PPTX

Report
Bezpieczeństwo aplikacji
w systemie Tizen
Tomasz Świerczek
Samsung R&D Institute Poland
SRPOL Security
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Tizen – czym jest?
SRPOL Security
2/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Tizen – nad czym pracujemy?
•
Webkit
• W3C
• ...
•
•
• ...wiele innych projektów
Bootloadery
• uboot
• ...
• systemd
• KDBus
• libima
• libsmack
• conman
• ...
Rozwijamy jądro Linuksa
•
Smack
• IMA/EVM
• Linux Containers
• Sterowniki
• ...
SRPOL Security
3/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Bezpieczeństwo aplikacji w systemie Tizen
• 3 przykłady problemów w projektowaniu
systemu
• 3 rozwiązania Open Source
SRPOL Security
4/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Bezpieczeństwo aplikacji
Aplikacja #1
SRPOL Security
RW
5/
Dane
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Bezpieczeństwo aplikacji
/dev/camera
Aplikacja #1
SRPOL Security
RW
6/
Dane
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Bezpieczeństwo aplikacji
/dev/camera
Aplikacja #1
RW
Dane
Aplikacja #2
SRPOL Security
7/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Bezpieczeństwo aplikacji
/dev/camera
Aplikacja #1
Dane
RW
RW
Aplikacja #2
SRPOL Security
8/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Bezpieczeństwo aplikacji
/dev/camera
Aplikacja #1
Dane
RW
RW
Aplikacja #2
SRPOL Security
9/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Problemy do rozwiązania
• (1) Ochrona zasobów systemowych przed
aplikacjami
• (2) Ochrona aplikacji i ich zasobów przed
innymi aplikacjami
• (3) Ochrona aplikacji przed nimi samymi
SRPOL Security
10/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (1) – aplikacje i zasoby systemowe
• (Niektore) aplikacje (czasami) mogą mieć
dostęp do (pewnych) zasobów
Aplikacja #1
SRPOL Security
?
RW
11/
/dev/camera
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (1) – aplikacje i zasoby systemowe
• (Niektore) aplikacje (czasami) mogą mieć
dostęp do (pewnych) zasobów
• Uprzywilejowany serwis zarządza dostępem do zasobu
Aplikacja #1
SRPOL Security
?
RW
Serwis
(demon)
12/
RW
/dev/camera
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (1) – aplikacje i zasoby systemowe
• (Niektore) aplikacje (czasami) mogą mieć
dostęp do (pewnych) zasobów
• Uprzywilejowany serwis zarządza dostępem do zasobu
• Osobny uprzywilejowany proces zna uprawnienia aplikacji
Aplikacja #1
?
RW
Serwis
(demon)
RW
/dev/camera
?
Serwis uprawnień
aplikacji
SRPOL Security
13/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (1) – aplikacje i zasoby systemowe
• Serwis obsługuje zasób systemowy
• musi umieć zidentyfikować klienta (np.
getsockopt(...,SO_PEERSEC,...)
• Serwis uprawnień aplikacji
• zna wszystkie aplikacje i ich uprawnienia
• potrafi odpowiedzieć na pytanie „czy A ma dostęp do B”?
SRPOL Security
14/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (1) – aplikacje i zasoby systemowe
• Serwis obsługuje zasób systemowy
• musi umieć zidentyfikować klienta (np.
getsockopt(...,SO_PEERSEC,...)
• Serwis uprawnień aplikacji
• zna wszystkie aplikacje i ich uprawnienia
• potrafi odpowiedzieć na pytanie „czy A ma dostęp do B”?
• PolKit
• gotowe rozwiązanie
• użyty np. w Ubuntu
SRPOL Security
15/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (1) – aplikacje i zasoby systemowe
• Serwis obsługuje zasób systemowy
• musi umieć zidentyfikować klienta (np.
getsockopt(...,SO_PEERSEC,...)
• Serwis uprawnień aplikacji
• zna wszystkie aplikacje i ich uprawnienia
• potrafi odpowiedzieć na pytanie „czy A ma dostęp do B”?
• PolKit
•
•
•
•
•
gotowe rozwiązanie
użyty np. w Ubuntu
IPC : DBUS
skomplikowana polityka, reguły w JS
***WOLNY***
SRPOL Security
16/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (1) – aplikacje i zasoby systemowe
• Autorskie rozwiążanie – projekt Cynara
• po angielsku Artichoke
• po polsku Karczoch 
• Serwis uprawnień aplikacji
•
•
•
•
oparty o prostą bazę danych polityki sqlite3
IPC: Unix Domain Socket
https://wiki.tizen.org/wiki/Security:Cynara
wkrótce na github’ie...
