klikken - Chemieleerkracht.be

Report
CSI en forensisch onderzoek
In chemie – natuurwetenschappen – wetenschappelijk werk - STEM
Navorming i.s.m studenten baso chemie of-3
Vrijdag 11 maart 2016
[email protected]
Dagindeling
• 09.30-09.45u: ontvangst
• 09.45-10.00u: verwelkoming
• 10.00-11.45u: Doorlopen van 3 workshops
• 11.45-12.45u: Middagmaal
• 12.45-14.30u: Doorlopen van 3 workshops
• 14.30-14.45u: Koffiepauze
• 14.45-15.55u: Doorlopen van 2 workshops
• 15.55-16.00u: Afronding
CSI -cases
• CSI- case/koffer voor de eerste graad:
• invalshoek natuurwetenschappen – STEM
• Koppeling leerplan
• CSI-case/koffer voor de tweede graad
• Invalshoek wetenschappen - STEM
• Bouw zelf een case uit samen met je leerlingen:
•
•
•
•
60 uitgewerkte proeven (OVUR)
10 commerciële kits
Integratie Ipad, smartphone…
Theoretische benaderingen
Hoek1
• Vingerafdruk –handschrift nemen en interpreteren
•
•
•
•
•
•
•
•
Koolstofmethode
Ninhydrine
Joodmethode
Zilvernitraat/methanol
Inkt
Lijm/kleefband
Cacao – talg
Potlood
• Gebruik van de Ipad
• Koppeling aan meetsonden
• Doorgeven van boodschappen (QR – flowchart – poll )
• Verzamelen van info (foto – film –scan…)
• Hoe gebeurt een forensisch onderzoek?
Hoek2
• Vezel-, drugonderzoek
•
•
•
•
Microscopisch vezelonderzoek
pH, oplosbaarheid, verbrandingstest, eiwittest
Papieronderzoek
Gesimuleerd drugonderzoek (kit – neerslagreacties)
• Metingen met de Ipad
• Lengte, oppervlak, vochtgehalte, decibel, hoekmeting, temperatuur
• Kompas, lichtbron, timer, metronoom, hoogtemeter…
• Metingen oppervlak, afstanden op plan
• Overzicht CSI-pakketten in handel
Hoek3
• DNA-onderzoek
• DNA uit wangslijmvliescellen – ajuin - speeksel
• DNA detecteren, isoleren, visualiseren (elektroforese)
• DNA vingerafdruk interpreteren
• Geheimschrift met kleurstoffen
•
•
•
•
•
•
Korte tijd zichtbaar
Koperbriefgeheim
Kunstbloed
Rood-goudenboodschappen
Natuurlijke indicatoren
Zwart-witboodschappen ….
• Enkele cases bestuderen in de klas
Hoek4
• Haar- en lichaamsonderzoek
•
•
•
•
•
Microscopisch, morfologisch en fysisch onderzoek
Haarpaletten
Oorsprong van haar
Grootte, voetgrootte, staplengte
Lichaamstemperatuur
• Testen met zintuigen
• Smaak – tast – reuk – zicht -reflex
• Soorten onderzoeken? Wat is een referentie?
Wat is validatie?
Hoek 5
• Voetsporen, sleutel, glasanalyse
• Eigenschappen en identificatie glas
• Gipsafdruk nemen en interpreteren
• Afdruk met potlood
• Geheime boodschappen zonder kleur: identificatie met
•
•
•
•
•
Vuur
Licht
UV
Elektrolyse
Fotolyse…
• Werk en studies forensisch onderzoek
Hoek6
• Bloed- speeksel – zweetanalyse
•
•
•
•
•
Luminol, Teichmann, peroxide en fft, Kasle-Meyer
Bloedgroepen identificeren via simulatie
Bloedstromen
Wat is bloed, wat is geen bloed?
Amylasetest
• Witte poeders
•
•
•
•
5 poedermysterie
8 poedermysterie
Chromatografisch gebruik
Vloeistoffenmysterie
• Nanotechnologie en forensisch onderzoek
Hoek 7
• Bodemonderzoek
• Microscopisch
• Doseringen: fosfaat, chloor, ijzer, kalk
• pH, oplosbaarheid, diffusie, geleidbaarheid
• Identificatie kunststoffen: identificatietesten op kunststoffen
• Munitieonderzoek/ de baan van een kogel bepalen
• Forensisch onderzoek in de klas :Link wetenschappen –techniek
Hoek 8
• Nano-onderzoek
• Vezels
• Crèmes
• Vloeibare kristallen
• Onderzoek gebeente
• Gebruik van lichtbronnen bij forensisch onderzoek: op zoek naar vervalsing
• Forensisch onderzoek in de klas: link met wiskunde - fysica
Website: Chemieleerkracht.be

similar documents