Parki technologiczne- najlepsze praktyki

Report
Parki technologiczne- najlepsze praktyki
GRZEGORZ TOMASZEWSKI
DS CONSULTING Sp. z .o.o.
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT “DISKE”
Elbląski Park Technologiczny, 20 marca 2012 r.
Współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
Agenda
1.
Wizyty Studialne
2.
Najlepsze praktyki
3.
Wybrane rekomendacje dla Parków-Partnerów Projektu
Wizyty Studyjne
Irlandia:
•Kerry Technology Park
•Shannon Development
•National Technology Park Limerick
Göteborg, Szwecja:
•Lindholmen Science Park,
•Sahlgrenska Science Park
•Johanneberg Science Park
•Chalmers Innovation Business Incubator
Wizyty Studyjne – dobre praktyki
Irlandia:
• Silne powiązanie (nawet lokalizacyjne) z
uczelniami
• 2-kierunkowy rozwój: przedsiębiorczość
i turystyka
• planowanie i strategiczne efekty długofalowe
Göteborg, Szwecja:
• Zaawansowane formy inkubacji
• Przykład funkcjonowania kilku parków
na 1 rynku
Identyfikacja dobrych praktyk w 11 obszarach badawczych
Obszar badawczy
Lokatorzy parku
Zidentyfikowana dobra praktyka
Instytucja
Pozyskanie lokatorów strategicznych
Lindholmen Science Park (Szwecja)
Kompleksowe wspieranie transferu i komercjalizacji
Tamar Science Park (Wielka Brytania)
Organizacja i zarządzanie
Wydzielenie inkubatora ze struktury parkowej
Chalmers Innovation Business
Incubator (Szwecja)
Oferta
Kompleksowa i dobrze dopasowana do potrzeb
lokatorów oferta
Mjardevi Science Park (Szwecja)
Organizacja i wspieranie klastrów jako element
współpracy z otoczeniem
Lahti Science and Business Park
(Finlandia)
Triple Helix czyli współpraca parków
technologicznych, uczelni oraz samorządów
Kerry Technology Park (Irlandia)
Transfer i komercjalizacja technologii
Współpraca z otoczeniem
Identyfikacja dobrych praktyk w 11 obszarach badawczych
Obszar badawczy
Zidentyfikowana dobra praktyka
Instytucja
Zastosowanie biznesowych założeń finansowania
fazy inwestycyjnej i operacyjnej
Technopolis Pulkovo (Rosja/ Finlandia)
Wdrożenie systemów szkoleniowych dla
pracowników parku
Parc Cientific Barcelona (Hiszpania)
Pozapłacowe formy motywacji pracowników parku
technologicznego
Langstone Technology Park (Wielka
Brytania)
Kompleksowość realizowanych form działalności
inkubatora technologicznego
Chalmers Innovation Business
Incubator (Szwecja)
Zdefiniowana i wdrażana strategia
Dobrze sformułowana, wieloletnia strategia parku
technologicznego
Lahti Science Park (Finlandia)
Promocja i komunikacja
Kompleksowe działania promocyjno-informacyjne
Parc Cientific Barcelona (Hiszpania)
Działania zwiększające dostępność transportową
parku technologicznego w zaawansowanej fazie
działalności operacyjnej
Berlin Adlershof (Niemcy)
Wykorzystanie czynnika dostępności transportowej
przy decyzji lokalizacyjnej parku technologicznego
Technopolis Pulkovo (Rosja/ Finlandia)
Finanse
Kadry
Inkubacja przedsiębiorstw
Dostępność transportowa
Identyfikacja dobrych praktyk - przykład
Organizacja i wspieranie klastrów jako element współpracy z otoczeniem na przykładzie Lahti Science
and Business Park
Kategoria
Wybrane czynniki sukcesu:
•
model współpracy z otoczeniem wynika w dużej mierze
ze specjalizacjiDSC
na sektorze cleantech – technologii
przyjaznych środowisku,
•
strategia specjalizacji i wsparcie poprzez działania
parku skutkowały powstaniem klastra zrzeszającego
zarówno lokatorów parku jak i firmy zewnętrzne,
obejmującego 60% branży cleantech w Finlandii,
•
park w Lahti pełnił kluczową rolę w zaangażowaniu we
współpracę w ramach klastra jednostek badawczorozwojowych z sektora cleantech.
