alle aktiviteter og deltagere afdansningsballet 17 sept

Report
Unges fastholdelse i
ungdomsuddannelse
96 deltagere
UU Center Sydfyn
Svendborg Erhvervsskole
Produktionsskolen Sydfyns
Erhvervsforskole
Faaborg-Midtfyns
produktionsskole
Svendborg Gymnasium
Faaborg Gymnasium,
Midtfyns Gymnasium og HF
Kold College
SOSU Fyn
VUC Fyn
Tietgenskolen
Syddansk Erhvervsskole
UU Vejleder er mentor for usikre
unge fra grundskolen, som starter
på ungdomsuddannelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 96
Unges fastholdelse i
ungdomsuddannelse
268 deltagere
UU Odense og omegn
Korsløkke Ungdomsskole
Odense Produktionshøjskole
Fugleviglund Produktionshøjskole
Middelfart Produktionsskole
Syddansk Erhvervsskole
Kold College
Vestfyns Handelsskole
SOSU Fyn
Faaborg-Midtfyns Produktionsskole
UU Vejleder mentor for usikre
unge fra grundskolen, som starter
på ungdomsuddannelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 364
Bedre indslusning i
ungdomsuddannelse
92 deltagere
UU Center Sydfyn
Ungdomsuddannelser i
Svendborg
Kvalificering af uddannelsesplanen
og afprøvning af modeller
for bedre indslusning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 456
Helle
59 deltagere
VUC Fyn
”Timeout” til elever,
som ikke p.t. magter at
gennemføre undervisningen på de
hold, de oprindeligt er tilmeldt.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 515
Indgangen til det
tre-årige gymnasium
763 deltagere
Faaborg Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Midtfyns Gymnasium
Mulernes legatskole
Nordfyns Gymnasium
Nyborg Gymnasium,
Odense Katedralskole
Sct. Knuds Gymnasium
Svendborg Gymnasium
Tornbjerg Gymnasium
Vestfyns Gymnasium
Vestfyns Handelsgymnasium
Tietgen Handelsgymnasium
Svendborg Erhvervsskole
SDE
Fyns Naturvidenskabelige Gym.
Erfaringsudveksling,
gensidig inspiration og udvikling
af introforløbene på det
3-årige gymnasium.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.278
Indgangen til det 2-årige HF
400 deltagere
VUC Fyn
HF uddannelserne ved
Nyborg Gymnasium
Svendborg Gymnasium
Mulernes legatskole
Middelfart Gymnasium
Odense Katedralskole.
Erfaringsudveksling og udvikling
af bedre redskaber til at skabe
en god studiestart.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.678
Rolleskift - vejen til at
kunne, turde og ville!
205 deltagere
Partnere
Tietgen HG
Inddragelse af en skuespiller,
som skal udfordre eleverne
til at turde stå frem.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.883
Faktor X i øjenhøjde
77 deltagere
Syddansk Erhvervsskole i
samarbejde med øvrige
ungdomsuddannelser på Fyn
Ansættelse af en opsøgerperson,
der straks tager kontakt til elever,
som ikke er mødt på deres
ungdomsuddannelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.960
Etablering af
lektiehjælp via IT
36 deltagere
VUC Fyn
Mulighed for virtuel lektiehjælp
på faste tidspunkter via et
konferenceprogram.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 1.996
Kontaktlærerordning ved
VUC Fyn Svendborg
96 deltagere
VUC Fyn
Alle enkeltfagskursister tilknyttes
en kontaktlærer, som skal styrke
kursistens tilknytning pædagogisk
og socialt.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.092
Tietgen HG – her har jeg lyst
til at være og lære
269 deltagere
Tietgen HG
Styrkelse af elevernes trivsel
gennem classbuilding
og teambuilding.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.361
Seniormentorer fra faget
42 deltagere
Korsløkke Ungdomsskole i
samarbejde med Odense
Produktionshøjskole, Tietgen
HG og SDE.
Etablering af et mentornetværk
med frivillige mentorer fra
erhvervs- og brancheforeninger
samt fagforeninger.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.403
Den digitale klasse
34 deltagere
VUC Fyn
Undervisning af en HF klasse
i alle fag gennem to år
ved brug af digitale medier
og iPads.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.437
Digitalt nærvær
24 deltagere
SDE
Styrkelse af det sociale netværk
gennem kontakt mellem lærere og
elever via Facebook, SMS m.m.
kombineret med anerkendende
samtaler og undervisning
i mindfullness.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.461
Fastholdelse i praktik
4 deltagere
Kold College
Etablering af tættere kontakt
mellem kontaktlærer, elev og
læreplads under hovedforløbet.
Formålet er bl.a. at løse konflikter,
inden de går i hårdknude.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.465
Hjælp til at søge praktik
4 deltagere
Kold College
Eleverne får særlig støtte fra
salgs- og praktikpladskonsulenter
til at planlægge praktikpladssøgning, ansøgninger, telefonisk
kontakt, besøg på virksomheder
m.m.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.469
Ekstra lærerressourcer
til frafaldstruede
81 deltagere
Svendborg Erhvervsskole
Ekstra lærerressourcer til
frafaldstruede unge,
der har brug for mere instruktion
og positive oplevelser med at
lykkes.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.550
Fastholdelse af unge fra
udkantsområde Langeland
23 deltagere
UU Center Sydfyn,
erhvervsuddannelser i
Svendborg
Etablering af et fælles forum med
fælles aktiviteter for unge fra et
udkantsområde
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.573
Tidlig fokuseret indsats de 6
første uger af grundforløbet
86 deltagere
SOSU Fyn
Kompetenceafklaring og
afdækning af særlige behov
forud for start på grundforløb,
kombineret med start på små
hold.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.659
Tillidsskabende
foranstaltninger
22 deltagere
Mulernes legatskole
Opdeling af HF eleverne i
netværksgrupper, hvor de er
sammen om lektielæsning,
gruppevejledning og sociale
arrangementer.
Desuden supervision på klassens
trivsel.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.681
Opfølgning på screening
43 deltagere
Mulernes legatskole
Inddeling af svage læsere på små
hold, der modtager intensiv
undervisning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.724
Opfølgning
på skriftligt arbejde
Mulernes legatskole
Oprettelse af en særlig studiecafé
for elever med matematikvanskeligheder.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.724
Støtte til læsestavesvage
kursister på HF 2
158 deltagere
VUC Fyn
Individuel og gruppebaseret
læsevejledning til læse-stavesvage
kursister.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.882
FUT - Buddy-projekt
62 deltagere
SDE
Fysisk træning af eleverne.
Der er tale om styrke,-konditionsog hurtighedstræning,
kostvejledning og rygestop.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 2.944
Støtte til læsevejledningen
på gymnasiet
70 deltagere
Svendborg Erhvervsskole
Etablering af samarbejde mellem
læsevejledere og faglærere, så
manglende læsekompetencer
følges op i alle fag.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.014
Styrkelse af læsekompetencer
hos elever, der ikke har knækket
skolekoden
Nyborg Gymnasium
Læsecamp med kobling af
læsetræning og fysiske aktiviteter
i et samarbejde mellem
læsevejledere og idrætslærer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.014
Skaf dig en praktikplads i
kosmetikerbranchen
18 deltagere
SDE
Individuel støtte og vejledning til
at finde praktikplads:
gennemgang af guiden til
praktikplads, praktikpladsen.dk,
rollespil, gennemgang af
ansøgning og CV,
besøg på mulige praktikpladser.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.032
Skaf dig en praktikplads i
frisørbranchen
25 deltagere
SDE
Introduktion til 'guide til
praktikplads', træning i at skrive
ansøgning og i uopfordret
praktikpladssøgning med
personligt fremmøde.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.057
Skaf dig en praktikplads i
frisør- og kosmetikerbranchen
34 deltagere
SDE
Forventningsafstemning mellem
elever og mestre,
kontakt til mestre m.h.p.
etablering af flere praktikpladser,
besøg hos mestre.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.091
Klassens time som det sociale
kit, der styrker sammenholdet.
77 deltagere
SDE HTX
Der afholdes klassens time
1-2 gange om måneden med
alle 1. g klasser.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.168
Hold fast i hinanden - individuelle
problemer skal løses kollektivt
Tornbjerg Gymnasium
Etablering af et socialt og trygt
netværk mellem elever med
særlige personlige, faglige og
studiemæssige udfordringer
under ledelse af ekstern psykolog.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.168
Tietgen Summer Camp
12 deltagere
Tietgen HHX
En uges forskole for elever, der på
forhånd anses for frafaldstruede.
Ugen består af introduktion til det
faglige og arbejde med elevernes
førfaglig forståelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.180
Førfaglig sprog og
læsestrategi
53 deltagere
Nyborg Gymnasium
Styrket samarbejdet mellem
læsevejledere og faglærere,
så faglærerne kan inddrage
læsestrategier og notatteknik
i deres undervisning og øge deres
egen og elevernes bevidsthed om
det førfaglige sprog.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.233
Skolemor
74 deltagere
VUC Fyn
Etablering af en ”skolemor”
funktion.
Skolemor skal skabe en tættere
kontakt til kursisterne end den,
lærerne opnår i dagligdagen.
Skolemor deltager i sociale
arrangementer, og tager personlige
samtaler med kursisterne på eget
eller deres initiativ.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.307
Støtte til læsestavesvage
kursister på HF 2
9 deltagere
VUC Fyn
Individuel og gruppebaseret
læsevejledning til læse-stavesvage
kursister.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.316
Læse/stave støtte til elever
på GF frisør- og kosmetiker
33 deltagere
SDE
Afprøvning af nye modeller for
støtte til EUD elever med læseog stavevanskeligheder ved brug af
digitalt undervisningsmateriale og
eksperimenterende læringsrum.
Dialogbaseret undervisning og
mere differentiering.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.349
Branchekendte faglærere søger
praktikplads med de unge
58 deltagere
Korsløkke ungdomsskole
Elsesminde Produktionshøjskole
Faguddannede lærere opsøger
sammen med den unge
virksomheder med det formål at
skaffe en praktikplads til afklaring
af elevens fremtidige uddannelse
og eventuelt som læreplads.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.407
Gangvagten
skaber relationer
47 deltagere
Tietgen HG
En person med en anderledes
profil ansat til at modtage
eleverne hver morgen, snakke
med dem og skabe ro på gangene.
