jan 2016 - Nootdorp NU

Report
Nootdorp
Jaargang 8 • nummer 1 • januari 2016
NU
Gratis huis-aan-huismagazine
Weet jij al naar welke school je gaat?
•
•
•
•
•
•
Scholen presenteren zich
Overzicht Open Dagen
Voorlichtingsavonden
RKDEO
SV Nootdorp
ADO Den Haag
•
•
•
•
•
•
Science Centre
Jong in Nootdorp
Raad de Plaat
Boeiende columns
Historisch Nootdorp
Sushi maken
•
•
•
•
•
•
Klaverjassen
De wethouder vertelt
Repair Café
Balijbos uitgebreid
Vernielingen sportpark
Looptraining Dobbelopers
Onderwijsspecial
GRATIS
ACTIVITEITEN !!!
Wilt u eens vrijblijvend kennismaken met
onze opvang en activiteiten? Dat kan!
4 februari: KRUIPFUN, 1- 2 jaar.
Spelenderwijs leren door onder begeleiding te kruipen en
te klimmen, met ouders erbij!
24 februari: INDOOR ADVENTURE RUN, 7-12 jaar.
De Alles Kids Club heeft een baan ontworpen met
stormbanen en free run onderdelen door elkaar.
Meer informatie vindt u op onze website.
Deelname is gratis, wel is inschrijven verplicht.
INSCHRIJVEN VIA WWW.SKSALLESKIDS.NL
open avond
dinsdag 19 januari 2016 | 19.00 tot 22.00 uur
voor de volgende data zie www.wittepaard.nl
Acné peeling
nu van € 75,-
Hof van Teijlingen 26
2631 WT Nootdorp
T 015 889 30 03
E [email protected]
I www.dermage.nl
voor
€ 60,-
met gratis
after treatment kit.
Ontdek onze
verrassende
ideeën voor
een bijzondere
bruiloft.
“Jouw huid hoeft er niet zo uit te zien!“
GRATIS INTAKEGESPREK EN HUIDADVIES.
www.wittepaard.nl
Gildeweg 2 • 2632 BA Nootdorp • 015 310 91 80 • [email protected]
Kinderen spelen •
ViB
ontdekken • groeien bij
Vermogen in Balans
Kern Kinderopvang Randstad
015 - 7112732
Laan van Zuid Hoorn 65
2289 DC Rijswijk
[email protected]
www.vermogen-in-balans.nl
ViB werkt samen met
Theodoor Gilissen Bankiers NV
Autobedrijf Nootenboom B.V.
Al ruim 55 jaar een begrip in de Regio
 Verkoop van alle merken nieuwe en gebruikte auto’s
 50 TOP occasions gemiddeld op voorraad
 Onderhoud en schadereparatie van alle merken
Oudeweg 29
2631 PA Nootdorp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar
alles is inclusief (luiers, voeding, uitstapjes)
goed onderhouden locaties
enthousiaste, betrokken medewerkers
alleen vakantieopvang mogelijk
52 weken per jaar geopend
SWKPas voor korting op diverse uitjes
aandacht voor natuur en gezonde voeding
afwisselend activiteitenaanbod
Meer weten? Loop gerust eens binnen!
Of neem een kijkje op onze website.
Locaties in
Nootdorp en
Ypenburg
Tel. 015-310 99 55 [email protected]
www.nootenboom-nootdorp.nl
2 Nootdorp NU
Op zoek naar leuke en betrouwbare kinderopvang?
Uw kind is bij ons van harte welkom!
www.kern-randstad.nl
Colofon
Voorwoord
Nootdorp NU
Goede voornemens: volhouden
Omslagfoto:
Foto: Stanislascollege
Nootdorp NU verschijnt een keer per maand en
wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Nootdorp.
Redactieadres:
Veenweg 24a,
2631 CL Nootdorp
T: 015 3108081
Medewerkers:
Ron Labordus
Dick den Hollander
Elise Mooijman
Jenny de Koning
Jessica Davilar
Eindredactie:
Ron Labordus
Drukkerij:
Van de Sande Nootdorp
Vormgeving:
Jolanda de Koning
Uitgever:
Drukkerij Van de Sande
Ambachtshof 1
2632 BB Nootdorp
T: 015 3109294
Oplage:
7.200
Advertenties/Acquisitie:
Monique van de Sande
T: 015-3109294
E: [email protected]
Website:
www.nootdorpnu.nl
Email:
[email protected]
Overnemen:
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan
ook worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Traditiegetrouw is de eerste uitgave van Nootdorp NU de scholenspecial.
In het middenkatern stellen Lyceum Ypenburg, Montaigne Lyceum, Grotius
College, St. Maartenscollege, CLD, Stanislascollege, Gymnasium Novum, ROC
Mondriaan en het Corbulo college zich aan u en jou voor. Ook de gemeente laat
van zich weten in een boeiend artikel over onderwijs, opvoeden en begeleiden.
Goed om met het rustig lezen van deze uitgave het nieuwe jaar te beginnen.
Kloppen uw voornemens nog? Volhouden! Wij sluiten ons aan bij alle goede wensen die u de afgelopen
dagen en weken kreeg. Maar vooral wensen wij u gezondheid, welzijn en welbevinden. Dat is toch nog
steeds het allerbelangrijkste. En natuurlijk hoort Nootdorp NU er bij om voor een beetje extra welbevinden te zorgen.
Wil jij ook schrijven?
Vooral onderwijs en scholen dus in deze Nootdorp NU. Jaarlijks is de keuze van groot belang voor jongeren
en hun ouders en opvoeders. Ook andere artikelen zijn de moeite waard om te lezen. Genieten dus weer
van deze uitgave. En nog steeds geldt dat, als je als jongere in de journalistiek wilt, laat het ons dan weten
via de mail. Wie weet wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Namens alle medewerkers,
Ron Labordus (redacteur)
Workshop Sushi maken voor
bouw weeshuis in Moldavië
De werkgroep Moldavië organiseert zondag 24 januari tussen 14 en 18 uur een
workshop Sushi maken (en eten) in het Parochiehuis bij de RK Kerk aan de Veenweg 36 in Nootdorp. Gezellig kokerellen, kletsen en genieten. Voor het goede
doel: het werk van de Nootdorpse Carmen Ullersma in Moldavië.
Het resultaat van de workshop zal er niet om liegen:
u gaat genieten van heerlijke sushi, door uzelf of
mede-rollers gemaakt. Een woordvoerder van de
werkgroep: “We beginnen met het rollen en garneren
van de verschillende sushi’s en, als alles klaar is,
gaan we gezamenlijk eten. U kunt uw sushi’s na de
workshop ook mee naar huis nemen om later thuis
nog eens smakelijk na te genieten. Uiteraard houden
we ook rekening met vegetariërs!. Voor diegenen die
geen sushi lusten, kunnen we chinees halen!”
Kosten
De kosten voor deze sushi workshop bedragen
10 euro maar je mag natuurlijk ook meer betalen.
Voor uw bijdrage krijgt u bovendien een (fris)drankje
aangeboden. “Met de netto-opbrengst van deze middag steunen wij het werk van Carmen Ullersma in
Moldavië in het algemeen en concreet de bouw van
een weeshuis. Haar visie is: ‘We zijn gezonden naar
plaatsen waar ‘liefde’ elke dag betekent: brood voor
de hongerigen, water voor de dorstigen en genezing
voor de zieken. Het betekent ook familie voor de
wezen, vrijheid voor gevangenen en vrede voor de
door oorlog verscheurde mens. Op deze manier willen we onze liefde tot uitdrukking brengen, zolang
de armen nog onder ons zijn’.”
Er kunnen veel mensen meedoen maar (snel) aanmelden is gewenst: bij Carolien Siebel via [email protected] of bel even naar 06-13181744,
dan zet zij uw naam op de lijst. Voor meer informatie
kun je ook terecht bij Carolien.
Nootdorp NU
3
Wethouder José van Egmond:
“Als je kinderen echt wilt verwennen, ,
geef ze dan kaders”
Preventief jeugdbeleid krijgt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp steeds meer vorm: ouders, scholen, verenigingen en
gemeente werken samen om kinderen en jongeren te begeleiden. Wethouder José van Egmond: “Elkaar maximaal steunen
om te zorgen dat kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Dat willen we toch allemaal en ouders willen dat zeker!”
Door Ron Labordus
Kernteams
Wethouder Van Egmond in een boeiend gesprek
over preventief jeugdbeleid: “Er is een kader bepaald,
een soort paraplu, een kapstok. We zijn als het ware
met elkaar om de tafel gaan zitten om te kijken wat
ouders en scholen nodig hebben als steun bij het
opvoeden, met als centrale vraag wat van belang is
om te zorgen dat kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien. We werken vooral preventief; dat wil
zeggen veel voorlichting geven, goede contacten leggen met ouders en opvoeders, vroegtijdig signaleren,
gesprekken aangaan, kinderen al zo jong mogelijk
bereiken, enzovoort. Daarbij willen we inspelen op
de vraag van ouders en actueel zijn. Treffend is dat
een aantal jaren geleden het gebruik van smartphones een heikel punt was onder brugklassers, nu is
dat probleem verplaatst naar kinderen van groep 6.
Verslaving aan gamen is momenteel een hot-item.
Continue aandacht gaat uiteraard uit naar vormen
van pesten en drugs- en alcoholgebruik en -verslaving. Leeftijden verschuiven. Ons uitgangspunt is hoe
eerder we starten met voorlichting, hoe beter dat is.”
De gemeente wordt in haar werk gesteund door de
Kernteams die werkzaam zijn in de kernen Delfgauw,
Pijnacker en Nootdorp. Mandy de Keijzer maakt als
schoolmaatschappelijk werker deel uit van een van
de kernteams: “Het contact met het onderwijs is
essentieel. Daarom zijn wij zichtbaar aanwezig op
de scholen. Het is van belang dat scholen zich kunnen richten op hun hoofdtaak en dat is onderwijs.
Bewezen is dat leren beter gaat, als een kind goed
in zijn vel zit. Vandaar dat alert zijn belangrijk is.
Steun verlenen waar die gevraagd wordt. Hoe eerder hoe beter. De kernteams-onderwijs vormen de
verbinding tussen gemeente en het onderwijs. We
werken op de scholen en zien daardoor direct wat er
op de scholen gebeurt. De lijnen zijn kort. We kunnen
kinderen, ouders en scholen snel steun bieden waar
nodig. Het kan gaan om een individuele vraag of om
een probleem dat in een breder kader geplaatst kan
worden omdat meerdere ouders en kinderen ermee
te maken hebben.”
Informatieavonden
Jerry van Kampen is als preventiefunctionaris werkzaam bij de stichting Brijder en ook is hij namens
de stichting betrokken bij de preventieve taak die
de gemeente heeft. In het kader daarvan bezoekt
hij scholen en is inzetbaar als voorlichter en trainer. Namens Brijder was Van Kampen betrokken
bij de succesvolle voorlichtingsavond die vorig jaar
in de aula van het Stanislascollege werd gegeven:
“Het thema was ‘help mijn kind is puber’. Een mooi
voorbeeld van preventieve hulp want de avond met
workshops richtte zich op ouders van kinderen in
groep 8. We merkten in onze contacten dat ouders
behoefte hebben aan dergelijke bijeenkomsten. Van
belang is dat alle betrokkenen elkaar steunen. Horen
bijvoorbeeld ‘hoe doe jij dat’ als je zoon of dochter
eindeloos aan zijn of haar telefoon zit of als ze aan
alcohol willen snuffelen of eindeloos zitten te gamen.
Ons uitgangspunt is vraaggericht kijken en ouders
erbij steunen.”
Collectieve verantwoording
In het gesprek met José van Egmond, Jerry van
Kampen en Mandy de Keijzer wijzen ze alle drie
voortdurend op collectieve verantwoordelijkheid
die gezamenlijke opvoeders en betrokkenen hebben,
waarbij ouders ‘uiteraard’ de eerstverantwoordelij-
ken zijn: “Hoe helpen we elkaar, daar gaat het om.
Met respect voor elkaar. Collectieve verantwoordelijkheid, in de sfeer van preventie, elkaar vroeg
vinden. In de wetenschap dat als je het niet doet,
je wellicht op termijn grote(re) problemen krijgt
die je als gemeente en gemeenschap op moet zien
te lossen. Wij hebben dus een collectieve zorgtaak
met preventie als basis; je wilt immers niet dat er
een generatie opgroeit met problemen die voorkomen hadden kunnen worden. Krachten bundelen is
noodzaak; gemeente, ouders, sportclubs en scholen
kunnen veel ‘tips en tricks’ uitwisselen. Met elkaar
voeden we onze jeugd op!”
Driehoek
Begeleiding begint dus in een vroeg stadium! “We
kijken al hoe een kleuter binnenkomt op school;
kent hij regels, grenzen en structuren. En we volgen
hem in zijn ontwikkeling. In een unieke driehoeksamenwerking tussen school, ouders en gemeente.
Zoveel mogelijk ouders bereiken, daarin zit de uitdaging! Dus moeten we al vroeg signaleren en al vroeg
hulp bieden. De insteek is niet dat wij zaken en taken
overnemen; nee, ouders blijven de eerstverantwoordelijken, maar weten dat ze gesteund worden en dat
je met je vragen bij ons terecht kunt.”
Problemen
Alcoholgebruik onder jongeren is (helaas) een opvallende landelijke trend; in Pijnacker-Nootdorp is dat
niet anders. Wat te doen? Wethouder Van Egmond is
er stellig in: “We moeten doorbreken dat het in het
gezinsleven ‘normaal’ is dat kinderen voor hun achttiende alcohol drinken. Ook al is er een verjaardag
of feestje. Ouders moeten dat niet normaal vinden.
Vandaar onze voorlichtingsbijeenkomsten waarin
we expliciet uitleggen wat alcohol met je hersenen
doet en hoe enorm de schade kan zijn die alcohol
aanricht. Bewustwording is dus van belang: kennis
bijbrengen, weten wat er met je kind gebeurt. Ouders
ook bewust maken van hun eigen invloed, van hun
voorbeeldfunctie, dus gewoon ‘nee’ verkopen en zeggen ‘wacht maar tot je achttiende’. Een langzame
gewenning; vergt jaren. Net zoals met roken: wat
vroeger (voor de klas) gewoon was, is dat nu echt
niet meer. Gezondheid heeft ook met opvoeden te
maken en andersom. Simpel: ook hier geldt grenzen
stellen, ruimte geven, opletten en in gesprek blijven
met je kind.”
Wethouder José van Egmond: “Opvoeden is een collectieve verantwoordelijkheid.”
4 Nootdorp NU
José van Egmond, Jerry van Kampen en Mandy de Keijzer (vlnr): “Niet wachten
op problemen maar preventief werken en vroegtijdig signaleren is essentieel.”
Kernteams ook
werkzaam op school
Positieve insteek
Om advies, ondersteuning en hulp zo toegankelijk mogelijk te maken, hebben Pijnacker,
Nootdorp en Delfgauw ieder een kernteam. In
de teams zitten ervaren professionals met uiteenlopende ervaring en expertise. De schoolmaatschappelijk werker is er één van. Voor
scholen zijn zij de vaste contactpersonen.
Tot slot van het boeiende gesprek: “Iedereen wil
toch dat zijn kind goed opgroeit!? Niemand heeft
toch slechte intenties!? Maar zijn niet alle kinderen
prinsjes en prinsesjes! Bied ze houvast, regels en
structuren waardoor kinderen geholpen worden en
weten waar ze aan toe zijn. Niet altijd hun zin geven.
Je hoeft niet altijd gelijk te krijgen of te winnen.
Het antwoord ‘nee’ is belangrijk. Af en toe verliezen
ook; dat hoort bij het leven. Je moet leren tegen je
verlies te kunnen. Van teleurstellingen leer je, van
frustraties ook. Als je nooit tegengas krijgt, krijg
je later zeker problemen. Commentaar en kritiek
zijn van vormende waarde. Daarom moeten we
tijd hebben, tijd nemen en tijd maken voor onze
kinderen. Dan weet je waar ze hulp nodig hebben.
Onze boodschap is een positieve. Ouders kunnen
het wél! Wij helpen er bij. De een wat meer dan de
ander. Onze gesprekken hebben altijd een positieve
insteek: ouders in hun kracht zetten, noemen we dat,
elkaar sterken. Sommige ouders denken dat ze hun
kinderen beperken door grenzen te stellen. Is echt
niet zo! Grenzen stellen dat is juist helpen. Eventueel
compromissen sluiten. Ook een boeiend leerproces.
De schouders van kinderen zijn nog maar smal en
klein en die kunnen nog niet zo veel dragen en dan
is het mooi dat wij als volwassenen en als opvoeders
ze kunnen helpen.”
Wilt u meer weten over het jeugdbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, neem dan contact op met:
Brenda Verhoek
[email protected]
Jessica Koppenol
[email protected]
Vanuit de kernteams helpen zij leerlingen zo
kansrijk, gezond en veilig mogelijk op te laten
groeien. Misschien maakt u of de leerkracht
zich zorgen over uw kind. Bijvoorbeeld omdat
uw kind soms stil, druk, verdrietig of agressief is. Samen met u en de school probeert de
schoolmaatschappelijk werker hier zo vroeg
mogelijk op in te spelen. Hulp start altijd bij het
helder krijgen van de vraag. Samen bekijken ze
wat er aan de hand is, wat u wilt veranderen
of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen
kracht is steeds het uitgangspunt.
De schoolmaatschappelijk werkers kunnen
zelf hulp bieden of doorverwijzen naar andere
vormen van ondersteuning. Als na een vrijblijvend gesprek met de schoolmaatschappelijk
werker besloten wordt aan uw hulpvraag te
gaan werken, wordt de school hiervan op de
hoogte gesteld.
U kunt rechtstreeks met de schoolmaatschappelijk werkers in contact komen. Tussen 9.00
en 17.00 uur kunt u de kernteams bereiken via
14015. U krijgt dan het Klant Contact Centrum
(KCC) van de gemeente aan de telefoon. De
medewerkers van het KCC kunnen u doorverbinden met kernteams. Iedere werkdag staat
één van de professionals uit de teams klaar om
u telefonisch te woord te staan.
De schoolmaatschappelijk werkers:
Op de foto hiernaast vlnr: Mandy de Keijzer,
Femke Abrahams en Luciel Ramdjan.
Nootdorp NU
5
Onderwijsspecial
Praktijk voor
Woensdag 27 januari 2016
Oefentherapie
Kinderoefentherapie
Chronische pijn
RGM
Wijn spijs avond
Nieuw in Nootdorp!
www.oefentherapieoostland.nl
015 - 251 20 19
Koperslager 7
2631 RK Nootdorp
(Bedrijvenpark
Oostambacht)
Wijnhuis Luigi Bosca
Genietend van een avondvullend culinair
