Document

Report
Argumenttirakenne
Seppo Kittilä
Helsingin yliopisto
Argumenttirakenne: transitiiviset
lauseet
Lauseenjäsenet
• Argumentti: usein pakollinen, verbin vaatima
konstituentti (subjekti, objekti, epäsuora
objekti)
• Obliikvi/adjunkti: yleensä optionaalinen
(tyypillisesti adverbiaalisessa funktiossa, myös
epäsuora objekti on obliikvi joissain kielissä).
• Kuitenkin pakollisuuden ja optionaalisuuden
määrittely ei ole mitenkään yksiselitteistä.
Argumenttirakenne
• Argumenttirakenteella tarkoitetaan kielen tapoja
merkitä verbin vaatimia argumentteja.
• Tyypillisesti jaottelu perustuu argumenttien
merkintään transitiivisissa lauseissa (verrattuna
niiden merkintään intransitiivilauseissa). Viime
aikoina ditransitiivit ovat tosin tulleet enemmän
mukaan tutkimukseen.
• Peruslauseessa verbimorfologia on
merkitsemätön (eli peruslausetta eivät edusta
passiivi ja antipassiivi).
4
Termejä
S: Intransitiivilauseen ainoa argumentti (poika juoksee)
A: Transitiivilauseen agentti (tai agenttimaisempi
osallistuja, poika rikkoi maljakon)
O: Transitiivilauseen patienttimaisempaan osallistujaan
viittaava argumentti (poika rikkoi maljakon)
R: Ditransitiivilauseen vastaanottaja-argumentti (Ville
antoi kirjan Liisalle)
T: Ditransitiivilauseen teema-argumentti (Ville antoi
kirjan Liisalle)
5
Nominatiivi-akkusatiivi –kielet
• S = A ≠ O (suomi, ketsua, japani, saksa, englanti,
tamili jne.)
• Tärkeää on se, että S ja A saavat saman kohtelun,
mikä erottaa ne O:sta. Miten tämä tehdään, on
kielikohtaista (erottelu voi perustua esimerkiksi
sijamerkintään, verbikongruenssiin tai
järjestykseen)
• Huom. kieli voi olla argumenttien merkinnältään
NOM-ACC, vaikka siitä puuttuisi akkusatiivisija
(kuten puuttuu esim. englannista, hollannista,
ruotsista, kiinasta ja jorubasta).
6
Esimerkkejä
Sijamerkintä (japani)
Hi
ga noboru
Aurinko SUBJ nousta
’Aurinko nousee’
Gakusei ga tegami
o
kaita
Opiskelija SUBJ kirje
OBJ kirjoitti
’Opiskelija kirjoitti kirjeen’
7
Esimerkkejä
Verbikongruenssi (ketsua, Payne 1997: 136):
aywa-n
go-3SG
‘He goes’
aywa-a
go-1SG
‘I go’
maqa-ma-n
hit-1SG-3SG
‘He hit me’
8
Esimerkkejä
Järjestys (joruba)
Omo
dé
Lapsi
tulla
’Lapset tulivat’
Ode
bá
omo
Metsästäjä
kohdata lapsi
’Metsästäjät kohtasivat lapset’
- S ja A ennen verbiä, O sen jälkeen
9
Absolutiivi-ergatiivi –kielet
• S=O≠A
• Huom. termi ABS-ERG on parempi kuin ERG-ABS,
koska tällöin järjestys on molemmissa
perustyypeissä merkitsemätön sija-merkitty sija!
• Tärkeää tässäkin on se, että S ja O saavat saman
’kohtelun’ ja niiden merkintä eroaa jotenkin
A:sta. Erottelu voidaan periaatteessa tehdä
samoin konstein kuin NOM-ACC –kielissä, mutta
pelkkään argumenttin järjestykseen perustuvia
ABS-ERG –kieliä ei ole löytynyt tähän mennessä.
10
Esimerkkejä (sijamerkintä)
Yalarnnga (Blake 1977: 8)
ia (S) waka-mu
I
fall-PAST
‘I fell’
a-tu (A)
kupi (O)
wala-mu
I-ERG
fish
kill-PAST
‘I killed a fish’
kupi-ku (A) ia (O) taca-mu
fish-ERG
I
bite-PAST
‘A fish bit me’
11
Esimerkkejä (sijamerkintä)
Yup’ik Eskimo (Payne 1997: 135)
doris-aq (S)
ayallruuq
Doris-ABS
traveled
‘Doris traveled’
tom-am (A)
doris-aq (O)
cingallrua
Tom-ERG
Doris-ABS
greeted
‘Tom greeted Doris’
12
Esimerkkejä (verbikongruenssi)
Yup’ik eskimo (Payne 1997:136)
ayallruu-nga (S)
traveled-1SG
‘I traveled’
ayallruu-q (S)
traveled-3SG
‘He traveled’
cingallru-a(A)-nga(O)
greeted-3SG-1SG
‘He greeted me’
13
ABS-ERG -kielet
• ABS-ERG –merkintä on kielissä usein vain yksi tapa
merkitä argumentteja. Tämän lisäksi monista
ergatiivikielistä löytyy myös vaihtelua, eli ABS-ERG –
merkintä koskee vain osaa argumenteista.
• Merkintä koskee usein vain morfologista sijamerkintää,
mutta syntaksi (esim. lauseiden yhdistäminen ja
argumenttien poisjättö) toimii NOM-ACC –systeemin
mukaan. Puhutaankin morfologisesti ja syntaktisesti
ergatiivisista kielistä.
