tutaj - Strona gminy Prażmów

Report
Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa
Perspektywa kompleksowej gazyfikacji
miejscowości znajdujących się na terenie
Gminy Prażmów
Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa
Perspektywy gazyfikacji Gminy Prażmów
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy Warszawa, informuje, że rozpoczęto
projekt gazyfikacji miejscowości znajdujących się na
terenie Gmin: Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria i Żabia
Wola. Dla tego całego zakresu planuje się wybudowanie
około 98km gazociągów średniego ciśnienia.
Dla tej przyszłej gazyfikacji w dniu 08.07.2011r. została
zawarta, z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie, umowa o
dofinansowanie dla inwestycji z funduszy Unii Europejskiej
w ramach „Programu operacyjnego infrastruktura i
środowisko 2007 - 2013”.
Mapa planowanej gazyfikacji na terenie Gmin: Prażmów,
Tarczyn, Góra Kalwaria
Mapa planowanej gazyfikacji na terenie Gmin: Prażmów,
Tarczyn, Góra Kalwaria
Mapa planowanej gazyfikacji na terenie Gmin: Prażmów,
Tarczyn, Góra Kalwaria
Etapowanie gazyfikacji
1. Obecnie (na przełomie roku 2011 i 2012) jest budowanych około
4,5km gazociągów w północno - zachodniej części miejscowości
Ustanów w celu przyłączenia do sieci gazowej 100 odbiorców osób które zawarły umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
Gazociągi te są budowane w ulicach: Głównej (od Słowiczej do
Parkowej), Parkowej, Łąkowej, Sadowej, Kościelnej, Głogowej,
Cyprysowej, Topolowej, Polnej oraz wzdłuż ulic osiedlowych.
2. W ramach dalszej gazyfikacji Gminy Prażmów w okresie do 2015
roku planuje się realizację pozostałych około 65 km gazociągów
średniego ciśnienia i przyłączenie około 1020 odbiorców gazu na
terenach miejscowości: Piskórka, Krupia Wólka, Jeziórko
Ustanówek, Ustanów, Krępa, Kędzierówka, Uwieliny, Kamionka,
Wągrodno, Biały Ług, Ławki, Gabryelin, Bronisławów.
Etapowanie gazyfikacji c.d.
3. Projekt budowlany na realizację powyższego zadania związanego z
budową około 65km gazociągów oraz przyłączy wykonuje konsorcjum
firm Gazoprojekt SA (lider konsorcjum) oraz JT Zakład Budowy
Gazociągów.
4. Dla tego zakresu (wzdłuż tras projektowanych gazociągów) będą już
wkrótce przyjmowane wnioski o określenie warunków przyłączenia się
do sieci gazowej.
5. Realizacja ww. zakresu gazyfikacji pozwoli na stworzenie możliwości
do dalszej rozbudowy sieci gazowej i przyłączenie nowych odbiorców,
w oparciu o nowo wybudowane gazociągi.
6. Dla tego zakresu (wzdłuż tras projektowanych gazociągów) będą już
wkrótce przyjmowane wnioski o określenie warunków przyłączenia się
do sieci gazowej.
7. Realizacja ww. zakresu gazyfikacji pozwoli na stworzenie możliwości
do dalszej rozbudowy sieci gazowej i przyłączenie nowych odbiorców,
w oparciu o nowo wybudowane gazociągi.
Zakresy gazyfikacji w poszczególnych
miejscowościach Gminy Prażmów
Miejscowość
Piskórka
Lokalizacja
Słoneczna od skrzyżowania z ul. Główną do granicy z wsią Krupią Wólką.
Akacjowa od skrzyżowania z ul. Słoneczną w kierunku północnym, a następnie wschodnim.
Słoneczna od granicy z wsią Piskórka do skrzyżowania z ul. Główną i Górną.
Główna od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Górną do granicy z wsią Uwieliny.
Krupia Wólka
Główna od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Górną do skrzyżowania z ulicą Graniczną na granicy z wsią Ustanów.
