Het schrijven van een paper

Report
Het schrijven van een paper
Hans Bodlaender
Onderzoeksmethoden
Dit verhaal
Deels gebaseerd op eerder materiaal uit
“Overdragen van de informatica” door
Lex Bijlsma en vele anderen
 Aangepast voor “Onderzoeksmethoden
...” door Hans Bodlaender
 Wat voor papers zijn er?
 Waar moet ik op letten bij het maken van
een paper?

◦ Vorm
◦ Inhoud
Schrijven van paper
2
Verschillende soorten papers

Rapportage van nieuwe resultaten
◦ Nieuw idee / algoritme (theoretisch werk,
ontwerp, ...)
◦ Rapportage van experimenten

Overzichtsartikel
◦ Op wie gericht?

Andere documenten (patentaanvragen,
populair wetenschappelijk artikel, ...)
Schrijven van paper
3
Verschillende lengtes
Boek
 Afstudeerverslag
 Paper
 Extended abstract (kort paper)

Schrijven van paper
4
Doel van paper
Overbrengen van idee
 Rapportage van experimenten
 Doel: voor lezer!


Formuleer de onderzoeksvraag!
◦ Voor jezelf voordat je begint
◦ In de inleiding van het paper
Schrijven van paper
5
Iets over Vormgeving

Bij een “gewoon paper” geen half-lege
bladzijden
◦ Behalve bij appendix
Schrijven van paper
6
Opzet van paper
 Titel + auteur
 Samenvatting (abstract)
 Optioneel: trefwoorden
1. Inleiding
2. Eerste technische zaken:
◦
Definities, wiskundige stellingen of bekende
algoritmen die je gebruikt, ...
3. Hoofdtekst (één of meer hoofdstukken)
4. Conclusies
 Referenties
 Misschien, indien gewenst: Appendix
Schrijven van paper
7
Titel + auteur

Titel
◦ Goed omschrijvend wat er in het paper staat
◦ Niet te uitgebreid, niet te beperkend
◦ Eventueel: ondertitel

Auteur:
◦ Naam (of namen) van auteurs
◦ Kies je naam aan het begin van je carrière
 Hans L. Bodlaender, H.L. Bodlaender, H. Bodlaender,
Hans Bodlaender, ...?
◦ Voetnoot met adres + emailadres

Datum?
Schrijven van paper
8
Samenvatting
Omvang ca. 10 regels (5 – 20)
 Bestemd voor wie niet het hele artikel wil lezen

◦ niet verwijzen naar onderdelen daarvan

Namen en technische termen en passant
introduceren

Soms: na samenvatting een aantal trefwoorden
Schrijven van paper
9
Inhoudsopgave?
Bij afstudeerscripties, boeken: een
inhoudsopgave
 Niet voor “gewone” papers
 Automatisch genereren door LaTeX

◦ \tableofcontents
◦ herhaaldelijk LaTeX uitvoeren
◦ boom niet te diep nesten
Schrijven van paper
10
Inleiding
Hoofdstuk (sectie) 1 van paper
 Bespreek:

◦ Doel, onderzoeksvraag
 Toepassingen? Inbedding in grotere vragen?
Specifieke onderzoeksvraag van dit paper?
◦ Resultaten van paper
◦ Bestaande literatuur: wat was er al bekend?
 Misschien: waarom is jouw resultaat beter?
◦ Opzet van paper
 Uitleg wat in welke sectie zit, samenhang
Schrijven van paper
11
Hoofdstuk 2

Vaak in hoofdstuk 2:
◦ Definities
◦ Nuttige al bekende wiskundige resultaten van
belang voor rest van paper
◦ ...
Technische zaken die “niet lekker lezen”
in hoofdstuk 1
 Van belang voor hele paper
 Wat op één plek van belang is: zet het
liever daar neer

Schrijven van paper
12
Hoofdtekst

Denk na over de structuur!
◦ Logische opbouw van materiaal

Bijvoorbeeld: rapportage van experiment
1.
2.
3.
4.
Inleiding
Definities
Beschrijving algoritmen
Beschrijving onderzoeksopzet (machine,
programmeertaal, keuze van invoer, ...)
5. Beschrijving resultaten en gevolgtrekkingen

Zowel tekst als tabellen
6. Conclusies
Schrijven van paper
13
Secties en hoofdstukken

Verdeling vanuit onderwerp, niet lengte
◦ Wat wil je met elke sectie?
◦ Waarom horen ze bij elkaar?

Als je een hoofdstuk of sectie splitst:
◦ Inleiding met doel en overzicht
(wat wel en niet lezen?)
◦ Minstens twee (sub) secties
Schrijven van paper
14
Conclusie

Samenvatting van resultaten
◦ wat is bereikt
◦ verhouding tot verwant werk

Niet behandelde resultaten/onderwerpen
◦ elders te verschijnen artikelen
◦ elektronische verslagen op website

Open problemen
◦ uitnodiging tot verder onderzoek
Schrijven van paper
15
Referenties

Referenties naar:
◦ Relevante papers en boeken over het
onderwerp of “bijna” het onderwerp van je
paper
◦ Alles wat je gebruikt hebt om je paper te
maken
◦ Niets vergeten!