Dertil en funktion som mentor for
enkelte elever samt sparring med
underviserne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.454
Webtræning og
selvstændighed
87 deltagere
SDE
Udvidet faglig træning af elever
på uddannelsen til webintegrator
gennem tilførsel af ekstra
lærerressourcer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.541
Motivation og energi
62 deltagere
SDE
Bearbejdning af livsstil blandt elever
på transport og logistik uddannelsen.
Styrke- og konditionstræning samt
målrettet arbejde med sundere
livsstil. Sund mad og frugt.
Vejledning fra kostvejleder om sund
mad og alkohol, rygestop, stress og
motionens indvirkning på den
samlede livskvalitet.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.603
Mentorindsats i
Fredericiaområdet
141 deltagere
UU Lillebælt
EUC Lillebælt
VUC Fredericia
IBC Fredericia
SOSU Fredericia
Etablering af en tovholderfunktion
samt rekruttering og finansiering
af mentorer til unge, indtil de har
fået fodfæste i deres
ungdomsuddannelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.744
Mentorindsats i
Koldingområdet
62 deltagere
UU Kolding
Hansenberg
IBC Kolding,
VUC Kolding
Etablering af en tovholderfunktion
samt rekruttering og finansiering
af mentorer til unge, indtil de har
fået fodfæste i deres
ungdomsuddannelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.806
Mentorindsats i
Vejleområdet
61 deltagere
UU Vejle
SDE Vejle
VUC Vejle
Campus Vejle
Rosborg Gymnasium
Rødkilde Gymnasium
Etablering af en tovholderfunktion
samt rekruttering og finansiering
af mentorer til unge, indtil de har
fået fodfæste i deres
ungdomsuddannelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.867
Parløb UU og
Syddansk Erhvervsskole
22 deltagere
UU Vejle
SDE Vejle
En UU vejleder er tilstede fuld tid
på SDE og følger op på udeblevne
elever.
Hurtig overlevering til den UU
vejleder, som har kontakten til den
pågældende.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.889
Forebyggelse af tidligt frafald
76 deltagere
SOSU Fredericia
Tilknytning af en ungemedarbejder
til grundforløbet de første fire
måneder.
Medarbejderen fungerer som
”street-walker”, der identificerer og
støtter op om frafaldstruede elever.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.965
Socialt kompas
16 deltagere
EUC Lillebælt
Etablering af relationer mellem
nuværende og tidligere deltagere
i grundforløbet ”Reboot”,
så de ”gamle” elever kan optræde
som rollemodeller for de nye.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 3.981
Opsamling fra starten
55 deltagere
VUC Fredericia
IBC Fredericia
EUC Lillebælt
SOSU Fredericia
En fastholdelseskonsulent
tilknyttes de første 2 måneder
og følger op på ikke-fremmødte
elever.
Samtidig afdækkes om det
manglende fremmøde er et udtryk
for manglende uddannelsesparathed.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.036
Styrkelse af social- og
kulturel kapital på HG januar
19 deltagere
Campus Vejle HG
Eleverne tilføres gruppevis en
mindre sum, som skal anvendes til
at styrke den sociale og kulturelle
kapital.
Aktiviteterne skal placeres udenfor
skoletiden, og der tilknyttes en
vejleder til projektet.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.055
Læse- og læringsstrategier 249
deltagere
Rødkilde Gymnasium
Udvikling og gennemførelse
af et kursus i læsning og
læseforståelsesstrategier,
som gennemføres i alle 1. g klasser
indenfor det første halve år.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.304
Fastholdelse af elever
på HG januar
24 deltagere
IBC Kolding
Tildeling af en personlig
kontaktlærer til alle elever,
der starter på HG i januar.
Arbejde med den individuelle
uddannelsesplan og inddragelse af
forældrene i samarbejdet om de
unge.
Bedre implementering af de
muligheder, der allerede eksisterer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.328
Starthjælpen
76 deltagere
VUC Vejle
Starthjælpens aktiviteter:
Elevernes læringsstile og fraværsmønster afdækkes og der aftales et
lektieberedskab. ”Startkalenderen”
implementeres som et redskab for
kursister og vejledere. Tutorsamtaler
intensiveres og der etableres en
livline i form af en kontaktlærer, der
følger op på fravær.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.404
Fælles morgenmad 4 dage
ugentligt for HG januar
33 deltagere
IBC Fredericia
Fælles morgenmad de første 25
minutter 4 dage om ugen.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.437
Angsthåndtering
21 deltagere
VUC Fredericia
Introduktion om angst som et
åbent tilbud til alle skolens
kursister.
Undervisning i social angst i
grupper.
Undervisning i håndtering af
eksamensangst i individuelle
forløb.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.458
Fælles morgenmad 3 gange
om ugen for VUC kursister
58 deltagere
VUC Fredericia
Tilbud om morgenmad fælles for
hele skolen sammen med lærerne
3 gange om ugen.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.516
Hjælp til selvhjælp –
”lektie-skriveværksted”
34 deltagere
VUC Vejle
Skrivehjælp 3 gange ugentligt,
1 time pr. gang.
Et lektiekort til hver elev med ret til
tre klip til lektietræning og -hjælp.
Brug af mobilhjælpen, så der også
kan ydes støtte udenfor skolen.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.550
Værkstedsbaseret lektiecafé
38 deltagere
EUC Lillebælt
Differentieret faglig og social støtte
i værkstederne til eleverne på
erhvervsuddannelserne.
Støtten gives som praksisnær og
anerkendende støtte, hvor der
bygges på det, eleven allerede kan.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.588
Håndholdt
praktikpladssøgning
13 deltagere
EUC Lillebælt
Individuel støtte til at søge
praktikpladser i samarbejde med
studievejleder, kontaktlærer og
virksomhedskonsulent.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.601
Fagligt støttende forløb og
god studieadfærd
56 deltagere
VUC Fredericia
Fire skemalagte timer ugentligt til
lektiestøtte til elever i den 3-årige
HF.
Afklarende introsamtale til elever
med særligt behov for støtte til at
strukturere lektiebyrden.
Etablering af en ”studieboks”
4 lørdage for elever, der har
skriftligt fravær.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.657
Safari
283 deltagere
IBC Kolding
Skemalægning af en ekstra time
i 7. lektion med lærerdækning
i 8 fag, hvor eleverne kan søge
støtte i det fag, de selv oplever at
have behov for mere.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.940
Udvikling af studieadfærd,
der fører til færdig uddannelse
16 deltagere
IBC Fredericia
Time-out med mere voksenkontakt
som tilbud til elever, der kan være
vanskelige at rumme i en klasse.
Støtte til søgning af praktikpladser
til de stille piger.
Kontakt med ”virkelighedens krav”
for Hasta mañana drengene.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.956
Bærbare computere som værktøj til
fastholdelse af kursister med dansk
som andetsprog i 9. klasse.
13 deltagere
VUC Kolding
Eleverne tildeles en bærbar
computer og får ekstra støtte til at
tage den i anvendelse.
De har dermed alt liggende på
computeren og kan hurtigt finde
frem til deres arbejde, få læst tekst
op m.m.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.969
Tolærerordning som værktøj til at
fastholde unge kursister med massive
sociale- og psykiske problemer.
27 deltagere
VUC Kolding
Etablering af en særlig klasse for
kursister med massive sociale
problemer.
Holdet tildeles dobbeltlærer i
dansk, matematik og engelsk,
hvilket skal medvirke til at skabe
større tryghed, differentiering og
støtte i de vanskelige fag.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 4.996
Bliv klar på fremtiden,
hvad kan jeg vælge
17 deltagere
Vejle Produktions- og
udviklingscenter
Introduktionskurser i form af
erhvervsrettet vejledning af
produktionsskole- og EGU elever
1-2 dage om ugen.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.013
Tryghed for nye
grundforløbselever
9 deltagere
SDE Vejle
Nye grundforløbselever på
Mad til mennesker
starter på små hold. Holdene slås
sammen efter 3 uger
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.022
Fastholdelse i praktik
SDE Vejle
Forventningsafstemningsmøde
med eleverne inden praktikstart.
Aftaler om kontakt og besøg i
praktiktiden.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.022
UU Vejle ”PAS” vurderer
17 deltagere
UU Vejle
SDE Vejle
Vurdering af 20 unge gennem brug
af PAS testen.
Feedback til eleven og mundtlig
overlevering til studievejledere og
kontaktlærere.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.039
Buddy Hour
34 deltagere
Campus Vejle HG
Skemalægning af to lektietimer
ugentligt. Kobling af eleverne to og
to til at skabe medansvar for
læringen.
Timerne faciliteres af en
underviser, der har gennemgået
kursus i cooperative learning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.073
HG Idræt
21 deltagere
Campus Vejle HG
Skemalægning af ekstra idræt
som tilbud til to HG klasser.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.094
Styrkelse af social- og
kulturel kapital på HG januar
14 deltagere
Campus Vejle HG
Eleverne tilføres gruppevis en
mindre sum, som skal anvendes til
at styrke den sociale og kulturelle
kapital. Aktiviteterne skal placeres
udenfor skoletiden, og der
tilknyttes en vejleder til projektet.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.108
Hjælp til at ”knække koden”
- intensive kurser
24 deltagere
EUC Lillebælt
Der tilbydes ekstra undervisning
i form af intensive kurser i ti
temaer på EUD: tegningsforståelse,
pladeudfoldning, CAD tegning,
måleteknik, geometri m.m.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.132
Uddannelse på trods
af talblindhed
5 deltagere
VUC Vejle
Tilrettelæggelse af særlige
aktiviteter målrettet elever,
der lider af talblindhed/ dyskalkuli
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.137
Sæt dig et mål
62 deltagere
VUC Vejle
HF kursisterne starter med et campkursus tidligt i uddannelsen. På
camp'en udfordres eleven på en
oplevelsespræget dag, og bruger
dagen til at sætte sig realistiske mål
for deres uddannelse på VUC.
En efterfølgende opsamlingsdag skal
hjælpe kursisterne med at overføre
redskaberne til brug under studiet.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.199
Lektiereduktion
20 deltagere
VUC Fredericia
Der tilbydes skemalagt lektiehjælp til
HF eleverne det første halve år, med
det formål at sikre deres faglige
fodfæste og gode studievaner.
Der afsættes ressourcer til at lærerne
udveksler erfaringer i faggrupper på
tværs af klasserne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.219
Kontaktlærerordning
på VUC Fredericia
102 deltagere
VUC Fredericia
Hver lærer på AVU tildeles ca. 12
kursister, som de skal etablere en
personlig kontakt til.
