vstupně-výstupní zařízení - Základní škola Ostrava

Report
HARDWARE
PRO 6. ROČNÍK
Ing. Zdeňka Javorková
Základní škola Ostrava-Stará Bělá
Určeno pro 6. ročník základní školy
Vytvořeno v září 2011
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie
Tematický okruh - Základy práce s počítačem
Téma
- Hardware
Očekávaný výstup
Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich závady.
Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, pojmenuje a zařadí
nejběžnější součásti a zařízení počítače.
Metodické pokyny
Prezentace vysvětluje význam pojmu hardware, uvádí základní
součásti a zařízení počítače. Pracuje s pojmy vstupní zařízení,
výstupní zařízení, vstupně-výstupní zařízení, základní deska,
procesor.
Součástí prezentace je jednoduchý test, který ověří znalosti
žáků.
Zdroje
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=106140&Search=po%E8%EDta%E8+desktop&SearchType=1&SearchS
ubmit=1
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=106140&Search=po%E8%EDta%E8ov%E1+sk%F8%ED%F2&SearchTyp
e=1&SearchSubmit=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007H1TZ000X2A
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000600000014QA&Search=cd%20mechanika&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000600000014U9&Search=kl%E1vesnice&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105140006000000D7V&Search=my%9A&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105140006000000FH1&Search=skener&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105140006000000X1L&Search=mikrofon&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000600000010N8&Search=monitor%20LCD&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000600000010N8&Search=monitor%20LCD&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105140006000000RWF&Search=tisk%E1rna&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105140006000000WHL&Search=repro&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400060000009AC&Search=sluch%E1tka&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007H24A000VDB
http://www.abclinuxu.cz/clanky/recenze/barbone-fenix-levne-pc-s-linuxem
http://pctuning.tyden.cz/hardware/pc-sestavy/12325-barbone_w_seven_gt-tri-sli_a_core_i7_extreme?start=3
http://av.varionet.cz/vizualizer-epson-elp-dc11-9130.html#
Hardware
Technické vybavení počítače
Sestavu počítače tvoří
Vstupní zařízení
Vstupní zařízení jsou rozhraním mezi
uživatelem a počítačem, slouží
k ovládání počítače a vstupu dat.
Co patří mezi vstupní zařízení?
klávesnice
skener
joistyck
mikrofon
myš
Výstupní zařízení
Výstupní zařízení slouží k předávání
informací z počítače uživateli.
Co patří mezi výstupní zařízení?
dataprojektor
tiskárna
monitor
reproduktory
sluchátka
Vstupně-výstupní zařízení
Slouží k oboustranné komunikaci
uživatele s počítačem. Data je
možno číst i ukládat.
Co patří mezi vstupněvýstupní zařízení?
USB flash disk
mechanika CDRW, DVD-RW,
Blue ray
externí pevný disk
vizualizér
Skříň počítače (case)
desktop
(leží na stole svou
největší plochou)
tower
(postaven na výšku)
Přední část počítače
Na přední části bývají umístěny
základní ovládací prvky:
- vypínač PC
- kontrolní led diody
- tlačítko reset
- konektory pro připojení sluchátek
a mikrofonu
- USB porty
- čtečka paměťových karet
- CD-DVD mechanika
- FDD mechanika (disketová jednotka).
Zadní část skříně počítače
Na zadní části PC je
umístěna zásuvka pro
připojení síťového
napětí (230 V),
konektory pro
připojení vstupních a
výstupních zařízení.
Vnitřek skříně počítače
Uvnitř PC se nachází
- zdroj napětí
- základní deska, ke které jsou
připojeny základní karty PC
(karta pro vstup výstup (I/O karta), karta
rozhraní disků a grafická karta). Tyto karty
mohou být integrovány na základní desce.
Mimo tyto karty lze k základní desce připojit
zvukovou kartu, síťovou kartu, TV kartu, WIFI
kartu atd.
Procesor
Na základní desce je
umístěn procesor, který
řídí práci počítače.
Vnitřní paměti počítače
S procesorem spolupracují
vnitřní paměti PC, které jsou
rovněž umístěny na základní
desce. Jsou to elektronické
součástky, které pracují pouze
tehdy, když jsou připojeny
k elektrickému napětí. Tyto
paměti dělíme na paměti
ROM a RAM.
Paměť ROM je pevně spojena se základní deskou a je využívána při startu počítače
pro otestování jeho jednotlivých součástí. Paměť RAM je umístěna ve speciálních
slotech (zásuvkách) základní desky – možnost výměny a navýšení paměti. RAM
paměť úzce spolupracuje s procesorem (přebírá informace z vnějších pamětí
počítače, dává ke zpracování procesoru a zpětně přebírá zpracované výsledky).
Velikost paměti RAM se udává v MB nebo GB (megabajt, gigabajt).
Vnější paměti počítače
Vnější paměti PC jsou veškerá záznamová media.
Na ně zaznamenáváme výsledky práce procesoru,
které jsou uloženy v paměti RAM.
Pokud je neuložíme, o tyto výsledky při vypnutí PC
přijdeme.
mechanika CD, DVD, Blue ray
pevný disk (hard disk-HDD)
Flash Disk
Test
1) K čemu slouží procesor?
a) Slouží k ukládání dat
b) Řídí a koordinuje práci počítače
c) Slouží k nastavení jasu obrazovky
2) Do paměti ROM:
a) se zapisuje při každém vypnutí počítače
b) se ukládají data v právě běžících programech
c) nelze zapisovat, data z ROM se načítají při startu počítače
3) Co označujeme pojmem klávesnice?
a) výstupní zařízení ovládající výstupní periferie
b) software pro ovládání obrazovky
c) vstupní zařízení umožňující zadávat do počítače data a příkazy.
4) U následujících zařízení napiš, jestli jde o vstupní, výstupní nebo vstupně-výstupní zařízení:
a) tiskárna .......................................................................
b) USB Flash Disk .............................................................
c) mikrofon .....................................................................
Test - řešení
1) K čemu slouží procesor?
a) Slouží k ukládání dat
b) Řídí a koordinuje práci počítače
c) Slouží k nastavení jasu obrazovky
2) V paměti ROM
a) se data po vypnutí počítače vymažou
b) data zůstávají i povypnutí počítače
c) si procesor ukládá data, která právě zpracovává
3) Co označujeme pojmem klávesnice?
a) výstupní zařízení ovládající výstupní periferie
b) software pro ovládání obrazovky
c) vstupní zařízení umožňující zadávat do počítače data a příkazy.
4) U následujících zařízení napiš, jestli jde o vstupní, výstupní nebo vstupně-výstupní zařízení:
a) tiskárna - výstupní zařízení
b) USB Flash Disk - vstupně-výstupní zařízení
c) mikrofon - vstupní zařízení

similar documents