4-gangen menu vertelt de vinoloog
u over de wijnen en laat u de verschillen
in combinaties van wijn en gerecht beleven
Aanvang vanaf 18.30 uur
Uitsluitend op reservering
Eetcafé 1837 • Kerkweg 2 • 2631 CD Nootdorp • Tel. 015 310 83 83
www.eetcafe1837.nl • [email protected]
GROTE VERRASSINGEN
VOOR ELKE BEURS!
Geopend woensdag en
zaterdag 09.30 - 16.00 uur
Goederen aanleveren?
- Dinsdag van 09.00 tot 15.00 uur
Goederen ophalen?
Bel: 015 - 310 81 68
- Woensdag- en zaterdagochtend
tussen 09.30 en 11.30 uur
De Wisselbeker, Molenweg 4, Nootdorp
Voor meer informatie kijk op: www.wisselbeker.nl
Huisartsenpraktijk Dumont is nog open
voor inschrijvingen/nieuwe patiënten
Kerkweg 19 • 2631CB Nootdorp
T 015 257 90 30 • F 015 257 91 90
E [email protected] • W www.huisartsdumont.nl
Huis Van Rie.
npins
Clow
ers
SCulikow
ns
Kon. Wilhelminastraat 5
2631 CW Nootdorp
Feestversiering
Ballonnenbogen
Springkussens
www.huisartsdumont.nl
ww
w.h ieperdepiepwebshop. nl
Hieperdepiep bij u thuis of op de zaak!
T 015-3649636
I www.huisvanrie.nl
E [email protected]
En nog heel
veel meer...
Openingstijden:
Windlusthof 26 • 2631 EX Nootdorp
06-13 05 54 66 • [email protected]
www.hieperdepiepwebshop.nl
[email protected]
• Dagbesteding (indicatie WMO-gemeente):
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 09.30 - 16.00 uur.
• Inloophuiskamer (geringe vergoeding):
maandag t/m vrijdag van 09.30 - 16.00 uur.
Kom eens binnenlopen, rondkijken en met ons team
kennismaken op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 15.00 uur.
Een nieuw plafond in 1 dag!
De Wilskracht
B.V.
Voor al uw:
Bezoek onze showroom:
di t/m vr: 12.00-17.00 uur
za: 11.00-15.00 uur
terwijl de meubels
blijven staan
Plafonds • Sierlijsten • Verlichting
Plameco Nootdorp, Laan Van Ambacht 6
2631 RJ Nootdorp of bel: 015-310 70 23
AAN- EN VERKOOP
• Beschoeiingen
nd:
Koopavo
0 uur
• Zand en grond
.00-21.0
18
g
da
donder
• Blokhutten
• Grind en split
• Graszoden
• Natuursteen
• Alles voor de vijver
• Tuin- en kamerplanten
• Speelgoed
Aanleg en onderhoud, ook voor úw tuin.
J. de Baat, Donau 119, 2491 BB Den Haag (Forepark)
Tel. (070) 3274501 • Fax (070) 3204960
• HUUR EN VERHUUR • TAXATIES • HYPOTHEKEN • CONSULTANCY
Twijfelt u over…?
mevr. C-M. Chiriacescu,
apotheker
dhr. C.E.Bartels,
apotheker
Kerkweg 19, 2631 CB Nootdorp
Tel (015) 310 72 27 Fax (015) 310 71 19
www.apotheek-nootdorp.nl
* Wordt
ordt mijn huis wel verkocht?
* Kan ik wel een huis kopen?
Met onze vakkundige begeleiding lukt het!
GEOPEND:
maandag - vrijdag
zaterdag
Wij zijn op zoek naar nieuw
woningaanbod!
Bel ons voor een gratis
waardebepaling.
Vestiging Nootdorp:
Dorpsstraat 52, 2631 CT Nootdorp
T 015 310 99 48, E [email protected], I www.wvk.nl
6 Nootdorp NU
• Betontegels
• Palen en planken
• Siertegels
• Schuttingen
• Betonklinkers
• Hekwerken
• Sierbestrating
• Hardhouten schermen
• Betonbanden
WVK, maatwerk met de menselijke maat!
08.00 - 18.00 uur
12.00 - 14.00 uur
Buiten deze tijden en op feestdagen
kunt u voor spoedgevallen terecht bij:
Poli-apotheek Reinier de Graaf,
Tel (015) 212 57 60, Reinier de Graafweg 5,
2625 AD Delft
Jong in Nootdorp
Column
Muzikale Nootdorpers in Parochiehuis
Op vrijdagavond 18 december 2015 gaven pianoleerlingen van Renée Smeding
en Henk Nichting in het parochiehuis van de Bartholomeuskerk een optreden
voor familie en andere belangstellenden.
heeft een lammetje’ voor beginnende leerlingen tot
het ingewikkelde stuk ‘Schilderijententoonstelling’
van Mussorgsky voor gevorderden.
De twee Nootdorpse broers Meinte en Ties van den
Berg waren ook van de partij. Meinte (10) is leerling bij Henk Nichting en speelt al vijf jaar piano.
Hij speelde op een virtuoze wijze ‘Dagdromen’ van
Fred Kern waar de toehoorders bij wegdroomden.
Samen met zijn oudere broer Ties (12) op viool
bracht hij nog ‘Ungarisch’ ten gehore van Robert
Pracht.
Kerststemming
Ties (viool) en Meinte (piano) thuis aan de studie.
Door: Jessica Davilar
Leerlingen van vijf jaar tot ver in de twintig brachten uiteenlopende stukken ten gehore: van ‘Mieke
De afsluiting van de avond was een spontaan idee
van leraar Henk Nichting om samen met Meinte
en Lena (12) een kerstliedje te spelen. Ze hadden
slechts één keer geoefend, maar het ging prima
en bracht het publiek zo in de kerststemming dat
er spontaan werd meegezongen. Ouders, opa’s en
oma’s, broers en zussen waren (met recht) heel trots
op de optredens. De leerlingen speelden de (kerst)
sterren van de hemel!
Puzzel-, spellen- en boekenruilbeurs
bij het Repair Café in Nootdorp
Op zaterdag 16 januari aanstaande is er weer Repair Café in Nootdorp, de eerste van het jaar! Deze keer
is er een ruilbeurs voor spellen, puzzels en boeken. De gezellige decembermaand hebben we achter de
rug, maar veraangenaam de lange winteravonden met een nieuw spel, boek of puzzel zonder er een cent
voor uit te geven, want die kom je gewoon ruilen bij het Repair Café. U neemt een uitgelezen boek of
een spel waar u op bent uitgekeken mee en kiest daarvoor in de plaats een ander van de tafel.
Natuurlijk staan de reparateurs ook weer voor u klaar om alles wat er in de afgelopen tijd kapot is gegaan
samen te repareren. U bent welkom in basisschool de Regenboog aan de Koningin Julianalaan 1 met
alles wat het niet meer doet en nog wel te repareren lijkt. Wegdoen kan altijd nog. Naast elektrische
apparaten, meubels en speelgoed kunt u ook terecht voor textielklusjes of kleine fietsreparaties. Meer
informatie over het Repair Café: kijk op www.repaircafe.nl of mail met [email protected]; voor
de laatste nieuwtjes: Twitter @RCNootdorp of Facebook RepairCafe Nootdorp.
RAAD DE PLAAT
Raad de Plaat
Een nieuw jaar, een nieuwe maand, een nieuwe
foto! De oplossing kunt u insturen naar het
redactieadres van Nootdorp NU, Veenweg 24a of
mailen naar [email protected] U maakt kans
op een van de twee cadeaubonnen van 10 euro.
De oplossing van foto van de maand december
2015 is het voetpad achter de huizen aan de
Lobelia kijkend in de richting van de Gentiaan.
Aan de rechterzijde is de Molenaar Blonkweg.
Veel succes met de nieuwe opgave! (JD)
NU
Waren we allemaal
maar zo…
Dinsdagochtend. Rondrijden op een parkeerterrein
om een plekje te vinden. Alles vol. Maar dan... een
gaatje! Jawel. De eerste horde is genomen. Op naar
de volgende: de balie van het ziekenhuis om stickers
te laten maken. Ook dit gaat vlotjes. Het is rustig en
er zijn zowaar drie balies open. Maar dan komen
we bij de derde horde en komt de ware aard van de
Nederlander naar boven: wij Nederlanders kunnen
geen rij maken. Niet zoals Engelsen dat doen. Wat
voor een rij moet doorgaan is een kronkelig pad van
cliënten (nee we heten geen patiënten meer). Die
ook nog de uitgang naar de hal blokkeren.
Elke Engelsman zou hier hooghartig zijn neus voor
ophalen. Als de baliemedewerkster ‘eerstvolgende’
roept, stormen drie mensen tegelijk op haar af. Geen
wonder dat de vlakke toon waarmee ze haar woorden vervolgens uitspreekt, klinken alsof ze uit een
automaat komen. Ze is dit gewend. ‘Nee mevrouw.
Ik zei: de eerstvolgende. En de rij begint dáár!’ Ze
kijkt streng naar de plek waar een van de anderen
vandaan komt. Mevrouw sputtert nog wat tegen,
maar neemt dan haar verlies en stapt terug. Geroezemoes onder de overige wachtenden die hun eigen
mening ventileren. Eens of oneens zijn ze het met de
houding van de baliemedewerkster, sommigen ook
met die van de cliënt.
Na het bezoek aan de arts waarbij (voor de ongeruste lezer) alles in kannen en kruiken is, mogen
we weer terug naar de parkeerplaats. Maar niet
voor we de kaart in de magische machine hebben
gestopt waardoor als het even mee zit straks de
slagboom omhoog gaat. We komen een bekende
tegen. Jaren niet gezien. Gezellig. En dan staat daar
nóg een bekende. Iemand die iedereen wel kent.
Hij komt rustig aangelopen en neemt plaats achter een paar mensen die staan te wachten. Want
ja, ook hier wordt getracht een rij te vormen. Een
kleintje weliswaar, maar toch. Zijn kleine ogen kijken vrolijk van onder de grijze krullen de wereld in.
Zijn schouders enigszins gebogen. Maakt hij zich
nu expres kleiner? Mensen fluisteren zijn naam en
kijken stiekem naar hem om. Wat zou hij nu denken?
Zou hij het prettig vinden als iemand hem groet:
‘Goedemorgen mijnheer van Vliet!’ Of: ‘Mag ik uw
kaartje betalen, ik ben zo’n fan van u!’ Hoe zou hij
daarop reageren? Door te zeggen: ‘Dank u beleefd,
maar koopt u maar liever een kaartje voor mijn show
in Diligentia?’ Paul van Vliet staat rustig in de rij
voor de automaat. Ondanks zijn status als bekende
Nederlander.
Waren we maar allemaal zo…
Jessica Davilar
Nootdorp NU
7
elbos Extra
Laakweg
fiets-, wandel- en struinpaden!
an
eld.
et
s.
oor
eheer
de
r
erp.
Balijbos bij Nootdorp wordt flink uitgebreid
deelgebieden met elkaar.
Bij de technische uitwerking
Het toekomstige bos komt er
De provincie Zuid-Holland verkunnen details nog veranderen.
vooral natuurlijker uit te zien.
wacht dat medio 2014 de laatste
De aanwezige lijnen in het
Er zijn bosranden met heesters
percelen in eigendom zijn. Het is
landschap, zoals de verkaveling,
en er is ruimte voor spontane
de bedoeling dat begin 2015 een
hoofdwatergangen en de Laakweg
ontwikkeling. Naast aangelegde
aannemer aan de slag kan met
zijn gebruikt als basis voor het
paden mag de bezoeker zelf
Aan beide
zijden van de
Oudeweg
tussen
Nootdorp
en Pijnacker - wordthet
hard
gewerkt
de uitbreiding
graven
vanaan
waterplassen
en
ontwerp.
Nieuwe
waterplassen
via struinroutes
het
gebied - de verbindingsweg
het
planten
van
bomen.
Vanaf
versterken
deze
structuur.
verkennen.
van het Balijbos richting Zoetermeer en de aansluiting met het Bieslandse bos richting Delft. Ter hoogte van de molen en
2016 kunt u ervaren hoe het
Er ontstaan verschillende
de ijsbaan is de nieuwe wandelkade zelfs al bijna gereed. Paden voor ruiters, fietsers, wandelaars en struiners moeten het
jonge bos zich gaat ontwikkelen.
deelgebieden met elk een eigen
De plangrens en de toekomstige
gebied
‘woest(bosaantrekkelijk’
maken.
bos, park,
eilanden,vrij
speelplekken,
rustpunten, zichtlijnen, bomen,
identiteit.
Sommigen
dicht
functie
en recreatie)
vanWater, moeras,
anderen
een
het gebied
het streeken
struiken,
bloemenzijn
en in
planten
en uiteraard
tallozebeplant,
diersoorten
zullenmet
het geheel
aantrekkelijk, natuurlijk en avontuurlijk maken.
open karakter. Nieuwe wandelbestemmingsplan vastgelegd. Het
Eind 2016
moeten de werkzaamheden gereed zijn.en fietspaden verbinden de
ontwerp past in deze plannen.
3
1
2
3
x
2
La
ak
x
we
4
g
4
P
37
heesters
max 7.3m hoog
x
1
heesters
max 8.9m hoog
6
Ou
de
x
we
7
g
x
P
P
P
5
P
5
x
6
7
8 Nootdorp NU
Column
Door Ron Labordus
Natuurbeleving staat centraal in het nieuwe gebied. Ook waterberging is zeker
gezien de toekomst van groot belang. Natuurlijk zal het bos ook hout opleveren,
maar houtproductie zal geen grote rol meer spelen, zoals tot voor kort wel de
plannen waren met het bos. De provincie Zuid Holland is verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van het laatste deel van het omvangrijke natuurgebied. Door
onder andere vertraging bij de aankoop van gronden stagneerde de ontwikkeling
waarvan de plannen als sinds 1991 bestaan. De vertraging heeft wel als voordeel
dat rekening kan worden gehouwen met nieuwe inzichten.
Spontane ontwikkeling
Voor het gebied tussen de Oudeweg en de Laakweg geldt dat er ruimte is voor
spontane ontwikkeling van de natuur. Naast aangelegde paden mag de bezoeker
zelf via struinroutes het gebied verkennen. De aanwezige lijnen in het landschap,
zoals de verkaveling, hoofdwatergangen en de Laakweg zijn gebruikt als basis
voor het ontwerp. Nieuwe waterplassen versterken deze structuur. Er ontstaan
verschillende deelgebieden met elk een eigen identiteit. Sommige delen zijn vrij
dicht beplant, andere stukken krijgen een open karakter. Nieuwe wandel- en
fietspaden verbinden de deelgebieden met elkaar. De gebouwen en het terrein
van Scouting Nootdorp wordt ingepast in de inrichting van het bosgebied. Naast
de scouting komt een parkeerplaats.
Wandelbos
Eind vorig jaar is Aannemingsbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein begonnen met
het graven van waterplassen en het aanleggen van de bedding voor de paden.
Het Wandelbos bestaat uit twee zones die in sfeer van elkaar verschillen: de
Parkzone en de Boszone. Tussen deze twee zones ligt een markante laan (4) met
aan beide zijden een brede watergang. De Parkzone (2) ligt dicht bij de woonwijk
’s-Gravenhout en krijgt een toegankelijk karakter met veel wandelpaden. In de
toekomst kan dit gebied zich verder ontwikkelen tot een recreatieve zone die
aansluit op de woonwijk. Er komt een speelzone (1) met een speelveld en ook
oud plukfruit als kweepeer, mirabelpruim, appel en egelantier. In dit parkbos
worden eiken, esdoorns en essen geplant, die als duurzame boomsoorten wel
wat tijd vragen om groot te worden. Eilandjes met moerasbos (3) worden vanuit
de wijk ’s-Gravenhout doorgezet in het Wandelbos. Een laan van wilgen met aan
beide kanten een sloot zal alle onderdelen van het bos met elkaar verbinden.
Boszone
Via smalle paadjes langs sloten en waterplassen (5) zullen bezoekers verschillende bostypen ervaren in de Boszone; dat wordt een afwisselend gebied waarin
elk deel een eigen karakter krijgt. Niet alleen door verschillende boomsoorten te
gebruiken, ook de hoogteligging en plantdichtheid verschillen: van lage struiken
tot een dicht gesloten bos. Enkele sloten mogen verlanden, waardoor mooie
zichtlijnen ontstaan. Door verschil in waterdiepte wordt de nieuwe waterplas met
natuurvriendelijke oevers interessant voor meerdere vogel- en vissoorten. Dwars
door het bos of over de schouwpaden maken bezoekers zelf een laarzenpad (6).
Een nieuw fietspad (7) aan de rand van het bos verbindt Nootdorp en Pijnacker.
Wandelen op oude kade
Aan de andere kant van de Oudeweg wordt het oude kerkpad tussen Delft en
Nootdorp in ere hersteld. Er komt een nieuw wandelpad op de kade met zicht
op blikvanger molen De Windlust met restaurant De Vang. Bestaande en nieuwe
knotwilgen markeren de lengterichting van de kade. Vanaf de rotonde bij de
molen komt een directe wandelverbinding naar de Dobbeplas en het Bieslandse
Bos. Kade Rietmolen is nu al de opmerkelijke benaming van het pad!
Krekengebied
Het aangrenzende gebied wordt omgetoverd tot een krekengebied. De sfeer van
het krekengebied met moeras en struweel wordt doorgezet. Paarden van de ruiterclub blijven hier grazen en houden zo het gebied open. Nieuwe wandelpaden
zorgen voor een extra ommetje in dit lage deel van de van de Noordpolder van
Delfgauw. Kenmerken van dit krekengebied zijn een waterplas en brede watergangen met natuurvriendelijke oevers.
Tussen bos en weide blijft een overgangszone bestaan van bloemrijk grasland
en veel heesters als aantrekkelijke verblijfplaats voor vogels, vlinders en andere
insecten. De gebouwen en het terrein van de manege zijn beter ingepast in het
landschap.
NU
(Goed) voornemen
Zo, wat een geluk hebben die leerlingen in Groningen. Ik lees dat veel leerlingen gewoon ijzelvrij
krijgen! Mijn hele schoolcarriere heb ik daar van
gedroomd, dat ik gewoon een keer gratis thuis
mocht blijven en die fietstocht mocht overslaan.
Helaas mocht het nooit zo zijn. Wat een weersomslag was dat trouwens, van 2015 naar 2016. Vorige
week liepen we nog in een tussenjasje te zweten
en als ik het nu mag geloven is het behoorlijk bikkelen. Ik kan deze weersomslag zelf ‘helaas’ niet
ervaren, want ik lig op dit moment met een Coronaatje in een hangmat in Panama deze column te
schrijven. Happy new year!
Weet je nog dat ik in mijn column van september schreef dat mijn échte dip na 1 januari komt?
Omdat dan alle feestdagen voorbij en je even
helemaal niets in het vooruitzicht hebt? En dat
ik daarom een ticket naar Panama had geboekt?
Nou die vakantie is nu dus aangebroken en die
dip sla ik dus mooi over! Het was wel een beetje
raar om op 1 januari om 7 uur op te staan, maar
het was het waard. Het echt oud- en nieuwgevoel
had ik dan ook niet. Natuurlijk werd er wel even
tijd gemaakt voor een rondje ‘goede voornemens’.
Dat vind ik toch altijd een vreemd concept. Ik zal
je uitleggen waarom.
Een voornemen is ‘iets wat je wilt gaan doen’. Dus