Kontaktlærerne skal medvirke til at
styrke det sociale sammenhold
gennem gruppeaktiviteter, og de skal
holde kontakt til eleverne gennem
samtaler, sms, mails m.m., såfremt de
oplever, at kursisten har behov for
dette.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.321
Fastholdelse
gennem relationer
219 deltagere
IBC Kolding og Fredericia
På HG starter grundforløbet med
relationscamps af en uges varighed,
hvor eleverne bl.a. arbejder med at
lære deres egen læringsprofil at
kende samt få redskaberne til at
udvikle den bedste udgave af sig selv.
Samtidig udvikler både lærere og
elever deres relationskompetencer på
camp’en.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.540
Fysiske aktiviteter skaber
sundhed og energi
68 deltagere
IBC Fredericia
Udvikling og implementering af
10-15 minutters aktiviteter, der kan
placeres i løbet af skoledagen.
Udvikling og implementering af et
koncept i workshopform, der giver
eleverne mulighed for forskellige
fysisk udfoldelse, i alt 3 lektioner
á 3 timer pr. semester.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.608
Idræt og sundhed på GF Mad
til mennesker
9 deltagere
SDE Vejle
Skemalagt idræt med valg mellem
boksning, cross-træning, spinning
og motionscenter, så eleverne også
udfordres fysisk, og samtidig får en
bedre almentilstand.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.617
Unges fastholdelse i
ungdomsuddannelse
91 deltagere
VUC Syd
UU Aabenraa
UU Sønderborg
UU Tønder
UU Haderslev
IBC Aabenraa
Aabenraa Statsskole
SOSU Syd
Deutsches Gymnasium Aabenraa
BC Syd
Sønderborg Statsskole,
Alssund Gymnasium
EUC Syd
10'eren i Sønderborg
Tønder Handelsskole
Tønder Gymnasium
Haderslev Handelsskole
Haderslev Katedralskole
Ungdomsuddannelserne har
identificeret de unge, der har
behov for en mentor.
Mentoren er tilknyttet den unge
med et budget på 15 timer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.708
Morgenmadscafé
70 deltagere
EUC Syd
Etablering af en morgenmadscafé
for eleverne på Mad til mennesker.
Cafeen synliggør betydningen af
gode spisevaner, samtidig med at
der skabes et forum, hvor
elevernes sociale relationer
styrkes. Der afsættes ekstra
lærerressourcer til at skabe
fællesskab og fælles oplevelser.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.778
Sammenhold og ansvar
164 deltagere
VUC Syd
Gennemførelse af workshops i
klasserne. Her arbejder klassen
med temaer som studieaktivitet,
mål, trivsel, sammenhold og
gensidig støtte, kommunikation og
positivt sprogbrug, hjælp til
selvhjælp - holdaftale.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.942
Fastholdelse af elever fra
gymnasiefremmede miljøer
24 deltagere
Aabenraa Statsskole
Faglig målrettet støtte til ekstra
træning af skriftlige opgaver
i fagene matematik, engelsk og
dansk.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.966
Libero ordning, fastholdelse
af fagligt svage STX elever.
11 deltagere
Aabenraa Statsskole
Ekstra støtte til skriftlige opgaver
i de naturvidenskabelige fag.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.977
Social understøttende
netværkscafé
EUC Syd
Etablering af en netværkscafé
for udvalgte, frafaldstruede elever.
Tilstede i caféen er en lærer med
særlig interesse for denne gruppe
elever.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 5.977
Tidlig lektiehjælp til
gymnasiefremmede unge
25 deltagere
BC Syd
Tidlig lektiehjælp i matematik
det første halve år 2 timer pr. uge
til HHX elever i 1. g.
Hjælpen tilbydes i grupper og
individuelt.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.002
Sundere livsstil på HG
25 deltagere
BC Syd
Elever med store sociale og
personlige udfordringer tilknyttes
en aktivitetsmedarbejder,
som gennem fysisk aktivitet og
coaching medvirker til, at eleverne
danner relationer i deres
uddannelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.027
Idræt på skoleskemaet
158 deltagere
EUC Syd
Tre tilbud om idræt skemalagt
1 gang ugentligt: boksning,
zumba og løbetræning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.185
Fraværsopsamling
43 deltagere
IBC Aabenraa
Ved 10 % fravær indkaldes eleven
til lektiecafé, hvor det forsømte
indhentes.
Caféen har åbent 2 x 2 timer
ugentligt efter skoletid.
Eleven deltager i lektiecaféen,
indtil fraværet er bragt under 10 %.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.228
Faglig støtte i fritidscafé
20 deltagere
BC Syd
Skolens fritidscafé udvides med en
lærer, der kan give lektiehjælp til
eleverne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.248
Forbedring af klassemiljøet
i dårligt fungerende klasser
50 deltagere
BC Syd
En flerstrenget indsats for tre dårligt
fungerende HHX klasser:
• To lærere gennemfører sammen individuelle
samtaler med hver elev.
• Spot på klassens sociale liv og betydningen af
at sætte sig mål 2 x 3 timer med hver klasse.
• Teambuilding med klasselæreren i alle tre
klasser.
• En social aktivitet med bowling og spisning pr.
klasse med deltagelse af alle klassens lærere.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.298
Multimediefremstilling som
alternativ til skriftlig fremstilling
72 deltagere
IBC Aabenraa
Eleverne får et supplerende
undervisningsforløb i 'storyboard',
optageteknik og redigering, så de kan
aflevere deres opgaver i en anden og
mere kreativ form.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.370
Lektiefri Mac-klasse
28 deltagere
IBC Aabenraa
Hver elev får en Mac-computer
udleveret. Undervisningen bindes op på
en metacase, som består af flere
forbundne virksomhedscases.
Ingen lektielæsning udenfor skoletiden.
Udvikling af lærerrollen i retning af at
være mere konsulentorienteret.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.398
Virtuel mentor
81 deltagere
VUC Syd
Eleverne i fjernundervisningen tilknyttes
en virtuel mentor, der skal være
opsøgende og etablere en personlig
relation til kursister med behov for dette.
Den virtuelle mentor følger ligeledes op på
elevernes uddannelsesplaner og skriftlige
afleveringer.
Kommunikationen foregår som
videokonference, chat, mail eller med
telefon.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.479
SOSU lektieportal
37 deltagere
SOSU Syd
SOSU Syd etablerer en elektronisk
lektieportal, hvor eleverne har mulighed
for at supplere, gennemse, repetere og
arbejde med pensum indenfor
uddannelserne på SOSU Syd.
Portalen er på tre niveauer: elev-elev
undervisning; underviser elev/klasseundervisning; e-learning
moduler indenfor udvalgte emner.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.516
Undervisning ved hjælp af det
fysiske computerspil Djeeo på HG
64 deltagere
BC Syd
HG eleverne gennemfører tværfaglige
undervisningsforløb på tværs af fagene
idræt, salg og service, IT samt
erhvervsøkonomi.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.580
Faglig hjælp til 2. HF
44 deltagere
Sønderborg Statsskole
Eleverne skriver 3 eksamensstile inden
terminsprøve med følgende hjælp:
Eksamensmaterialet drøftes med en
dansklærer i tre grupper opdelt
efter de temaer, eleverne har valgt.
Eleverne skriver stilene i et
værkstedsmodul med støtte fra
2-3 lærere.
Lektiehjælp fra 2-3 lærere i forbindelse
med hver opgave.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.624
Gruppementor til støtte for
elevernes gennemslagskraft
34 deltagere
BC Syd
Eleverne får mulighed for at opsøge en
gruppementor, hvis de oplever behov
for at styrke deres gennemslagskraft og
arbejde med eventuel præstationsangst
forud for eksamen.
Desuden mulighed for individuelle
samtaler.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.658
Spot på klassens sociale liv
Haderslev Handelsskole
Målrettet indsats i to HG klasser, som
hver får tilknyttet en klassecoach.
I de første uger af skoleåret mødes
klassecoachen med klassen 4 x 3 timer
og arbejder med temaer indenfor
kommunikation og samspil, roller,
forskellighed og det at sætte sig mål
og nå dem.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.658
UU Vejleder på ungdomsuddannelserne ved skolestart
UU Haderslev
UU Sønderborg
UU Aabenraa
UU Tønder
UU vejlederne tilbringer nogle timer
om ugen på ungdomsuddannelserne
de første to uger efter skolestart og
følger op på ikke fremmødte.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.658
UU vejleder overleverer fra
produktionsskole til EUD
UU Aabenraa
EFA Syd
IBC Aabenraa
Håndholdt indslusning af unge fra
produktionsskolen til
erhvervsuddannelse.
UU Vejlederen har en central rolle i
udslusningssamtale,
indslusningssamtale og opfølgning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.658
UU Vejleder overleverer fra
grundskole til STX
32 deltagere
UU Aabenraa
Aabenraa Statsskole
Overdragelsesmøde mellem
UU Vejleder og
studievejleder/klasselærer
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.690
Indslusningsmedarbejder
55 deltagere
EUC Syd
En indslusningsmedarbejder
har gennem fire måneder til opgave
at følge op på frafaldstruede elever
på grundforløbene og iværksætte
aktiviteter, der kan medvirke
til at skabe et godt undervisningsmiljø.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.745
Indslusningsarrangement
23 deltagere
UU Sønderborg
Aftenarrangement for ikkeuddannelsesparate unge,
deres forældre, lærere fra EUC Syd,
vejledere og psykolog.
Drøftelse af tilbud til de ikke
uddannelsesparate unge.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.768
Integration af elever,
der skifter studieretning
23 deltagere
Sønderborg Statsskole
Aktiviteter i form af en ekstra social
indsats i klasser, hvor nogle elever har
skiftet studieretning efter det første
halve år.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.791
Indslusningsarrangement
19 deltagere
UU Sønderborg
Ryste-sammen arrangement for
ikke-uddannelsesparate unge,
deres forældre, lærere fra EUC Syd,
vejledere og psykolog.
Drøftelse af tilbud til de ikke
uddannelsesparate unge.
Individuelle samtaler med de unge og
deres forældre, hvor den unges forløb
drøftes.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.810
Koordineret fastholdelsesindsats på tværs af
produktionsskole og EUD
31 deltagere
Sønderborg Produktionshøjskole
EUC Syd
Overdragelse med hjælp fra en
indslusningsmedarbejder, der primært
har fungeret som coach for elever,
henvist gennem studievejledningen.