• Myös elollisuushierarkiat, tempus ja aspekti vaikuttavat
merkintään (mennyt aika ja perfektiivinen aspekti
seuraavat aina ABS-ERG –merkintää näissä tapauksissa).
14
Kolmijakoiset systeemit
• S≠A≠O
• Kolmijakoisissa systeemeissä kaikki kolme
perusargumenttia merkitään eri tavalla.
• Kielissä ei ole tunnusmerkitöntä relaatiota,
kuten subjekti.
• Ovat maailman kielissä hyvin harvinaisia. Yksi
syy on varmasti niiden epäekonominen luonne
(ne tekevät erot liian selvästi).
15
Esimerkki
Nez Perce (Rude 1988: 547f)
háama
hipáayna
man
3.NOM.came
‘The man came’
háana-nm
pée-’wiye
man-ERG
3ERG-shot
‘The man shot an elk’
wewúkiye-ne
elk-DO
16
Split intransitivity / aktiivi/statiivi-systeemit
• SA ≠ SO; A ≠ O
• Split intransitivity-kielissä tehdään eksplisiittinen
ero erilaisten argumenttien välillä jo
intransitiivilauseissa. Erottelu voi perustua esim.
aktiivisuuteen/statiivisuuteen tai
agentiivisuuteen/patientiivisuuteen.
• Subjekti on näissä kielissä myös käsitteenä
epäselvempi.
• Kielet voidaan edelleen jakaa split- ja fluid-kieliin
sen mukaan, määrääkö merkinnän suoraan verbi
vai voiko se vaihdella ’vapaammin’.
17
Esimerkkejä
Aktiivi/statiivi-ero (split-kieli)
Euchee
di-‘ade
di-shti
di-ch’a
di-wado (SA)
‘I hunt’
‘I dance’ ‘I drown’ ‘I die’
dze-‘yu
dze-shu (SO)
‘I am in pain’
‘I am slow’ etc.
18
Esimerkkejä
Volitionaalisuuteen perustuva ero (fluid-kieli)
Central Pomo
za wáqizle
za
znác (SA)
I go
I
hide
‘I would go’
‘I am hiding’
to zthál
to
ló-ya (SO)
I sick
I
fell
‘I am sick’
‘I fell’
Za (SA) klúkluw
to (SO) klúkluw
I coughed
I
coughed
‘I coughed (voluntarily)’
‘I coughed (involuntarily)’
19
Neutraalit systeemit
• S=A=O
• Aivan puhtaana tyyppinä ei esiinny. Rikkoo
liian selvästi kielen distinktiivisyyttä vastaan
(ei pysty erottamaan tekijää kohteesta).
20
Esimerkki (lisu)
Làma
nya ánà khù-a
Tigers
TOP dog bite-DECL
’Tigers bite dogs/dogs bite tigers’
Ánà xe
làma
khù-a
Dog NEW TOP tigers
bite-DECL
’Tigers bite dogs/dogs bite tigers’
21
Miksi?
• Ekonomia ja distinktiivisyys: yhtenä argumenttien
merkinnän tärkeimpänä funktiona pidetään agentin
ja patientin erottamista toisistaan ja sen
kieltenvälisesti yleisimmät merkintästrategiat
hoitavat mahdollisimman ekonomisesti. Merkintä on
myös rationaalista, näin ’kannattaa’ merkitä.
• Samat syyt selittävät sen, miksi neutraalit ja
kolmijakoiset systeemit ovat harvinaisia:
ensimmäinen ei hoida erottelua, toinen tekee sen
liian tarkasti.
22
Argumenttirakenne:
ditransitiiviset lauseet
Ditransitiivilauseiden merkintä
Miten kielet koodaavat lauseita, kuten:
henkilö
agentti
antoi
kirjan
teema
yksilölle
vastaanottaja
24
Ditransitiivilauseet
• Dryer 1986: direct/indirect object languages
vs. primary/secondary object languages
• Haspelmath 2005: directive, secundative,
neutral alignment
• Kittilä 2006: object-based, animacy-based ja
role-based strategies
25
Ditransitiivilauseet
Direct/indirect object-kielet:
O = T  R, esim. suomi, turkki
Primary/secondary object-kielet
O = R  T, esim. awa pit, paumarí
26
Esimerkki (DO/IO)
Turkki
hasan
öküz-ü (O) aldı
PN:NOM ox-ACC
buy:PAST:3SG
‘Hasan bought the ox’
adam
kitab-I (T) kadın-a (R) verdi
man:NOM book-ACC woman-DAT give:PAST:3SG
‘The man gave the book to the woman’
27
Esimerkki (PO/SO)
Paumarí (Chapman & Derbyshire 1991:165f)
maravi-ra(O) namonaha-hi
ida
mamai
fan-OBJ
make-THEME:FEM
DEM:F mother
‘Mother made a fan’
ho-ra (R)
no’a-vini
hi-ki
I-OBJ
give-DEP:TR AUX-NONTH
ihai-a (T)
medicine-DEMOT:O
‘She gave me medicine’
28
Ditransitiivilauseet
• Haspelmath
Indirective alingment = IO/DO
Secundative alignment = PO/SO
Neutral alignment O = T = R
29
Esimerkki (neutral alignment)
Fyem (Nettle 1996:30)
taa
won
aré (O)
3SG:PERF wash
clothes
‘She washed clothes’
taa
ní usmán (R) borám (T)
3SG:PERF give Usman
maize
‘He gave maize to Usman’
30
Esimerkki (tripartite alignment)
Awa Pit (Curnow 1997:72ff)
Ishu=na
pitikku (O)
ku-m
tiger=TOP
sloth
eat-ADJZR
‘Tigers eat sloths’
santos=ta=na (O)
mvza
pyan-a-ma-t
Santos=ACC=TOP
almost
hit-PL:SUBJ-COMP-PFPART
‘They almost beat up Santos’
O = Ø (ei-ihminen), akkusatiivi (ihminen)
31
Esimerkki (tripartite alignment)
Camilo=na
santos=ta(R) pala(T) kwin-tv-zi
Camilo=TOP Santos=ACC plantain give-PAST-NONLOCUT
‘Camilo gave Santos a plantain’
Na=na
kwizha=ta=na(R)
comida(T) kwin-ta-w
1SG:NOM=TOP dog=ACC=TOP
food
give-PAST-SUBJ
‘I gave food to the dog’
Na=na
santos=ta(R) pashu(T)
mvla-ta-w
1SG:NOM=TOP Santos=ACC daughter
give-PAST-SUBJ
‘I gave my daughter to Santos’
T = Ø (elollisuus ei vaikuta), R = akkusatiivi (elollisuus ei vaikuta)
32
Ditransitiivirakenteet (Kittilä 2006)
• An object-based strategy is a strategy in which
Theme and Recipient are marked in the same
way, and differently from the Agent.