dat kan eigenlijk van alles zijn. Ik wil op vakantie gaan, ik wil meer sporten, stoppen met roken
etc. En dan hebben we ook nog de eigenaardigheid om er een ‘goed voornemen’ van te maken.
Nogal logisch, je gaat je toch niet voornemen om
in 2016 iets slechts te doen? Enerzijds zit het ‘m
dus in de woorden zelf, anderzijds is het de sociale
druk. Je bent dus op een oud en nieuwfeestje en
er wordt ineens een rondje goede voornemens
ingelast. Jouw beurt komt dichterbij en dan flap
je er maar wat uit. Voor je het weet zit je aan een
voornemen vast waar je helemaal niet goed over
hebt nagedacht.
En wat blijkt? Na een paar maanden, weken of
zelfs dagen is het goede voornemen weer heel
diep in je hersenpan weggezakt en is er niks meer
te merken van dat goede voornemen. Mijn tactiek
is gewoon van de een op de andere dag een verandering inbrengen. Misschien klinkt dat radicaal,
maar voor mij werkt het. Mijn advies voor 2016:
neem jezelf voor om het lekker op jouw manier te doen!
Veel plezier in 2016! Groetjes
vanuit het (zonnige & warme)
Panama.
Jenny de Koning
Nootdorp NU
9
Onderwijsspecial
Maandmenu
januari
27,50
DOELTREFFEND
ÉN AKTIEF
AANKOOP
VERKOOP
TAXATIES
• Nodig ons uit voor een
gratis waardebepaling
• Altijd op zoek naar
nieuw woningaanbod
015 310 7200
Dorpsstraat 29 A
2631 CR Nootdorp
Oudeweg 72
Huisgerookte eendenborst met
Nootdorp
015-310 6160
sesam en frambozendressing
www.devang.nl
***
Stoofpot van hert met krokantje van
ontbijtkoek en een stoofpeertje
***
Taartje van sorbetijs met bramencoulis
Een smaakvol nieuw jaar toegewenst!
[email protected]
www.bnmak.nl
LPI LAAT U NOOIT IN DE KOU STAAN!
Blokweg 7
2641 PT Pijnacker
T 015 257 53 66
F 084 229 72 27
M 06 513 515 43
I www.leonpexinstallatietechniek.nl
E [email protected]
Onbeperkt
tapas eten !
WINTERACTIE!
BIJ AANSCHAF VAN EEN NEFIT TRENDLINE II
ONTVANGT U MAAR LIEFST € 100,- TOT € 350,- RETOUR.
Uw installateur voor service, onderhoud, verwarming en sanitair.
Onbeperkt
tapas
eten !
Ook
voor uw
(bedrijfs) feest in
ons restaurant
of op locatie !
WIJ BREIDEN UIT!
Na de verbouwing
Ook voor
uw
serveert
’Grill
Del
in
(bedrijfs)
Mondo’
ookfeest
heerlijke
ons
restaurant
gegrilde tapas.
of op locatie !
Dinsdag tm zondag v.a. 16.00 uur • Maandag gesloten
Markt 53, 2631 ED Nootdorp, Tel. 015-3105479
(tegenover winkelcentrum Parade)
WIJ BREIDEN UIT!
Na de verbouwing
serveert ’Grill Del
Mondo’ ook heerlijke
gegrilde tapas.
Dinsdag t/m zondag
onbeperkt tapas
Verkoop alle merken
nieuw en gebruikt
• Persoonlijk contact
• Duidelijkheid voor klant
• Deskundigheid
• Klein klantgericht bedrijf
• Wij staan altijd voor u klaar
• Autobedrijf Steeneveld is een doenersbedrijf
• Korte lijnen
• Kwaliteitsproducten van gereputeerde
leveranciers
• Concurrerend prijsniveau
• Multi service: onderhoud, verkoop,
schade, airco etc
Molenweg 28, 2631 AC Nootdorp T 015 - 3106630 F 015 - 3106633
E [email protected] I www.autobedrijfsteeneveld.nl
Molenweg 28
2631 AC Nootdorp
T 015 - 3106630
F 015 - 3106633
E [email protected]
I www.autobedrijfsteeneveld.nl
€23,50 p.p.
en á la carte is
natuurlijk mogelijk!
Kom langs
en geniet
van een
Dinsdag
t/m zondag
onbeperkt
drankje
op tapas
23,50 p.p.
ons €
zonnige
en á la carte is
terras
!
natuurlijk mogelijk!
Nieuw! Online reserveren
www.tapasdelmondo.nl
Kom langs
U kunt ons ook volgen op
en geniet
van een
S E C U R I T Y S H O P. N L
Alles voor uw veiligheid
www.residentiesecurityshop.nl
drankje op
ons zonnige
In
januari beginnen we met:
terras !
Proeverij De Vang
Dinsdag tm zondag v.a. 16.00 uur • Maandag gesloten
Markt 53, 2631 ED Nootdorp, Tel. 015-3105479
(tegenover winkelcentrum Parade)
NIEUW
Nieuw! Online reserveren
www.tapasdelmondo.nl
U kunt ons ook volgen op
Oudeweg 72
Nootdorp
015-310 6160
www.devang.nl
[email protected]
Culinaire smaakcombinaties met bier en wijn
De perfecte manier om een middag in goed gezelschap door te brengen!
Het keukenteam van De Vang heeft 3 gerechtjes bedacht die perfect passen bij elk hun eigen glas wijn of speciaalbier. Deze gerechtjes worden als 3-gangen geserveerd begeleid door het bijpassende glas wijn of speciaalbier.
De kosten voor de proeverij is e24,50 p.p. en vooraf reserveren is gewenst.
Vraag naar de opties voor diëten, allergieën en BOB-arrangementen.
10 Nootdorp NU
Nootdorp
Leidschenveen
Ypenburg
Jaargang 8 • nummer 1 • januari 2016
NU
Gratis huis-aan-huismagazine
Welke school past het beste bij jou?
• Lyceum Ypenburg
• Montaigne Lyceum
• Grotius College
• St. Maartenscollege
• CLD
• Stanislascollege
• Corbulocollege
• Gymnasium Novum
• ROC Mondriaan
Open Dagen Scholen
Allereerste landelijke boekhandelsactie
GEEF MIJ MAAR EEN BOEK!
Wat zou het mooi zijn als duizenden kinderen een verzameling van
de mooiste jeugdboeken aller tijden zelf in de kast zouden hebben
staan. Hoe zorgen wij ervoor dat onze kinderen opgroeien tussen
de mooiste boeken? Die prachtige boeken van Tonke Dragt, Thea
Beckman, Roald Dahl, Jan Terlouw en Astrid Lindgren. Een stel
boekverkopers bedacht ieder jaar één van die boeken te verkopen
voor een voor jongeren toegankelijke prijs. En dan niet zomaar
een goedkope pocket. Nee: een prachtig uitgevoerde paperback op
romandruk gedrukt met full colour omslag. Zo’n boek dat je bewaart
en koester, je leven lang.
Oorlogswinter
Dit is de allereerste editie van de werkelijkheid geworden droom van
een jaarlijkse boekhandelsactie. Dit jaar staat Oorlogswinter van Jan
Terlouw centraal - en deze klassieker wordt - met allerlei acties in en
om de winkel - voor 1 euro te koop aangeboden in de boekhandel.
Elke boekhandel bedenkt zijn eigen actie. Er zijn bijvoorbeeld boekhandels die met de burgemeester naar de scholen gaan, daar over
literatuur vertellen en vouchers uitdelen. Er is een boekhandel die
een flashmob organiseert. Andere boekhandels richten zich op opa’s
en oma’s. Elke boekhandel heeft zijn eigen publiek en zijn eigen idee.
Honderden
Geef Mij Maar Een Boek! is mede mogelijk gemaakt door een royale
bijdrage van de Koninklijke Boekverkopersbond, Drukkerij Wilco
en het CB. Zonder een cent overheidssubsidie komt er een actie van
de grond die nog nooit vertoond is in het boekenvak. Een actie drijft
op het enthousiasme en de daadkracht van de boekhandel, die de
scholen benaderen met posters, de lokale pers en de gemeente en de
bibliotheek voor samenwerking.
Deze actie laat zien waartoe honderden boekhandels in Nederland
van groot tot klein in staat zijn. Op zaterdag 20 februari 2016 start
deze eerste grote actie in het kader van ‘Het Jaar van het Boek’. (RL)
Lees Nootdorp NU ook digitaal
Vanaf nu is Nootdorp NU ook digitaal beschikbaar. Je vindt
Nootdorp NU in de SandeKiosk. Ga naar de App Store of
Google Play en download de gratis SandeKiosk app. Hier vind
je een aantal publicaties waaronder Nootdorp NU.
www.sandekiosk.nl
Drukkerij Van de Sande is een compleet en modern grafisch bedrijf, waar alle grafische
disciplines zijn ondergebracht. Het familiebedrijf waarin vakmanschap en flexibiliteit de
uitgangspunten zijn, is al zo’n 40 jaar gevestigd in Nootdorp en bekend in de regio.
Drukkerij Van de Sande combineert vakmanschap en innovatie, in de eerste plaats als het gaat om
professioneel drukwerk. Maar vandaag de dag is Drukkerij Van de Sande dé aangewezen partner
voor het hele grafische communicatieproces. Van ontwerp tot verzending.
Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp - 015 310 92 94 - [email protected] - www.sande.nl
2 Onderwijsspecial 2016
s
et
Colofon
Voorwoord
Nootdorp NU
Welke school kies je?
Ontdek je talenten
Alle medewerkers van Nootdorp NU en
INFORMATIEAVONDLeidschenveen-Ypenburg
EN OPEN DAG NU wensen jou en u
al het goede voor het nieuwe jaar 2016.
Informatieavond voor ouders
goede -gezondheid
uiteraard. Hopelijk heeft u al een goed begin
vrijdag 29 januari 2016Vooral
vanin19.30
21.30 uur
gemaakt! En jij ook? Want zoals je weet, is een goed begin het halve werk.
Open dag
zaterdag 30 januari 2016 van 9.30 - 13.00 uur
Omslagfoto:
Foto: Stanislascollege
Nootdorp NU verschijnt een keer per maand en
wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Nootdorp.
Redactieadres:
Veenweg 24a, 2631 CL Nootdorp, T: 015 3108081
Eindredactie: Ron Labordus
Drukkerij: Van de Sande Nootdorp
Vormgeving: Jolanda de Koning
Oplage: 22.000 exeemplaren
Advertenties/Acquisitie:
Monique van de Sande, T: 015-3109294
E: [email protected]
Website: www.nootdorpnu.nl
Email: [email protected]
KLAS
e moOp de
olgen,
en, of
rvoor
MUZIEK
Interessant voor de nieuwe leerlingen, voor hun ouders, verzorgers en opvoeders, maar ook voor hun
grootouders, broertjes en zusjes. Maar ook gewoon voor u. Interessant om alles eens te lezen over Lyceum
Ypenburg, Montaigne Lyceum, Grotius College, St. Maartenscollege, CLD, Stanislascollege, Corbulocollege,
ROC Mondriaan en Gymnasium Novum. Maak dankbaar gebruik van de boeiende informatie die de scholen
u verstrekken.
Lees de tekst er eens rustig op na en geniet van al die zalige foto’s waaruit blijkt dat leerlingen het op die
scholen buitengewoon naar hun zin hebben. Reden om open dagen en informatie-avonden zorgvuldig met
elkaar te bezoeken om te kijken en te ervaren of scholen waar maken wat ze zeggen. Wij van Nootdorp NU
SPORT
en Leidschenveen-Ypenburg NU zijn bij alle scholen langs geweest en we hebben gemerkt dat ze allemaal
het goede met jou en u voor hebben.
Ontdek dat zelf dus ook eens. Deze speciale uitgave van Nootdorp NU en Leidschenveen-Ypenburg NU helpt
er hopelijk bij. Veel leesplezier namens alle medewerkers:
SCHOOLKLIMAAT
Ron Labordus (redacteur)
“Je voelt je meteen thuis hier,” constateren brugklassers
al na hun eerste schoolweek. We hechten veel waarde
aan duidelijke regels en afspraken. Lyceum Ypenburg
is een dorp waar iedereen elkaar kent. We gaan op
een aardige manier met onze leerlingen om en we
verwachten hetzelfde van onze leerlingen. Het prachtige
schoolgebouw is vierkant; het daglicht valt overal naar
binnen. Het geheel straalt openheid uit. Een openheid
die leerlingen en medewerkers inspireert: overal zijn
exposities met werk van leerlingen.
THEATER EN MUSICAL
KUNST
MEER INFORMATIE?
én van de oudste scholen in Delft.
n en een breed onderwijsaanbod:
ar tweetalig gymnasium.
8
DIGITAL SCIENCE
Scheelt heel wat energie en dat kunnen we in deze tijden van duurte en noodzakelijke duurzaamheid heel
goed gebruiken. Ook in het nieuwe jaar is de eerste uitgave van onze NU magazines een themanummer,
zoals we al jaren verzorgen aan het begin van het jaar: scholen in de omgeving staan centraal. Het motto is:
Waar gaan ze heen? Nootdorpse, Leidschenveense en Ypenburgse jeugd vliegt uit!? Die kreet is weer van
toepassing. Scholen en colleges uit Pijnacker-Nootdorp, Ypenburg, Leidschenveen, Delft, Leidschendam en
Voorburg en directe omgeving stellen zich voor.
gen en leerkrachten op een positieve manier
kunnen communiceren.
Grotius X-tra
Je kunt kiezen voor Grotius X-tra Techniek,
Grotius X-tra Theater en Grotius X-tra Sport:
extra bezig zijn met techniek, theater en sport
. Een mooie gelegenheid om je talenten verder te ontplooien.
Tweetalig onderwijs
Wil je meer weten? Surf naar www.lyceumypenburg.nl
en kom de sfeer proeven op de open dag!
Informatieavond voor ouders: vrijdag 29 januari van
19.30 tot 21.30 uur
Open dag: zaterdag 30 januari van 9.30 tot 13.00 uur
Op de open dag is er de mogelijkheid tot aanmelden.
Aanmeldingsavonden:
Donderdag 4 februari 2016 van 17.00 tot 20.00 uur
Woensdag 10 februari 2016 van 17.00 tot 20.00 uur
Lyceum Ypenburg
Laan van Kans 3, 2496 VB Den Haag
Onderwijsspecial 2016 3
T 070 4132050 E [email protected]
Ontdek je toekomst
Bekijk
het
filmpje
op het Montaigne Lyceum
Het Montaigne Lyceum heeft verschillende opleidingen: gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo-kader. De
school kent een goede balans tussen kennisoverdracht en 21st century skills. Het brede aanbod aan opleidingen
vergemakkelijkt de doorstroom voor leerlingen die bijvoorbeeld na de havo willen doorstromen naar het vwo.
Locker
Iedereen heeft een eigen locker.
Dus geen gesleep met een zware
boekentas. In de locker bewaren
leerlingen verder hun jas, telefoon
en andere waardevolle spullen.
Samenwerken
Wij laten leerlingen veel samenwerken aan projecten. Het domein
is ruim genoeg om in groepjes te
werken, zonder dat leerlingen last
van elkaar hebben.
Vakdocent
In de domeinuren loopt altijd
een vakdocent rond die, indien
nodig, leerlingen één-op-één
begeleidt bij hun taken.
Ict
Het domein is met voldoende
computers uitgerust, zodat
leerlingen hun opdrachten op
de computer kunnen uitwerken.
Instructielokaal
Elk domein beschikt over een
eigen instructielokaal, waar de
leerlingen hun vaklessen volgen.
De vaklessen nemen de helft
van de schooluren in beslag.
De overige uren werken leerlingen
in het domein of in de praktijklokalen (laboratorium, atelier,
gymzaal).
Op het Montaigne Lyceum werken wij in leerdomeinen en
instructielokalen. Het domein maakt het leren veel leuker
en interessanter. Het verschil tussen school en schools!
4
Nootdorp Nu spread 2016.indd 1
Onderwijsspecial 2016
13-11-15 10:47:32
Kom
kijken!
Open dag
zaterdag 23 januari
van 10.00 - 14.00 uur
Informatieavond
voor ouders
Cambridge Engels
Op het vwo en de havo volg je bij ons het Cambridge traject. Als je je diploma daar voor haalt,
heb je na de opleiding rechtstreeks toegang tot
Engelstalige universiteiten.
donderdag 21 januari
van 19.30 uur - 21.00 uur
Inschrijfavond
dinsdag 2 februari van
19.00 - 20.30 uur
Masterclasses
De gemotiveerde en getalenteerde leerlingen
die graag hun talenten verder willen ontplooien
bieden wij masterclasses aan: sterrenkunde en
lego league, theater, sport, kunst en muziek.
www.montaignelyceum.nl
Kiekendiefstraat 25
2496 RP Den Haag
T 015 36 19 140
Nootdorp Nu spread 2016.indd 2
13-11-15 10:47:42
Onderwijsspecial 2016
5
sint
Maartens
college
MAVO-PLUS, HAVO, ATHENEUM,
GYMNASIUM, TWEETALIG VWO
TWEETALIG VWO
Open school en
informatieavond
kom op tijd, dan mis je niks
Open school
tweetalig onderwijs
Tweetalig vwo atheneum en gymnasium
zaterdag 16 januari 2016
Vind je het leuk om een extra uitdaging aan
te gaan? Vind je het boeiend om over grenzen
heen te kijken? Droom je wel eens van een
studie of een baan in het buitenland?
• In het tweetalig vwo krijg je de helft van je
lessen in het Engels. Je docent geeft les
in het Engels, je boeken zijn in het Engels
en jij leert vloeiend Engels spreken.
• Ook in de bovenbouw krijg je nog een
aantal vakken in het Engels.
• In het tvwo vinden excursies plaats en
projecten met een internationaal karakter.
Je doet mee aan internationalisering.
van 9.30 uur tot 12.30 uur
Informatieavond
dinsdag 19 januari 2016
van 19.30 uur tot 20.45 uur
Informatieavond
Tweetalig vwo
dinsdag 26 januari 2016
van 19.30 uur tot 21.15 uur
Aart van der Leeuwkade 14, 2274 KX Voorburg
OPEN DAG
6 Onderwijsspecial 2016
Thuis in
de wereld!
Telefoon 070 3867272
Molenhuispad
havo/vwo
E-mail [email protected]
Internet www.st-maartenscollege.nl
OPEN DAG 6 februari 2016 10.00 - 13.00 uur
VOORLICHTINGSAVOND* 4 februari 2016
aanvang 19.30 uur
Hof van Delft
OPEN DAG 6 februari 2016 10.00 - 13.00 uur
sc Delfland
OPEN DAG 10 februari 2016 17.00 - 20.00 uur
mavo/havo
vmbo-kbl/bbl
Inloopmiddagen
mavo/havo/vwo
VOORLICHTINGSAVOND* 2 februari 2016
VOORLICHTINGSAVOND* 1 februari 2016
Hof van Delft en Molenhuispad
13 & 20 januari 2016 en 3 & 10 februari 2016
* de voorlichtingsavonden zijn alleen voor ouders
www.chrlyceumdelft.nl
Stichting Christelijk
Onderwijs Delft e.o.
aanvang 19.30 uur
aanvang 19.30 uur
13.00 - 16.00 uur
Jong
Nikki combineert school
met een carrière als model
Een week lang naar Milaan voor fotoshoots en go-sees bij de grootste designers van Italië. Een droom voor de meeste jonge meiden, maar voor Nikki
Voorhoeve (15) wordt het deze maand realiteit. De leerling van het Montaigne
Lyceum in Ypenburg staat op het punt haar grote doorbraak te maken als model.
Column
NU
Vallen en opstaan
Als de veranderingen maar snel genoeg gaan
raakt iedereen de weg kwijt. Voor ons is natuurlijk
belangrijk dat men in ieder geval de weg naar de
kringloopwinkel blijft vinden. Al was het maar om