Coachen har også deltaget i
gruppeaktiviteter, når der har været
behov for at arbejde med klassens eller
enkelte elevers trivsel. Medarbejderen
har informeret undervisere og vejledere
om de mange støttemuligheder, der
eksisterer for den enkelte unge.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 6.841
Skriftlighed gennem
bærbare enheder
226 deltagere
VUC Syd
Hver elev får udleveret en bærbar
MAC eller iPad og undervises af
i-coaches i brug af redskaber,
der kan støtte elevens skriftlige
fremstilling.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.067
Fra individ til bevidst national
og international borger
92 deltagere
Haderslev Handelsskole
Øget fokusering på eleven og
tilrettelæggelse af undervisningsforløb,
hvor eleverne bevidstgøres om deres
muligheder og roller i en globaliseret
verden.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.159
Elevers sociale tilknytning
til skolen
201 deltagere
EUC Syd
Grundforløbselever på auto og mad til
mennesker samt ungdomsklassen
tildeles en særlig indsats ud fra lærernes
vurdering af elevens og klassens behov.
Det har bl.a. været en mentor,
enkeltdage med fælles morgenmad,
særlige sociale aktiviteter, idræt m.m.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.360
Håndholdt undervisning
26 deltagere
Tønder Handelsskole
Særlig faglig og social støtte til HG 2,
som skal slås sammen i en klasse på
grund af stort frafald.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.386
HG – en stærk uddannelse!
69 deltagere
Tønder Handelsskole
Praksisnære opgaver i samarbejde med
det lokale erhvervsliv kombineret med
udfordrende undervisning skaber en
stærkere faglig identitet og stolthed.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.455
Merkantil/ L-E-T timer
(lektie, erhverv, trivsel)
60 deltagere
Tønder Handelsskole
Til støtte for elevernes trivsel, faglige
niveau og målrettethed indføres L-E-T
timer, som indeholder praksisnær
undervisning, praktik, virksomhedsbesøg, lektiehjælp og trivselsaktiviteter.
Aktiviteterne suppleres med
morgenmad og avislæsning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.515
Implementering
af iPad på HG
69 deltagere
Tønder Handelsskole
Inddragelse af E-bøger og I-bøger i HG
undervisningen for at styrke
undervisningen i at være faglig,
sekventiel og varieret.
Dette supplement har givet bedre
mulighed for differentieret
undervisning, hvor det er muligt at
tilgodese den enkelte elevs behov.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.584
Lektieværksted på skemaet
95 deltagere
Haderslev Katedralskole
Indførelse af to skemalagte
lektiemoduler på 1. og 2. HF.
Tilstedeværelse af dansk- engelsk og
matematiklærer, 2-3 lærere pr. gang.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.679
Unge Camp
25 deltagere
Haderslev Handelsskole
BC Syd
Fem dages ungecamp for frafaldstruede
unge.
Gruppeopdelte aktiviteter formiddag og
eftermiddag.
Udfordringer og støtte til at sætte sig
mål, leg og læring.
Personlig coaching.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.704
Kom godt i gang med
dansk og matematik
46 deltagere
Sønderborg Statsskole
Ekstra lærer på i matematik og dansk
i to perioder á en måneds varighed
i starten af 1. HF.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.750
Flerstrenget indsats for
produktionsskoleelever i
overgange mellem uddannelser
189 deltagere
EFA Syd
Månedlige individuelle samtaler med
fokus på mål og sikring af, at der sker en
hurtig indsats ved behov.
Udslusningsmentor i overgangen til
erhvervsskolen samt fastholdelsesworkshops for alle skolens elever i
september.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.939
Introduktion af elever
med forskudt start
21 deltagere
BC Syd
Tilrettelæggelse af særlig
introduktionsindsats for elever, der
starter på HG januar, og som skal
fordeles ud på eksisterende klasser.
To introduktionsdage med særligt
skema.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 7.960
Gode studievaner
og café skriftlighed
121 deltagere
BC Syd
6 lektioner i studieadfærd i 1. g klasserne i uge 33.
Opfølgning 1 lektion pr. uge i ugerne 34 - 41.
Supplerende indsats med café skriftlighed, hvor
eleverne kan hente hjælp forud for aflevering af
skriftlige opgaver.
Cafeen er åben 2 x pr. uge i 13 uger. Caféen er
bemandet med faglærere indenfor international
økonomi, afsætning, virksomhedsøkonomi, dansk
og fremmedsprog - engelsk, tysk, spansk.
Bemanding 7 lærere x 2½ time pr. uge +
elevhjælpere udvalgt blandt 3. g'ere.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.081
Faglig læsning og skrivning
kombineret med handelsregning
21 deltagere
BC Syd
Stamklassen deles op i to hold,
og der gennemføres kursus i 56 timer i
faglig læsning og skrivning
samt i handelsregning parallelt
på de to halve hold.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.102
Forplejning elektrikere
på hovedforløb
11 deltagere
BC Syd
Fuld forplejning i skoletiden i form af
sund morgenmad, en formiddagsbolle,
sund frokost og 1-2 stykker frugt.
Skal vise eleverne hvor stor betydning et
stabilt blodsukkerniveau har for deres
trivsel.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.113
Klassetrivsel på HF
32 deltagere
Vejen Gymnasium,
Tre pensionister som mentorer på
hver sin HF klasse.
Skriveværksted i forbindelse med
SSO, hvor der er mulighed for
at få hjælp af lærere og mentorer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.145
Elevinformation om
ungdomsuddannelserne
221deltagere
Grindsted Gymnasium
Grindsted erhvervsskole
Syddansk erhvervsskole
Landbrugsskolen
SOSU Esbjerg
UU Billund
Områdets ungdomsuddannelser
besøger folkeskolens
afgangsklasser i november og giver
to timers introduktion til deres
uddannelser.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.366
Fokus på frafaldstruede elever
inden opstart på valgt
ungdomsuddannelse
50 deltagere
Grindsted Gymnasium
Grindsted erhvervsskole
Syddansk erhvervsskole
Landbrugsskolen
SOSU Esbjerg
UU Billund
To individuelle overdragelsessamtaler
mellem elev, forældre, klasselærere,
UU vejleder samt to repræsentanter
fra ungdomsuddannelsen.
Første samtale i maj, næste samtale i
oktober. Klasselærerkurser for lærere
i overbygningen om bl.a. profiler på
ungdomsuddannelserne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.416
Fastholdelse af elever ved
ungdomsuddannelserne i Ribe
432 deltagere
Ribe Katedralskole
Ribe Handelsskole
UU Esbjerg.
Screening af alle nye elever
med efterfølgende tilbud om
læseklinik og lektiecafé
for de elever, der har dette behov.
Tilbud om mentor til elever med
behov.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.848
Knæk den faglige kode
144 deltagere
Vejen Handelsskole
Vejen Gymnasium
Præsentationsværksted med fokus
på skriftlige opgaver og mundtlig
fremlæggelse. Kollektiv træning og
individuel support for elever især
fra gymnasiefremmede miljøer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 8.992
Samtaler individuelt og i grupper med
kursister, der påtænker at starte på HF
100 deltagere
VUC Vest
Fem timers samtale med hver AVU
kursist skal støtte kursisten i at
foretage et valg i forhold til at
starte på HF.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.092
Socialfaglig støtte
på EUC Vest
Jobcenter Esbjerg
EUC Vest
SOSU Esbjerg
Esbjerg kommune
Social førstehjælp og støtte til
elever på EUC Vest og SOSU.
Hjælpen tilbydes gennem
tilstedeværelse af socialrådgiver,
som de unge kan opsøge.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.092
Indslusning i ungdomsuddannelserne i Billund og Varde
13 deltagere
10. klassesskolen i Grindsted
og Billund
Varde handelsskole
St. Jacobi Skole i Varde
UU Billund
UU Varde
Kursus til lærere og vejledere på 8. 10. klasse om andre ungdomsuddannelser end gymnasiet.
Overdragelsessamtaler i maj og
opfølgende samtaler i oktober med
udvalgte elever. I samtalen deltager
elev, forældre, UU vejleder,
klasselærer samt repræsentanter for
ungdomsuddannelserne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.105
Støtte til tosprogede elever og
elever fra ikke-akademiske hjem
160 deltagere
Vejen Gymnasium
Ekstra vejledning individuelt og ved
løsning af skriftlige opgaver på små
lektiecafé hold. Træning i at
analysere og forstå en tekst.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.265
Lettere tilgang til læring gennem PC
læsning med syntetisk stemme
178 deltagere
VUC Vest
Kursus i at anvende PC læsning
med syntetisk stemme for kursister
med konstaterede eller oplevede
svage læsekompetencer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.443
Trivsel, skolegang og
fastholdelse
143 deltagere
SDE Grindsted
Sund grovbolle med pålæg
samt en kildevandsbrik tilbydes
hver morgen i 5-6 uger. Maden
indtages under samvær mellem
elever og lærere.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.586
Mobil læring
2 deltagere
VUC Vest
Introduktion til smartphones.
Registrering af data ved hjælp af
billeder, lyd og video. Introduktion
til platform, fronter, mobi-learn.
Introduktion til Youtube, wikipedia,
blogs m.fl. i læringssammenhæng.
Mobilen som integreret
hjælperedskab i dansk, engelsk,
samfundsfag og matematik.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.588
Trivselsambassadører
på grundforløbet
78 deltagere
SOSU Esbjerg
Der ansættes en trivselsperson,
som er til rådighed for eleverne kl.
8 - 10 hver morgen.
Trivselspersonen sikrer en venlig og
god atmosfære. Trivselspersoner
kontakter også udeblevne elever.
Eleverne i forlængelsespraktik
tilbydes praksisdage på skolen
5 x 4 lektioner i grupper á 7 elever.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.666
Hverdagscaféen
og faglig lektielæsning
61 deltagere
Esbjerg Gymnasium
Der er etableret en fælles
studiecafé, der dækker humaniora,
samfundsvidenskab og
naturvidenskab.