• An animacy-based strategy is a strategy in
which the marking of Theme and Recipient is
determined by the animacy of their referents.
• A role-based strategy is a strategy in which the
marking of Theme and Recipient is
determined by the semantic roles they bear.
33
Esimerkki (object-based strategy)
Shipibo-Konibo (Valenzuela 2001:420f)
e-n-ra
ja(O) jamá-ke
1-ERG-EV 3:ABS kick-COMPL
‘I kicked him/her/it’
pena-n-ra bake-bo(R) esé-bo(T)
PN-ERG-EV child-PL:ABS advice-PL:ABS
‘Pena gives advice to the children’
meni-ai
give-INC
34
Esimerkki (animacy-based strategy)
Maithili (Yadava 1998:97f)
ahãa ham-raa(R) ae
aadami-k´(T)
you me-DAT
this man-ACC
‘You gave me this man’
raam-Ø
hari-k(R)
kitaab-Ø(T)
raam-NOM Hari-DAT
book-NOM:DO
‘Ram gave a book to Hari’
dia
give
delak
give
35
Esimerkki (role-based strategy)
Malaiji (Foong Ha Yap, p.c.)
dia beri buku itu(T) kepada perempuan itu(R)
3SG give book DEF to
woman
DEF
‘S/he gave the book to the woman’
lelaki itu beli buku itu(T) (untuk
dia(R))
man DEF buy book DEF (for
3SG)
‘The man bought a book (for him/her)’
36
Argumenttirakenteen
muunnokset
Argumenttirakenteen muunnokset
• Argumenttirakenteen muunnoksilla
tarkoitetaan tapauksia, joissa verbi
(tyypillisesti) merkitään jollain tavalla, mikä
muuttaa argumenttien määrää. Määrä voi
joko nousta (esim. kausatiivi) tai laskea (esim.
passiivi).
38
Argumenttien määrää laskevat
muunnokset
Argumenttien määrää laskevat
muunnokset
• Tyypillisiä argumenttien määrää laskevia
muunnoksia ovat passiivi, antipassiivi,
antikausatiivi, refleksiivi, resultatiivi,
resiprokaali ja inkorporaatio.
• Inversiorakenteet voidaan myös lukea näihin,
koska niitä voidaan pitää passiivin
sukulaisilmiönä, vaikka niissä ei argumenttien
määrä laskekaan.
40
Passiivi
• Passiivi on kieltenvälisesti hyvin yleinen
argumenttirakenteen muunnos.
• Passiivi laskee verbin valenssia yhdellä
poistamalla agentin rakenteellisesti (agentti
jää kuitenkin osaksi lauseen semantiikkaa).
• Passiivin primaari funktio on agentin poisto,
mutta näin tehdessään passiivi yleensä
korottaa objektin (patientin) subjektin
asemaan.
41
Passiivin prototyyppi (Shibatani 1985)
a. Ensisijainen pragmaattinen funktio: agentin häivyttäminen
b. Semanttiset ominaisuudet:
(i) Semanttinen valenssi: predikaatti (agentti, patientti)
(ii) Subjekti on vaikutuksenalainen (affected)
c. Syntaktiset ominaisuudet:
(i) Syntaktinen merkintä: agentti → Ø (ei merkitty)
patientti → subjekti
(ii) Predikaatin valenssi: aktiivi = P/n;
passiivi = P/n – 1
d. Morfologiset ominaisuudet: aktiivi = P;
passiivi = P [+passiivi]
42
Esimerkki (passiivi)
Amhara (Amberber 2002: 16):
anas’i-w
t’awla-w-en
fellet’-e
carpenter-DEF plank-DEF-ACC split.PERF3.MASC
‘The carpenter split the plank’
t’awla-w te-fellet’-e
plank-DEF PASS-split.PERF-3.MASC
‘The plank was split’
43
Passiivinkaltaiset rakenteet
• Passiivina pidetään yleisesti rakenteita, jotka
hävittävät agentin (rakenteellisesti) ja joissa
tämä poisto merkitään myös verbissä.