met eigen ogen te kunnen zien hoe snel de veranderingen zich voltrekken. Om je te verbazen over al
die afgeschreven hebbedingetjes van kort geleden.
Grappig genoeg zijn al die veranderingen niet steeds
onomkeerbaar. Boeken lezen is nog niet uitgeroeid,
de LP wint weer terrein en mijn kleinzoon vindt Kapla
eigenlijk veel leuker dan die draadloos bestuurbare
Lamborghini die na twintig minuten de geest gaf
omdat de batterijen leeg waren.
Maar hoe ga je hier nu mee om als je kinderen wil
voorbereiden op zo’n wereld vol verandering. Wat
moet je kinderen meegeven? Hoe voorkom je dat ze
straks allemaal te zwaar zijn, aan de Ritalin, op hun
dertigste afgebrand, niet meer in staat tot het aangaan van stabiele relaties, dolend in een gitzwart
sprookjesland?
Nadat de moeder van Nikki bovenstaande foto op Instagram plaatste, stroomden de reacties van modellenscouts binnen.
Door: Elise Mooijman
Het begon allemaal met een vakantiefoto die Cindy
Rakers, de moeder van Nikki, ongeveer anderhalf
jaar geleden op Instagram plaatste. De likes, reacties van modellenscouts en de eigen omgeving
stroomden binnen. “Het liep een beetje ‘uit de
hand’,” lacht de moeder van Nikki. “We ontvingen interesse van meer dan dertig modellenbureaus wereldwijd, waarvan vijf in de top tien beste
bureaus ter wereld zitten.”
Milaan
Na een keuze te hebben gemaakt uit de vele aanbiedingen begon Nikki op haar veertiende bij een
gerenommeerd Nederlands modellenbureau uit
Amsterdam. De Ypenburgse mocht verschillende
test shoots doen met onder andere fotograaf Ron
Stam, bekend van Holland’s Next Top Model. “Het
is echt ontzettend leuk,” vertelt Nikki. “Je haar en
make-up worden mooi gedaan en je krijgt leuke
kleding aan.” Na een jaar stapte de 15-jarige over
naar Brave Models in Milaan, het bureau waar ook
topmodel Bianca Balti bij zit, waar ze een tweejarig
contract aangeboden kreeg. “Vanwege haar Kate
Moss lengte wilden we voor ‘zekerheid’ gaan,” aldus
de moeder van Nikki. “Het Nederlandse modellenbureau wilde dat Nikki minstens 1.76 zou worden
en we weten niet zeker of dat gaat lukken.”
Gezond eten
In de modewereld en op Instagram gebruikt de
Ypenburgse de naam Nikki Danae. “Danae is mijn
middelnaam,” aldus Nikki. “Dat is wereldwijd makkelijker uit te spreken dan Voorhoeve.” Om zich voor
te bereiden op de week in Milaan is Nikki druk bezig
met sporten en let ze goed op haar eetpatroon.“Ik eet
zes keer per dag kleinere maaltijden en sport drie
à vijf keer per week. Ik vind dat veel mensen een
verkeerd beeld hebben van modellen,” aldus Nikki.
“Ik eet niet minder dan eerst, alleen veel gezonder.”
Huiswerk in het vliegtuig
Van het Montaigne Lyceum heeft Nikki toestemming gekregen om buiten de schoolvakanties om
een week naar Milaan te gaan. “Daar ben ik heel
dankbaar voor,” aldus Nikki. “In het vliegtuig en
’s avonds in het hotel ga ik proberen huiswerk te
maken.” Het liefst zou de Ypenburgse na het behalen van haar diploma vmbo kaderberoepsgerichte
leerweg volledig voor haar modellencarrière gaan.
Echter telt een vmbo-diploma niet als startkwalificatie, wat betekent dat Nikki sowieso tot haar achttiende naar school moet. “Visagie vind ik erg leuk,
dus misschien wil ik daar iets mee.” De ouders van
Nikki zien hun dochter het liefst verder studeren
naast het modellenwerk. “Als ze haar eindexamens
niet haalt, omdat ze teveel met modellenwerk bezig
is, gaat ze voor een jaar ‘de koelkast’ in,” aldus de
moeder van Nikki. “Ze moet haar diploma halen.”
Catwalk
Na de week vol fotoshoots en go-sees richt Nikki haar
pijlen op de Milan Fashion Week. “Het lijkt me heel
gaaf, maar ook raar om tussen alle grote namen te
lopen op de catwalk,” aldus het opkomende model.
“Het uitgangspunt is om eind februari haar debuut
als model te maken,” vult de moeder van Nikki aan.
“Mocht het allemaal toch niet gaan lukken, geen man
over overboord. Nikki is al heel blij dat ze zo ver is
gekomen. Ze is heel wat ervaringen en netwerken
rijker, en dat kan niemand haar meer afnemen.”
Vergeleken met andere dieren moet het mensenjong
zo’n beetje alles leren. En daar is het uitstekend voor
geëquipeerd. Het is een regelrecht wonder om te
zien wat een kind van een half jaar al kan en hoe
ver het na drie jaar is. Door te kijken, te luisteren,
te voelen, te ruiken. En door na te doen. Herhalen
zorgt voor de stabiele structuren in het brein waarop
verder gebouwd kan worden. Praten, zingen, wijzen,
spelen, steeds opnieuw. En vaak hetzelfde. Vaste
omgeving, vaste structuur. En dan gaat een kind zelf
aan het oefenen. Zo wordt de wereld geïntegreerd
in zijn koppie en worden enorme inspanningen van
lieverlee automatismen. En als het automatisme
er is, ontstaat vanzelf ruimte om nieuwe dingen te
leren. Een kind doet niets liever dan zijn arsenaal
aan vaardigheden uitbreiden mits er een vorm van
waardering voor bestaat.
De vraag, ook voor het onderwijs, is welke vaardigheden belangrijk zijn en zullen worden. Antwoord: de basisvaardigheden. De rest komt later
wel. Nieuwe automatismen die later geen inspanning meer vragen. Dus: oefenen, oefenen, oefenen
met elementair rekenen, taal, maar ook topografie,
geschiedenis. Misverstand 1: ze hoeven niks meer te
weten, ze kunnen alles opzoeken. Wat zou je moeten
zoeken zonder structuur in je hoofd? Misverstand
2: ze moeten leren leren. Nee, ze moeten gewoon
leren. Misverstand 3: het moet vooral leuk zijn.
Graag. Als het kan. Maar leren, oefenen, het is niet
altijd leuk. Niemand leert lopen zonder regelmatig te
vallen. Iets kunnen, dat is leuk. Maar dat vraagt vaak
inspanning. Kost pijn. Eelt op je vingers als je gitaar
wilt spelen. Misschien is dat wel de belangrijkste les
die we kinderen moeten leren: later meedoen betekent leren vallen en weer opstaan. Niet opgeven.
Knuffel voor het nieuwe jaar
Gerard van de Schootbrugge
(Kringloopwinkel De Wisselbeker Nootdorp)
Onderwijsspecial 2016
7
Gymnasium Novum: de jon
In augustus 2016 bestaat Gymnasium Novum 10 jaar. Je hebt vast al eerder van deze school gehoord, maar in deze tekst
laten wij zien wie we zijn en wat je van Gymnasium Novum mag verwachten. We laten je zien dat Novum een school is
als alle andere en toch ook weer niet.
Een jonge school met een rijke geschiedenis
De Novumvakken
Gymnasium Novum kent een korte en tegelijk ook
rijke geschiedenis door de vele bijzondere activiteiten. Deze school is voortgekomen uit twee bekende
scholen in Voorburg: het Huygenslyceum en College Het Loo.
Een school als Gymnasium Novum is uniek in Voorburg. Voor de kinderen van groep 8 en hun ouders
is er nu echt iets te kiezen. Iets heel bijzonders. Een
school vol ervaren mensen die naast al dat nieuwe
hun ervaring en kennis met de leerlingen delen. Als
je meer wilt weten over de actuele en toekomstige
plannen, kijk dan op www.gymnasiumnovum.nl.
De basis van ons onderwijs bestaat uit de vaklessen. Hiernaast zijn er vakoverstijgende lessen. Deze
bieden de leerling een verbreding van zijn blikveld.
Hij leert namelijk meer in samenhang. In de themablokken oefenen leerlingen veel verschillende vaardigheden die zij bij de vaklessen nodig hebben. Dit
gebeurt aan de hand van een aansprekend thema.
Zij leren onder andere organiseren, samenwerken,
onderzoek doen, teksten schrijven en presenteren.
Een voorbeeld hiervan is in leerjaar 2 “Dancing with
the stars”, een thema over sterrenkunde en wetenschapsgeschiedenis, dat vormgegeven wordt door de
vakken geschiedenis en natuurkunde. De leerlingen
bezoeken aan het begin van het thema het mobiele
planetarium dat op school aanwezig zal zijn. In leerjaar 1 krijgt de leerling het thema ‘Breingeheimen’,
waarin aandacht wordt besteed aan de werking van
de hersenen en hoe je zou kunnen leren. Het vak
Antieke Cultuur wordt gegeven in het eerste leerjaar
en in het derde en vierde leerjaar volgt de leerling
het vak West-Europese Christelijke Cultuur. Deze
vakken passen bij onze doorlopende leerlijn cultuur.
Open School op Gymnasium Novum
Als je deze tekst doorleest, krijg je natuurlijk maar
een eerste indruk van Gymnasium Novum. Kom
daarom vooral naar de Open School. Kom langs en
proef de unieke sfeer, grijp je kans en praat zelf met
enkele leerlingen. Met andere woorden, ervaar zelf
hoe het is, om Novumleerling te zijn! Aan het einde
van de dag is de kans groot dat je zegt:
“Ik wil naar het Novum!”
Gymnasium Novum is een ambitieuze school met
een modern, uitdagend en inspirerend onderwijsprogramma. Novum combineert de bekende,
gymnasiale kwaliteiten met moderne onderwijskundige inzichten.
8 Onderwijsspecial 2016
In leerjaar 1 volgt de leerling Science+, het vak dat
samengesteld is vanuit de vakken biologie, wiskunde,
scheikunde en het vak natuurkunde en techniek. Na
het eerste jaar kan de leerling het vak Science+ als
keuzevak tot en met leerjaar 3 volgen. Met het vak
Science+ willen we ook de leerling met interesse
voor de meer bètagerichte vakken op ons Gymnasium voorzien van kennis. In de bovenbouw kan deze
leerlijn worden gevolgd door het vak NLT te kiezen.
Op Novum kun je ook Cambridge Engels volgen.
Je thuis voelen in een kleine school!
Op Novum blijft het niet bij lessen van enthousiaste
docenten in de klas. Onze docenten organiseren
samen met de leerlingen en leerlingenmentoren ook
nog veel andere activiteiten die ervoor zorgen dat
iedereen zich thuis voelt op Novum. Daarom maken
deze sportieve en culturele activiteiten in de vorm
van Novumdagen deel uit van het vaste onderwijsprogramma.
Novumdagen
Het Novumschooljaar is in de onderbouw onderverdeeld in vier perioden, waarin de Novumdagen zijn
opgenomen. Het programma van de Novumdagen
sluit inhoudelijk aan bij het onderwijsprogramma
in diezelfde of de volgende periode. De leerlingen
van leerjaar 1 hebben bijvoorbeeld in november een
‘Escherdag’. Ze maken driedimensionale figuren en
bezoeken het bekende museum over deze kunstenaar.
Voor de tweedeklassers is tijdens een van de Novumdagen een bezoek aan het Junior Science Laboratorium in Leiden gepland, waar leerlingen onderzoek
mogen doen; ze mogen bijvoorbeeld het zoutgehalte
van verschillende soorten water bepalen. Deze dag
vormt de afsluiting van het thema ’Onderzoeksvaar-
gste school van Voorburg
Wat eersteklassers zeggen
“We begonnen dit jaar met een superleuke introductieweek met o.a. een speurtocht door de school en
een intensieve sportdag met worstelen, boogschieten, boksen en het oplaten van onze zelfgemaakte
klassenvliegers. We hebben elkaar zo echt leren kennen en nieuwe vrienden gemaakt. Daarna moesten we
natuurlijk aan de bak. Vakken die meteen opvielen,
zijn drama, Frans met gebaren, Grieks, NaTech en
themales. Het is veel en heel anders dan op de basisschool, maar met hard werken komt het goed.”
Durf jij Novum aan?
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 zijn wij
gestart met alleen maar gymnasiumklassen in
leerjaar 1. Het Novum is zowel een klassiek als een
modern Gymnasium: klassiek omdat gymnasiumleerlingen bij ons vanaf de brugklas Latijn en Grieks
krijgen en omdat leerlingen in de brugklas Antieke
Cultuur volgen; een modern gymnasium omdat we
onze leerlingen ook op andere manieren willen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. We bieden een
brede opleiding met net zoveel bètavakken als talen
en gammavakken. Gymnasium Novum neemt leerlingen aan met een vwo-advies en een passend LVS. Wij
overleggen ook met jouw basisschool of Novum voor
jou een mogelijkheid is. Zo ja, dan rest ons slechts de
vraag: Durf jij de Novumuitdaging aan?
digheden’ van dat leerjaar.
De derdeklassers beleven een heuse echte thrillerdag, lezen een literaire thriller, luisteren naar een
schrijver van thrillers en maken zelf een script voor
een toneelstuk of film.
Leerlingenbegeleiding en oudercontacten
Goede begeleiding is een belangrijke voorwaarde
voor succes. Begeleiding komt zowel van thuis als
van school. Binnen Novum heeft elke leerling in de
onderbouw een klassenmentor die oog heeft voor
alle zaken die de studie en het welbevinden van de
leerling betreffen. Hij onderhoudt ook de contacten
met de ouders. Voor specifieke begeleidingsaangelegenheden kan de mentor een beroep doen op een
team van specialisten. Tijdens onze voorlichtingsactiviteiten gaan zij met ouders graag op individuele vragen in. In de brugklas zijn er ook leerlingmentoren, vierdeklassers die de mentor helpen. In
de bovenbouw hebben leerlingen een zelfgekozen,
persoonlijke tutor, die de leerling gedurende drie
jaar begeleidt.
In het derde leerjaar worden de leerlingen bij het
tot stand komen van de profielkeuze begeleid door
hun mentor en de decaan. In dit leerjaar wordt de
leerling voorbereid op de bovenbouw, waarin er van
de leerling wordt verwacht dat hij zich beter gaat
oriënteren op zijn individuele talenten.
Voor het contact en de afstemming met ouders en
leerlingen kent Novum verschillende vormen: 2
belangrijke cijferrapportages verspreid over het jaar,
de Novumnieuwsbrief voor de ouders en de Keep
In Touch voor de leerlingen en voor de inhoudelijke kennismaking met de studievaardigheden een
oudercursus. Er is een leerlingenraad en een ouderraad. Ouders participeren ook in de oudergeleding
van de MR. In februari wonen de ouders presentaties
van de profielwerkstukken van de leerlingen van
leerjaar 6 bij.
Novumclubs
Op Novum leer je niet alleen leerlingen uit je eigen
klas kennen, maar ook leerlingen uit andere leerjaren.
Er worden vriendschappen gesloten door de leerjaren
heen. Er is namelijk voor alle leerjaren een Toneelclub, de al genoemde debatclub, TalentiKa (een open
podium), Lego league, FTC, Eurekacup, Olympiades,
Go- en schaaklessen, en zelfs een cursus Chinees.
Heel bijzonder is ook meedoen aan THIMUN en
miniMUN, door onze leerlingen zelf georganiseerd.
Persoonlijke begeleiding
In de onderbouw word je ieder jaar door een andere
mentor begeleid. Deze biedt hulp, advies, een luisterend oor en persoonlijke begeleiding. Daarnaast
heeft elke eerste klas twee leerlingmentoren die er
ook zijn voor vragen, problemen en als aanspreekpunt in de gangen. Deze leerlingmentoren zijn
leerlingen uit de vierde klas en hebben dus al wat
“ervaring” op het Novum. In de bovenbouw kies je
als leerling een vaste tutor voor drie jaar. Deze heeft
dezelfde taken als een mentor, maar je leert de tutor
extra goed kennen door een persoonlijke relatie.
Ook kies je in de bovenbouw een persoonlijk vakkenpakket: je profielkeuze. Hierin word je door je
mentor en de decaan begeleid en ondersteund. Als
ondersteuning voor de mentoren en tutoren zijn er
counselors, een decaan, een schoolmaatschappelijk
werker, een zorgcoördinator en een begaafdheidscoordinator. Novum is ook aspirant lid van begaafdheidsprofielscholen. Kortom: Novum is ook een fijne
school op het gebied van begeleiding.
Wanneer kun je kennis komen maken?
Op zaterdag 23 januari van 10.00 uur tot
13.00 uur organiseert Novum de Open School.
Tijdens deze dag kun je zien hoe het er dagelijks
op Novum aan toegaat.
Op donderdag 14 januari is er van 20.00 uur
tot 22.00 uur een Voorlichtingsavond voor
ouders. Zij kunnen dan kennis nemen van onze
visie op onderwijs, het onderwijsconcept en de
organisatie van de dagelijkse gang van zaken.
Gymnasium Novum is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer.
NOVUMAGENDA 2016
Aanmeldingsperiode
23 januari t/m 18 maart 2016
Voorlichtingsavond voor ouders
donderdag 14 januari 2016 20.00 - 22.00 uur
Open school
zaterdag 23 januari 2016
10.00 - 13.00 uur
Bericht van plaatsing
donderdag 24 maart 2016
Kennismakingsmiddag
woensdagmiddag 15 juni 2016
14.00 uur
Aart van der Leeuwkade 1
2274 KX Voorburg
telefoon (070) 3004110
fax (070) 3004114
[email protected]
www.gymnasiumnovum.nl
Onderwijsspecial 2016
9
Studeren in de regio Haaglanden en Leiden
Open Dag
dinsdag
2 februari
Kom je ook?
rocmondriaan.nl
10 Onderwijsspecial 2016
Neem een kijkje in de keuken van de wetenschap
Ontdek het Science Centre Delft
Voor de buitenwereld is het soms een raadsel wat er bij een technische universiteit gebeurt. Wat zijn die ingewikkelde
onderzoeksprojecten? Voor de leek lijken ze ondoorzichtig. Het Science Centre Delft geeft het publiek een kijkje in de keuken van de TU Delft en maakt inzichtelijk waar onderzoekers en studenten op de TU Delft zich dagelijks mee bezig houden.

