Velkomme til informationsaften om skolerereformen

Report
Velkommen til informationsaften om
skolereformen den 22. maj 2014
Et fagligt løft af folkeskolen
De 3 overordnede mål
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,
de kan
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet
gennem respekt for professionel viden og praksis
3 overordnede indsatsområder
• En længere og varieret skoledag
• Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
• Få klare mål og regelforenklinger
Hovedelementer i reformen
• Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende
undervisning
• Timetal i dansk, matematik, natur og teknik og musik øges
• Engelsk fra 1. klasse
• Andet fremmedsprog fra 5. klasse
• Valgfag fra 7. klasse
• Pædagoger med i undervisningen
• Åben skole: Skolen i samfundet – samfundet i skolen
• Motion og bevægelse – gennemsnit 45 min. om dagen
• Tilbud om faglig fordybelse og lektiecafe/studietimer
En længere og varieret skoledag
• 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse
• 33 timer i 4.-6. klasse
• 35 timer i 7.-9. klasse
•
•
•
•
Ved fravalg af lektiecafe bliver skoleugen på:
28 timer i børnehaveklassen til 3. klasse
30 timer i 4.-6. klasse
33 timer i 7.-9. klasse
Skoledagens organisering
•
•
•
•
Elevernes skoledag bestå af:
Fagtimer
Understøttende undervising
Pauser
• FFO-tid
Understøttende undervisining
Hensigten:
Eksempler:
• At hæve det faglige niveau
• Lære på forskellige måder
• Kobling mellem teori og
praksis
• Supplere og spille sammen
med fagtimerne
• Mere tid til at indfri de
faglige læringsmål
• Bevægelse i undervisingen
• Timeløse fag herunder
færdsel, UEA-undervisninig,
seksualundervisning.
• Trivsel i
klassen/elevdemokrati
• Samarbejde med det lokale
idræts-, kultur og
foreningsliv
• Tema og projekter
• Træning og automatisering
af færdigheder
• Lektiecafe/fagligfordybelse
Lektiecafe/fagligfordybelse
Hvorfor lektiecafe/faglig fordybelse?
• Alle elever skal blive så dygtige som de kan!!
Hvad er forskellen på lektiecafe og faglig fordybelse?
• Hvorfor lektier?
• Hvad er lektier?
• Lektiemængden?
• Forældrenes rolle?
• Organisering?
En sammenhængende skoledag i indskolingen
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
8.00-9.40
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
9.40-10.00
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
10.00-11.40
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
11.40-12.25
Spisning og
pause
Spisning og
pause
Spisning og
pause
Spisning og
pause
Spisning og
pause
12.25-13.20
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
13.20-14.00
Lektiecafe
Fag og UU-tid
Lektiecafe
Fag og UU-tid
Lektiecafe
14-17
FFO
FFO
FFO
FFO
FFO
(lukker kl.
16.00)
En sammenhængende dag på mellemtrinnet
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
8.00-9.40
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
9.40-10.00
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
10.00-11.40
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
11.40-12.30
Spisning og
pause
Spisning og
pause
Spisning og
pause
Spisning og
pause
Spisning og
pause
12.30-14.00
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
14.00-15.00
Lektiecafe
FFO
Lektiecafe
FFO
Lektiecafe
14.00-17.00
FFO
FFO
FFO
FFO
FFO
En sammenhængende dag i udskolingen
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
8.00-9.40
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
9.40-10.00
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
10.00-11.40
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
11.40-12.20
Spisning og
pause
Spisning og
pause
Spisning og
pause
Spisning og
pause
Spisning og
pause
12.20-14.00
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
Fag og UU-tid
14.00-16.00
Fag og UU-tid
Studietid
Fag og UU-tid
Studietid
Fag og UU-tid
Studietid (til
kl. 15)
Søndersøskolen på reformsporet
•
•
•
•
•
•
•
•
Selvstændige afdelinger
Storteam bestående af lærer og pædagoger
Samarbejde mellem lærere og pædagoger
Fleksibel planlægning/skemalæggere
Sammenhængende undervisingforløb/temaer
Målstyret undervisning – høj faglighed
Bevægelse i undervisningen
I FFO støtter man bredt den faglige læring fx via lektiecafe
og værksteder
Vision for reformen
• Ledelsens vision i forandringsprocessen:
• Her glædes vi ved læring!
• På Søndersøskolen udfordrer vi den enkeltes
læringspotentialer så optimalt som muligt i personlige,
faglige og sociale fællesskaber, så den enkelte fastholder og
udvikler sin glæde ved læring gennem hele skoleforløbet
Fokuspunkter på Søndersøskolen
• 1) Evidens
• 2) Klasseledelse
• 3) Læringsmål
• 4) Lærer og pædagogsamarbejdet
• Kompetenceudvikling (Bymosehegn, Lene Heckman, linjefag,
ledelsessparring i forhold forandringen)
Det er en reform og
ikke en revolution
Vi er allerede godt på vej!!

similar documents