• Tämän lisäksi kielet voivat käyttää useita muita
rakenteita agentin identiteetin
häivyttämiseen. Tyypillisiä ovat esim. saksan ja
ruotsin man(mensch/frau)-rakenteet ja
monikon kolmannen persoonan käyttö (ne
sanoo, että…).
Inversiorakenteet
• Inversio on myös agentin statusta alentava rakenne.
Erotukseksi passiivista se ei poista agenttia, vaan
ainoastaan muuttaa sen statusta. Inversiorakenteet
ovat syntaktisesti transitiivisia.
• Inversion käyttö perustuu elollisuushierarkioihin
(1>2>3>elollinen>eloton). Jos agentti on patienttia
ylempänä elollisuushierarkioissa, käytetään suoraa
(direct) rakennetta, koska tilanne on ’normaali’. Jos
taas agentti on hierarkiassa alempana, pitää käyttää
inversiorakennetta.
45
Esimerkki
Sahaptin
ewínsh
i-q’ínu-shan-a
yáamash(-na)
man
3.NOM-see-IMPFV-PAST mule.deer-(-OBJ)
‘The man saw the mule deer’
i-q’ínu-sha-ash
ewínsh-n-em
3.NOM-see-IMPFV-1SG man-OBV
‘The man sees me’
Parempi esimerkki tästä!
46
Antipassiivi
• Antipassiivi on passiivin peilikuva, jota löytyy
morfologisena rakenteena monista
ergatiivikielistä (erityisesti Australian pamanyungan kielistä)
• Antipassiivi korottaa ergatiivisesti merkityn
agentin merkitsemättömään absolutiivisijaan
ja alentaa samalla patienttia.
47
Antipassiivi
(a) Antipassive applies to an underlying transitive
clause and forms a derived intransitive
(b) The underlying A becomes S of the antipassive
(c) The underlying O argument goes into a peripheral
function, being marked by a non-core case,
adposition etc.; this argument can be omitted,
although there is always the option of including it
(d) There is some explicit formal marking of the
antipassive constructions (same basic possibilities as
for passive) (Dixon & Aikhenvald 2000)
48
Esimerkki (Yidiñ, Dixon 1994: 59f)
wagudya-ngu bunya
wawa-l
man-ERG
woman
look at-PRES
‘The man is looking at the woman’
wagu:dya
bunya:-nda wawa-:ji-n
man
woman-DAT look at-ANTIP-PRES
‘The man is looking at the woman’
waguja-ngu jugi-ø
gunda-l
(galba:n-da)
man-ERG
tree-ABS
cut-PRES
axe-INSTR
‘The man is cutting a tree (with an axe)’
wagu:ja-ø
gunda-:ji-n
(jugi-:l)
galba:n-da
man-ABS
cut-ANTIP-PRES
(tree-LOC)
axe-INSTR
‘The man is cutting a tree with an axe’
49
Antipassiivi
• Antipassiivia käytetään mm. kun patientin
identiteetti ei ole kontekstissa tärkeä tai jos
puhuja ei halua/voi mainita sitä.
• Tämän lisäksi antipassiivia käytetään usein
kuvaamaan tekoja, joiden transitiivisuus on
alhaisempi (esim. habituaaliset teot).
50
Refleksiivi
• Refleksiivi on rakenne joka kuvaa tekoa, jossa agentti
kohdistaa teon itseensä sen sijaan, että se kohdistaisi
sen itsensä ulkopuoliseen patienttiin. Agentti on siis
samalla myös patientti refleksiivissä; siis esim.
vanhempi pesi lapsen -> vanhempi pesi
itsensä/peseytyi.
• Osanottajien määrä vähenee refleksiivissä yhdellä,
mutta semanttisten roolien määrä pysyy vakiona.
Usein myös argumenttien määrä vähenee.
51
Refleksiivi
• Refleksiiviä merkitään maailman kielissä pääasiassa
kahdella eri tavalla; joko objektin muotoa muutetaan
(objekti korvataan refleksiivipronominilla (itse-, -self)
tai subjektin luvussa ja persoonassa olevalla
objektilla, saksa ich wasche mich) tai verbin
morfologiaa muutetaan (pestä –> peseytyä). Vain
harvat kielet käyttävät molempia.
• Joissain tapauksissa pelkkä objektin poisto riittää,
esim. I shaved, I bathed.
52
Refleksiivi
• Refleksiivin merkinnässä käytetyt affiksit ovat
hyvin polyseemisia ja ne ilmaisevat usein myös
muita funktioita tai refleksiivin merkki on
kieliopillistunut ilmaisemaan myös muita
funkitioita. Näitä ovat esim. passiivi (venäjä,
amhara), antikausatiivi (suomi, saksa),
antipassiivi (yidiñ, diyari) ja resiprokaali
(amhara). Rakenteilla on selviä yhteyksiä (mm.
subjektin vaikutuksenalaisuus), mikä selittää
hyvin refleksiivinmerkitsemien polysemiaa.
Refleksiivi
• Edellä esiteltyjen tyypillisten refleksiivien
lisäksi monissa kielissä (esim. saksa ja venäjä)
on verbejä, jotka ovat pakollisesti refleksiivisiä
(puhutaan reflexiva tantum-verbeistä).
Saksassa näitä ovat esim. sich erholen, sich
erkälten ja sich schämen. Näillä ei siis ole
muotoja ilman refleksiivipronominia ja ei ole
transitiivisia muotoja, kuten *ich schäme dich.