en
in 

Wat ga je doen als je hier komt studeren? Welk onderzoek
wordt er gedaan
wat merk
je daarvan
de maatschappij?

     

In het Science Centre Delft staat een afspiegeling van recente onderzoeks- en
studentenprojecten.
De opstellingen
zijn zoveel mogelijk
replica’s
van de echte





onderzoeksopstellingen, want het Science Centre wil de realiteit laten zien. Zo

kun je werken in een werkplaats die TU-onderzoekers en technische bedrijven
ook gebruiken.
Zelf aan de slag

Je kunt de onderzoeksopstellingen en
afstudeerprojecten bekijken, maar ze dagen
je op het Science Centre Delft ook uit
om zelf aan de slag te gaan. Test hoe je de
nieuwste technieken kunt inzetten of
doe mee met een inloopworkshop waar

je onder leiding van TU Delft studenten mee kunt denken over onderzoek. Ze

wisselen er de projecten en opstellingen regelmatig en dat maakt het leuk om
nog eens terug te komen.
Uitdaging

          
     
         
    
         
   
     
   
        

        
     
   
 
 
    
Een bezoek aan het Science Centre moet een uitdaging zijn. Ze maken minimaal
gebruik van informatiebordjes, maar stimuleren bezoekers om zelf te onderzoeken, kritische vragen te stellen en doorzettingsvermogen te tonen. Competenties
die je nodig hebt om goed onderzoek te doen, zeker als je net even dat stapje
verder wilt gaan en echt baanbrekend werk wilt verzetten.
Echt!
Zo voel je je als bezoeker een echte onderzoeker. Wees een dagje onderzoeker of
technicus. Ben je geïnteresseerd in techniek, durf je kritische vragen te stellen
en laat je je niet afschepen als het even tegenzit, maar zet je gewoon door?
Kom een dagje naar het Science Centre!
Informatie
maandag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag en zondag
gesloten
10.00 uur - 17.00 uur
11.00 uur - 17.00 uur
Onderwijsspecial 2016
11
Stanislascollege Pijnacker:
Onze school is gezellig en sfeervol, maar we staan ook bekend om het goede onderwijs. Onze havo behoort zelfs tot een van
de besten van Nederland. Elke afdeling heeft een eigen vleugel met eigen lokalen. Dit zorgt voor kleinschalige leeromgevingen
waar veel aandacht is voor elke leerling.
Groot maar toch klein
Vwo-plus
In de school zijn vier afdelingen: de brugklas, de mavo,
de havo en het vwo. Elke afdeling heeft in school een
eigen vleugel. Behalve praktijklessen en dramalessen
volg je alle lessen in je eigen vleugel. Zo ontstaat een
kleinschalige omgeving waar je iedereen snel leert
kennen en waar je je snel thuis voelt!
Als nu in groep 8 al duidelijk is dat je meer aankunt
dan vwo, dan is onze vwo-plus-brugklas misschien
iets voor jou! Twee uur per week volg je pluslessen.
Elke zes weken krijg je een andere module. Dat betekent veel afwisseling, uitdaging én extra verdieping!
De modules die we je aanbieden, zijn: Spaans, klassieke cultuur, onderzoeken & ontwerpen, Latijn en
Grieks, geschiedenis en filosofie.
Volop afwisseling!
Bijzonder aan onze school is de afwisseling in de lessen. Er zijn klassikale lessen in een lokaal en lessen
in een leerhuis. Elke afdeling heeft zijn eigen leerhuis.
Een leerhuis is een ruimte waarin meer klassen tegelijk kunnen werken. In de ruimte staan computers,
grote tafels voor groepswerk en er is een stilteruimte
waar je zelfstandig kunt werken. In een leerhuis ben
je altijd met de docent en werk je aan het vak dat die
docent geeft. Het voordeel van leerhuizen is dat je goed
zelfstandig leert werken en dat je leert samenwerken.
Word jij een kei in Engels?
Door de afwisseling in de lesvormen gaat het leren
niet vervelen en is je schooldag leuker!
Om een extra impuls te geven aan het Engels taalon-
12 Onderwijsspecial 2016
derwijs zijn we lid geworden van het Anglia Netwerk.
Dat is een groep van ruim 300 scholen in Nederland
die door internationale samenwerking de beheersing
van de Engelse taal wil verbeteren. Als Anglia Member kunnen wij Anglia-examens aanbieden. Dat zijn
internationaal erkende examens op tien verschillende
niveaus. Je kunt als leerling op vrijwillige basis aan
dit project deelnemen.
Heeft bèta jouw passie?
Wil jij het naadje van de kous weten als het gaat om
natuurkundige of scheikundige processen? Zie jij iets
in technisch ontwerpen? Dan ben je bij ons aan het
juiste adres. Wij hebben ons aangesloten bij JET-Net
(jongeren en technologie netwerk). Dat betekent dat
we extra aandacht hebben voor bètavakken en de veelzijdigheid ervan.
Stanislascollege Pijnacker
mavo - havo - vwo atheneum en gymnasium
Sportlaan 3a, 2641 AZ Pijnacker,
(015) 750 60 30
[email protected]
Sterk de wereld in
Open dag: alle scholen Stanislascollege
zaterdag 30 januari: 10:00 - 13:00 uur
Meer informatie en het bestellen van folders: www.stanislascollege.nl
Info-avond:
dinsdag 26 januari
School in bedrijf: woensdagmiddag
aanvang 20.00 uur (einde ca. 22.00 uur)
13 en 27 januari zijn al volgeboekt.
10 februari, 2 en 9 maart.
aanvang 14.00 uur (einde ca. 15.00 uur)
Jij en je ouders krijgen een rondleiding door de school, terwijl de lessen in volle
gang zijn. Zo krijg je een goed beeld van hoe het er in het echt aan toe gaat.
Aanmelden kan tot twee dagen voor aanvang per e-mail:
[email protected]
Maak kennis met de andere
scholen van het Stanislascollege
• Stanislascollege Rijswijk: Brengt leren in beweging
vmbo bb | vmbo kb | mavo | lwoo
Kernwoorden: sporten voor het leren, maatwerk, eruit halen wat erin zit,
nieuwe school, goede ondersteuning en keuzemogelijkheden.
• Stanislascollege Krakeelpolderweg:
Hét loopbaancollege van Delft
vmbo bb | vmbo kb | vmbo gl/tl | lwoo
Kernwoorden: werken aan je toekomst, innovatief, gepersonaliseerd leren
(Kunskapsskolan), tabletschool, buitenschools leren en persoonlijke aandacht.
• Westplantsoen: Voor nieuwsgierige leerlingen
havo | vwo atheneum, gymnasium & gymnasium-plus
Kernwoorden: sfeer, ambitieus, verdieping, gymnasium-plus, muziek,
cultuur, bèta, plus-programma’s en talenprogramma’s.
• Stanislascollege Reinier de Graafpad: Waar iedereen elkaar kent
mavo plus | havo
Kernwoorden: kleinschalig, fijne sfeer, havo-kans-klas, sociale
vaardigheden, tabletklassen en Anglia.
• Stanislascollege Praktijkonderwijs: Elke leerling telt
Ben je benieuwd wat er in
deze rugtas zit?
pro
Kernwoorden: kleinschalig en gezellig, nieuw gebouw,
mooie praktijkruimtes, veel aandacht en goede begeleiding.
Bestel je eigen rugtas op www.stanislascollege.nl
Onderwijsspecial 2016
13
Kansen verzilveren doe je op
Lyceum Ypenburg
KANSEN VERZILVEREN
Lyceum Ypenburg profileert zich met het motto
“Kiezen voor Talent”. Daar geven we op diverse
manieren invulling aan. Door speciale talentgroepen voor Sport, Kunst, Theater, Digital
Science en Muziek, maar vooral door op het
gebied van leerresultaten het beste uit onze
leerlingen te halen. We bieden onze leerlingen
de gelegenheid om te laten zien wat ze aankunnen. Leerlingen die van de basisschool
komen plaatsen we in homogene gymnasium-,
atheneum- en havo-brugklassen of in een
heterogene dakpanklas atheneum/havo of
havo/mavo. Leerlingen met een duidelijk vwoadvies dagen we uit om voor het gymnasium
te kiezen. Ons gymnasium is een bruisende
afdeling met een breed programma. Naast
Latijn en Grieks besteden we veel aandacht
aan klassieke culturen, filosofie en algemene
ontwikkeling. Al jong leren deze leerlingen hun
mening te formuleren in debatten, hun literaire
talent te uiten en kritisch om te gaan met
wetenschappelijke theorieën en artikelen.
14 Onderwijsspecial 2016
GYMNASIUM
OPEN
Het open karakter van het schoolgebouw draagt
bij aan ons gevoel van veiligheid. Lyceum Ypenburg
staat voor korte lijnen en toegankelijkheid. Mentoren
en docenten geven je het gevoel gekend te worden
in een groter geheel.
Ontdek je talenten
INFORMATIEAVOND EN OPEN DAG
Informatieavond voor ouders
vrijdag 29 januari 2016 van 19.30 - 21.30 uur
Open dag
zaterdag 30 januari 2016 van 9.30 - 13.00 uur
DIGITAL SCIENCE
MUZIEK
SPORT
SCHOOLKLIMAAT
“Je voelt je meteen thuis hier,” constateren brugklassers
al na hun eerste schoolweek. We hechten veel waarde
aan duidelijke regels en afspraken. Lyceum Ypenburg
is een dorp waar iedereen elkaar kent. We gaan op
een aardige manier met onze leerlingen om en we
verwachten hetzelfde van onze leerlingen. Het prachtige
schoolgebouw is vierkant; het daglicht valt overal naar
binnen. Het geheel straalt openheid uit. Een openheid
die leerlingen en medewerkers inspireert: overal zijn
exposities met werk van leerlingen.
THEATER EN MUSICAL
KUNST
MEER INFORMATIE?
Wil je meer weten? Surf naar www.lyceumypenburg.nl
en kom de sfeer proeven op de open dag!
Informatieavond voor ouders: vrijdag 29 januari van
19.30 tot 21.30 uur
Open dag: zaterdag 30 januari van 9.30 tot 13.00 uur
Op de open dag is er de mogelijkheid tot aanmelden.
Aanmeldingsavonden:
Donderdag 4 februari 2016 van 17.00 tot 20.00 uur
Woensdag 10 februari 2016 van 17.00 tot 20.00 uur
Lyceum Ypenburg
Laan van Kans 3, 2496 VB Den Haag
T 070 4132050 E [email protected]
W www.lyceumypenburg.nl
Onderwijsspecial 2016
15
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling:
“Het onderwijs in Nederland presteert goed!”
“Het Nederlandse onderwijs presteert over het algemeen genomen goed. Nederlandse scholieren krijgen meer les dan hun
leeftijdsgenoten in andere OESO-landen, met hun diploma zijn ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt én Nederlanders zijn
minder vaak werkloos dan inwoners van andere OESO-landen met een vergelijkbaar opleidingsniveau”, zijn enkele conclusies die blijken uit het eind vorig jaar verschenen OESO-landenrapport Education at a Glance 2015.
Door: Ron Labordus
Foto’s: PR Ministerie OCW
Nederlanders vinden dat ze invloed hebben op de
regering (36% tegen 30% gemiddeld).
Hoger opleidingsniveau
Ook lukt het Nederland goed nieuwe generaties
hoger op te leiden dan hun ouders. Een derde van
de 25 tot 34-jarigen heeft een hoger opleidingsniveau
dan hun ouders. Het OESO-gemiddelde is 28%.
Nederland is vrijwel het enige land in de OESO waar
bijna alle kinderen op hun vierde al naar school gaan
en het verplichte minimum aantal lesuren is hoger
dan in andere OESO-landen. In het primair onderwijs is dat in Nederland 940 uur per jaar, tegenover
804 gemiddeld in de OESO-landen, en in het voortgezet onderwijs is het 1000 uur per jaar tegenover
916 uur in de andere landen.
Grijze docenten
Het lerarencorps in Nederland is relatief ‘grijs’. Ongeveer de helft van de docenten in de bovenbouw van
havo, vwo en in het mbo is boven de 50. Elders in de
OESO is dat een derde. In het primair onderwijs is
40% 50+, gemiddeld over de OESO genomen geldt
dat voor 30%. Aan de andere kant is in Nederland
weer 18% van de leraren in het lager onderwijs 30-,
terwijl dat over de OESO als geheel 13% is.
Staatssecretaris Sander Dekker bezoekt regelmatig scholen in het land om op de hoogte te blijven.
Vrouwen
De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is een vooral statistisch
samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en
economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te
coördineren. De - veelal welvarende - aangesloten
landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.
Uit de statistieken met betrekking tot onderwijs blijken de verschillen vooral groot te zijn bij mensen die
Bijna de helft van de vrouwen in de leeftijdsgroep
25-34 heeft hoger onderwijs genoten. Dat is 3% meer
dan gemiddeld in de OESO en 9% meer dan het
aandeel mannen met hoger onderwijs. Het inkomen
van deze vrouwen blijft ook in Nederland nog steeds
achter. Zij verdienen gemiddeld 83% van wat mannen met hetzelfde opleidingsniveau verdienen. Er is
dus nog steeds een kloof, maar die is wel het smalst
van heel de OESO: gemiddeld krijgen vrouwen 74%
minder loon dan mannen.
16 Onderwijsspecial 2016
een havo-, vwo- of mbo-diploma hebben. Van deze
groep heeft in Nederland acht op de tien een baan.
Over de gehele OESO genomen is dat driekwart.
Ook geldt voor Nederlandse havisten, vwo’ers en
mbo’ers dat ze significant hoger scoren op sociale
uitkomsten: ze hebben meer vertrouwen in anderen
(30% tegenover het OESO-gemiddelde van 18%),
een grotere groep zegt dat er geen misbruik van ze
wordt gemaakt (22% tegen 16% gemiddeld) en meer
“Het onderwijs uitdagender, flexibeler en persoonlijker maken.”
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
Leerling en student staan in 2016 centraal!
Leerlingen en studenten verdienen het om optimaal te worden voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. “Om dit te bereiken moet het onderwijs uitdagender, flexibeler en persoonlijker worden. Scholen en docenten zijn cruciaal voor de kwaliteit
van het onderwijs, daarom is verdere ontwikkeling van leraren, schoolleiders en bestuurders van groot belang”, aldus minister
Bussemaker en staatssecretaris Dekker bij de presentatie van de onderwijsbegroting over de plannen voor het nieuwe jaar.
Door: Ron Labordus
“Meer maatwerk in het onderwijs moet er toe leiden
dat iedere scholier en iedere student zich uitgedaagd
voelt en zijn of haar talent maximaal kan ontwikkelen.” Het Platform Onderwijs 2032 heeft zijn advies
over een toekomstgericht curriculum gepresenteerd
en in 2016 zal worden begonnen met vertaling van
het advies naar concrete kerndoelen en eindtermen
voor het primair en voortgezet onderwijs. “Het antwoord op de vraag welke kennis en vaardigheden
nodig zijn voor de toekomst zal samen met leraren
en schoolleiders worden geformuleerd.”
Nieuwe onderwijsconcepten
Er komt meer ruimte voor nieuwe scholen. “Dit jaar
wordt er een wetsvoorstel voorbereid waarmee het
mogelijk wordt om bijvoorbeeld op basis van vernieuwende onderwijsconcepten een school te beginnen, zodat de scholen beter aansluiten bij de wensen
van ouders en leerlingen.”
De bovenbouw van het vmbo krijgt in 2016 met
nieuwe profielen te maken. Vmbo-scholen gaan
samen met mbo-instellingen en het bedrijfsleven
bekijken welk onderwijsaanbod het beste aansluit
bij de wensen uit de regio. Door deze betere samenwerking tussen scholen en het lokale bedrijfsleven
wordt het makkelijker voor jongeren om een baan
te vinden in de regio.
“Ontwikkeling leraren, schoolleiders en bestuurders van groot belang.“
Kleinschaligheid
In 2016 komt er een wetsvoorstel dat de kleinschaligheid in het mbo moet bevorderen waardoor het
onderwijs weer dichter bij de leerling komt. “Het
kabinet wil de baankansen van mbo-studenten vergroten door hun opleiding beter te laten aansluiten
op hun toekomstige werkomgeving. Daarvoor zijn
vaak flinke investeringen nodig, die zonder hulp
van het regionaal bedrijfsleven en van provincies en
gemeenten niet mogelijk zijn.” Ook in 2016 kunnen
mbo-instellingen, bedrijven en regionale overheden
een gezamenlijk voorstel indienen om aanspraak te
kunnen maken op een bijdrage uit het Regionaal
Investeringsfonds. Voorwaarde is co-financiering
vanuit bedrijfsleven en regionale overheden. Een
