Folkeskolereformen2014 - Fællesskolen Nustrup

Report
Folkeskolereformen2014
Vi er på vej,
og vejen bliver til mens vi går…
Det er en stor og omfattende proces.
Vi er langt fra i mål og det når vi heller ikke til 1. aug.
Men vi er klar til at tage fat og skabe liv og mening bag
tankerne og ide’erne.
Vi kaster os ud i det, velvidende at vi ikke er istand til at
gennemtænke alle detaljerne og udfører alle ide’er og
intentioner fra starten.
Der vil sikkert komme justeringer og og ændringer
undervejs.
Reformen er en proces, der for alvor tager sin begyndelse
pr. 1. aug. 2014, men som vil udvikle sig og kvalificerer sig
løbende de næste år.
• Hvad er formålet med skolereformen?
• Formålet er, at alle elever skal blive så dygtige
som de kan blive; at mindske betydningen af
den sociale arv; og som en helt naturlig del af
skolens opgave at højne elevernes trivsel.
• Mere bevægelse i skolen. Eleverne skal være
aktive i gennemsnit 45 min. pr. dag.
• Lektiehjælp er en del af skoledagen
• Engelsk fra 1. kl.
• Tysk fra 5.kl.
• Mere dansk og matematik i Junioruniverset
• Flere timer til musik, håndværk og design
Hvor længe skal man gå i skole næste skoleår?
0.-3. klasse skal gå i skole i 30 timer ugentlig, 4.-6.
klasse i 33 timer ugentligt og 7.-9- klasse i 35 timer
ugentlig.
Dvs.
0. - 3. kl. 8.00 – 14.00 dagligt
4.- 6 . Kl. 8.00 – 15.00 mandag, onsdag og torsdag
kl. 8.00 – 14.00 tirsdag og fredag
0. – 2. klasse Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8.00 – 9.45
Fag incl. 15.
min
bevægelse
Fag incl. 15.
min
bevægelse
Fag incl. 15.
min
bevægelse
Fag incl. 15.
min
bevægelse
Fag incl. 15.
min
bevægelse
9.45 – 10.00
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
10.00 – 11.30 Fag
Fag
Fag
Fag
Fag
11.30 – 12.15 Pause incl.
spisepause
Pause incl.
spisepause
Pause incl.
spisepause
Pause incl.
spisepause
Pause incl.
spisepause
12.15 – 13.00 Fag
Fag
Fag
Fag
Fag
13.05 – 14.00 UU
UU
UU
UU
UU
3. klasse
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8.00 – 9. 45
Fag incl. 15.
min
bevægelse
Fag incl. 15.
min
bevægelse
Fag incl. 15.
min
bevægelse
Fag incl. 15.
min
bevægelse
Fag incl. 15.
min
bevægelse
9.45 – 10.00
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
10.00 – 11.30 Fag
Fag
Fag
Fag
Fag
11.30 – 12.15 Pause incl.
spisepause
Pause incl.
spisepause
Pause incl.
spisepause
Pause incl.
spisepause
Pause incl.
spisepause
12.15– 13.00
Fag
Fag
Fag
Fag
Fag
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
UU
UU
UU
UU
13.00 – 13.15
13.15 – 14.00 Fag
4. – 6. klasse
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8.00 – 9.45
Fag incl 15.
min
bevægelse
Fag incl 15.
min
bevægelse
Fag incl 15.
min
bevægelse
Fag incl 15.
min
bevægelse
Fag incl 15.
min
bevægelse
9.45 – 10.00
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
10.00 – 11.30
Fag
Fag
Fag
Fag
Fag
11.30 – 12.15
Pause incl.
spisepause
Pause incl.
spisepause
Pause incl.
spisepause
Pause incl.
spisepause
Pause incl.
spisepause
12.15-13.00
13.00 – 13.15
Fag
Pause
Fag
Pause
Fag
Pause
Fag
Pause
Fag
Pause
13.15-14.00
Fag
Fag
Fag
Fag
fag
14.00 – 15.00
UU/
***Fag
Studiestund
Studiestund
*** 5. og 6. årgang skal have 1 ugentlig faglektion mere end 4. årgang
Lærernes arbejdstid
Lærerne kommer til at tilbringe hele deres
arbejdstid på skolen.
Det meste af skole-hjem samarbejdet kommer
til at ligge indenfor lærernes arbejdstid, som er:
Mandag 7.30 til 15.30
Tirsdag 7.30 til 16.00
Onsdag 7.30 til 16.00
Torsdag 7.30 til 15.30
Fredag 7.30 til 14.30
SFO’en
• SFO’en åbningstider ændres forholdsmæssigt i
forhold til den forlængede skoledag og vil
fremover være som følgende:
• 6.30 – 8.00 – Morgen
• 14.00 – 16.30 Mandag til torsdag
• 14.00 – 16.00 Fredag
• Prisen ændres tilsvarende i forhold til den
reducerede tid.
