Jak zainwestować, aby zyskać? - SPG-P-Gr1 - POWUZ X

Report
• MLM
Wybrane przez nas możliwości inwestowania
• Fundusze inwestycyjne
Zdjęcie pobrane z: http://pracazfm.pl/
• Własny biznes
Zdjęcie pobrane z: http://www.njfundz.com/mutualfunds.php
Zdjęcie pobrane z: http://reviews.edu.pl/1310/business-reviews/mlm-%E2%80%93-the-business-standard
Czym jest MLM?
Zdjęcie pobrane z: http://www.streetsmartwealth.com/understanding-mlm.htm
MLM ( Multi-Level Marketing ) to
dystrybucja towarów danej firmy
prosto do klienta. Dystrybutor
sprzedaje produkty w atrakcyjnej
dla klienta cenie, która wynika z
braku kosztów promocji i
dystrybucji.
Gdzie są pieniądze w MLM?
W systemie MLM buduje się
własną strukturę dystrybutorów.
Każdy dystrybutor przyczynia się do
powiększania puli punktów osoby
postawionej wyżej. Pracownicy są
wynagradzani według ustalonego
regulaminu firmy.
Jak działa MLM?
Strukturę sprzedażową tworzy nasza grupa. Jako lider
możemy motywować, bądź też wprowadzać zmiany,
które mają bezpośredni wpływ na naszą grupę.
Wykorzystujemy jedną z najstarszych
i najskuteczniejszych form reklamy – przekaz z ust do ust.
Budowanie grupy polega na rekrutacji nowych członków
na przykład za pośrednictwem
Internetu.
Zdjęcie pobrane z: http://zapach-mlm.tumblr.com/
Wady i Zalety
Zalety
•wysoka jakość produktów
•Niski początkowy wkład finansowy ( około 200 zł )
•Samodzielność i niezależność w działaniu
•ciekawe egzotyczne wycieczki dla najlepszych
•redukcja kosztów transportu, obsługi i
magazynowania produktu
Wady
•Potrzeba bycia wytrwałym i cierpliwym
•Niskie wynagrodzenie początkowe
Zdjęcie pobrane z: http://mlmideas.net/
Główne firmy MLM
działające w Polsce
pełny ranking: www.networkmagazyn.pl
Zdjęcie pobrane z: http://auto-rent.com.pl/biznes/galeria/business-4/
Własny biznes
Wybierając formę prawną należy się dobrze
zastanowić, ponieważ będzie ona decydowała o
dalszym funkcjonowaniu firmy.
Forma organizacyjno – prawna
Ryzyko związane
z funkcjonowaniem firmy
i zakres odpowiedzialności
Podatek, jaki
będziemy płacić
Skala działalności
Kapitał, jakim należy dysponować
w momencie powstania firmy
Koszty związane
z utworzeniem firmy
Własny biznes
Współcześnie najczęściej wybieranymi formami
organizacyjno-prawnymi . W sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw są: firmy jednoosobowe,
spółki cywilne, jawne i spółki z o.o.
Zaletami małych i średnich
przedsiębiorstw w stosunku
do dużych są:
Wysoka elastyczność,
prosta struktura organizacyjna,
lokalność.
http://www.ailmadrid.com/business-spanish/home
Etapy zakładania firmy
65 8364 6394 7459 6758
4389 4538
Firma
jednoosobowa?
Doświadczenia
z własnym biznesem
Proszę przejść do filmu numer 1
Zalety i Wady
Firmy jednoosobowej
o Satysfakcja i poczucie
samorealizacji
o Pewność zatrudnienia
o Niezależność i elastyczność
o Tworzenie nowych miejsc pracy
o Możliwość osiągania większych
zysków niż w pracy na etacie
o Biurokracja
o Ryzyko bankructwa
o Odpowiedzialność finansowo –
prawna za siebie i pracowników
o Konieczność ponoszenia
nakładów inwestycyjnych
o „Nadgodziny”
o Konieczność ciągłego śledzenia
zmian pojawiających się w
otoczeniu
Zdjęcie pobrane z: http://www.israelinsidethemovie.com/bloomberg-israel-safest-for-investing/
Fundusze
Inwestycyjne
Fundusz inwestycyjny to
forma wspólnego
inwestowania, polegająca na
zbiorowym lokowaniu środków
pieniężnych wpłaconych przez
uczestników funduszu.
Zdjęcie pobrane z: http://investmentdiv.com/insights/worth-of-money-market-funds/
Jak to wygląda
Zdjęcie pobrane z: http://www.smartstockmarket.com/mutual-fund/money-market-funds/index.html
Zdjęcie pobrane z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Riggs_National_Bank_building.JPG0
Zdjęcie pobrane z: http://blog.lib.umn.edu/puot0002/politicsofsex/2011/05/whats-sex-got-to-do-withmoney.html00
Otwarte
Kupujemy jednostki uczestnictwa
i w każdej chwili możemy wypłacić
lub wypłacić środki.
Podział funduszy
Zamknięte
Kupujemy certyfikaty inwestycyjne,
a pieniądze możemy wypłacić dopiero
po upływie pewnego czasu.
Zdjęcie pobrane z: http://revelationblog.org.uk/?p=513
Zdjęcie pobrane z: http://www.lughertexture.com/index.php?option=com_rsgallery2&page=inline&id=345&Itemid=2
Rodzaje funduszy
Agresywne
( akcje )
Zrównoważone
Bezpieczne
( mix obligacji, bonów,
instrumentów dłużnych )
Zdjęcie pobrane z: http://lee-samaha.suite101.com/money-market-funds-vs-mutual-fundsa-sentimentguide-for-markets-a266886
( mix akcji i obligacje )
Zdjęcie pobrane z: http://www.mybanktracker.com/bank-news/2011/07/14/banks-stop-selling-papersavings-bonds-2012/
Jak rozpocząć przygodę
Wybór domu / biura maklerskiego
z funduszami
Założenie rachunku inwestycyjnego
Zdjęcie pobrane z: http://www.cartoonista.com/investing.php
Złożenie zlecenia kupna / sprzedaży
Zdjęcie pobrane z: http://survivalguideforsmallbusiness.com/business-credit/page/2/
Zdjęcie pobrane z: http://rm20.net/2012/02/29/how-to-buy-sell-at-twentier/
Koszty założenia
i prowadzenia rachunku
• Założenie rachunku inwestycyjnego jest
bezpłatne
• Koszty prowadzenia to około 50zł rocznie + prowizje, które
są zależne od wartości i ilości naszych zleceń
• Minimalna kwota za jaką możemy kupić jednostkę
uczestnictwa to ok. 100zł
Zdjęcie pobrane z: http://thegoodlife101.wordpress.com/category/money/
Zdjęcie pobrane z: http://www.thebklawyer.com/thebkblog/2010/01/09/online-median-income-testcalculator/
W co inwestować?
Proszę przejść do filmu numer 2
Przeprowadziliśmy ankietę i okazało się,
że wśród 384 ankietowanych,
MLM wybrało 48 osób,
Fundusz inwestycyjny 108,
a własny. biznes 228.
Wynki ankiety
Ankieta
MLM
Własny biznes
Fundusz Inwestycyjny
Więc
Jak zainwestować, aby zyskać?
Wybór należy wyłącznie do CIEBIE!

similar documents