wettelijk toelatingsrecht tot het mbo moet gaan
voorkomen dat scholen jongeren onterecht aan de
poort weigeren.
Professionele ontwikkeling
Van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs: de leraar is van het grootste belang. “De kwaliteit van het onderwijs hangt nauw samen met
de kwaliteit van de docent. Daarom wordt iedere
docent in staat gesteld zich te blijven ontwikkelen.
Om de professionele ontwikkeling van de leraren
te stimuleren en wettelijk te regelen, wordt in 2016
het wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregister
verder uitgewerkt.” Het streven is dat in 2017 alle
leraren in het primair en voortgezet onderwijs en
mbo geregistreerd staan. Ook voor schoolleiders in
het voortgezet onderwijs komt er een register.
Onderwijsspecial 2016
17
Iedereen is
zichzelf
Samen
zijn wij het
Grotius
Het Grotius College is één van de oudste scholen in Delft.
Het heeft drie vestigingen en een breed onderwijsaanbod:
van praktijkonderwijs naar tweetalig gymnasium.
LOCATIE JUNIUSSTRAAT 8
MAVO, HAVO, ATHENEUM,
GYMNASIUM,TWEETALIG VWO,
VRIJESCHOOLAFDELING EN KOPKLAS
Het Grotius College
locatie Juniusstraat 8
MAVO, HAVO, ATHENEUM, GYMNASIUM,
TWEETALIG VWO, VRIJESCHOOL AFDELING
EN KOPKLAS
• Tweetalig vwo
• Grotius X-tra Sport, Theater en Techniek
• Cultuur en creativiteit
OPEN DAG
zaterdag 13 februari 2016
Van 10.00 tot 13.00 uur
• Informatieavond voor ouders
woensdag 6 januari 2016
Aanvang 19.30 uur
• tto-avond voor ouders en
leerlingen
dinsdag 9 februari 2016
Aanvang 19.30 uur
• Informatieavond vrijeschoolafdeling voor ouders en leerlingen
donderdag 11 februari 2016
Aanvang 19.30 uur
18 Onderwijsspecial 2016
Het Grotius is een prettige school omdat je mogelijkheden krijgt om je te ontplooien. Op de
mavo kun je het vak moderne media volgen,
waarbij je leert hoe je filmpjes moet maken, of
fotoshoppen. Als havo-leerling kun je ervoor
kiezen om een ondernemersdiploma te halen.
En op het vwo kun je kiezen voor een tweetalige opleiding (tto) en bieden we GROTIUS VWO
met GROTIUS DAG. Daarnaast hebben we een
vrijeschoolafdeling. In de vrijeschool ligt de
nadruk op de brede ontwikkeling van de leerling. Daarom is er in het leerplan van de vrijeschool veel ruimte voor de sociale, culturele
en kunstzinnige ontwikkeling van de leerling.
X-factor
De school vindt het belangrijk dat alle leerlingen goed in hun vel zitten. Je krijgt in het
eerste leerjaar volop de tijd om te wennen
aan het voortgezet onderwijs. Dat is nu
eenmaal totaal anders dan de basisschool.
Locatiedirecteur Jan Vesseur: “We doen er
alles aan om de leerlingen zo ver te brengen
dat ze zich hier thuis voelen en dat ze zichzelf
kunnen zijn. We maken duidelijk dat iedere
leerling zijn of haar eigen X-factor heeft. We
leren onze brugklasleerlingen om te gaan
met huiswerk en hoe ze met andere leerlin-
gen en leerkrachten op een positieve manier
kunnen communiceren.
Grotius X-tra
Je kunt kiezen voor Grotius X-tra Techniek,
Grotius X-tra Theater en Grotius X-tra Sport:
extra bezig zijn met techniek, theater en sport
. Een mooie gelegenheid om je talenten verder te ontplooien.
Tweetalig onderwijs
Het tweetalig vwo geeft aan dat het Grotius
College internationaal georiënteerd is. De belangstelling voor ‘tto vwo’ is heel groot. Vanuit
de hele regio komen leerlingen er voor naar
het Grotius. Tto gaat verder dan het ‘versterkt
Engels’ en geeft een hele goede voorbereiding op een internationale samenleving.
Grotius vwo
Vanaf augustus 2016 bieden wij aantrekkelijk
vwo onderwijs voor begaafde leerlingen aan.
We bieden deze leerlingen extra uitdaging en
verdieping. Vier dagen wordt er gewerkt volgens het reguliere rooster. Op de vijfde dag,
DE GROTIUS VWO dag, werken leerlingen aan
thema’s waarbij we zoveel als mogelijk is buiten de school zijn. Je leert dan in en specifieke context allerlei zaken: Zo zijn er excursies
naar musea, universiteit, bedrijven, kunstwerken, opgravingen enz….. Op deze wijze bieden
wij toekomstgericht onderwijs dat past bij
onze leerlingen en onderwijsvisie. We gaan
de wijk, de stad en de regio in om het aanbod
van organisaties en professionals buiten de
school optimaal te benutten.
LOCATIE JUNIUSSTRAAT 6
VOORBEREIDEND MBO
Het beroepsgerichte onderwijs van het Grotius College is gehuisvest aan de Juniusstraat 6.
In deze locatie wordt in samenwerking met het
CLD vmbo onderwijs aangeboden op basiskader- en gemengd leerwegniveau. De samenwerking is gestart in 2013 onder de naam
‘scholencombinatie Delfland’.
Onderbouw
In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) van het
vmbo staan drie zaken centraal. “Het belangrijkst vinden wij dat leerlingen hun eigen
talenten ontdekken. Welk opleidings-profiel past het beste bij de leerling? In veel
lessen komen leerlingen in aanraking met
de verschillende beroepsgebieden (profielen), waardoor ze een goede indruk krijgen
wat het betekent om in een dergelijk beroep
werkzaam te zijn. Het is natuurlijk best lastig
voor jongeren om een verantwoorde keuze
te maken voor hun beroepsopleiding in de
bovenbouw. Daarbij helpen wij hen zo veel
mogelijk”, zegt Herman de Vries, locatiedirecteur vmbo van het Grotius College.
Nieuwbouw
Eind 2016 begin 2017 zal het vmbo van het Grotius College worden gehuisvest in een nieuw
pand in het spoorzonegebied (Nieuw Delft) in
het centrumvan Delft. Bij de ontwikkeling van
het nieuwe schoolgebouw staat duurzaamheid,
technologie en modern beroepsonderwijs centraal.Het ultramoderne schoolgebouw past
perfect in het beleid van “Delft Techniekstad”.
LOCATIE AART VAN DER
LEEUWLAAN 12
PRAKTIJKONDERWIJS
Op de praktijkschool van het Grotius College
voel je je gelijk thuis. Het is een kleine, gezellige school waar je veel praktijklessen krijgt. Er
is een hele mooie keuken, maar je kunt ook
voor verzorgings- en technieklessen bij ons
terecht. En natuurlijk zijn er gezellige lokalen
waar je met de klas Nederlands krijgt, of Engels en andere theorievakken. Omdat het een
kleine school is, kent iedereen elkaar en dat is
wel zo prettig!
Vanaf de eerste klas ga je een dossier bijhouden waar al je opdrachten in komen te
staan. Als je dan na vijf jaar van school af
gaat, kun je precies zien wat je allemaal gedaan hebt en dit is handig voor als je naar
een vervolgopleiding gaat bijvoorbeeld. Je
kunt bij ons ook allemaal certificaten halen,
zoals voor het besturen van een vorkheftruck
of assistent medewerker horeca. En als je je
dossier goed hebt bijgehouden en je hebt
je stages goed gedaan, krijg je een diploma!
Vanaf de tweede klas ga je al een paar uur
per week stage lopen. Dat is meestal gewoon op school, je krijgt dan verschillende
opdrachten. Als je stage gaat lopen, word je
heel goed begeleid door je mentor. Vanaf het
derde leerjaar loop je nog meer uren stage
en dat is dan bij een winkel of een bedrijf. Zo
doe je ervaring op en kun je bekijken welke
richting je op wilt na de praktijkschool. En als
je na vijf jaar van school af komt, dan kun je
een vervolgopleiding gaan doen, of je gaat
werken of verder stage lopen. Je kunt bij ons
alle kanten op, dat is juist het leuke aan onze
praktijkschool!
Het Grotius College
locatie Juniusstraat 6
SCHOLENCOMBINATIE DELFLAND
• Voorbereidend MBO
OPEN HUIS
Woensdag 10 februari 2016
Van 17.00 tot 20.00 uur
Het Grotius College
locatie Aart van der
Leeuwlaan 12
PRAKTIJKONDERWIJS
• Afsluitend diploma of certificaat
• Individuele begeleiding bij stages
• Vijf jaar onderwijs
OPEN DAG
zaterdag 13 februari 2016
Van 10.00 tot 13.00 uur
www.grotiuscollege.nl
Grotius College
Postbus 470
2600 AL Delft
015 - 8 000 000
Onderwijsspecial 2016
19
Hoe kies je een middelbare school die bij jou past?
Jongeren uit Nootdorp, Leidschenveen
en Ypenburg onthullen tips en tricks
Voor de achtste groepers onder ons is het einde van hun basisschoolperiode al bijna in zicht. Tijd om een middelbare school
te kiezen dus! Maar hoe doe je dat? Waar let je op? En wat vraag je wel of niet tijdens een open dag? Om jou te helpen bij het
maken van een keuze gingen wij van de NU de straat op om tips en tricks te verzamelen. (Tekst en foto’s: Elise Mooijman)
Maurice Zijlmans (12) en Luca Duyvestijn (13) zitten in klas mavo 1
“Een middelbare school moet leuk zijn en goede docenten hebben. En er moeten leuke
klaslokalen zijn met schilderijen. Niet helemaal kaal en wit.”
Tips? “Ga naar een school omdat deze bij je past, niet omdat je vrienden
er heen gaan.”
Bastiaan Treep (12) zit in het eerste jaar van vwo +
“Veel jongens uit mijn voetbalteam zitten op dezelfde school als ik.”
Tips? “Veel scholen bezoeken. Wacht er niet mee!”
“Ik wil wel een beetje
aandacht krijgen als ik soms
iets niet snap.”
“Of er vrienden heengaan
is voor mij niet belangrijk.”
Sita (13) en Josha (9) Breuseker uit Ypenburg
“Op mijn middelbare school zit ik in een sportklas, dat is erg leuk. Ik vind het belangrijk
dat een school kleurrijk en niet te groot, maar ook niet te klein is. En ook niet te ver weg!”
Tips? “Vooral goed rondkijken en informatie verzamelen.”
20 Onderwijsspecial 2016
Lotte Rikken (13) zit in het eerste jaar van de havo
“Op mijn school werken we met domeinen, dat vind ik heel fijn omdat je dan tijd hebt
om huiswerk te maken.”
Tips? “Vooral op je eigen gevoel afgaan en niet naar een school gaan omdat
je vriendin daar heen gaat.”
Sofie Schouten (13) komt uit Nootdorp en zit in het tweede jaar van de havo
“Voor mij is het belangrijk dat een school vertrouwen in de leerlingen heeft.”
Tips? “Luister naar de verhalen van anderen.”
“Op mijn school werken we
met domeinen, dat vind ik heel
fijn omdat je dan tijd hebt
om huiswerk te maken.”
Roan (14) en Martijn (12) van Beek uit Leidschenveen
“Ik zit in de tweede van het havo/vwo. Je hebt op mijn school twee jaar lang gemengde
klassen.”
Tips? “Kijk hoe groot een school is en of er kinderen van je basisschool
heengaan.”
“Veel scholen bezoeken.
Wacht er niet mee!”
Lucia (12) en Jonathan (11) Amalinse uit Zoetermeer en Sitia Lafanti (7)
uit Leidschenveen
Lucia: “Ik vind het belangrijk dat er veel verschillende vakken zijn. Bijvoorbeeld
Chinees!” Jonathan: “Ik vind het ook belangrijk dat er veel vakken worden gegeven.
Mij lijkt kookles leuk!” Tips? “Doe goed je best op school.”
Cilla Helberg (12) en Darija Milojefic (12) zitten in groep acht
“Wij zijn al flink aan het rondkijken naar middelbare scholen!” Cilla: “Het zou leuk
zijn als de kinderen een beetje hetzelfde zijn als ik.” Darija: “Ik vind het belangrijk
dat er vrije uren zijn waarin je huiswerk kunt maken.”
Tips? “Kijk goed rond.”
Laetitia Rikkoert (13) zit op het gymnasium en Isabeau Rikkoert (11)
in groep acht.
Laetitia: “Mijn school is niet heel groot, daardoor ken je de meeste mensen die er op
zitten.” Isabeau: Tips? “Stel heel veel vragen op de open dagen en ga naar zo
veel mogelijk scholen zodat je kunt vergelijken.”
Stijn Meijers (11) komt uit Nootdorp en zit in groep acht
“Ik wil wel een beetje aandacht krijgen als ik soms iets niet snap. Of er vrienden
heengaan is voor mij niet belangrijk.”
Tips? “Vraag of je goede uitleg krijgt.”
Daan Omvlee (14) zit in de derde klas van het gymnasium
“Een middelbare school moet groot zijn, zodat je genoeg ruimte hebt om jezelf te zijn.”
Tips? “Maak het jezelf niet te moeilijk. Zorg dat je niet té veel opties hebt,
want dat maakt het alleen maar lastiger.”
Shreya Dubar (12) zit in het eerste jaar van het vwo
“Ik vind het belangrijk dat een middelbare school bekend staat als een goede school.”
Tips? “Ga op je gevoel af!”
Onderwijsspecial 2016
21
OPEN DAG
kom jij ook?
zaterdag
30 januari
12.00 • 15.00
Kom naar onze OPEN DAG als je...
uinteresse hebt voor techniek en technologie
ugraag met je handen werkt
programma
OPEN DAG
Wat heb jij
met techniek?
u een kijkje nemen in ‘slimme’ auto’s
u experimenteren met een robotarm
u je smartphone gebruiken als microscoop
u een moodboard maken
u proefles Engels met tablets
ucreatief bezig wilt zijn
ude sfeer op onze school wilt proeven
u aan de slag met een drone
u tekenen met een 3D pen
uontwerpen en design leuk vindt
Lennart
(Raaf uit SpangaS)
doet samen met jou
een techniektest!
uonze leerlingen en leraren wilt ontmoeten
In het nieuwe schooljaar starten we voor de eersteklassers met een nieuw
lesprogramma. Kom daarom zelf ervaren dat techniek, technologie en design
heel erg leuk en bovendien een slimme keuze is!
u speeddaten met Corbulo-leerlingen
u en nog veel meer…
vmbo basis, kader en gemengde leerweg (met en zonder lwoo)
Van Tuyll van Serooskerkenstraat 2 | 2273 CB Voorburg
22 Onderwijsspecial 2016
corbulocollege.nl
Uit de oude doos
Onderwijs in Nootdorp,
een lange geschiedenis
Het onderwijs tussen 1500 en 1800
Tot ongeveer 1800 kregen Nootdorpse kinderen
onderwijs in een grote kamer in het schoolhuis, waar
ook de meester zelf woonde. Tot in het begin van de
20e eeuw was de Nootdorpse school altijd gevestigd
op de plek van het voormalige gemeentehuis. Het
lezen en spellen leerden de kinderen tot 1795 aan de
hand van tien geboden, gebeden en psalmen. De leerlingen moesten die uit hun hoofd leren en ’s zondags
in de kerk kunnen opzeggen. Naar school gaan was
tot 1800 geen verplichting. In arme gezinnen lieten
de ouders hun kinderen liever werken.
Onderwijswet en klassikaal onderwijs
Noitdorpsche Historiën
De eerste Onderwijswet in 1808 maakte een einde
aan het individueel onderwijs. De leerlingen moesten
vanaf toen worden verdeeld over drie klassen die een
afzonderlijke plek in het schoolgebouw kregen. De
kinderen zaten in lange banken, waarin plaats was
voor 8 à 10 leerlingen. Pas vanaf 1866 werd er landelijk voorzichtig gesproken over banken voor twee
personen.
De ontwikkeling in de tweede
helft van de 19e eeuw
Bij de Schoolwet van 1857 werd het ‘aanschouwelijk onderwijs’ ingevoerd. Lezen
leerde je met behulp van het leesplankje
en geschiedenis, aardrijkskunde en
kennis der natuur werden aantrekkelijk
gemaakt met wandplaten. Voor meisjes
werd het vak ‘handwerken’ ingevoerd.
In 1871 werden de schoolvakanties vastgesteld. De kinderen waren vrij in de
Paasweek, de Pinksterweek, de tweede
week van augustus, en de week tussen
Kerstmis en Nieuwjaar.
In 1901 werd de algemene leerplicht voor
kinderen vanaf 7 jaar ingevoerd, al bleef
het toegestaan om tussen 1 september en
15 oktober zes weken ‘landbouwverlof’
op te nemen.
De sterk verouderde school in de Dorpsstraat moest in het begin van de 20e
vervangen worden. De gemeenteraad
vergaderde er maar liefst vijf jaar over
voordat besloten werd dat er een nieuw
schoolgebouw mocht komen.
Katholiek onderwijs
In 1906 
opende de katholieke bevol
kingsgroep
een eigen lagere school in
het St. Josephgesticht naast de Barthlomeuskerk. Tot 1913 alleen voor meisjes.
Na de bouw van nog eens 4 lokalen
kon ook aan jongens lager onderwijs
worden gegeven. Dat kon de openVan de voorzitter
bare school aan de Veenweg niet
bolwerken. In 1918 werd die school

