Slajd 1 - Atrakcyjna Działka Inwestycyjna

Report

Przedmiotem oferty jest teren
inwestycyjny położony w
Wałbrzychu (woj. dolnośląskie)
ul. Podwale, o łącznej
powierzchni 679.705 m2

Przedmiotem oferty jest
sprzedaż nieruchomości w
całości lub w części albo
wniesienie jej do spółki lub inna
forma wspólnej inwestycji.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi
oferty w myśl przepisów
kodeksu cywilnego a jedynie
zaproszeniem do rokowań.

Wszystkie informacje zawarte w
tym zaproszeniu mają charakter
jedynie charakter ogólny i
mogą zostać zmienione.








Teren inwestycyjny znajduje się
w Wałbrzychu w województwie
dolnośląskim. Region ten
stanowi wysoko rozwinięty
obszar Polski południowo –
zachodniej, charakteryzujący
się korzystnym położeniem
geograficznym.
Podstawowe atuty tego regionu
to:
-ponad 2,8 mln mieszkańców;
-wysoka gęstość zaludnienia
(ponad 144 osoby/km
kwadratowy);
-wysoka wartość produktu
krajowego brutto na głowę
mieszkańca (ok. 40tys zł – 109%
średniej krajowej)
-wysoki poziom infrastruktury;
- wysoki poziom wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych
mieszkańców;
- sąsiedztwo granicy z
Republiką Czeską i Niemcami;

Wałbrzych jest drugim, po Wrocławiu pod względem liczby
mieszkańców miastem na Dolnym Śląsku i liczy około 120 tys.
mieszkańców ( co daje mu 32. miejsce w Polsce pod względem liczby
ludności – pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim a Zieloną Górą). W
sensie funkcjonalnym Wałbrzych tworzy jeden zintegrowany organizm
miejski z sąsiednim miastem – Szczawno-Zdrój. Powiat wałbrzyski
zamieszkuje niemal 180 tyś mieszkańców.

Miasto ma charakter typowo przemysłowy z rosnącą funkcją
handlowo–usługową, a wraz z przyległymi miejscowościami
uzdrowiskowymi i zamkiem Książ – również turystyczny. Największymi
firmami są te ulokowane w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej: m.in. Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o.,
zakłady koncernu Faurecia, Cersanit Polska, NSK, General Electric,
Metzeler, Henkel – Ceresit, Electrolux, Bridgestone, Colgate Palmolive,
IBM oraz Marcegaglia. Poza strefą największymi firmami są Ronal Polska
Sp. z o.o., Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. Na liście 500
największych firm w Polsce Wałbrzych ma aż trzech przedstawicieli.

Wiodące sektory gospodarki w Wałbrzychu to motoryzacja, przemysł
ceramiczny oraz handel. W mieście i tuż za jego granicą (w SzczawnieZdroju) funkcjonują przedstawicielstwa wszystkich największych sieci
handlowych oraz banków. Skrócona analiza danych statystycznych dla
regionu wałbrzyskiego, z Rocznika Statystycznego Województw na rok
2011 wskazuje, że Wałbrzych to miasto z wciąż wysoką stopą
bezrobocia (ok. 18%).
W Wałbrzychu stosunkowo dobrze rozwinięta
jest sieć szkół średnich, natomiast edukację
wyższą zapewniają głównie uczelnie wrocławskie
a ogólny poziom wykształcenia w grupie
mieszkańców w wieku produkcyjnym należy
uznać za wysoki.
Oferowana nieruchomość leży w
administracyjnych granicach miasta Wałbrzych
(w północno-zachodniej części) i przylega od
południa do alei Podwale – jednej z głównych
arterii komunikacyjnych miasta. Sąsiedztwo
działki stanowi największe wałbrzyskie osiedle
mieszkaniowe „Podzamcze” zamieszkane przez
30 tyś. mieszkańców i zabudowane 11kondygnacyjnymi budynkami wielorodzinnym
(co czyni Podzamcze najludniejszą dzielnicą
miasta i jedną z najgęściej zaludnionych w
Polsce - ok. 25 tysięcy mieszkańców na kilometr
kwadratowy). Teren ponadto graniczy:
- od północy i wschodu z Książańskim Parkiem
Krajobrazowym;
- od zachodu z Rodzinnym Ogrodem Działkowym
„Podzamcze”;







Nieruchomość znajduje się:
- 6 km od centrum Wałbrzycha;
- 5 km od centrum Szczawna Zdrój
- 40 km od autostrady A4;
- 60 km od Międzynarodowego o
Portu lotniczego we Wrocławiu.
- 3 km od Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „INVEST –
PARK”;
- 4 km od Zamku Książ;

Działka inwestycyjna położona
jest na wysokości ok. 380-400
m n.p.m. na niewielkim
wzniesieniu opadającym ku
północy do doliny Szczawnika i
Czarciego Potoku. Podłoże
tworzą górnodewońskie
zlepieńce gnejsowe i
piaskowce. Działka jest
stosunkowo płaska i łagodnie
opada w kierunku północnym.

Teren przylega bezpośrednio do Alei Podwale, w której znajdują się
wszystkie niezbędne instalacje i sieci. Po południowej granicy działki
przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia. Nie istnieją żadne
istotne ograniczenia w możliwości przyłączenia do sieci. Teren
idealnie nadający się do inwestycji typu „green-field”.

similar documents