Opis
Nazwa
Lahti Science and Business
Park
Kraj
Finlandia
Rok założenia
1991
Liczba pracowników
50
Liczba lokatorów
40
Wiodące branże
technologie przyjazne
środowisku (cleantech)
Właściciele/
udziałowcy
miasto Lahti, uczelnie,
przedsiębiorstwa
Inkubator
tak
Strona internetowa
www.lahtisbp.fi
Identyfikacja dobrych praktyk - przykład
Pozyskanie lokatorów strategicznych na przykładzie Lindholmen Science Park
Wybrane czynniki sukcesu:
Zaangażowanie do współpracy firm o rozpoznawalnej marce i
DSC
ugruntowanej pozycji rynkowej, takich jak:
• Ericsson (telekomunikacja),
• Volvo Technology (motoryzacja),
• Sveriges Television (media),
• IBM (telekomunikacja),
• Semcon (usługi inżynierskie),
jako efekt świadomej polityki doboru lokatorów.
Wybrane efekty:
•
•
•
•
•
•
szybkie zagospodarowanie dostępnej przestrzeni parku,
stali płatnicy zapewniają pewne i stałe źródło przychodów dla
parku,
efekt marketingowy - szybka budowa marki parku,
rewitalizacja byłych terenów portowych,
pozytywny wpływ na lokalny i regionalny rynek pracy,
wsparcie specjalizacji branżowej parku.
Kategoria
Opis
Nazwa
Lindholmen Science Park
Kraj
Szwecja
Rok założenia
1999
Powierzchnia
300 000 m2
Liczba
lokatorów
Główni
lokatorzy
Wiodące
branże
Właściciele/
udziałowcy
Inkubator
Strona
internetowa
275
Ericsson, Semcon, Volvo Technology,
SVT/SR, IBM
inteligentne pojazdy i systemy
transportowe, bezprzewodowy Internet,
nowoczesne media, wzornictwo
miasto Göteborg, Uniwersytet Chalmers,
Business Region Goteborg, Volvo Group,
Volvo Car Corporation, Saab, Ericsson,
TeliaSonera
tak (odrębny podmiot - Chalmers
Innovation Business Incubator)
www.lindholmen.se
Uwarunkowania tworzenia oferty Parku Technologicznego
Oferta Parku powinna zostać przygotowana w oparciu o poniższe założenia:
Oferowanie różnych warunków może być wynikiem szeregu uwarunkowań takich jak np. poziom innowacyjności
podmiotu, zgodność profilu firmy z profilem branżowym Parku, skala i zakres zapotrzebowania na infrastrukturę.
Podział usług świadczonych przez Park oraz podmioty zewnętrzne zgodnie z zasadą koncentracji na „core biznesie”.
Negocjacje zasad związanych z oferowaniem wsparcia dla inwestorów (połączenie oferty instrumentów finansowych i
parafinansowych) – zastosowanie pakietowego podejścia do ofertowania.
Obsługa inwestorów powinna być nastawiona przyjaźnie – zastosowanie idei „one stop shop” umożliwiającej wsparcie
w załatwieniu procedur administracyjnych w jednym miejscu.
Możliwość negocjacji podmiotów zewnętrznych z Podmiotem Zarządzającym Parku w zakresie dogodnych warunków,
zniżek.
Możliwości pozabiznesowe – sale do spotkań, kafeteria, sale konferencyjne, catering, ochrona całodobowa, dostęp do
transportu publicznego, restauracja, indywidualny system ochrony elektronicznej, sale do wideokonferencji, system
ochrony elektronicznej, usługi sekretarskie, planowanie imprez, usługi PR, urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi
bankowe, usługi medyczne, przedszkole dla dzieci pracowników, pola golfowe, agencja turystyczna, hotel, sklepy,
ochrona w godzinach pracy.
Wybrane rekomendacje dla Parków – Partnerów Projektu
Stały monitoring potrzeb aktualnych i
potencjalnych klientów
Pozyskiwanie firm stanowiących
wizytówkę /magnes dla nowych
lokatorów
Organizacja i wspieranie klastrów jako
narzędzia wspierania lokatorów i platformy
współpracy z otoczeniem gospodarczym
Ścisła współpraca z samorządem lokalnym
Powołanie Rady Programowej
(funkcja merytoryczna i
marketingowa)
Nawiązanie partnerstwa z jednostkami
badawczo-rozwojowymi o profilu zbieżnym
ze specjalizacją parku (również z
instytucjami zagranicznymi)
Przygotowanie specjalnej oferty dla
przedsiębiorców zagranicznych
Integracja wysiłków marketingowych parku
z podmiotami z jego otoczenia
Silne oparcie działalności parku o
ośrodek akademicki (zarówno kadra
jak i studenci)
Współpraca ze środowiskiem akademickim
w zakresie przygotowania nowych
kierunków studiów i programów.
Raport z badania
Pełen raport z badania oraz jego
streszczenie w polskiej i angielskiej wersji
językowej opublikowane zostały na stronie
internetowej projektu DISKE:
http://www.diskeproject.eu
Dziękuję za uwagę
Grzegorz Tomaszewski
DS Consulting Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 209
80-266 Gdańsk
www.dsconsulting.com.pl

similar documents