Præsentation af vejledningen i 9. klasse - UU

Report
Vejledning i 9. klasse
Vejledning i 9. klasse
•Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse
•Mål med udskoling: Eleverne klar til at træffe valg
•Ansvar: UU Skive, i samarbejde med skolen
•Vejledning bygger på Uddannelse og Job (Emne)
•Forældres ansvar: Tilmelding efter 9. kl.
•Alle elever skal tilmeldes på www.optagelse.dk
•Mere info findes via www.ug.dk og eVejledning
Kollektiv vejledning
•
•
•
•
•
•
Indføring i ungdomsuddannelserne
Uddannelsessystemet
Vejledning om tilmelding på www.optagelse.dk
Karrieredating på erhvervsuddannelserne
Forældreorientering
Introduktion til www.ug.dk og eVejledning
Uddannelsesparat 9. klasse
Parat til erhvervsuddannelse
• hvis eleven har mindst 2 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i både dansk
og matematik
• vurderes til at have de nødvendige personlige og sociale kompetencer
(Vejleders og skolens vurdering er dog i år efter de gamle regler)
Prøvekaraktererne sendes til erhvervsskolerne – min. 02 i da. Og mat.
Parat til gymnasial uddannelse
Ud fra en helhedsvurdering af de faglige, sociale og personlige kompetencer
UU re-vurderer de elever, der ikke var
uddannelsesparate i 8. klasse
Skolen vurderer løbende, om uddannelsesparate
elever falder i niveau
Personlige og sociale kompetencer
Personlige
• Motivation for uddannelse og lyst til læring
• Selvstændighed - at eleven tager initiativ i opgaveløsninger
• Ansvarlighed – at eleven er forberedt til timerne
• Mødestabilitet – rettidighed og lavt fravær
• Valgparat
Sociale
• Samarbejdsevne: kunne løse opgaver sammen med andre,
overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
• Respekt: udvise forståelse for andre mennesker
• Tolerance: kunne samarbejde med mennesker, der er
forskellige fra en selv.
Vejledning til de ikke
uddannelsesparate elever
Skoleindsats beskrives i elevplanen.
Ungdomsskolen kan inddrages
Vejledningsindsats kan indeholde:
• Uddannelsesplan sammen med UU-vejleder
• Samtaler med UU-vejleder (individuelle og grupper)
• Praktik på arbejdspladser
• Besøg på arbejdspladser
• Besøg på uddannelsessteder
• Netværksgrupper
• Obligatorisk brobygning i 9. klasse
• Tilbud om mentor i 9. kl.
• Samarbejde med forældrene
Kig i hæftet
UNGDOMSUDDANNELSER 2015
Hæftet udleveres til alle elever i 8. – 10. klasse!
Vigtige adresser
www.ug.dk
www.uuskive.dk
www.evejledning.dk
www.optagelse.dk

similar documents