• Der er fortsat pasning på skolefridage.
SFO medarbejdere i skoledelen
• SFO’ens medarbejdere vil alle i større eller
mindre omfang komme til at løse opgaver i
skolen.
Det kan være:
 støtteopgaver på elever med særlige behov
 støtteopgaver i store klasser
 fag hvor der tidligere har været holddeling eks. musik,
håndarbejde
 Undervisning i fag, hvor den enkelte medarbejder har særlige
kompetencer
Den åbne skole
• Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende
samfund.
• Den åbne skole er en folkeskole, som inddrager sin
omverden. Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne,
idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors eller bymuseet.
Kultur- og foreningslivet skal indgå i skolen, så deres
aktiviteter understøtter det, eleverne generelt skal lære.
• Erhvervslivet er også en del af den åbne skole.
• Konkrete aftaler i Nustrup og Sommersted:
 Kirke og samfund
 Kirkekor
Lektiehjælp/Studie stund
• Skolen skal tilbyde lektiehjælp 2 timer pr. uge.
• Tilbudet er frivilligt frem til næste folketingsvalg
Men vi håber at alle vil benytte sig af tilbuddet
• Der vil blive lavet et system via intra, hvor man
tilmelder/framelder for 1 periode af gangen.
(Det vil dog være muligt med ”dag til dag” framelding i særlige tilfælde.)
• Vi forventer fortsat at børn og forældre er sammen
om skolearbejdet derhjemme i form af læsetræning
mv.
• Der vil for SFO børn med eftermiddagsmodul være et
pasningstilbud i SFOen hvis lektiehjælpen fravælges.
Understøttende undervisning
• Som supplement til den faglige undervisning
• Det kan være mange forskellige tilbud som understøtter den
enkelte elevs motivation for læring.
Tid til bevægelse
Tid til fordybelse
”Kirke og Samfund” (Primært for 3. kl.)
Kor
Kreative aktiviteter
Spil
Sociale aktiviteter
Fagligt understøttende tilbud som eks. læseskub
Understøttende undervisning fortsat..
Vi har for alle klassers vedkommende planlagt
15 min. bevægelse dagligt i det første modul
Derudover vil der være følgende tid til den
understøtende undervisning:
• I børneuniverset er der 3 timer ugentligt
foruden studiestund/lektiehjælp
• I 4. kl. er der 1. time foruden studiestund
• I 5. og 6. kl. er der ingen ekstra tid ud over
studiestund
Konkrete informationer vedr. FNS
• Den traditionelle klasselærerfunktion ophører og i
stedet er der 2 primære voksne omkring hver klasse,
som fordeler klasselæreropgaverne imellem sig.
• Vi har i fagfordeling og skemalægning forsøgt at
bibeholde lærertilknytningen. Der kan dog være
ændringerne i overgangen fra Børneunivers til
Junioruniver
• Vi skal ansætte 2 nye lærere og 1 pædagog.
• Der er ansættelsessamtaler for lærerstillingerne d. 30.
juni. – DERFOR kan vi ikke have klasseskemaerne klar
inden børnene går på ferie. De vil blive lagt på intra i
ude 32
SFO i uge 32
• Der er SFO tilbud på begge matrikler i uge 32
• Nye 0.kl. børn har mulighed for at starte i SFO en uge
før skolestart.
• Tilbuddet gælder som følgende:
 Hvis man kun har tilmeldt sit barn til
morgenmodulet, har man på skolefrie dage
pasningstilbud fra 6.30 – 14.00
 Hvis man kun har tilmeldt sit barn til
eftermiddagsmodul, har man på skolefrie dage
pasningstilbud fra kl. 8.00 – 16.30 /16.00
(fredage)
1. skoledag
• 1- 6. kl. starter d. 11. aug. kl. 8.00 og følger
skemaet.
• 0. kl starter d. 11. aug. kl. 10.00 og følger
skemaet
• Forældre er velkommen 1. skoledag. Der vil
være kaffe og tid til snak med ledelsen i
SFO’en fra kl. 10.30 – 12.00
Vi er på vej,
og vejen bliver til mens vi går…
Det er en stor og omfattende proces.
Vi er langt fra i mål og det når vi heller ikke til 1. aug.
Men vi er klar til at tage fat og skabe liv og mening bag
tankerne og ide’erne.
Vi kaster os ud i det, velvidende at vi ikke er istand til at
gennemtænke alle detaljerne og udfører alle ide’er og
intentioner fra starten.
Der vil sikkert komme justeringer og og ændringer
undervejs.
Reformen er en proces, der for alvor tager sin begyndelse
pr. 1. aug. 2014, men som vil udvikle sig og kvalificerer sig
løbende de næste år.

similar documents