Resiprokaali
• Resiprokaali muistuttaa refleksiiviä siinä, että
molemmissa agentti on myös patientti. Patienttiuden
motivaatio on kuitenkin erilainen. Resiprokaalissa
tämä johtuu siitä, että kaksi agenttia tekee toisilleen
samaa tekoa, siis esim. lapset pesevät
toisensa/toisiaan.
• Resiprokaali tuntuu olevan yleisemmin transitiivinen
rakenne, eli sitä ilmaistaan useammin
resiprookkipronominilla kuin verbimorfologiaa
muuttamalla.
55
Antikausatiivi
• Antikausatiivi on kausatiivi/inkoatiivi-parin
(aiheutettu tapahtuma/spontaani tapahtuma)
eksplisiittisesti merkitty inkoatiivi, eli siis esimerkiksi:
rikkoa/rikkoutua. Antikausatiivi on siis kausatiivin
vastakohta. Huom. sulaa ei ole antikausatiivi (vaikka
siinäkään ei ole agenttia), koska se on
tunnusmerkitön, kun taas sulattaa on siitä kausatiivi.
56
Esimerkki (kammu)
zòz pìr
tóz
I
shake
table
‘I shake the table’
tóz hm-pìr
table ANTIC-shake
‘The table is shaking’
Suomi: minä avasin oven -> ovi avautui
57
Antikausatiivi
• Passiivin tapaan antikausatiivi on agentin
häivyttävä rakenne. Erona näiden kahden
välillä on kuitenkin se, että antikausatiivissa
agentti häviää sekä rakenteellisesti että
semanttisesti, kun taas passiivissa poisto on
vain rakenteellinen.
• Antikausatiivin voi muodostaa vain verbeistä,
jotka voivat kuvata spontaania tapahtumista,
ks. seuraava kalvo.
Esimerkki (amhara)
emed-u (be-aster) te-k'rret'e
rope-DEF (by-Aster) PASS-cut.PERF.3M
‘The rope was cut (by Aster)’ (*’the rope cut’)
ber-u
te-keffete
door-DEF ANTIC/PASS-open.PERF.3M
‘The door (was) opened’
Resultatiivi
• Resultatiivi kuvaa dynaamisen (yleensä
transitiivisen) teon lopputulosta, esim. talo on
rakennettu.
• Resultatiivi on myös agentiton rakenne, mutta
agentittomuuden motivaatio on eri kuin
antikausatiivissa: antikausatiivissa agentti
puuttuu koko teosta (teko tapahtuu
spontaanisti), kun taas resultatiivissa ei ole
agenttia, koska agentti on toiminut jo.
60
Esimerkki
Evenki (Nedjalkov & Nedjalkov 1988: 242)
nuŋan
tadū kalan-me loko-d’oro-n
he.NOM
there pot-ACC
hang-PRES-3SG
‘He is hanging a pot there’
tadū
kalan
lokū-ča-d’ara-n
there
pot.NOM hang-STAT-PRES-3SG
‘A pot is hanging (hangs) there’
Saksan Zustandpassiv: das Fenster ist geöffnet
61
Inkorporaatio
• Inkorporaatio edustaa hyvin selvää patientin
demootiota (agentti voidaan inkorporoida paljon
harvemmin, vaikka sekin on mahdollista).
Inkorporaation seurauksena objektista tulee verbin osa
ja se menettää argumenttistatuksensa. Tämä johtaa
myös lauseen intransivoimiseen, koska argumenttien
määrä laskee (yleensä kahdesta yhteen).
• Inkorporaation seurauksena referentiaalisesta
objektista tulee non-referentiaalinen. Inkorporoitua
patienttia ei voi spesifioida mitenkään (esimerkiksi
adjektiiveilla).
62
Esimerkki
Chukchi (Comrie 1973: 243f)
tumg-e
na-ntewat-en kupre-n
friends-ERG
3SG-set-TRANS net-ABS
‘The friends set the net’
tumg-et
kupra-ntewat-g’at
friends-ABS
net-set-INTR
‘The friends set nets’
63
Argumenttien määrää nostavat
muunnokset
Argumenttien määrää nostavat
muunnokset
• Tyypillisimmät argumenttien määrää nostavat
muunnokset ovat kausatiivi ja applikatiivi. Kausatiivi
lisää tekoon aiheuttajan, kun taas applikatiivi
korottaa jonkun muun roolin (esim. instrumentti,
hyötyjä, lokaatio) kuin aiheuttajan suoran objektin
statukseen.
• Muita argumenttien määrää nostavia muunnoksia
ovat datiivinsiirto (dative shift) ja ulkoinen omistus
(external possession).
65
Kausatiivi
Perusmääritelmä (Dixon & Aikhenvald):
a. Causative applies to an underlying intransitive
clause and forms a derived transitive
b. The argument in underlying S function (the causee)
goes into O function in the causative
c. A new argument (the causer) is introduced, in A
function
d. There is some explicit formal marking of the
causative construction.
66
Esimerkki (turkki)
ali
öl-dü
PN.NOM die-PAST
‘Ali died’
ali
hasan-i
öl-dür-dü
PN.NOM PN-ACC die-CAUS-PAST
‘Ali killed Hasan’
67
Kausatiivit
• Perusjako kolmeen tyyppiin: leksikaaliset,
morfologiset ja perifrastiset/analyyttiset kausatiivit.
• Ensimmäisestä esimerkkinä vaikka suomen kuolla vs.
tappaa ja englannin die vs. kill. Muita (yimas):
INTR
mal ’die’
awa ’burn’
aypu ’lie down’
TRANS
tu ’kill’
ampu ’burn’
ti ’lay down’
68
Kausatiivit
• Morfologiset kausatiivit: verbiin liitetään elementti
(yleensä jokin affiksi), joka mahdollistaa uuden
aiheuttajan lisäämisen lauseeseen. Suomi on tässä
hyvin produktiivinen, siis esim. vetää -> vedättää ->
vedätyttää -> vedätytätyttää jne.
