Prezentacja - GB - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i

Report
Życiorys
mgr inż. Georgis Bogdanis
Biuro Projektów i ZSI MICROSYSTEM sp. z o.o.
Urodzony: 28.09.1955 r. w Gdyni
Wykształcenie:

2007-2008

1974-1979

1970-1974
studium doktoranckie w Akademii im. Leona
Koźmińskiego w Warszawie
studia na Wydziale Elektroniki , specjalność:
Informatyka i Automatyka
szkoła średnia - V Liceum Ogólnokształcące
w Gdyni
życiorys publikacje temat pracy
Życiorys
mgr inż. Georgis Bogdanis
Biuro Projektów i ZSI MICROSYSTEM sp. z o.o.
Urodzony: 28.09.1955 r. w Gdyni
Temat pracy magisterskiej:
Wybrane środki oprogramowania mikrokomputerów
Data i miejsce obrony: 23.10.1979r., Politechnika Gdańska
Promotor pracy: doc. dr inż. Zenon Boguś
życiorys publikacje temat pracy
Życiorys
mgr inż. Georgis Bogdanis
Biuro Projektów i ZSI MICROSYSTEM sp. z o.o.
Urodzony: 28.09.1955 w Gdyni
Praca zawodowa:

od 1985
Prezes Zarządu/Dyrektor Biura Projektów i
Zastosowań Systemów Informatycznych
MICROSYSTEM sp. z o.o. w Sopocie

1983-1985
Kierownik Działu Przygotowania Usług w
SPUW Alpinex w Gdańsku

1979-1983
młodszy asystent/asystent/starszy asystent w
Zakładzie Systemów Liczących Instytutu
Informatyki na Wydziale Elektroniki PG
życiorys publikacje temat pracy
Publikacje
Publikacje i referaty
1. J. Kotus, K. Łopatka, A. Czyżewski, G. Bogdanis; „Akustyczno-wizyjny nadzór sali
operacyjnej w banku”;Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych;Biuro Projektów i Zastosowań
Systemów Informatycznych Microsystem sp. z o.o. Sopot; Referat na Konferencji
„Uwarunkowania prawne systemów monitoringu wizyjnego”; Polska Izba Systemów
Alarmowych; Securex 23.04.2012r., Międzynarodowe Targi Poznańskie - Poznań
2. M. Szczodrak, A. Czyżewski, G. Bogdanis; „Zliczanie osób w tłumie z zastosowaniem
wirtualnej bramki"; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra
Systemów Multimedialnych; Biuro Projektów i Zastosowań Systemów Informatycznych
Microsystem sp. z o.o. Sopot, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki
KSTiT 2013, Gdańsk 4-6 września, w druku
3.
J. Kotus, K. Łopatka, A. Czyżewski, G. Bogdanis; „Audio-video surveillance system for
application in bank operating system”; Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych;Biuro Projektów i
Zastosowań Systemów Informatycznych Microsystem sp. z o.o. Sopot; 6th International
Conference, MCSS 2013 Krakow, Poland, June 2013, Proceedings, Springer,ISSN 18650929
życiorys publikacje temat pracy
„Hybrydowa technologia dozoru wizyjnego, akustycznego i
fotogrametrycznego do zastosowań w ochronie bezpieczeństwa
placówek bankowych”
Najważniejsze cele pracy:
Celem niniejszej pracy jest zbudowaniu modelu wzajemnie
komplementarnych narzędzi monitoringu podnoszących
skuteczność zapobiegania i wykrywania najczęściej spotykanych
w praktyce przestępstw przeciwko życiu i mieniu na przykładzie
placówek bankowych
Tezy pracy:
1. Opracowana hybrydowa technologia dozoru wizyjnego, akustycznego i
fotogrametrycznego do zastosowań w ochronie bezpieczeństwa
placówek bankowych pozwala na skuteczne wykrywanie typowych
zagrożeń bezpieczeństwa w sposób automatyczny
2. Nadzór obiektu bankowego z użyciem opracowanej hybrydowej
technologii monitorowania placówek bankowych umożliwia
przewidywanie aktów napadu rabunkowego
3. Opracowana technologia pozwala na skuteczne zliczenie osób w
strefach ochronnych placówek bankowych
życiorys publikacje temat pracy
Dziękuję za uwagę

similar documents