Caféværter er lærere og elever
fra ældre årgange.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.727
Fælles frokost til
forebyggelse af fravær
32 deltagere
SDE Grindsted
Syddansk erhvervsskole i Grindsted
har ingen kantine, men tilbyder i
tre måneder frokost til eleverne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.759
Kombinationsforløb som
forberedelse til uddannelsesvalg
20 deltagere
Grindsted Produktionsskole
SDE Grindsted
Grindsted Erhvervsgymnasium
Grindsted Landbrugsskole
SOSU Esbjerg
Produktionsskolen afprøver
kombinationsforløb i samarbejde
med ungdomsuddannelserne.
Første runde tilrettelægges på
værksteder efter skolernes valg,
anden runde tager udgangspunkt i
elevernes individuelle valg.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.779
Alternativ HG
87 deltagere
SDE Grindsted
Undervisning på HG brydes op
og tilrettelægges som tværfaglige
temaforløb, hvor det praksisnære
kommer mere i spil.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.866
Studiecafé - hold fri, når du
kommer hjem
33 deltagere
VUC Vest
Etablering af et fælles
lektielæsningsmiljø med hjælp
af lærere fra HF, AVU og OBU.
Cafeen har åbent to dage om ugen
i 3 lektioner.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 9.899
"Velkommen" besøg før
sommerferien
137 deltagere
Grenaa Gymnasium
Nye 1. g'ere og 1. HF'ere er på
besøg i to timer en eftermiddag før
sommerferien. De møder
studievejledere, kommende
lærere, klassekammerater og
elevtutorer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.036
Den gode aflevering
1 deltager
UU Djursland
Østre skole
Grenaa Gymnasium.
UU og grundskolen udpeger elever,
der har brug for mere støtte for at
blive fastholdt i ungdomsuddannelse. Eleverne inviteres til
samtale med deltagelse af UU
vejleder, klasselærer fra
grundskolen, gymnasiets
gennemførselsvejleder samt evt.
andre støttepersoner.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.037
Fælles introdage for
elever og forældre
78 deltagere
Viden Djurs
Nye elever inviteres til introdag en
lørdag i maj sammen med deres
forældre. Her præsenteres skolen,
fagene, lærerne, skoles sociale
miljø samt støtteordninger i form
af mentorer, SPS m.m.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.115
Start med teambuilding
og introduktion
85 deltagere
Viden Djurs
En bedre introduktion af nye
erhvervsskoleelever ved hjælp af
teambuilding, hvor der bevidst
arbejdes med positive
gruppeprocesser.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.200
Åben skolemiljø
129 deltagere
Viden Djurs
Åben skole en aften om ugen med
følgende værksteder:
auto, smed, robot, IT, lektiecafé,
studievejledning m.m.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.329
Start med teambuilding
og introduktion
33 deltagere
Viden Djurs
En dags intro med teambuilding
for IT-elever/ nørder.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.362
Social hjælpelærer
for EUD klasser
131 deltagere
Viden Djurs
EUD grundforløb starter med
dobbeltlærerdækning i alle timer
de første to uger.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.493
Fælles morgenmad ved ugens start og
slutning for værkstedselever på
grundforløb
65 deltagere
Viden Djurs
De nye grundforløbselever
på auto og smedelinjerne
får morgenmad
mandag, torsdag og fredag
sammen med deres lærere.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.558
Fokus på fællesskaber gennem
dobbeltlærer i starten
28 deltagere
Viden Djurs
Nye grundforløbselever har
dobbeltlærerdækning en del
af tiden de første fire uger.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.586
Forebyggende
vejledningsindsats
17 deltagere
Viden Djurs
Mentor og vejleder gennemfører
undervisningsforløb en gang om
måneden i klasserne, og elevernes
tvivl og spørgsmål inviteres ud i
lyset.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.603
Forebyggelse af stress
og eksamensangst
16 deltagere
Rønde Gymnasium
Individuelle samtaler og
holdaktivitet, som skal forebygge at
begyndende stress udvikler sig til
egentlig depression
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.619
Lektiestruktur og lektiestøtte
5 deltagere
Rønde Gymnasium
Hjælp til at strukturere
den daglige lektielæsning
og opgaveskrivning
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.624
Holdet
7 deltagere
UU Djursland
Allingåbroskolen
De første tre måneder
af ungdomsuddannelsen
sms'er de unge til hinanden
i en sms-kæde.
Desuden mødes de hver 14. dag
med UU vejlederen.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.631
Netværk mellem vejledere
om bedre indslusning
33 deltagere
UU Djursland
Viden Djurs
Grenaa Gymnasium
Rønde Gymnasium
SOSU Randers
Kalø Landbrugsskole.
Udvikling af gode modeller for
tværinstitutionelt samarbejde
mellem vejlederne om unge i
overgangen.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.664
Gamebased learning som
metode til at fastholde de unge
36 deltagere
Viden Djurs
Udvikling af spil, der kan bruges til
undervisning i el-lære på
autouddannelsens grundforløb.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.700
Hack din fremtid
40 deltagere
Viden Djurs
To dages event, hvor skoletrætte
unge fra 9. klasse skal finde
løsninger på nutidens udfordringer.
Til rådighed har de elever fra
ungdomsuddannelserne og tre
hackere fra IT miljøet i København.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.740
Skrivemetro
27 deltagere
Viden Djurs
Skrivemetroen giver eleverne
mulighed for at tilgå læringsressourcer på forskellige stationer
på hjemmesiden. Stationerne
består bl.a. af videosekvenser,
der giver eleverne de redskaber,
de mangler for at komme videre.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.767
Internationalisering
på EUD merkantil
75 deltagere
Viden Djurs
Der gennemføres et internationalt
temaforløb i efteråret på HG 2.
Forløbet henvender sig til elever,
som ikke er internationalt
orienterede. Det varer 4 uger, og kan
bl.a. bestå af praktik i Flensborg eller
Varberg. Forløbet skal give eleverne
en forståelse af, at de er en del af en
international verden.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.842
Innovationsevent
65 deltagere
Viden Djurs
En uges event, hvor skoletrætte
unge fra 9. klasse bliver udfordret
på deres kreative og innovative
evner. Målet er at finde indre
motivation til ungdomsuddannelse.
Undervejs bliver de vejledt af lidt
ældre unge fra
ungdomsuddannelserne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.907
Job med
uddannelsesperspektiv
3 deltagere
UU Horsens-Hedensted
Skoletrætte unge fra grundskolen
introduceres til forskellige brancher
gennem ansættelse som trainee,
inden de vælger
uddannelsesretning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 10.910
Opfølgning på
'Store velkomstdag' på EUD
160 deltagere
Learnmark
Screening og individuelle samtaler
danner baggrund for holddannelse.
Herefter mulighed for
dobbeltlærerdækning og
differentieret undervisning
efter behov.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.070
Icebreaker
74 deltagere
Learnmark
Gennemførelse af social aktivitet
på EUD i introperioden
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.144
Elevers planlægning
af hjemmearbejde
149 deltagere
Tørring Gymnasium
I grundforløbet skemalægges et
træningsmodul om ugen.
I dette modul kan eleverne arbejde
med at planlægge og starte
på hjemmearbejdet.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.293
Projekt lektielæsning
169 deltagere
Horsens Gymnasium
I grundforløbet skemalægges
et modul om ugen til lektielæsning
og træning: notatteknik,
gruppearbejdsøvelser,
koncentrationsøvelser, hjælp til
selvhjælp, kompetencetræning,
skriftlighed og træning i at skrive
større opgaver.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.462
Screening i læse-stave og
matematik færdigheder
127 deltagere
Horsens Gymnasium
Alle 1. g'ere screenes,
og der tilbydes støtteundervisning
til de 25, der har vist sig at have
størst behov i dansk og matematik.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.589
Fra skoleelev til elev i lære
26 deltagere
Learnmark
Vejledning og træning af HG elever
i arbejdspladskultur.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.615
Struktur på hverdagen
5 deltagere
Bygholm Landbrugsskole
Individuelle opstartsamtaler,
gruppesamtaler, hyggeaktiviteter
og lektiehjælp.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.620
Lektiefængsel
19 deltagere
Tørring Gymnasium
Elever med skriftligt fravær
skemalægges individuelt
til lektiefængsel.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.639
Håndholdt praktikpladscafé
5 deltagere
Learnmark
Lærerne afsætter omkring 4 timer
pr. ung til støtte ved
praktikpladssøgning på
virksomheder.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.644
Over stregen
Tørring Gymnasium
Ekstra starthjælp og vejledning
til elever med skriveblokering
og andre startvanskeligheder
i forbindelse med store skriftlige
opgaver.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.644
Tvungen lektiecafé
6 deltagere
Bygholm Landbrugsskole
Lektiecafé kun for elever, der er
visiteret til denne særlige hjælp.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.650
De sidste med over i
ungdomsuddannelserne og fastholdes
46 deltagere
UU Horsens-Hedensted
SOSU Fredericia-Horsens
Learnmark
Bygholm Landbrugsskole
Horsens Gymnasium
Tørring Gymnasium
Horsens Statsskole
Løbende individuelle
kontaktlærersamtaler i 10. klasse
med udsatte unge, tilknytning af
coach, håndholdt overlevering
til EUD, etablering af unge-kontakt
på Learnmarks afdelinger samt
tværgående samarbejde mellem
AKT koordinator, læsevejleder, PPR,
familierådgivningen og ledelsen.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.696
Lektiefri klasse på HG
29 deltagere
Learnmark
Eleverne indgår en kontrakt
om, at de er tilstede på skolen
hver dag i tidsrummet 13.15 – 14.
Her skal de aktivt indgå i
lektiecafeen, hvor de også får den
nødvendige hjælp.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.725
Coaching
10 deltagere
Horsens HF & VUC
Frafaldstruede kursister tilbydes en
coach som støtteperson.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.735
Mentortimer til
frafaldstruede kursister
7 deltagere
Horsens HF & VUC
Mentortimer til de frafaldstruede
kursister skal følge op på
kompetenceudviklende tiltag fra
starten af kurset, så kursisten
oplever en rød tråd.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.742
9´eren
13 deltagere
Horsens HF & VUC
Særlig støtte til en sårbar klasse: 3
vejledningstimer pr. uge, frikøb af
en lærer til at deltage i tur til
Randers regnskov og i en tur til
træningscentret.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.755
Studiecafé
32 deltagere
Horsens HF & VUC
Etablering af en studiecafé med
støtte til faglige, personlige og
sociale problemstillinger. Caféen er
et tilbud 3x3 timer pr. uge, og den
bemandes med lærere samt 1-2
kursister.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.787
Dobbelt lærerbemanding
97 deltagere
Horsens HF & VUC
Dobbeltlærer 9-12 timer om ugen
til kursister på AVU og HF.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.884
”Velkommenbesøg” før
uddannelsesstart
76 deltagere
SOSU Randers
Kommende elever inviteres til
”velkommenbesøg” i maj forud for
start på uddannelse i august.