Dolna od skrzyżowania z ul. Główną do granicy z wsią Jeziórko Ustanówek.
ul. bez nazwy od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Górną,(ulica ta jest równoległa do ul. Głównej).
Górna od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Główną do granicy z wsią Jeziórko Ustanówek.
Dolna od granicy wsi Krupia Wólka do skrzyżowania z ul. Kasztanową.
Kasztanowa od skrzyżowania z ul. Graniczną i Długą do skrzyżowania z ul. Górną i Główną i Kościelną.
Prosta od skrzyżowania z ul. Kasztanową w kierunku wschodnim.
Jeziórko Ustanówek
Górna od granicy z wsią Krupia Wólka do skrzyżowania z Kasztanową Główną i Kościelną.
Główna od skrzyżowania z ul. Kasztanową, Kościelną i Górną do granicy z wsią Krępa.
Południowa od skrzyżowania z ul. Główną w kierunku południowo - wschodnim.
Dworcowa od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania ul. Dworcowej z Graniczną.
Spacerowa od granicy z wsią Kędzierówka do skrzyżowania ul. Spacerowej z Kolejową.
Graniczna od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Kasztanową.
Graniczna od skrzyżowania z ul. Dworcową do nr domu 36.
Ustanów
Długa od skrzyżowania z ulicą Kasztanową i Graniczną do skrzyżowania ul. Długiej z Parkową.
Główna od skrzyżowania z Graniczną i Polną do skrzyżowania skrzyżowania z Kościelną i Parkową. Parkowa od
skrzyżowania z ul. długą w kierunku zachodnim do nr domu 5.
Zakresy gazyfikacji w poszczególnych
miejscowościach Gminy Prażmów
Miejscowość
Lokalizacja
Akacjowa od skrzyżowania z ul. Polną i Zielonych Sosen do skrzyżowania z ul. Dębową.
Dębowa od skrzyżowania z ul. Dworcową w kierunku zachodnim.
Gabryelin
Leśna od skrzyżowania z ul. Dębową w kierunku zachodnim.
Dworcowa od skrzyżowania z ul. dębową wzdłuż torów PKP w kierunku północnym do granicy z wsią Bronisławów.
Kolejowa od skrzyżowania z ul. Polną wzdłuż torów PKP w kierunku północnym do granicy z wsią Bronisławów.
Bronisławów
Zalesie Górne
Chojnów
Dworcowa od granicy z wsią Gabryelin wzdłuż torów PKP w kierunku północno - zachodnim.
Parkowa od skrzyżowania z ul. Podleśna do skrzyżowania z ul. Nowinek.
Gościniec Warecki od granicy z wsią Krępa w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Nowotki.
Prażmowska od północnej granicy z wsią Bogatki do granicy z wsią Nowy Prażmów.
Tarczyńska od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku zachodnim do granicy z wsią Prace Duże.
Sołecka od skrzyżowania z ul. Tarczyńską w kierunku północnym.
Podleśna od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku północno - wschodnim.
Łoś
6-go Września od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku wschodnim do granicy z wsią Piskórka.
Spółdzielcza od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku wschodnim.
Parkowa od skrzyżowania z ul. Prażmowską i Spółdzielczą w kierunku zachodnim.
Lipowa od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku zachodnim.
Meliorantów od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku zachodnim.
Nowy Prażmów
Główna od granicy z wsią Łoś do granicy z wsią Zawodne z przejściem przez tory PKP.
Akacjowa od skrzyżowania z ul. Główną w kierunku wschodnim.
Zakresy gazyfikacji w poszczególnych
miejscowościach Gminy Prażmów
Miejscowość
Lokalizacja
Przyrzeczna od granicy z wsią Jeziórko Ustanówek do skrzyżowania ul. Przyrzecznej z Długą.
Krępa
Długa od skrzyżowania z ul. Przyrzeczną do granicy z wsią Nowinki.
