Technik organizacji us*ug gastronomicznych

Report
Kończąc kierunek będę odpowiedzialny za planowanie produkcji
oraz odpowiedni asortyment potraw. Poznam tajniki prowadzenia
stołówek, restauracji. Będę wiedział jak zorganizować różnorakie
przyjęcia okolicznościowe, wesela, bale, a także bankiety firmowe.
Ważną rzeczą, której się nauczę będzie prowadzenie dokumentacji.
Zapoznam się z obowiązującymi przepisami, wymogami sanitarnymi,
abym w przyszłości mógł fachowo i odpowiedzialnie prowadzić placówkę
gastronomiczną.
Nauka na kierunku technik organizacji usług gastronomicznych trwa 4
lata.
Po ukończeniu nauki wraz otrzymaniem dyplomu technika otwiera się
przede mną wiele możliwości pracy m. in. w:
-firmach cateringowych,
-restauracjach, barach, pubach,
-hotelach, schroniskach, firmach gastronomicznych,
-oraz praca na własną rękę – własna działalność.
-ekonomika,
-obsługa konsumenta,
-zasady żywienia,
-podstawy psychologii,
-marketing,
-rachunkowość,
-przedsiębiorczość,
-technika pracy biurowej,
-technologia gastronomiczna,
-język angielski zawodowy.
Ten przedmiot pomoże poznać współczesne tendencje w żywieniu,
posiąść wiedzę o produktach i usługach turystycznych oraz zaznajomić
ucznia z zasadami rachunkowości i finansów rządzącymi rynkiem
hotelarsko-gastronomicznym.
Program obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.
ekonomiki i zarządzania w przedsiębiorstwach gastronomicznych,
hotelarskich i turystycznych, marketingu, diagnozowania
ekonomicznego, technologii gastronomicznych, towaroznawstwa,
funkcjonowania turystyki i gastronomii na świecie.
Przedmiot ma za zadanie zapoznanie z nowoczesnymi metodami obsługi
konsumenta, poprzez zaznajomienie ucznia zarówno z funkcjonowaniem zakładów
żywienia zbiorowego jak i obowiązującymi standardami w podejściu do gości
hotelowych, klientów restauracji barów szybkiej obsługi. Uczeń poznaje także tematy
związane z estetyką przygotowania sali konsumenckiej oraz podawania i serwowania
potraw wchodzących w skład wszystkich posiłków.
Nabywa umiejętności prawidłowego przygotowania i
nakrycia zastawy stołowej do każdego posiłku, prawidłowego
wykonania czynności związanych z obsługą konsumenta
(podawanie odpowiednich potraw z lewej bądź prawej strony),
serwowania potraw z półmisków, przygotowania przyjęcia
okolicznościowego i obsługę jego uczestników.
Przedmiot ten przygotowuje do:
-prawidłowego organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp w
gastronomii,
- kierowania zespołem pracowników odpowiedzialnych za poszczególne
stanowiska pracy,
- stosowania zasad higieny produkcji, osobistej,
- korzystania z norm i receptur gastronomicznych,
- sporządzania potraw i napojów,
- układania i oceny jadłospisów,
- sporządzania kalkulacji cen,
- planowania i organizacji imprez,
okolicznościowych takich jak bankiety, wesela itp.
Uczeń zdobędzie wiedzę na temat
prawidłowego doboru środków
żywnościowych, technik i procesów
stosowanych przy produkcji potraw oraz
zmian fizykochemicznymi i biologicznych
zachodzących w surowcach podczas ich
przetwarzania, a decydujących o wartości
odżywczej wyrobów kulinarnych.
Ogólnym celem programu jest harmonijny i wszechstronny
rozwój uczniów tak aby osiągnęli umiejętności językowe
zapewniające im sprawną komunikację w języku angielskim w
od niesieniu do przyszłej pracy zawodowej w gastronomii, a
także nabycie wiedzy i umiejętności językowych które będą
pomocne w szeroko rozumianym życiu zawodowym i
prywatnym.
Ramami tworzenia tego
programu są treści jakie są
zawarte modułowym programie
nauczania dla technikum
gastronomicznego a które
odnoszą się do zakresu
opanowania języka obcego.
Hotel Mariott
Hotel Jan III Sobieski
Dom Polonii
Plymouth
HotelSofitel Victoria
Hotel Mariott
Warszawa,
Al. Jerozolimskie 65/79,
Hotel Jan III Sobieski
Warszawa,
Plac Artura Zawiszy 1,
Hotel Sofitel Victoria
Warszawa
ul. Królewska 11,
Dom Polonii
Pułtusk
Zamek, ul. Szkolna 11
Zespół Szkół Nr 1 im Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie uczestniczy w
projekcie:
Organizacja usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii
„To tytuł naszego Projektu, który w konkursie projektów mobilności uzyskał
pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został zatwierdzony do realizacji.
Projekt ten realizuje zasadnicze cele Programu Leonardo da Vinci
„Uczenie się przez całe życie” w zakresie komponentu wymiany i staże. Celem
projektu jest między innymi wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego
mające zwiększyć szansę na zatrudnienie oraz uczestnictwo w Europejskim Rynku
Pracy.

similar documents