Ved besøget er der individuelle
samtaler med studievejleder,
læsevejleder samt deltagelse i fx
fælles madlavning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 11.960
Introforløb for alle
nye 1. g'ere
175 deltagere
Paderup Gymnasium
Intropakke bestående af
præsentation, klassedannelse,
hyttetur, studievejledning
med fokus på studieteknik og
klasserumskultur samt
kompetencesamtaler med fokus
på trivsel.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 12.135
Fastholdelse i en 1. HF klasse
19 deltagere
Randers HF & VUC
Mentoroverdragelse fra afgivende
grundskole, lærersamarbejde med
10. klasse med henblik på udveksling
af erfaringer med skolekultur,
minirustur fra starten af skoleåret
samt værkstedslærere i dansk,
matematik og engelsk koblet på
klassen i efteråret.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 12.154
Indslusningssamtale på HG
Tradium
Indslusningssamtaler med
kommende HG elever,
som UU vurderer kan få
udbytte af dette.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 12.154
Uddannelsesambassadører
for FHF elever
13 deltagere
Randers HF & VUC
FHF er et vejledningsforløb, der
skal hjælpe eleverne med afklaring.
Uddannelsesambassadørerne
kommer på besøg fra de forskellige
ungdomsuddannelser i marts
og inspirerer FHF elever til valg af
ungdomsuddannelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 12.167
Skriveværksted for elever
i fire udvalgte klasser
371 deltagere
Randers Statsskole
Obligatorisk skriveværksted for
1. g'ere i 2 x ½ dag.
Lektieværksted 2 timer om ugen.
Skrivecafé for 3, g'ere, der skriver
SRP.
Lektiefængsel for elever med
skriftligt fravær.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 12.538
Tilstedeværelse og fastholdelse
i 10. og i overgangen videre.
12 deltagere
UU Randers
Nørrevangsskolen
Individuelle samtaler
med elever med stort fravær.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 12.550
Den gode aflevering
13 deltagere
Randers Produktionshøjskole
i samarbejde med øvrige
ungdomsuddannelser
Individuelle forløbsplaner for
produktionsskoleelever med
inddragelse af
realkompetenceafklaring.
Samarbejde mellem lærere på
produktionsskolen og de
modtagende ungdomsuddannelser.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 12.563
Studiegrupper med coaching
og teambuilding
60 deltagere
Tradium
Elever på HHX opdeles i studiegrupper á max 4 elever.
De tilbydes 8 timers coaching
pr. gruppe samt 2x4 timers
skemalagte workshops med
øvelser, der styrker sammenholdet
og skaber gode studievaner.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 12.623
Fastholdelse af en
1. HF klasse
31 deltagere
Randers HF & VUC
Delvis digitalisering af undervisningen gennem tildeling af en
bærbar pc til alle kursister, brug af
Google docs, sociale medier,
produktion af digitale afleveringer
m.m.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 12.654
På vej mod en praktikplads
24 deltagere
Randers Produktionshøjskole
Individuel supervision af eleverne
med henblik på at styrke elevernes
syn på egne kompetencer i
forbindelse med søgning af
praktikplads. Gruppeøvelser med
personlige samtaler samt samtaler
hos arbejdsgivere i Randers.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 12.678
På vej mod en praktikplads,
teknisk EUD
36 deltagere
Tradium
Individuel og gruppevis
praktikrådgivning og vejledning
i søgning af praktikplads.
Konkret støtte til at søge
praktikplads og opfølgning
på dette.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 12.714
På vej mod en praktikplads, HG
24 deltagere
Tradium
Individuel og gruppevis
praktikrådgivning og vejledning
i søgning af praktikplads.
Konkret støtte til at søge
praktikplads og opfølgning
på dette.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 12.738
Skolekultur og studievaner
297 deltagere
Randers Statsskole
Udvidet vejledning med skemalagte
timer, der fokuserer på planlægning af
tid, forberedelse, klasserumskultur,
førfagligt sprog, studievaner etc.
Obligatorisk skriveværksted med
lærervejledning til skriftlige opgaver.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 13.035
Introduktion for nye
HHX elever
136 deltagere
Tradium
Sociale aktiviteter og teamdannelse, fælles morgenmad.
Kursus om klasserumskultur,
grillaften.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 13.171
Sociale relationer på HG
79 deltagere
Tradium
To ”ud af huset” oplevelser af
teambuildende karakter.
Turene lægges med ca. 4 måneders
mellemrum. Den første indenfor de
første 3 uger på HG.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 13.250
Teambuilding før start på grundforløb
på ”Bil, fly og andre transportmidler”
samt på ”Produktion og udvikling”
32 deltagere
Tradium
To dages teambuilding aktiviteter
som en del af
realkompetencevurderingen.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 13.282
Realkompetencevurdering i
overgangen til erhvervsskolerne
146 deltagere
Tradium
Randers Produktionshøjskole
Realkompetencevurdering på
elever ved start på EUD og gerne
igen efter en periode.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 13.428
Styrkelse af elevernes relationer
66 deltagere
Tradium
Seks dage med faglige og sociale
aktiviteter suppleret med
trivselssamtaler.
Alle aktiviteter fra august til
efterårsferien.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 13.494
Faglig læsning
45 deltagere
Randers HF & VUC
Læsekursus i faglig læsning på
1. HF og FHF ( vejledningskursus).
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 13.539
Overgang fra grundskole
til erhvervsuddannelse
111 deltagere
UU Randers
Randers HF & VUC
Grundskolerne i Randers
Konkurrenceaktiviteter på EUD
for elever i 9. klasse
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 13.650
Bedre indslusning på
erhvervsuddannelsen
195 deltagere
Skanderborg-Hørning
Produktionsskole
Egå Produktionsskole
Aarhus Produktionsskole
Odder Produktionsskole
Favrskov Produktionsskole
Gøglerskolen, Aarhus
Erhvervsskolerne i Østjylland.
Forbesøg på erhvervsuddannelsen,
sms'er i den første periode,
afsluttende samtale med elev og
studievejleder/
kontaktlærer efter tre uger.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 13.845
Sikring af inklusion
af sårbare elever
46 deltagere
UU Aarhus-Samsø
Jordbrugets Uddannelsescenter
Inddragelse af UU vejledere,
der kan klæde lærerne på
til at spotte frafaldstruede elever
og følge op på dem,
så de inkluderes i klasserne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 13.891
Netværk og kommunikation
kvalificerer indsatsen
123 deltagere
UU Favrskov
Favrskov Gymnasium
Den jyske Håndværkerskole
Favrskov Produktionsskole
Samarbejde om overlevering og
modtagelse af nye elever på
ungdomsuddannelserne.
Formelle aftaler om flow og
procedurer med henblik på at spotte
og opfange flest mulige elever som
kunne være potentielle dropouts.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 14.014
Understøttende vejledning
af elever i 10. klasse,
der søger HG som plan B.
31 deltagere
UU Aarhus-Samsø
Aarhus Købmandsskole
Supplerende vejledning af elever,
der er afvist af gymnasiet, og som
vælger HG som plan B.
Grundig info om HG, løbende
vejledningssamtaler med
anerkendende tilgang.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 14.045
Udvikling og implementering
af en god skolestart
241 deltagere
Egå Gymnasium
Risskov Gymnasium
Marselisborg Gymnasium
Langkær Gymnasium
Teknisk Gymnasium Christiansbjerg
Individuelle samtaler, tilbud om
mentor, CL til skabelse af et godt
klasserum, regler for
klasserumskultur, klassens time,
aktiviteter efter skoletid.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 14.286
Tidlig indsats med støtte
i overgangen
106 deltagere
UU Skanderborg-Odder
Odder Gymnasium
Skanderborg Gymnasium
Unge, som UU skønner får
problemer i overgangen, inviteres
på besøg på STX før sommerferien.
De møder kontaktlærere og 3. g
mentorer. Efter ferien får de støtte
af deres 3. g mentorer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 14.392
Lektie- og skrivemoduler/
skriveværksted
45 deltagere
Skanderborg-Odder Center
for uddannelse
Marselisborg Gymnasium
Aarhus Akademi
Aarhus Statsgymnasium
Viby Gymnasium & HF
Der er skemalagt lektiemoduler,
hvor eleverne arbejder i faste
studiegrupper.
Desuden er skemalagt
skrivemoduler i fag,
hvor der er skriftlige afleveringer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 14.437
Elevers tilegnelse af faglige og
studiemæssige kompetencer
299 deltagere
Langkær Gymnasium
Aarhus Købmandsskole
Samarbejde mellem faglærere og
læsevejledere om udarbejdelse af
materiale, der tilgodeser elevernes
behov for støttende aktiviteter i
forbindelse med undervisningen.
Individuelle samtaler med fokus på
elevens læring.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 14.736
Relationer og realiteter
på 21 dage
270 deltagere
Langkær Gymnasium
Skanderborg Gymnasium
UU Aarhus-Samsø
UU Skanderborg-Odder
De første 21 dage bruges til
reduktion af kompleksitet og
tydeliggørelse af mål, reetablering
af elevens uddannelsesplan,
etablering af sociale relationer
mellem eleverne og mellem elever
og lærere, arbejde med
klasserumskultur, screening og
handleplaner.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.006
Stå frem - styrkelse af elevens
egenaktivitet i praktiksøgningen
44 deltagere
Aarhus Købmandsskole
Jordbrugets Uddannelsescenter
Aarhus.
Erkendelse af problem, etablering
af værktøjskasse, implementering
af værktøjer, udarbejdelse af
præsentation og elevatortale.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.050
IT til støtte for læringen
40 deltagere
Skanderborg-Odder Center
for Uddannelse
Inddragelse af IT som supplement
til det skriftlige arbejde,
læsetekster som podcast,
lydafleveringer, matematikspil
m.m.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.090
IT, læring og ny skriftlighed
84 deltagere
SOSU Aarhus
Aarhus Købmandsskole
Ny praksis om anvendelse af IT i
forbindelse med skriftlighed:
udvikling og implementering af
digitale spil og simuleringer i
undervisningen, inddragelse af IT i
alle fag, inddrage OneNote til
støtte i undervisningsforløb, brug
af mobil læring og web 2.0.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.174
Mentorer i overgangen for
tosprogede
12 deltagere
UU Aarhus-Samsø
Udvalgte unge med dansk som
andetsprog får tilknyttet mentor,
der følger dem i overgangen
og det første år i
ungdomsuddannelsen.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.186
Fokus på Fastholdelse
3 deltagere
Aarhus Katedralskole
Fokus på at skabe en fastholdende
klassekultur i klasser, som er
præget af mindre konstruktiv
klassekultur.