Van de voorzitter...................................................................................... 1
Nieuwe leden ............................................................................................ 1
Facebook ................................................................................................. 2
e-mail adres ............................................................................................. 2
Zoekplaatje .............................................................................................. 2
Gemaal..................................................................................................... 2
Glas in lood triptiek van raadhuis naar kerk............................................ 2
Kadaster................................................................................................... 4
Kopjes ...................................................................................................... 4
Foto’s....................................................................................................... 5
Schilderij .................................................................................................. 5
Nootdorp in oorlogstijd (vervolg) ............................................................ 5
Archief Eendracht .................................................................................... 7
Voor veertig jaar...................................................................................... 7
Van Tilburg in Nootdorp .......................................................................... 8
Concordia ................................................................................................ 8
Van de penningmeester ............................................................................ 8
opgeheven en werd verbouwd
tot patronaatsgebouw voor
katholieke verenigingen: het
latere jeugdhuis.
Protestant-christelijk onderwijs
Als de katholieken een eigen school hebben, dan wij
ook, zo vond de kleinere protestante gemeenschap
van Nootdorp. Op 1 maart 1926 werd de School met
de Bijbel aan de Molenweg geopend. De nieuwe school
zoog een vijftigtal leerlingen weg van de openbare
school in de Dorpsstraat. De economische crisis in
de dertiger jaren en sterke bezuinigingen leidden
ertoe dat in augustus 1933 de openbare school werd
opgeheven. Na 500 jaar was er geen school meer in
de Dorpsstraat.
Onderwijs NU
De Nootdorpse basisscholen zijn momenteel
gevestigd in eigen gebouwen verspreid over het
hele dorp. Stuk voor stuk prima geschikt voor
alle eisen die aan modern onderwijs gesteld
worden.
Openbaar onderwijs
In 1947 kwam het eerste verzoek aan de gemeenteraad tot heroprichting van een openbare school.
Na elf jaar en heel veel politiek gedoe ontkwam de
gemeente er niet aan om een openbare school mogelijk
te maken. De (nood)school kon op 1 september 1958
worden betrokken. Pas zeventien jaar na de herstart
van het openbaar onderwijs kon op 28 oktober l975
een definitief gebouw betrokken worden in de wijk
Vrouwtjesland.
Constant noodscholen en
nieuwe scholen
Nieuwbouw St. Jozefschool
De Jozefschool groeide vanaf de Tweede Wereldoorlog
tot de grootste school van de regio en telde in 1978
tweeëntwintig leerkrachten. De gemeente stelde in
197l voor om een gezamenlijk twaalfklassig gebouw
voor een openbare en R.K. school te realiseren. Dat
gebouw zou op de hoek van de Meidoornlaan en Julianastraat worden geplaatst. Het zou een pyramidevorm krijgen met onder de St. Jozefschool en boven
de openbare school. Het R.K. schoolbestuur wees dat
voorstel af. Men gaf de voorkeur aan nieuwbouw op
eigen terrein. Zo geschiedde. Die nieuwe school ging
open op 26 maart 1976.
Nieuwbouw voor het P.C. onderwijs
In de 70-er jaren moest er ook een oplossing komen
voor het verouderde en veel te kleine gebouw aan
de Molenweg. Op 29 oktober 1976 kon de school
een nieuw zesklassig gebouw betrekken aan de Julianastraat gecombineerd met een christelijke kleuterschool. Het oude gebouw werd aangepast voor de
huisvesting van de bibliotheek en nog later voor de
huisvesting van de Kringloopwinkel.
Het is druk geweest de afgelopen periode. Mensen
weten ons te vinden wanneer men iets speciaals
vindt tijdens werkzaamheden, de Jaarmarkt was
weer druk bezocht en leverde weer nieuwe leden op,
de gemeente wilde graag advies over het glas-in-lood
in het oude raadhuis, kortom, als vereniging zijn we
weer druk met ons mooie dorp en haar geschiedenis
bezig geweest. De meeste informatie vindt u in deze
en volgende Nieuwsbrieven.
Ook de Facebook pagina’s van de vereniging lopen
goed. In totaal hebben we nu 1.090 volgers terwijl dat
er een jaar geleden nog 927 waren. Daarnaast zien
we dat ook de website goed bezocht wordt. Kijk eens
op www.noitdorpsche-historien.nl. We proberen de
site regelmatig aan te vullen met interessante
artikelen en foto’s. Af en toe krijgen we een mooie
foto of vinden we weer wat op Internet. We houden
ons aanbevolen, ook voor uw oude foto’s.