• Kielissä on suuria eroja sen mukaan, minkä
tyyppisistä verbeistä voidaan muodostaa
morfologinen kausatiivi: epäakkusatiiviset
intransitiiviverbit sallivat tämän aina (jos kielessä
ylipäätään on morfologista kausatiivia), kun taas
transitiivisten verbien kohdalla morfologinen
kausativisaatio on rajoitetumpaa.
69
Kausatiivit
• Perifrastiset/analyyttiset kausatiivit: kausatiivi
muodostetaan lisäämällä lauseeseen jokin
itsenäisempi elementti, esim. apuverbi tai
verbipartikkeli. Esim. he made me go, hän
pakotti minut lähtemään.
Perifrastinen/analyyttinen kausatiivi
Kammu (Svantesson 1983: 103f)
tráak
háan
buffalo
die
‘The buffalo died’
ke
tòk
háan
múuc
3SG.M
CAUS
die
ant
‘He happened to kill an ant’
71
Kausatiivit
• Kausaation suoruus tai epäsuoruus ovat selvässä
suhteessa käytettyyn mekanismiin: leksikaaliset
kausatiivit ilmaisevat yleensä suoraa kausaatiota, kun
taas perifrastiset kausatiivit ilmaisevat
epäsuorempaa kausaatiota (siis kielissä, joissa on
molemmat mekanismit):
Suora kausaatio
Epäsuora kausaatio
Leksikaaliset > morfologiset > perifrastiset kausatiivit
72
Suora vs. epäsuora kausaatio
• Suora kausaatio tarkoittaa, että aiheuttaja
tekee tahdonalaisesti jotain, josta suoraan
seuraa kuvattu teko. Siis esim. ’metsästäjä
tappoi karhun puukolla’.
• Epäsuorassa kausaatiossa aiheuttajan rooli on
epäsuorempi ja itse tapahtuma saattaa
seurata suoremmin muusta syystä. Esim.
’henkilö aiheutti ystävänsä kuoleman, koska ei
pystynyt soittamaan apua’.
73
Esimerkki
Jinghpaw (Maran & Clifton 1976: 445)
manaw
gaw matu hpe ja-san
MaNaw
TOP MaTu OBJ CAUS-die
‘MaNaw killed MaTu’
manaw
gaw matu hpe san
shang
MaNaw
TOP MaTu OBJ die
CAUSE
‘MaNaw caused MaTu to die’
ai
DECL
ai
DECL
74
Esimerkki (marathi)
kapDewaaL-l-e
Clothes.N dry-PERF-N
’The clothes dried’
Raam-ne
kapDe
waal-aw-l-e
Ram-ERG clothes.N dry-CAUS-PERF-N
’Ram dried the clothes’ (suora kausaatio)
Mi kapDe
waaL-u
di-l-e
I
clothes.N dry-PARTIC give-PERF-N
’I let the clothes dry’ (epäsuorempi kausaatio)
75
Esimerkki (kammu)
kee
p-háan
tráak
3SG.M
CAUS1-die
buffalo
‘He slaughtered the buffalo’ (suora kausaatio)
kee
tòk
háan
múuc
3SG.M
CAUS2
die
ant
‘He happened to kill an ant’ (epäsuora
kausaatio)
Kausatiivit
• Fyysinen vs. manipulatiivinen kausaatio: vaatiiko
aiheuttaminen fyysistä kontaktia vai onko
aiheuttaminen muuntyyppistä. Esim. yimas:
Na-na-tar/tmi-kwalca-t
3SG.A-1SG.O-CAUS/CAUS-rise-PERF
’She woke me up’
- Ensimmäisessä herättäminen tapahtuu esim.
ravistamalla (fyysinen kausaatio), toisessa esim.
huutamalla (manipulatiivinen kausaatio).
77
Kausatiivit
• Manipulatiivinen kausaatio voidaan jakaa
edelleen alatyyppeihin kausaation suoruuden
suhteen: voidaan puhua kausatiiveista ja
permissiiveistä. Ensimmäisessä aiheuttaminen
on suorempaa ja causeen (se, joka tekee)
valinta on pienempi.
78
Esimerkki
Ketsua
nuqa fan-ta
rumi-ta
apa-ŋi-ni
1SGA Juan-ACC rock-ACC carry-CAUS-1SGA
‘I made Juan carry the rock’
nuqa fan-wan
rumi-ta
apa-ŋi-ni
1SGA Juan-INSTR rock-ACC carry-CAUS-1SGA
‘I had Juan carry the rock’
- Akkusatiivi koodaa suorempaa manipulatiivista
kausaatiota.
79
Esimerkki (tukang besi)
no-wila
na
ana
3R-go
NOM child
‘The child goes’
no-pa-wila te
anabou
i
jambata
3R-CAUS-go CORE father
OBL jetty
na
ana
NOM child
‘The father send the child to the jetty’
ku-hepe-wila(na iaku) di
ana
1SG-REQ-go (NOM 1SG) OBL child
‘I ask the child to go’
Kausatiivit
• Kausatiiveja on myös tutkittu paljon sen
mukaan, miten niiden causeeta
(johtamattoman lauseen subjekti/tekijä)
merkitään.
