pobranie promocji

Report
„STABILNA SPRZEDAŻ”
OTRZYMUJ PREZENTY ZA STABILNY, WYSOKI OBRÓT OSOBISTY!
Okres obowiązywania programu: od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2016 r.
I część. „Partner Biznesowy”
Uczestnicy
Każdy Dystrybutor korporacji TianDe
Warunki uczestnictwa
Dołącz do programu, dowolnie wybierając poziom,
a począwszy od trzeciego miesiąca wypełnienia
ustalonego OO, co miesiąc otrzymasz prezent od
korporacji
* Przy OO=150 P w kolejnych miesiącach otrzymujesz co miesiąc zestaw upominkowy pierwszego poziomu
**Przy OO= 250 P w kolejnych miesiącach otrzymujesz co miesiąc zestaw upominkowy drugiego poziomu
Przy OO=150 P w kolejnych miesiącach otrzymujesz co miesiąc zestaw upominkowy pierwszego poziomu
*** Przy OO=450 P w kolejnych miesiącach otrzymujesz co miesiąc zestaw upominkowy trzeciego poziomu
Przy OO= 250 P w kolejnych miesiącach otrzymujesz co miesiąc zestaw upominkowy drugiego poziomu
Przy OO=150 P w kolejnych miesiącach otrzymujesz co miesiąc zestaw upominkowy pierwszego poziomu
Uwagi do I części programu
„Stabilna Sprzedaż”
1. W trakcie całego okresu trwania programu podtrzymuj
swój Obrót Osobisty zgodnie z wybranym poziomem.
2. Jeśli Twój OO < 150 P, zostaniesz skreślony z listy
uczestników programu. By ponownie przystąpić do
programu należy w ciągu trzech kolejnych miesięcy wypełnić
OO zgodnie z wybranym poziomem.
3. Jeśli zechcesz podwyższyć swój poziom, w ciągu trzech
miesięcy musisz utrzymać OO zgodnie z wybranym
poziomem.
Część II
„Magister Sprzedaży”
Uczestnicy
Dystrybutorzy TianDe, którzy w ciągu trzech
miesięcy z rzędu zgromadzili OO≥ 1000 punktów.
Warunki uczestnictwa
Utrzymuj stabilny OO ≥ 1000 punktów, zbieraj
punkty i wymieniaj je na prezenty od TianDe
Część II
„Magister Sprzedaży”
Liczba punktów zależy
od Twojego comiesięcznego OO
OO, P
Liczba punktów
1000 – 1499
100
1500 – 2499
150
2500 i więcej
250
Część II
„Magister Sprzedaży”
Uwaga!
Wszyscy certyfikowani członkowie
klubu „Magister TianDe”
otrzymują 100 punktów w
prezencie!
Jeśli zebrałeś 300 punktów, możesz
wymienić je na prezenty!
Jeśli zebrałeś 300 punktów, możesz
wymienić je na prezenty!
Jeśli zebrałeś 300 punktów, możesz
wymienić je na prezenty!
Jeśli zebrałeś 300 punktów, możesz
wymienić je na prezenty!
Jeśli zebrałeś 300 punktów, możesz
wymienić je na prezenty!
Wycieczka do turcji –
3000 punktów!
Pierwsza wycieczka do Turcji odbędzie się w maju 2015 r.
Możesz samodzielnie
skomponować swój
zestaw upominkowy!
Lub wymienić
zgromadzone punkty na
wycieczkę do Turcji!
W celu otrzymania upominków należy wypełnić formularz zamówienia
za pomocą konta osobistego na stronie www.tiande.eu
Punkty gromadzone są na specjalnym koncie
osobistym, dostępnym w online-office
Po zebraniu 300 punktów można je wymienić na prezenty w online-office.
Nienaruszalne sumy punktów
300
1500
600
2000
1000
2500
Uwagi do II części programu „Stabilna Sprzedaż”
Jeśli Twój OO<250 P, zostajesz skreślony z listy uczestników programu. Punkty zgromadzone
powyżej nienaruszalnej sumy zostają anulowane. By kontynuować zbieranie punktów, należy
zgromadzić OO≥ 1000 P w ciągu 3 miesięcy pod rząd.
Jeśli w ciągu trzech miesięcy pod rząd 250 ≤ OО < 1000 P, zostajesz skreślony z listy
uczestników programu. Punkty zgromadzone powyżej nienaruszalnej sumy zostają anulowane.
By kontynuować zbieranie punktów, należy zgromadzić OO≥ 1000 P w ciągu 3 miesięcy pod
rząd.
By skorzystać ze zgromadzonej sumy punktów, Twój OO powinien wynosić ≥ 1000 P
Najnowsza lista nagród dostępna jest na stronie www.tiande.eu lub w Twoim online-office
Przykład
1
Możesz wymienić punkty na dowolne prezenty lub kontynuować zbieranie punktów. By otrzymać prezent,
wypełnij formularz zamówienia w online-office na stronie www.tiande.eu
Przykład
2
By wymienić zgromadzone punkty na prezenty, Twój Obrót Osobisty powinien wynosić OO≥ 1000 P.

similar documents