Indsatsen suppleres med
individuelle samtaler med elever,
der vurderes at have øget risiko
for frafald.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.189
Overgange fra grundskole
til ungdomsuddannelse
Aarhus Købmandsskole
SOSU Aarhus
Tidlig kontakt mellem
ungdomsuddannelse, 10. klasses
center, elever og forældre.
Informationsmøder ved starten af 10.
klasse. En dags deltagelse på
erhvervsskolerne.
Erhvervsskolelærer deltager ved
afholdelse af OSO opgave i 10. klasse.
Elever og forældre inviteret til møde
på erhvervsskolerne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.189
Individuel støtte til dansk
kombineret med overgangsvejledning
30 deltagere
Gøglerskolen
Individuel vejledning sammen med
undervisning i tekstskrivning/rap.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.219
Støtte til selvmestring for unge
med psykiske problemstillinger 30
deltagere
Gøglerskolen
Sårbare unge med ADHD og andre
psykiske problemstillinger tilbydes
individuelt støttende samtaler
kombineret med gruppeforløb i
mindfulness og støtte til
selvmestring. Forældre og øvrigt
personale inddrages.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.249
En god uddannelsesstart
13 deltagere
Aarhus Tech
Individuelt møde med de nye elever
afklarer og afstemmer forventninger.
Dobbeltlærerdækning i udvalgte
blokke i de første 5 uger, individuelle
samtaler de første 10 uger, sociale
arrangementer i introfasen til at
styrke den sociale trivsel.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.262
Forebyggelse af frafald på HF
135 deltagere
VUC Aarhus
Undervisningsdifferentiering i
naturvidenskabelig fagpakke,
omlagt skriftlighed i dansk og
engelsk, fastholdelse og motivation
for tidligere drop-outs, screening
og opfølgning på elever med
dyskalkuli.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.397
Bedre overgang fra 10. klasse
for tosprogede unge
15 deltagere
Aarhus Produktionsskole
VUC Aarhus
UU Aarhus-Samsø.
Ekstra tilbud om undervisning
i dansk som andetsprog, engelsk
og matematik samt idræt,
personligt lederskab og individuel
vejledning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.412
Inkluderende
klasserumskultur
202 deltagere
Egaa Gymnasium
Støttefunktion til frafaldstruede
elever i form af sms'er ved fravær,
opmærksomheden på elevernes
deltagelse i det sociale liv, hjælp til
studielæsning- og teknik, afkodning
af skolekoder, struktur på skriftligt
arbejde samt særlige aktiviteter til
fremme af en inkluderende
klasserumskultur.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.614
Indsats i forhold
til diagnoser og misbrug
61 deltagere
Den Jyske håndværkerskole
Favrskov Produktionsskole
Temadag om misbrug og om at
udnytte sit potentiale og træffe de
rigtige valg.
Undervisningsmoduler om
diagnose, hash samt individuel
rådgivning og vejledning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.675
Almen og faglig undervisning
integreret
51 deltagere
Den Jyske håndværkerskole
Favrskov Produktionsskole
Almen undervisning integreret
i værkstedsundervisningen
på Favrskov produktionsskole.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.726
Støtte til unge på vej mod
uddannelse
14 deltagere
UU Aarhus-Samsø
Samtaler i grupper og individuelt,
gruppeaktiviteter, støtte til praktik
og brobygning, ekstra vejledning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.740
GPS mentor
42 deltagere
.
UU Viborg
Viborg Ungdomsskole
Mercantec
Elever i risikogruppen for frafald
tilbydes en GPS mentor, der skal
fungere som sparringspartner og
retningsgiver for den unge i
overgange mellem uddannelser.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.782
Kompetenceudviklingssamtaler
med udsatte unge i indslusningen
33 deltagere
UU Viborg
Viborg Ungdomsskole
Mercantec
Individuelle kompetenceudviklingssamtaler og koordinering med
øvrige lærere de tre første
måneder af EUD.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.815
Penalhuset
122 deltagere
Mercantec
Særlig indsats for frafaldstruede
unge på grundforløbet.
Indsatsen består af bedre
lærerdækning de første tre uger,
mentorstøtte og lektiehjælp,
afklaring af voksennetværk og
inddragelse af betydende voksne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 15.937
Screening af nye
grundforløbselever
291 deltagere
Mercantec
UU Viborg
Afklarende samtaler med nye
grundforløbselever i juni,
så eventuel støtte kan være
forberedt fra starten i august.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 16.228
VHK Opstart 2010
36 deltagere
Mercantec
Viborg Håndbold Klub
Løbende kompetenceudviklingssamtaler med nystartede
kostskoleelever, der kombinerer
ungdomsuddannelsen på
Mercantec med håndboldtræning
i VHK.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 16.264
Fastholdende klassekultur
26 deltagere
Viborg Gymnasium og HF
Viborg Katedralskole
Bjerringbro Gymnasium
Lærerteamet får ekstra ressourcer til
individuelle samtaler og gruppeaktiviteter, der skal bidrage til at
skabe gode arbejdsvaner og et godt
læringsmiljø.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 16.290
SMS-støtte og mandsopdækning
af elever med særligt behov
29 deltagere
Bjerringbro Gymnasium
SMS funktion til afsendelse af
beskeder forud for infomøder,
introarrangementer, til opfølgning
og til kontakt ved fravær.
Særlig mentorstøtte til enkelte
elever med stort behov.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 16.319
Før skolestartsmøder
66 deltagere
SOSU Silkeborg
Informationsaften
for nye grundforløbselever
og deres forældre i maj.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 16.385
Før skolestartsmøder
17 deltagere
Silkeborg Gymnasium
UU Silkeborg
Kommende 1. g'ere med bekymrende
karakterer fra grundskolen inviteres
sammen med forældrene til
individuelle samtaler på gymnasiet til
afstemning af forventninger og
vurdering af, om der er behov for
særlige støtteforanstaltninger.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 16.402
Overlevering via UU
til ungdomsuddannelserne
43 deltagere
UU Silkeborg
Silkeborg tekniske Skole
Silkeborg Handelsskole
SOSU Silkeborg
Elever med særlige personlige,
sociale og faglige udfordringer
tilbydes overdragelsessamtale
på ungdomsuddannelsen sammen
med deres UU vejleder.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 16.445
En god start på mindre hold
82 deltagere
SOSU Silkeborg
De første tre uger deles eleverne
på mindre hold, så der kan skabes
tættere relationer, tryghed og
overskuelighed.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 16.527
Styrket intro, hvor eleverne
lærer at tage personligt ansvar
169 deltagere
Silkeborg Handelsskole
Fire dages styrket introforløb
med ekstra lærerdækning og
udfordringer i form af teambuilding
og assertionstræning samt
udarbejdelse af individuelle
visions- og handleplaner.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 16.696
Screening af førfagligt sprog
161 deltagere
Silkeborg Gymnasium
Handelsgymnasiet i Silkeborg
Nye 1. g'ere screenes i forhold
til førfagligt sprog.
Elever med vanskeligheder tilbydes
et særligt kursus i læse- og
skriveforståelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 16.857
Udredning i forhold til behov
for særlig støtte
122 deltagere
UU Skive
Skive Tekniske Skole
Elever og forældre inviteres til
samtale forud for skolestart,
når UU planen viser,
at der er behov for særlige
støtteforanstaltninger.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 16.979
Støtte til afklaring af
personlige/ psykiske barrierer
20 deltagere
Produktionshøjskolen Marienlyst
Gruppesamtaler til håndtering af
personlige og psykiske problemer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 16.999
Introdage med integration
som parameter
60 deltagere
Mercantec
Todages tur med fokus på socialt
sammenhold og afklaring af
forventninger til faglighed og
arbejdsindsats.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.059
Le Mans' for nye
grundforløbselever
26 deltagere
Mercantec
Et fagligt og socialt arrangement
for nye grundforløbselever,
hvor der ud over samtaler
bl.a. køres Gokart.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.085
Introdag for kommende
grundforløbselever på EUD
25 deltagere
Mercantec
Velkomst og introduktion til
dagligdagen på Mercantec,
rundvisning, praktiske oplysninger,
gruppesnak og sociale aktiviteter.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.110
Introdage for nye 1. g'ere
151 deltagere
Mercantec HHX
Introdage med fokus på
klasserumsledelse, studieparathed,
kontaktlærerrollen og sociale
aktiviteter.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.261
Klasserumsdisciplin
og gode studievaner
44 deltagere
Mercantec HTX
Ekstra aktiviteter med
klasselæreren som tovholder,
to-lærerordning i udvalgte
perioder, to lærere i værkstederne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.305
Fastholdelsescamp
9 deltagere
Mercantec
Tre dages sommercamp i ferien
for kostskoleelever, der gennem
sociale relationer og fagligt
brush-up vil kunne fastholdes i
at fortsætte efter ferien.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.314
Velkomstpakke
136 deltagere
Mercantec HG
Oprettelse af facebook gruppe
forud for skolestart på HG.
Introdage med bl.a. fremstilling af
individuelle videopræsentationer.
Konkurrencer og fælles spisning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.450
Studielørdag
29 deltagere
Mercantec HTX
Afholdelse af fire studielørdage
i løbet af skoleåret.
Tilstedeværelse er obligatorisk
for elever, der er bagud
med skriftlige afleveringer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.479
Teamdage på Grundforløbet
85 deltagere
Mercantec Bygge-anlæg
Teamdage for grupper á 12 elever
med teambuilding og fokus
på fællesskab og inklusion.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.564
Food Camp
med passion for mad
21 deltagere
Mercantec Mad til mennesker
Fem timers Food Camp for
kommende grundforløbselever
på Mad til mennesker.