Zorg voor een nette en uniforme stijl
Schrijven van paper
16
Hoofdlettergebruik

De “vuistregel” voor hoofdletters
◦ Belangrijke woorden in “zelfstandige”
documenten

Eigennamen (“Euler tour”, “Dijkstra’s
algorithm”, ...)
◦ LaTeX met Bibtex maakt hier fouten
◦ Oplossen met accolades
 An experimental evaluation of {D}ijkstra’s algorithm
 An ${O}(n \log n)$ algorithm for the {XYZ}
problem
Schrijven van paper
17
Referentie naar boek
Auteurs, titel boek, uitgever, (plaats van
uitgave), jaartal.
 T.C. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest,
and C. Stein, Introduction to Algorithms (2nd
edition), MIT Press, 2001.
 Of:

◦ T.C. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and
C. Stein, Introduction to Algorithms (2nd edition),
MIT Press, Cambridge, Massachusetts, US,
2001.
Schrijven van paper
18
Referentie naar journal paper
Auteurs, titel, tijdschrift naam, volume
nummer, jaartal, paginanummers
 R.K. Ahuja, J. B. Orlin, and R. E. Tarjan.
Improved time bounds for the maximum
flow problem. SIAM Journal on Computing,
18 (1989) 939-954.
 Issue number?
 Variaties in stijl: OK, maar zorg voor
consistentie

Schrijven van paper
19
Referentie naar artikel in
proceedings

Naam auteurs, naam artikel, editors van
proceedings, naam conferentie, uitgever (plaats
van uitgifte), jaartal, paginanummers
◦ Editors als aanwezig / bekend

In geval van deel van reeks: reeksnaam +
volumenummer in reeks
◦ Clautiaux, F., Carlier, J., Moukrim, A., Négre, S.: New
lower and upper bounds for graph treewidth. In:
Jansen, K., Margraf, M., Mastrolli, M., Rolim, J.D.P. (eds.)
2nd International Workshop on Experimental and
Efficient Algorithms WEA 2003. Lecture Notes in
Computer Science vol. 2647, pp. 70–80. Springer,
Heidelberg (2003)
◦ Variaties in stijl, ... : steeds consequent toepassen!
Schrijven van paper
20
Referentie naar rapport

Naam auteurs, naam rapport, wat voor
soort rapport, (rapportnummer?), wie
publiceert, (plaats,) jaartal
◦ A. Thomas. Games on Graphs – The
Complexity of Pure Nash Equilibria. Technical
Report UU-CS-2011-024. Utrecht University,
Utrecht, the Netherlands, 2011.
Schrijven van paper
21
Referentie naar proefschrift

Naam auteur, titel proefschrift, “Ph.D.
Thesis”, universiteit, (plek), jaartal
◦ Gasteren, A.J.M. van, On the Shape of Mathematical
Arguments. Ph.D. Thesis, Eindhoven University of
Technology, 1988.
Schrijven van paper
22
Referenties in de tekst

Gebruik verwijzingsnummer als annotatie, niet
als zelfstandig naamwoord.
◦ Volgens Addison [25] is de complexiteit…
◦ …benaderingsalgoritmen [13, 21, 30].

Vermijd waar mogelijk ontoegankelijke
referenties.
◦ in het bijzonder naar eigen werk

Gebruik et al. in de tekst, niet in de
literatuurlijst.
◦ Voor artikelen met drie of meer auteurs
 Jansen and Jansens [21] ...
 Aramis et al. [22] ...

Variaties in stijl: afhankelijk van waar je e.e.a.
publiceert, smaak…
Schrijven van paper
23
Het schrijfproces

Frequent herschrijven
◦ eerste versie wel precies maar niet elegant
◦ verwijder overbodige woorden en zinnen

Schrijven parallel aan onderzoek
◦ helpt de problemen duidelijk te maken aan jezelf
◦ voorkomt vergeten van subtiele aspecten
Schrijven van paper
24
Stijladvies

Schrijf objectief, informatief, nauwkeurig
◦
◦
◦
◦
eenvoudig van structuur, overzichtelijk
zonder clichés en buzzwords
concreet, niet vaag
“saai”: geen grapjes!
Wees niet overdreven voorzichtig
 Schep niet op

◦ geen obscure feiten bekend veronderstellen
◦ niet te snel zeggen dat iets eenvoudig is
Schrijven van paper
25
Taal
Nederlands
 Brits Engels
 Amerikaans Engels

Schrijven van paper
26
Style

English:
◦ Keep your sentences short, use commas
◦ Watch out for compound words:
“levensmiddelenfabrikant” = “manufacturer of
provision”
◦ Een goede referentie:
 W. Strunk Jr. and E.B.White, Elements of Style,
Longman, 2000.
 http://www.bartleby.com/141/
Schrijven van paper
27
Pas op voor de Engelse spatie!

Zelfstandige naamwoorden met spatie
ertussen: wel in het Engels, niet in het
Nederlands
◦ Niet: Compiler construction, maar:
compilerconstructie (in Nederlands één
woord!)

Fout die heel vaak gemaakt wordt...
Schrijven van paper
28
Nog een paar stijlelementen

Hoofdletters voor genummerde stellingen:
◦ The following lemma is needed to show that our
algorithm is correct
◦ Correctness of our algorithm follows from Lemma 3.

Nummer je afbeeldingen, stellingen,
tabellen, ...

Geen Engelse spreektaalconstructies:
◦ Niet: isn’t, doesn’t, he’s …
◦ Maar: is not, does not, he is, …
Schrijven van paper
29
En dan nog dit:

Controleer je tekst op:
◦ Juistheid
◦ Duidelijkheid
◦ Spelling: zowel met als zonder
spellingscorrectieprogramma
◦ Zinsbouw
◦ Consistentie en correctheid van referenties
(als je ze overneemt van het internet: maak de
stijl uniform!)
Schrijven van paper
30
Conclusie
Deze lezing: opsomming van een aantal
elementen waarop gelet moet worden bij
schrijven van een paper
 Afhankelijk van doel en doelgroep zijn er
verschillen

Schrijven van paper
31

similar documents