Krótka od skrzyżowania z ul. Długą do granicy z wsią Wojciechowice.
Kędzierówka
ul. bez nazwy od skrzyżowania z ul. Główną do granicy z wsią Jeziórko Ustanówek gdzie zaczyna się
ul. Spacerowa.
Główna od granicy z wsią Krupia Wólka do Przejścia przez tory PKP (na granicy z wsią Kamionka).
Uwieliny
Osiedlowa od skrzyżowania z ul. Główną na długości ok. 800m.
Dębowa od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Szlachecką.
Szlachecka od skrzyżowania z ul. Dębową.
Kamionka
Wągrodno
Biały Ług
Złota od torów PKP do granicy z wsią Wągrodno.
Złota od granicy z wsią Kamionka do skrzyżowania ul. Złotej ze Słoneczną.
Słoneczna od skrzyżowania z ul. Złotą do granicy z wsią Biały Ług.
Różana od granicy z wsią Wągrodno do skrzyżowania z ul. Bzów i Zielonych Sosen.
Zielonych Sosen od skrzyżowania z ul. Bzów i Różaną do skrzyżowania z ul. Zagórną.
Zielonych Sosen od skrzyżowania z ul. Zagórną do skrzyżowania z ul. Polną i Akacjową.
Ławki
Zagórna od skrzyżowania z ul. Zielonych Sosen do skrzyżowania ul. Zagórnej z Główną.
Główna od skrzyżowania z Zagórną do skrzyżowania z ul. Polną (przy torach PKP).
Polna od skrzyżowania z ul. Główną, przejście przez tory PKP do granicy z wsią Kiełbaska.
Zakresy gazyfikacji w poszczególnych
miejscowościach Gminy Prażmów
Miejscowość
Lokalizacja
Ryxa od granicy z wsią Nowy Prażmów do granicy z wsią Prażmów.
Zawodne
Miła od skrzyżowania z ul. Ryxa do skrzyżowania z ul. Młynarską i Leśną.
Młynarska od skrzyżowania ul. Młynarskiej z ul. Leśną i Miłą w kierunku zachodnim.
Ryxa od granicy z wsią Zawodne do granicy z wsią Dobrzenica.
Prażmów
Kasztanów od skrzyżowania z ul. Ryxa w kierunku zachodnim.
Czołchańskiego od skrzyżowania z ul. Ryxa do skrzyżowania z ul. Puszczyka.
Błońska od skrzyżowania z ul. Ryxa w kierunku wschodnim.
Dobrzenica
Ryxa od granicy z wsią Prażmów do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku Kolonia Gościeńczyce.
Jagodowa od granicy z wsią Łoś do skrzyżowania z ul. Główną.
Piskórka
Główna od skrzyżowania z ul. Jagodową do skrzyżowania z ul. Krótką.
ul. bez nazwy (droga osiedlowa) od skrzyżowania z ul. Jagodową w kierunku północnym.
ul. bez nazwy (droga osiedlowa) od skrzyżowania z ul. Jagodową w kierunku południowym.
Orientacyjne koszty związane z przyłączeniem się
do sieci gazowej konieczne do poniesienia
przez przyszłego odbiorcę.
 opłata za przyłączenie (po zawarciu umowy przyłączeniowej)
- około 2 tys. zł brutto,
 koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji wewnętrznej
na terenie posesji i wewnątrz budynku - około 5 tys. zł brutto,
 koszty zakupu i montażu urządzeń gazowych:
• kocioł gazowy dwufunkcyjny - od 2,5 tys. zł,
• kuchnia gazowa - około 1 tys. zł,
 koszty zakupu i montażu szafki gazowej - około 0,5 tys. zł.
Koszty zawartości szafki gazowej, czyli: kurka głównego, reduktora
i gazomierza ponosić będzie dostawca gazu (Oddział Zakład Gazowniczy
Warszawa).
Dziękujemy za uwagę

similar documents