 
Nieuwe leden
Onderwijsspecial 2016
23
Binnen een kwartier
naar Zandvliet ...
kleinschalig en persoonlijk
een veilige school met duidelijke regels
veel cultuur, sport, science, kunst en media
christelijke identiteit
2016
2017
Open huis
voor ouders en leerlingen groep 8
vast aanvangstijdstip
een nieuw schoolgebouw
• dinsdag 26 januari
ruimte voor ieders talent
• vrijdag 29 januari
van 19.00 tot 21.00 uur
van 16.00 tot 18.00 uur
• vrijdag 29 januari
van 19.00 tot 21.00 uur
Open lesmiddag
voor leerlingen groep 8, vast aanvangstijdstip
• woensdag 27 januari
van 13.30 tot 15.30 uur
aanmelden op www.zandvlietcollege.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 40
2594 AW Den Haag
070 385 19 02
www.zandvlietcollege.nl
104807_Zandvliet_A2_Poster v2.indd 2
24 Onderwijsspecial 2016
03-12-15 13:54
Dobbeloop
24 januari
Aansluiting met subtop?
ADO Den Haag naar fraaie
tiende plaats in eredivisie
Als ADO Den Haag zijn thuiswedstrijden speelt, kan de ploeg altijd rekenen op
een paar honderd Nootdorpers die steevast als trouwe fans het Kyocera-stadion
aan de Donau (Forepark) op de grens tussen Nootdorp en Den Haag bezoeken. De
eerste helft van het seizoen telde hoogtepunten en teleurstellingen. Al met al staat
ADO Den Haag in de eredivisie toch op een verdienstelijk, veilige, tiende plaats.
DE NOOTDORPSE IJSCLUB
www.nootdorpseijsclub.nl
Iedere 4e zondag van de maand:
tijd: 10.30 uur
afstanden: 750 en 1500 meter
• Jeugdloop
• Recreatieloop tijd: 11.00 uur
afstanden: 3,3 km, 5 km,
10 km en 15 km
Start nieuwe cursussen 4 februari a.s.
Looptraining bij ‘De Dobbelopers’
De tijd van goede voornemens is weer aangebroken.
Is een van die voornemens in 2016 sportief bezig
zijn en had je altijd al willen hardlopen in groepsverband? Ben je nog onervaren in het hardlopen?
Ben je al enige maanden op jezelf aan het trainen
en kom je maar niet verder? De hardloopgroep van
de Nootdorpse IJsclub ‘De Dobbelopers’ biedt je de
mogelijkheid om dat voornemen in te vullen.
Beginners
Tekst en foto’s: Ron Labordus
De maand december afgelopen jaar was een positieve. Met zeven punten uit drie wedstrijden kan
de wedstrijd tegen Ajax in het eigen stadion met
vertrouwen tegemoet worden gezien. Vooral de overwinning op Heerenveen in Friesland met 0-4 maakte
indruk. Eerder gold dat ook voor de 0-1 overwinning
in Alkmaar tegen AZ van oud-trainer John van der
Brom. Het gelijkspel in het eigen stadion tegen Willem II viel met 1-1 weer tegen. Er werd maar lieft
acht keer gelijk gespeeld, vier keer gewonnen en
‘maar‘ vijf keer verloren. ADO Den Haag maakte 25
doelpunten en kreeg er 26 tegen. Mike Havenaar is
met acht goals de onbetwiste topscoorder.
Subtop
In veel wedstrijden had er voor ADO Den Haag
‘meer’ ingezeten. Vooral tegen lager geplaatste
ploegen hadden meer punten gehaald moeten en
kunnen worden. Dat scheelde zeker zes tot negen
punten en had ADO zomaar aansluiting gehad met
de subtop en gespeeld om Europees voetbal. Dat zou
toch zomaar eens kunnen lukken in de tweede seizoenshelft. Spelers en technische staf hebben er alle
vertrouwen in. De fans ook. Tegen Ajax aanstaande
zondag moet het blijken!
Fanshop wegens verbouwing
nog gesloten tot zaterdag
Vanwege een grootschalige verbouwing is de
Fanshop van ADO Den Haag tot en met vrijdag
15 januari gesloten. De afdeling Ticketing gaat
namelijk verhuizen van het hoofdgebouw naar
de Fanshop. Op zaterdag 16 januari kan iedereen weer in de Fanshop terecht om ADO Den
Haag-artikelen aan te schaffen. Uiteraard blijft
het wel mogelijk om producten in de online
Fanshop te kopen.
Deze maand (januari) krijg je de gelegenheid om je
via de site aan te melden voor de training die gegeven wordt voor de beginners. Op 4 februari 2016
start er wederom een beginnerscursus. In 13 weken
bent je in staat om de 5 km aaneengesloten te lopen.
Ga jij die uitdaging aan? De loopgroep is bedoeld
voor mensen -jong en oud- die aan hun conditie willen werken, willen leren hardlopen, terugkomen van
een blessure, kortom gezonder willen leven! Omdat
de beginners loopgroep vanaf het nul-niveau begint,
is het een ideale gelegenheid om verantwoord en
onder begeleiding iets te doen aan de conditie.
Voor in de agenda:
Gevorderden
Wist je dat je voor de recreanten en (ver)gevorderde
• DOBBELOOP
27 APRIL
uur
hardlopers
op elk gewenst
moment11.00
kunt instromen?
over diverse
afstanden
Voor verschillende
groepen
kunnenvoor
lopers zich nog
aanmelden.
Een ervaren én
team
van trainers met ieder
volwassenen
kinderen
een groep van verschillend niveau staat voor je klaar
om je•hierin
vakkundig15
te begeleiden
zodatskeelerer voor
DONDERDAG
MEI aanvang
iedere loper
een geschikte
groep
training
voor jeugd
enis.volwassenen
Jeugdtraining:
• ZONDAG 25 MEI:
Nootdorpse Jeugdkampioenschappen
Locatie
HARDLOPEN (Dobbeloop)
Het vertrekpunt is ons verenigingsgebouw aan de
Aanmelding en info: [email protected]
Oudeweg 74 achter de molen, Iedere donderdagavond
• ZONDAG 22 JUNI:
vanaf 19.30 uur is er daarna een training over een
Halve
marathon
+ aanliggende
Dobbeloopnatuurgegevarieerd
parcours
door de
bieden. Er zijn twee kleedkamers en er is voldoende
• MAANDAGJe16kunt
t/mje DONDERDAG
19 JUNI
douchegelegenheid.
voor deze loopgroepen
aanmelden
via
www.nootdorpseijsclub.
nl
of
NOOTDORPSE AVONDVIERDAAGSEvoor
eventuele vragen kun je ook terecht bij:
[email protected]
ren
Schaatsen Skeele
Hardlopen
ZIE VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
WWW.NOOTDORPSEIJSCLUB.NL
Nootdorp NU
11
12 Nootdorp NU
Nootdorp NU
13
Onderwijsspecial
&
P
erso
onl
Ve
rtr
ijk
Bij een overlijden ben ik er graag voor u.
www.puur-ub.nl (015) 364 1048 altijd bereikbaar
ouw
d
Annelies Boekholt - van Vliet
. crematie of begrafenis
. ontzorgen of actief meehelpen
. ook als u verzekerd bent
opbaren thuis of in rouwcentrum .
kostenbewust .
laatste verzorging zelf of uit handen .
Met persoonlijke zorg
en aandacht verzorgen
wij een passend en stijlvol
afscheid, zorgvuldig afgestemd
op ieders wensen en behoeften,
geloofs- en/of levensovertuiging.
Veenweg 14 - Nootdorp
015 - 310 16 43
www.vdhuz.nl
Lees Nootdorp NU ook digitaal
Fysiotherapie
Manuele Therapie
● Sportfysiotherapie
● Dry Needling
● Medical Taping
● Revalidatie na operaties
● Looptraining Claudicatio
Intermittens
● Training COPD
● Medische Fitness
●
●
Vanaf nu is Nootdorp NU ook digitaal beschikbaar. Je vindt
Nootdorp NU in de SandeKiosk. Ga naar de App Store of
Google Play en download de gratis SandeKiosk app. Hier vind
je een aantal publicaties waaronder Nootdorp NU.
www.sandekiosk.nl
Groepsstraining
● Training voor Diabetes
● Training bij Obesitas Overgewicht
● Preventietraing rugklachten
● Training bij COPD
● Fit met je Baby (moeders met
baby’s 3 maanden tot 8 maanden)
Dorpsstraat 35, 2631 CR Nootdorp
tegenover kerk,Tel. 015-2155819
[email protected]
“Uw huis en bedrijf zijn bij ons
in vakkundige handen!”
Ambachtshof 76
2632 BB Nootdorp
T 015-3619612
E [email protected]
I www.vandergaagschilders.nl
015 8795139
Hungry?
Bestel een
Domino’s Pizza.
Tegen inlevering van deze coupon:
MEDIUM PIZZA
voor e 4,99 (bij afhalen)*
*Alleen in te leveren bij de vestiging in Nootdorp.
14
015 - 310 94 91
Nootdorp NU
Domino’s Pizza Nootdorp - Kon. Julianastraat 24
Kruipfun en Indoor Adventure
bij SKS
Column
NU
Uitvaart-zaken
De reünie
Allereerst de beste wensen voor 2016! Dat u maar
veel mooie momenten mag beleven met uw dierbaren in goede gezondheid. Voor veel mensen begint
het nieuwe jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst.
Op het werk, de sportvereniging of met naaste
familie.
SKS Alles Kids vindt het belangrijk dat kinderen zich
ook motorisch goed ontwikkelen. Tijdens de opvang
biedt zij allerlei bewegingsonderdelen aan om kinderen te stimuleren, zoals Kruipfun. Kindjes van 1 en
2 jaar oud kruipen door tunneltjes en klimmen over
zachte matten. Altijd onder begeleiding van een vakkracht van de Alles Kids Club. U kunt dit nu ook een
keer uitproberen en wel op 4 februari om 10.00 uur. U
geniet samen met uw kind van een leuke actieve les.
Alle kinderen hebben vast ‘Wipe out!’ wel eens op tv
gezien. Maar nu kunnen zij het zelf proberen! Een
gymzaal wordt omgebouwd tot indoor ‘Wipe Out’
baan. De Alles Kids Club heeft een baan ontworpen
met stormbanen en free run onderdelen door elkaar.
Alle kinderen tussen de 7 en 12 jaar zijn in de voorjaarsvakantie welkom en wel op woensdag 24 februari van 9.30-12.30 uur. Les en deelname is gratis,
wel graag inschrijven via www.sksalleskids.nl.
Internetcursus - Leren werken met de digitale overheid
De overheid gaat digitaal. U ook?
Aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van werk,
het doorgeven van een verhuizing, informatie over
de opbouw van uw AOW, gebruik van uw DigiD
etc. De belasting gaat stoppen met de blauwe envelop. Vindt u het moeilijk om met de websites van
de overheid te werken? De overheid verwacht dat
iedereen vanaf 2017 de zaken digitaal regelt. Veel
mensen vinden dit moeilijk.
Met een internetcursus leert u werken met de digitale overheid. De cursus wordt gegeven door speciaal hiervoor opgeleide docenten en in samenwerking
met SWOP, SeniorWeb, Huis van Rie en de gemeente
Pijnacker-Nootdorp. De internetcursus ‘Leren werken
met de digitale overheid’ is voor mensen die al een
beetje met internet kunnen omgaan. De cursus van
vier lessen van twee uur kost € 10,00. De cursus start
op maandagmiddag 29 februari om 13.45 uur in het
Huis van Rie in Nootdorp.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact
opnemen met Désirée Hazekamp ([email protected]). Wilt u hierbij uw telefoonnummer,
e-mailadres en de gemeente waar u woont vermelden?
Het is ook mogelijk om u aan te melden bij de informatiemedewerkers van de bibliotheek in alle vestigingen.
Klaverjassen in Nootdorp voor de Soepbus
De familie Kerssies loopt op zondag 6 maart aanstaande met maar liefst vijf sportieve
familieleden uit Nootdorp voor de derde keer de City-Pier-City loop en ook dit jaar
sponsoren ze hierbij de Soepbus van de Kessler Stichting. Ze houden het dit keer niet
alleen bij lopen, maar willen ook een leuk bedrag bij elkaar klaverjassen voor deze
belangrijke voorziening voor daklozen. En het leuke is dat iedereen mee kan doen!
U bent van harte welkom zaterdag 6 februari aanstaande bij de klaverjasdrive voor
de Soepbus in basisschool de Regenboog aan de Koningin Julianastraat 1. Inloop vanaf 19.30 uur en start om
20.00 uur. De kosten zijn 5 euro per persoon, inclusief een consumptie. In de pauze is er een loterij en kunt u
genieten van een heerlijk kopje eigengemaakte soep.
Een uitvaart is een gelegenheid bij uitstek om uit
het oog verloren familieleden en kennissen weer
te zien. Op zich helemaal niks mis mee natuurlijk.
Juist fijn dat Adriana haar moeder wilde rijden
naar de uitvaart van tante Clara, want anders was
ze er niet bij geweest. Behálve als Adriana ineens
haar nichtje Sofie in het oog krijgt, waarmee ze
als kind altijd twee weken van de zomervakantie
doorbracht bij tante Ina. Ze hadden zoveel plezier
gehad in Tiel! Toen die logeerpartijtjes stopten,
werd als vanzelf ook het contact verbroken. En dat
was al 56 jaar geleden! En tante Ina was er ook!
Zoveel in te halen, zoveel te bespreken. Dan vergeet je soms dat je een uitvaart bijwoont, dat de
kinderen en kleinkinderen van tante Clara verdriet
hebben om het overlijden van hun moeder en oma
en… wordt het onverwacht gezellig tijdens de
condoleance. Kan best pijnlijk zijn…
Dat kan beter. Hoe mooi zou het zijn als de ondernemende Adriana het initiatief zou nemen om
enkele maanden na het overlijden van tante Clara
een familiedag te organiseren. Een gezellige dag
met genoeg tijd om te kletsen, foto’s van elkaar te
bekijken onder het genot van een drankje en een
barbecue. En waar ook de kinderen en kleinkinderen van tante Clara ontspannen deel kunnen
uitmaken van de familiereünie.
’t Is zo gek nog niet, een familiedag. Of een nieuwjaarsbijeenkomst met de héle familie.
Ach, Adriana bedoelde het niet zo kwaad. Het werd
haar heus vergeven. Zij realiseerde zich later dat
ze wat meer rekening had kunnen houden met het
verdriet van haar familie. Dus eind goed, al goed.
Annelies Boekholt,
PUUR Uitvaartbegeleiding
Er is een beperkt aantal plaatsen dus geef je snel op door een mail te sturen naar [email protected];
Meer info over de klaverjasdrive op https://www.facebook.com/events/565475706936722/. Een gezellig avondje
klaverjassen in het sfeervolle restaurant van basisschool de Regenboog en tegelijkertijd de Soepbus steunen.
Alleen maar winnaars op 6 februari aanstaande dus!!
Nootdorp NU
15
NIEUWS
Vuurwerkschade bezorgt RKDEO een
valse start van 2016
Voor RKDEO eindigde 2015 toch nog in mineur. Dat had niets te maken met sportieve tegenvallers, maar de door een vuurwerkbom aangerichte schade aan het kunstgrasveld deed het vorige jaar op een trieste manier aflopen en daarmee ook het
nieuwe jaar met een valse start beginnen.
Foto’s: Sander de Hollander
Open karakter strijdpunt
Bij de opening van het vernieuwde sportpark in
1999 deed het open karakter van de verschillende
velden al wat stof opwaaien. Natuurlijk is het een
prachtig initiatief om de velden zoveel mogelijk
voor gebruik open te stellen en het is goed dat
kinderen buiten de verenigingsuren om lekker op
het complex kunnen voetballen en spelen. Daar
werd in de afgelopen zestien jaar dan ook volop
en tot veler tevredenheid gebruik van gemaakt.
Hoe jammer is het echter om te constateren dat die
vrijheid blijkbaar sommigen teveel wordt en dat
dat onvermogen niet alleen de vereniging, maar
vooral de maatschappij met tonnen schade opzadelt. RKDEO zelf heeft inmiddels actie ondernomen
en aanpassingen met betrekking tot trainingstijden
en wedstrijdprogramma’s opgesteld om de overlast
tot een minimum te beperken.
Trainingskamp in Calella
De selectie van RKDEO heeft vorige week een trainingskamp van vier dagen in het Spaanse Calella
gehouden. Buiten een aantal trainingen stond er
ook een oefenwedstrijd van twee keer 35 minuten
tegen SV Nootdorp (dat in hetzelfde hotel verbleef)
op het programma. In de dorpsderby, die voor het
16 Nootdorp NU
Competitiewedstrijd
2e klasse C
RKDEO
-
Voorschoten ‘97
aanvang
14.00 uur
2015
2016
Programma zondag 31 januari
Door: Dick den Hollander
eerst sinds augustus 2008 weer eens werd gespeeld,
bleef SV Nootdorp met 0-1 aan de goede kant van
de score. De enige goal kwam op naam van Carlo
Rouwhorst, terwijl RKDEO kort daarvoor een strafschop door SV-doelman Benard gekeerd zag. Op
zaterdagmiddag konden de spelers en begeleiders
zich aan het juiste voorbeeld vergapen: in Camp
Nou zagen zij hoe Barcelona tegenstander Granada
met 4-0 versloeg, waarbij Lionel Messi drie treffers
voor zijn rekening nam.
Leunend tegen degradatiezone
Het is te hopen dat dat goede voorbeeld navolging
krijgt, want RKDEO ging de winterstop in met een
positie die tegen de degradatiezone van de ranglijst
aanleunt. Bovendien zijn de onderlinge verschillen klein. Alleen GSC ESDO, dat door de KNVB
bestraft werd met drie winstpunten in mindering,
staat met vijf punten op behoorlijke afstand op de
laatste plaats, maar daarboven kan het met HVV
(tien punten), ROAC (twaalf ), Voorschoten ’97 en
RKDEO (beide dertien), Delft (veertien), FC Lisse
en DOSR (beide vijftien) nog alle kanten op. Zelfs
VUC (zeventien) en Wilhelmus (negentien) kijken
meer naar beneden dan naar boven. Al met al zijn
dus tien van de veertien clubs in de zondag tweede
klasse C meer bezig met degradatie vermijden dan
met titelaspiraties.
Op zondag 17 januari oefent RKDEO op eigen veld
tegen Westlandia, maar een week later gaat de puntendans weer van start. RKDEO heeft dan met een
uitduel tegen Wilhelmus ook niet meteen de meest
eenvoudige opgave. Op 31 januari komt met Voorschoten ’97 een directe concurrent in Nootdorp op
bezoek en na een weekje rust volgt op 14 februari
het uitduel bij DOSR.
Nog geen nieuwe trainer
Er is nog weinig nieuws over de aanstelling van een nieuwe trainer te melden. Leek het voor
de feestdagen nog een kwestie van laatste details,
toch hebben alle inspanningen niet tot het benoemen van een opvolger van Stefan Koegler geleid. De
technische commissie van RKDEO begint nu min
of meer opnieuw, dus op dat front is het nog even
geduld hebben.
ZAVC weer van start
Hans van Dorp vrijwilliger van het jaar
Voorzitter Hans van Noppen ontkwam er tijdens het Nieuwjaarsevent op zondag 3 januari niet aan om
terug te blikken op het vandalisme. Gelukkig was er tijdens die druk bezochte bijeenkomst nog ruimte
voor vrolijker zaken. Zo stond de inmiddels gebruikelijke verkiezing van de vrijwilliger van het jaar op
het programma en die titel ging deze keer naar Hans van Dorp. Hij bleef de andere genomineerden Adri
Vervuurt en Aad van de Sande voor. Voor alle vrijwilligers is er in de loop van dit jaar alsnog een presentje uit te pakken: op zaterdag 19 maart staat de tweejaarlijkse Vrijwilligersavond op de kalender en
dan beloont de vereniging de honderden mensen, die op welke manier dan ook belangeloos hun handen
letterlijk of figuurlijk uit de mouwen steken en zo de kern en het hart van RKDEO vormen.
Met het begin van het nieuwe jaar is ook de
ZAVC-commissie weer officieel aan het volgende
toernooi begonnen. Hoewel de voorbereidingen
natuurlijk allang gestart zijn, is de inschrijving voor
het toernooi van 2016 geopend. In de maanden mei
en juni zullen weer tientallen teams en honderden
spelers actief zijn. En dat gebeurt dit jaar alweer voor
de 27e keer. De ZAVC is niet het enige zaaltoernooi
dat bij RKDEO gehouden wordt: de zogenaamde
stille periode rondom de feestdagen in december
werd weer opgevuld door het Midwintertoernooi,
waar 25 zaalteams aan deelnamen. Op de slotavond
ging de grootste beker naar het team van AWETA.
Wie niet tot die tijd wil wachten om een feestje te vieren, kan op zaterdag 16 januari
nog terecht op de feestavond, die als thema ‘The Great Gatsby’ heeft.
Voor meer informatie: zie de website www.rkdeo.nl.
deBrochuredrukker.nl
adres:
telefoon:
Ambachtshof 1
2632 BB Nootdorp
015 310 92 94
fax:
e-mail:
internet:
015 310 99 69
[email protected]
www.sande.nl
Nootdorp NU
17
Een Thaise vriend cadeau voor de Kerst
Nootdorpse Lisette Molenaar
in All You Need Is Love
Niet iedereen viert Kerst met cadeautjes onder de boom. Zeker in Nederland,
met Sinterklaas in dezelfde maand, blijft bij Kerst de focus vaak op familie in
plaats van op geschenken. Maar heel soms kan Kerst een beetje van beide zijn.
Zo bracht All You Need Is Love (AYNIL) afgelopen december de Thaise vriend van
de Nootdorpse Lisette Molenaar naar Nederland.
Inmiddels hebben ze bijna twee jaar een relatie, maar
Ging is nog nooit in Nederland geweest. Die reis is
te duur. Robert glimlacht vergenoegd. Natuurlijk
staat Ging een straat verderop te wachten. Hij mag
tot halverwege januari in Nederland blijven.
Van de studio naar de Efteling
Ging weet van tevoren niet wat hij zich bij de opname
van de AYNIL-aflevering moet voorstellen: “Ik was
enthousiast, maar tegelijkertijd ook erg nerveus. Drie
miljoen mensen die naar je kijken, dat is best raar.”
Tijdens de opname ziet iedereen voor het eerst de
beelden: hoe Ging wordt opgehaald op Schiphol, hoe
Robert hem aflevert in Nootdorp. Ging en Lisette zijn
erg te spreken over hun avontuur met AYNIL. “Hiervoor kende ik Robert alleen van tv. Ik was heel blij
dat Robert en Marlieke, de redacteur die ons hielp,
in het echt ook superlief en behulpzaam bleken,”
vertelt Lisette.
Genieten
De hele familie Molenaar uit Nootdorp mag de opname van de Kerstspecial bijwonen.
Tekst: Ruben Molenaar
Beeld: Familie Molenaar
“Ik bel namens het Nederlandse tv-programma All
You Need Is Love, ken je dat?” vraagt een vrouwenstem over de telefoon. De Thaise Ging is even bezig
en kan het nauwelijks verstaan: “Ik zit nu op de
motor, bel me over een kwartier terug!” In het tweede
telefoontje wordt Ging verteld dat hij naar Nederland
mag om zijn vriendin in Nootdorp te verrassen. Hij
is overdonderd, maar erg blij. Hij belt zijn baas direct
om vrij te vragen en samen met AYNIL regelt hij zijn
papieren, om vervolgens in het geheim naar Nederland af te reizen. Het grote avontuur is begonnen,
hoe zal het zijn in Nederland!?
18 Nootdorp NU
Aan het Nederlandse front
Woensdagavond 16 december belt Robert ten Brink
aan bij huize Molenaar. Lisette is nog wakker: “Ik
wilde net naar bed gaan, het was half 1 ‘s nachts.
Dan klopt er opeens iemand op het raam. Ik doe de
deur open en daar staat Robert! Ik stond echt even
met m’n mond vol tanden.” Lisette vertelt Robert
over hoe het koppel elkaar heeft ontmoet. Via haar
profiel op een christelijke netwerksite komt ze in
contact met Ging. Hij lijkt een leuke jongen en ze
wisselen contactgegevens uit. Lisette gaat iedere
zomer naar Phetchabun om daar vrijwilligerswerk
te doen bij het Mercy International kinderdorp. Ging
besluit haar dat jaar te vergezellen en mee te helpen.
Nu mogen ze genieten van hun tijd samen in Nederland. Lisette laat Ging Den Haag en Delft zien, ze gaan
naar de Efteling en zelfs naar Duitsland. Ging kijkt
z’n ogen uit. “Nederland is ontzettend mooi. Schone
lucht, grote huizen, goede mensen. Ik vind het leuk
dat mijn schoonfamilie in een dorp woont, je wordt op
straat direct herkend van de tv en je wordt met open
armen ontvangen. De Efteling was ook erg leuk. De
Droomvlucht is mijn favoriete attractie.”
Blik vooruit
Als het aan Lisette en Ging ligt, komt hij later nog
een keer naar Nederland. Dan zullen ze hier een jaar
of twee hard werken en geld sparen. Ze hebben in
Thailand al een stuk land gekocht waar ze daarna
willen gaan wonen, om te blijven werken bij Mercy
International. Voor nu kunnen ze echter nog even
samen van hun vakantie genieten.
BRILLEN
ZO N N E B R I L L E N
CO N TAC T L E N Z E N
s
g
n
i
m
i
opru
n
e
r
u
t
n
o
m en
n
e
l
l
i
r
b
e
zocnolln
ectie 2015
%
0
5
G
N
I
T
R
O
K
G*
IN
T
R
O
K
S
A
L
G
,
5
2
C
N
E
De collectie 2016 komt eraan...
O
nze spectaculaire opruiming is begonnen! Wie er snel bij is,
heeft de beste keus uit alle bekende merken. Grote namen,
kleine prijzen! Daarom zal die opruiming niet zo lang duren.
Oude Langendijk 1 • Delft
Op is op, weg is weg! En op zaterdag 23 januari is het echt afgelopen.
[015] 214 0880
➜
www.vanderleeuwoptiek.nl
Dus kom voor die tijd even langs en sla uw slag!
Tevens 250 merkzonnebrillen vanaf C 19,95
* e25,- glaskorting bij aankoop van een opruimingsmontuur uit de collectie 2015
Nootdorp NU
19
SALE
50% korting!
op de Wintercollectie
Korte Baan 35 | Nootdorp
20 Nootdorp NU
www.smitmode.nl

similar documents