Amaizing things will happen here soon. You just wait.
Dr. Bertruger, Doom 3
SRPOL Security
17/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (2) – aplikacje i ich dane
• Dane, process i przestrzeń adresowa aplikacji
są przeznaczone tylko dla niej
Aplikacja #1
Aplikacja #2
SRPOL Security
RW
RW
18/
Dane
Dane
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (2) – aplikacje i ich dane
• Android – UID per aplikacja
• multiuser?
SRPOL Security
19/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (2) – aplikacje i ich dane
• Android – UID per aplikacja
• multiuser?
• Tizen – Smack
Simplified Mandatory Access Control in Kernel
rodzaj LSM
etykiety per proces, plik, socket, ...
każdy dostęp musi być zezwolony wprost
• poza standardowymi etykietami _*^?@
• na dysku: xattr
• autor: Casey Schaufler (http://schaufler-ca.com)
•
•
•
•
SRPOL Security
20/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (2) – aplikacje i ich dane
• Smack – jak działa?
Jabłko
SRPOL Security
Truskawka
21/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (2) – aplikacje i ich dane
• Smack – jak działa?
exec()
Jabłko
SRPOL Security
Truskawka
Truskawka
22/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (2) – aplikacje i ich dane
• Smack – jak działa?
exec()
Jabłko
SRPOL Security
Truskawka
Truskawka
Kiwi
23/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (2) – aplikacje i ich dane
• Smack – jak działa?
exec()
Truskawka
open(...,
O_RDWR)
Jabłko
SRPOL Security
Truskawka
Kiwi
24/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (2) – aplikacje i ich dane
• Smack – jak działa?
exec()
Truskawka
open(...,
O_RDWR)
Jabłko
Truskawka
Truskawka Kiwi RW
Podgląd reguł:
cat /smack/load2
SRPOL Security
25/
Kiwi
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (2) – aplikacje i ich dane
• Smack – jak działa?
exec()
Truskawka
open(...,
O_CREAT)
Jabłko
SRPOL Security
Truskawka
Truskawka
26/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (2) – aplikacje i ich dane
• Tizen – Smack
• separacja zasobów i aplikacji etykietami
• https://wiki.tizen.org/wiki/Security:SmackThreeDomainModel
A
A
A
Usługi
System
SRPOL Security
27/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (3) – ochrona integralności plików
• Czy uruchomiona aplikacja na pewno jest tą
za którą się podaje?
• Czy otwierany plik nie został podmieniony?
Aplikacja #1
SRPOL Security
28/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (3) – ochrona integralności plików
• Z pomocą przychodzi Linux – IMA/EVM
•
•
•
•
•
Integrity Measurement Architecture
Extended Verification Module
System podpisów i hashy plików
przechowywanie: xattr
Autor: Dimitry Kasatkin (http://linux-ima.sourceforge.net)
Aplikacja #1
SRPOL Security
29/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (3) – aplikacje i ich dane
• IMA/EVM – jak działa?
exec()
open()
SRPOL Security
30/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (3) – aplikacje i ich dane
• IMA/EVM – jak działa?
exec()
open()
1. Policz hash
z zawartości
2. Odczytaj podpis
z xattr
3. Zweryfikuj podpis
cyfrowy
zawartości pliku
SRPOL Security
31/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Rozwiązanie (3) – aplikacje i ich dane
• IMA/EVM – jak działa?
exec()
open()
1. Policz hash
z zawartości
2. Odczytaj podpis
z xattr
3. Zweryfikuj podpis
cyfrowy
zawartości pliku
Klucz publiczny do
weryfikacji
Klucz prywatny
poza urządzeniem
SRPOL Security
32/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Podsumowanie rozwiązań
• (1) Ochrona zasobów systemowych przed
aplikacjami
Wprowadzenie serwisów + Cynara/PolKit
• (2) Ochrona aplikacji i ich zasobów przed
innymi aplikacjami
Smack
• (3) Ochrona aplikacji przed nimi samymi
IMA/EVM
SRPOL Security
33/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.
Pytania
SRPOL Security
34/
© 2014 SAMSUNG Electronics Co.

similar documents