• Merkintä voi vaihdella rakenteellisten syiden
ja/tai semanttisten syiden takia.
81
Kausatiivit
• Comrien hierarkia:
SUBJ > OBJ > INDIRECT OBJECT > OBLIQUES
Causee ottaa aina sen paikan, joka on vapaana
tässä hierarkiassa (Comrie’s paradigm case).
Joissain kielissä merkintä ei muutu
transitiivisuuden mukaan.
82
Esimerkki
Causativization of transitive clauses (2  3)
müdür
mektub-u
imzala-di
director.NOM
letter-ACC sign-PAST
‘The director signed the letter’
diçi
mektub-u
müdür-e
imzala-t-ti
dentist
letter-ACC director-DAT sign-CAUS-PAST
‘The dentist made the director sign the letter’
Causee: DAT
83
Esimerkki
müdür
hasan-a
mektub-u
göster-di
director.NOM PN-DAT
letter-ACC
show-PAST
‘The director showed the letter to Hasan’
diçi
hasan-a
mektub-u
müdür
tarafindan
Director PN-DAT
letter-ACC
director
by
göster-t-ti
show-CAUS-PAST
‘The dentist made the director show the letter to Hasan’
Causee: obliikvi
84
Causeen merkintä
• Tyypilliset tavat merkitä causeeta ovat akkusatiivi,
absolutiivi, instrumentaali ja datiivi (Dixon 2000: 55).
• Yleensä causee käyttää jo olemassa olevaa sijaa.
Nivkh on (ilmeisesti) ainoa kieli maailmassa, jossa on
sijamuoto, jonka ainoa funktio on merkitä causeeta.
85
Kausatiivien muut funktiot
• Kuten edellä on todettu ja esitetty, tyypilliset
kausatiivit lisäävät tekoon agentin /aiheuttajan.
Kausatiiveilla on tämän lisäksi muitakin funktioita,
joista tärkeimmät ovat seuraavat (Kittilä 2009):
1. Covert causativization
2. Agentivisaatio
3. Transitivisaatio
86
Esimerkki: covert causativization
Songhai
ali
nga-ndi
tasu di
musa se
Ali
eat-CAUS rice the PN IO
‘Ali made Mousa eat the rice’
garba neere-ndi bari di
musa se
(*ali se)
garba sell-CAUS horse the Musa IO
(Ali IO)
‘Garba had Musa sell the horse’ OR ‘Garba had the
horse sold to Musa’
87
Esimerkki (agentivisaatio)
Godoberi
mak’i-di
łeni
čibi
child-ERG water
splash.PAST
‘The child splashed the water (perhaps involuntarily)’
mak’i-di
łeni
čib-ali
child-ERG water
splash-CAUS.PAST
‘The child splashed the water (purposefully and
repeatedly)’
88
Esimerkki (transitivisaatio)
Kwaza
‘we-da-ki
jere’xwa
fear-1SG-DECL jaguar
‘I am afraid of jaguars (in general)’
we-‘tja-da-ki
jerexwa-‘wã
fear-CAUS-1SG-DECL jaguar-AO
‘I am afraid of (this) jaguar’
89
Esimerkki (muut)
Cora
i
hámwezi tízi-cezi
DET tortilla
PL-hard
‘The tortillas are hard’
i
hámwezi tízi-u-cezi-re-kaza
DET tortilla
PL-CMP-hard-CAUS-PAST
‘The tortillas got hard’
90
Applikatiivit
• Applikatiivi on verbissä merkitty
argumenttirakenteen muutos, joka korottaa
alkuperäisen obliikvin suoran objektin
asemaan, siis:
• S V OBL - > A V+APPL O
• A V O OBL -> A V+APPL O O
Saksa: Er hat darüber geschwiegen -> er hat das
verschwiegen.
91
Esimerkkejä
Warembori (Donohue 1999: 9)
make
matin-do (nana
ipa-yave)
boy
wash-IND (OBL
river-DEF)
‘(The) boy is washing (in the river)’
make
matin-na
ipa-yave
boy
wash-APPL
river-DEF
‘(The) boy is washing in the river’
92
Esimerkkejä
taveti-a
mosi
sa
make.TR-3SG
Mosi
ART.SG
‘Mosi built the room’
tavete-ni-a
kinahe
mosi
make-APPL-3SG nipa.palm Mosi
lose
room
‘Mosi built the room with nipa palm’
lose
room
sa
ART.SG
93
Applikatiivit
• Kuten edellä olevat esimerkit osoittavat, applikatiivit
eroavat kausatiiveista siinä, minkälaisen argumentin
ne verbin valenssiin lisäävät. Applikatiivit eroavat
kausatiiveista edelleen siinä, että niillä on tyypillisesti
enemmän pragmaattisia kuin semanttisia funktioita.
Applikatiivien käyttö liittyy siis enemmän esim.
osanottajien topikaalisuuteen.
• Tyypillisiä rooleja, joita applikativisaation kautta
voidaan lauseisiin lisätä ovat vastaanottaja, hyötyjä,
kärsijä, instrumentti, syy ja lokaation eri tyypit.
94
Applikatiivit
• Applikatiivirakenteet voidaan erotella edelleen
niiden semanttisen spesifiyden mukaan.
Peterson (2007) puhuu morfologisesti
eriytyneistä ja morfologisesti eriytymättömistä
applikatiivimorfeemeista (morphologically
(non-) distinct applicative construction
markers).
