Lae alla

Report
Sotsiaalmajanduslik
seisund ja tööränne
Diana Beltadze
REL 2011 projektijuht
Täna räägime:
 Tööalane seisund (töötaja, ettevõtja, muu hõivatu)
 Tööränne (maakondade vahel, välismaale)
REL 2011 tulemused avaldatakse teemade kaupa
oktoobrini 2013. Ajakava www.REL2011.ee.
Olulised mõisted I
 Majanduslikult aktiivne rahvastik – vähemalt 15aastased, kes loenduseelsel nädalal (19.-25. detsember
2011) hõivatud (sh ajateenijad) või töötud.
 Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik – vähemalt 15aastased, kes loenduseelsel nädalal ei olnud
majanduslikult aktiivsed (hõivatud või töötud) ning kõik alla
15- aastased lapsed.
 sh (üli)õpilased, pensionärid, kodused jt.
Olulised mõisted II
 Püsielanik – inimene, kes loendusmomendi seisuga oli
elanud 12 kuu jooksul Eestis või kavatses seda teha või
veetis enamiku oma puhkeajast Eestis leibkonna juures.
 Ei räägi näitajatest nagu töötusemäär ja hõivemäär,
sest loendus annab andmed ka eakamate vanuserühmade
kohta, mida tööjõustatistika ei kajasta.
15 aastat ja vanem rahvastik
hõiveseisundi järgi
Eesti püsielanikud
1 294 455
Vähemalt 15-aastane
elanikkond
1 094 564 inimest
(84,6% kogu elanikkonnast)
Majanduslikult
aktiivsed- 57,6%
(kokku 630 101)
1. Hõivatud 51,3%
1.1 Palgatöötajad 46,7%
1.2 Ettevõtjad 3,8%
1.3 Muud hõivatud-08%
2. Töötud -6,3%
Lapsed vanuses kuni 15
aastat
199 891 inimest
Majanduslikult
mitteaktiivsed-40,9%
(kokku 447 774, lisaks majanduslik
mitteaktiivsus teadmata-1,5% kokku16 689
1. Õppurid- 7,5%
2. Pensionäre sh vanadus ja
invaliidsuspensionäre -26,3%
3. Mitteaktiivsed: lapsehoolduspuhkusel,
koduperenaised, heitunud, kinnipeetavad jt 5,5%
Hõivatud I
 Hõive osakaal suurem – Harjumaa (57,2%), Tartumaa
(51,9%), Saaremaa (49,7%).
 Madalaim hõive - Valgamaa (42,0%), Ida-Virumaa (42,2%).
Hõivatud KOV-des
Hõivatud II
 Kõige rohkem hõivatuid: Rae (66,6%), Harku (64,5%), Kiili
(64,5%), Viimsi (64,%4) ja Saue (63,2%) vallas.
 Kõige vähem hõivatuid: Piirissaare (16,9%), Peipsiääre
(21,1%), Alajõe (24,8%), Mikitamäe (27,7%), Kasepää
(28,3%) vallas.
Ettevõtlus I
 Keskmiselt Eestis: 3,8%
 Enim maakondadest: Harju-, Saare-, Hiiu-, Pärnu- ja
Raplamaa (4%)
 Vähim maakondadest: Ida-Virumaa (2,1%), Jõgeva(3,2%), Valga- (3,1%), Põlva- (3,3%) ja Võrumaa (3,4%).
Ettevõtlus II
 Enim KOV-dest: Vormsi (8,9%), Kihnu (8,6%), Viimsi
(8,3%), Harku (7,7%), Noarootsi (7,5%) vald.
 Tallinna Pirita linnaosa (9,4%).
 Vähem KOV-dest: Lavassaare vald (0,77%), Mõisaküla
linn (0,8%), Kiviõli linn (1,1%), Illuka vald (1,15%) ja
Paldiski linn (1,3%)
Töötud
 Keskmiselt riigis 6,3%
 Kõige enam: Narva linn (11,6%), Vaivara vald (11,1%),
Alajõe vald (10,9%), Loksa linn (10,6%) ja Paldiski linn
(10,6%).
 Kõige vähem: Leisi vald (3,12%), Kärla vald (3,2%),
Palupera vald (3,3%), Elva linn (3,3%) ja Imavere vald
(3,4%).
Majanduslik mitteaktiivsus
Tööränne maakondade vahel
Harjumaa
..Tallinn
Hiiumaa
Ida-Virumaa
..Narva
Jõgevamaa
Järvamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
..Tartu
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
%
0
20
40
60
80
100
120
Suuremad rändevood
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Lääne-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Hõivatud välisriikides
Riigid
 Kokku käib välisriikides tööl 24 907 Eesti püsielanikku, sh:
 Soomes – 15 140
 Norras – 1872
 Rootsis – 1532
 Venemaal – 1357
 Suurbritannias – 732
 Saksamaal – 616
Järgmised tulemused
 25.märts 2013 - Rahvastiku majanduslik aktiivsus
 27. märts 2013 - Rahvastiku haridus. Õpiränne
Igaüks loeb!
www.REL2011.ee
Aitäh!

similar documents