy narodził się Zeus,
Reja podała mężowi do połknięcia kamień owinięty w
pieluszki . Gdy Zeus, dorósł, podstępem podał swemu ojcu
środek wymiotny i sprawił, że Kronos wyrzucił z siebie
potomstwo.
 Najwyższy z bogów.
 Syn Kronosa i Reji.
 Brat: Hestii, Demeter, Hery (także jej mąż),
Hadesa i Posejdona.
 Władca bogów, ludzi i błyskawic.
 Atrybuty: pioruny, orzeł, tarcza zwana egidą.
 Wychowały go nimfy górskie i koza Amaltea.




Bóg mórz, trzęsień ziemi, żeglarzy, rybaków.
Mąż Amfitryty.
Jeden z 12 bogów olimpijskich.
Przedstawiony trójzębem, (jego atrybut) na rydwanie
ciągniętym przez hippokampy, w towarzystwie trytonów i
ichtiocentaurów.
 Poświęcone mu zwierzęta to delfin i byk, a jego świętym
drzewem była sosna.
 Bóg podziemnego świata zmarłych.
 Jest zaliczany do grona bogów olimpijskich, mimo że nie
uczestniczył w biesiadach.
 Był to bóg surowy i budzący strach, ale przy tym bardzo
sprawiedliwy.
 Uprowadził Persefonę (córka Demeter), która później
została jego małżonką.
 Jego atrybutami były berło i klucze (symbol władzy nad
światem umarłych), ale jest też pokazywany z rogiem
obfitości. Przy boku zawsze miał Cerbera – trójgłowego psa.
 Córka Kronosa i Rei, żona Zeusa.
 Królowa Olimpu, bogini niebios, patronka
macierzyństwa, oraz opiekunka małżeństwa
i rodziny.
 Jako miejsce narodzin Hery mity podają
Argos lub wyspę Samos.
 Najważniejsze ośrodki kultu Hery
znajdowały się właśnie na tych wyspach, a
także na Peloponezie i w Olimpii, gdzie co
pięć lat odbywały się na cześć Hery igrzyska
dziewcząt.
 Bogini płodności ziemi,
urodzaju, ziemi uprawnej,
zbóż, rolnictwa.
 Jej córką była Kora.
 Demeter była drugim
dzieckiem Kronosa i Rei
 . Po urodzeniu została
połknięta przez swego
ojca.
 Ze związku Demeter i
Zeusa urodziła się
białoramienna Persefona.
 Opiekunka ogniska domowego,
podróżnych, nowożeńców i sierot.
 Była ona najłagodniejszym z bogów i
nigdy nie brała udziału w ich sporach.
 Nigdy nie schodziła także na Ziemię.
 Oddała swoje miejsce na Olimpie
Dionizosowi, ponieważ chciała
opiekować się świętym ogniem na
Ziemi.
Dziękujemy

similar documents