95
Esimerkki (eriytynyt merkitsijä)
Haka lai (Peterson 1997)
tsewmaŋ=niz
door=zaz za-ka-kal-piak
Tsewmang=ERG market=ALL 3SG.S-1SG.O-go-BEN
‘Tsewmang went to the market for me’ (hyötyjä)
thiŋ
za-ka-laak-tsezm
wood
3SG.S-1SG.O-carry-ADD BEN
‘He carried wood for me (in addition to carrying wood
for himself)’ (‘additional beneficiary)
96
Esimerkkejä
ka-law
zan-ka-thloz-pii
1SG.POSS-field
3PL.S-1SG.O-hoe-COM
‘They hoed my field (together) with me’ (komitatiivi)
rul=niz
ka-zin=zaz
snake=ERG 1SG.POSS-house=ALL/LOC
za-ka-luz-hnoz
3SG.S-1SG.O-enter-MAL
‘A snake came into my house on me’ (kärsijä)
97
Esimerkkejä
tiilooŋ
khaa
tivaa
boat
TOP
river
kan-Ø-tan-naak
1SG.S-3SG.O-cross-INSTR
‘We used the boat to cross the river’
(instrumentti)
98
Esimerkki (eriytymätön merkitsijä)
Tukang besi
no-mate-ako
te
buti
3R-die-APPL
CORE
fall
‘They died in a fall’ (circumstantial)
no-hugu-ako
te
poda-no
3R-chop-APPL CORE
knife-3.POSS
‘They chopped with their knifes’ (instrumentti)
99
Esimerkkejä
no-ala-ako
te
ina-su
te
3R-fetch-APPL
CORE mother-1SG.POSS CORE
kau
wood
‘She fetched the wood as a favour for my mother’
(hyötyjä)
No-lemba-ako
te
karia’a
3R-carry-APPL
CORE festival
’They carried (something) for the festival’ (purpose)
100
Applikatiivit
• Kielissä on myös eroja siinä, mitä tapahtuu
alkuperäiselle objektille. Esim. tepehuanissa
alkuperäinen objekti menettää osan
verbikongruenssistaan (sitä ei enää merkitä
yksikön tai monikon mukaan).
• Yleisemmin pätee kuitenkin se, että
applikativisaatio ei vaikuta alkuperäisten
argumenttien statukseen (kausatiivi vaikuttaa
lähes aina muiden argumenttien koodaukseen).
101
Datiivinsiirto
• Datiivinsiirrolla (dative shift/alternation) tarkoitetaan
sitä, että vastaanottaja/hyötyjä korotetaan epäsuoran
objektin asemasta suoraksi objektiksi, siis esim. englanti:
The parent gave a book to the child
The parent gave the child a book
Tyypillisesti korotus on juuri prepositionaalisesta objektista
suoraksi objektiksi. Suomen allatiivi/illatiivi-vaihtelua ei
pidetä datiivinsiirtona.
102
Esimerkki (malaiji)
dia beri buku itu kepada
perempua itu
3SG give book DEF to
woman
DEF
‘S/he gave the book to the woman.’
dia beri perempuan itu buku itu.
3SG give woman
DEF book DEF
‘S/he gave the woman the book.’
103
Datiivinsiirto
• Datiivinsiirtoa ei yleensä merkitä verbissä (jos
merkitään, puhutaan mieluummin applikatiivista) ja
datiivinsiirto ei myöskään aina lisää kuvattavan teon
osanottajien määrää, vaan se ainoastaan muuttaa
niiden statusta ja korottaa ydinargumenttien (=
suorien objektien) määrää lauseessa.
• Datiivinsiirto muuttaa myös lähes aina teeman ja
resipientin järjestystä (se on TH-REC ennen
datiivinsiirtoa ja REC-TH sen jälkeen).
104
Datiivinsiirto
• Datiivinsiirron syyt voivat olla semanttisia tai
rakenteellisia.
• Joissain kielissä sillä voidaan ilmaista mm. siirron
pysyvyyttä, vastaanottajan korkeampaa
vaikutuksenalaisuutta ja perfektiivistä aspektia.
• Monissa kielissä (kuten englanti), epäsuoran
objektin on tyypillisesti oltava elollinen, jotta
datiivinsiirto on mahdollinen. Tämä on myös
yhteydessä epäsuoran objektin semanttiseen
rooliin; vain oikeat vastaanottajat sallivat
datiivinsiirron.
105
Ulkoinen omistus (external possession)
• Ulkoisella omistuksella tarkoitetaan
genetiivilausekkeen omistajan korottamista
omaksi argumentikseen, esim.
Isä pesi lapsen kädet
-> Isä pesi lapselta kädet
Der Vater hat die Hände des Kindes gewaschen
-> Der Vater hat dem Kind die Hände gewaschen
106
Ulkoinen omistus
• Ulkoinen omistus ei myöskään lisää
kuvattavan teon osallistujien määrää, vaan
muuttaa ainoastaan syntaktisten lausekkeiden
määrää jakamalla genetiivilausekkeen
kahdeksi argumentiksi. Tyypillisesti korotettu
omistaja on datiivissa tai sen kaltaisessa
sijassa (suomessa ablatiivissa, allatiivi on
rajoitetusti mahdollinen, mutta silloin ei enää
ole kyse ulkoisesta omistuksesta)
107
Ulkoinen omistus
• Ulkoista omistusta ei myöskään merkitä
verbissä (jos merkitään, niin silloin on kyse
applikatiivista)
• Ulkoisen omistuksen yksi funktio on esim.
korostaa kuvatun teon suurempaa vaikutusta
teon kohteeseen.
108

similar documents