Faglige og sociale aktiviteter
og fælles spisning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.585
Screening af nye
grundforløbselever
61 deltagere
Mercantec EUD
UU Viborg
Afklarende samtaler med nye
grundforløbselever i juni, så
eventuel støtte kan være forberedt
fra starten i august.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.646
Introtur for nye
grundforløbselever
114 deltagere
Mercantec Mad til mennesker
To dages tur ved starten af
grundforløbet.
Faglige og sociale udfordringer,
fokus på studiemiljø, motivation
og plads til forskellighed.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.760
Støtte til social og personlig
fastholdelse i overgangen
til ungdomsuddannelse
27 deltagere
Produktionshøjskolen Marienlyst
Ungdomsuddannelserne i Skive
Produktionsskolelærerne
arrangerer sociale eftermiddagsog aftenaktiviteter for unge, som
har et svagt netværk.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.787
Mere individuelt fokus
på eleven
UU Skive
Skive Tekniske Skole
Særlig støtte til elever med
diagnoser:
- arbejde med motivation,
målsætning, tillid, lærerrollen.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.787
Bedre trivsel og
koncentration
15 deltagere
UU Skive
Skive Tekniske Skole
Bedre trivsel gennem motion,
morgenmad, undervisning i trivsel
og ernæring.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.802
Hold fast via coaching
og sund livsstil
96 deltagere
SOSU Silkeborg
Gruppesamtaler og individuel coaching
med fokus på:
Hensigtsmæssige studievaner og livsstil
som forudsætning for læring,
hensigtsmæssig konfliktkultur som
udgangspunkt for trivsel og fællesskab,
selvstændighed og selvværd, fællesskab
og omsorg for andre, kost og motion
i forhold til fysisk og psykisk velvære
og læring.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.898
Introdag for nye elever på
EUD Produktion og udvikling
12 deltagere
Mercantec
Introdag i slutningen af juni
kl. 8.30 - 15 for kommende
grundforløbselever på produktion
og udvikling.
Udfordrende samarbejdsaktiviteter
og konkurrencer.
Grillarrangement og hyggesnak.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.910
Jule- og vintercamp
19 deltagere
Mercantec
Camp mellem jul og nytår og igen
i vinterferien for unge uden stabilt
netværk.
Indretning af primitiv teltplads,
geocaching, sejlads i kano,
træklatring, isfiskeri.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.929
Klar til hovedforløbet
57 deltagere
Skive Handelsskole HG
Løbende fokus på, at praktikpladser skal være på plads ved
afslutning af grundforløbet.
Gruppevejledning, individuelle
samtaler efterfulgt af 6 ugers
forløb med intensiv søgning
af praktikpladser.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.986
Studiecoaching
Skive Handelsgymnasium
Fokus på klassetrivsel og sociale
spilleregler, individuelle
samtaleforløb.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 17.986
Matematikvanskeligheder
15 deltagere
Silkeborg gymnasium
Th. Langs HF og VUC
Handelsgymnasiet i Silkeborg
Særligt tilrettelagt kursus i tal- og
symbolforståelse for elever,
der ved screeningen viser sig
at have vanskeligheder ved tal- og
symbolforståelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.001
Styrket klassekultur
51 deltagere
Th. Langs HF og VUC
Tutorer har mere fokus på den
enkelte elevs behov.
Styrkelse af de sociale
sammenhænge i klasserne.
Tolærerordning i udvalgte timer
og fag til at styrke fagligheden.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.052
Støtte til social og personlig
fastholdelse i overgangen til
ungdomsuddannelse
44 deltagere
Produktionshøjskolen Marienlyst
Ungdomsuddannelserne i Skive.
Organisering af motion i form
af cykling, løb m.m. samt besøg på
idrætsklubber.
Aktivitetsdage og temadage
med motion på programmet.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.096
Fokus på motivation gennem
samarbejde mellem skole og
elevens netværk
15 deltagere
Mercantec HG
Fælles arrangement med oplæg:
”Der findes ingen dovne elever”.
Herefter individuelle samtaler med
eleverne ved stigende fravær
og faldende trivsel.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.111
Sommercamp
12 deltagere
Mercantec
Tre dages sommercamp i ferien
for kostskoleelever, der gennem
sociale relationer og fagligt
brush-up vil kunne fastholdes
i at fortsætte efter ferien.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.123
Støtte til læsesvage elever
gennem brug af Smartphones
Produktionshøjskolen Marienlyst
Eleverne introduceres til alle de
støttende faciliteter, der findes i
deres Smartphone.
Løbende opfølgning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.123
Get ready
23 deltagere
UU Herning
To dages gruppevejledningsforløb
for unge, der ikke startede
på ungdomsuddannelse efter
9. klasse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.146
Roadshow
43 deltagere
UU Herning
Herningsholm Erhvervsskole
To-sprogede drenge i 8.-10. klasse
kommer på branchespecifikke besøg
på erhvervsskoler og
erhvervsakademier samt udvalgte
virksomheder, der har job med
sammenhæng til uddannelserne.
Her ser de uddannelses-, job- og
karrieremuligheder.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.189
Rundbordssamtaler
28 deltagere
UU Herning
Herningsholm Erhvervsskole
Social- og sundhedsskolen
Agroskolen
Herningsholm Gymnasium
Herning HF
For særligt frafaldstruede elever
i 9. og 10. klasse gennemføres
velkomstsamtale, opringning til
forældre, SMS før skolestart.
Desuden rundbordssamtale
mellem den unge, UU og
ungdomsuddannelsen efter start.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.217
Ung i lære
8 deltagere
UU Herning
Herningsholm Erhvervsskole
Produktionsskolen i Herning
Pro-Midt Ikast
Håndholdt støtte til unge,
der mangler praktikplads efter
bestået grundforløb eller fordi de
vil starte i ny-mesterlære.
Hver vejleder ved UU Herning har
ansvaret for indsatsen overfor to
unge.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.225
Mentor på tværs
af systemerne
69 deltagere
UU Ringkøbing Fjord
Ringkøbing Handelsskole og
Handelsgymnasium
Vestjysk Handelsskole &
Handelsgymnasium
Uddannelsescenter
Ringkøbing-Skjern
Vestjysk Gymnasium og HF
Det Kristne gymnasium
Ringkøbing Gymnasium
Produktionsskolen RingkøbingSkjern
Koordineret mentorindsats fra
grundskole til gennemført
erhvervsuddannelse.
Kommune, UU og gymnasierne har
i fællesskab ansat en mentorer,
der går på tværs af alle
systemerne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.294
Mentor på tværs
af systemerne
54 deltagere
UU Ringkøbing Fjord
Ringkøbing Handelsskole og
Handelsgymnasium (HHX)
Vestjysk Handelsskole &
Handelsgymnasium (HHX)
Uddannelsescenter
Ringkøbing-Skjern (HTX)
Vestjysk Gymnasium og HF
(STX og HF)
Ringkøbing Gymnasium (STX)
Koordineret mentorindsats fra
grundskole til gennemført
gymnasial uddannelse.
Kommune, UU og gymnasierne har
i fællesskab ansat en mentor,
der går på tværs af alle
systemerne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.348
Opfølgning på nystartede
EUD elever
216 deltagere
UU Ringkøbing Fjord
Ringkøbing Handelsskole og
Handelsgymnasium
Vestjysk Handelsskole &
Handelsgymnasium
Uddannelsescenter
Ringkøbing-Skjern
For særligt frafaldstruede elever
i 9. og 10. klasse gennemføres en
rundbordssamtaler med den unge,
UU og ungdomsuddannelsen efter
start på ungdomsuddannelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.564
Fælles introdag for de
nystartede 10. klasses elever
156 deltagere
UU Nordvestjylland
Sct. Jørgens skole
Aktiv introdag for de nye 10.
klasses elever. Dagen indeholder
naturoplevelser med vægt på
sociale og fysiske aktiviteter
sammen med de nye lærere og UU
vejlederne.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.720
Elevcoach i 10. klasse
156 deltagere
UU Nordvestjylland
Sct. Jørgens skole
Implementering af en elevcoach
funktion som supplement til
lærerteamet og uddannelsesvejlederne. Coachen er det ekstra
bindeled mellem elev, lærere,
forældre, UU vejleder og øvrige
samarbejdspartnere.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.720
SMS ordning mellem skole
og hjem i 10. klasse
156 deltagere
UU Nordvestjylland
Sct. Jørgens skole
Etablering af en SMS tjeneste
mellem skole og hjem,
så forældrene orienteres ved
bekymring om fravær og
manglende afleveringer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.720
Rammeskabende
introduktionsaktiviteter
26 deltagere
Det kristne Gymnasium
Klassevis fælles morgenmad
de to første uger samt fælles
klasseafrunding.
”Hvad er der sket i dag,
og hvad skal der ske i morgen?”
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.746
Lektiefri klasse
24 deltagere
Det kristne Gymnasium
Hver modul tillægges 15 minutter
ekstra til lektielæsning.
Tiden er integreret i modulet.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.746
Kontaktlærerordning for
kostskoleelever med
tilpasningsvanskeligheder
4 deltagere
Det kristne Gymnasium
Særlig støtte til elever,
der har svært ved at falde til
i elevgruppen.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.750
God introduktion
gennem relation
8 deltagere
SOSU Vestjylland
Elever med anden etnisk baggrund
sikres en god start på uddannelsen
gennem tilknytning til en ældre
elev.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.758
Samlet fastholdelsesindsats
83 deltagere
Struer Statsgymnasium
Velkomstsamtale før start for elever
med behov.
En fast elevcoach skaber morgenhygge
i ”stuen”. Coachen er et fast tilbud om
voksenstøtte, tilbud om morgenopkald
eller SMS, stuetræf to eftermiddage
om ugen med mulighed for lektiehjælp,
hjælp ved eksamensangst og stress.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.841
Tryg start på små hold
41 deltagere
UCH, transport og logistik
Eleverne starter på små hold
med max 10 elever de første
tre uger.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 18.882
Bliv klar til din
HG uddannelse i 10. klasse
156 deltagere
Sct. Jørgensskole
UCH HG
Eleverne i 10. klasse, som ønsker
at fortsætte på HG, gennemgår et
brobygningsforløb, som bibringer
dem en realistisk opfattelse af
kravene på HG, så de kan bruge
10. klasse på at blive klar til
ungdomsuddannelsen.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.038
Elevcoaching
35 deltagere
UCH HG , Mad til mennesker
Studievejlederne henviser elever
med behov til en ungdomscoach,
som er en troværdig voksen,
der kan hjælpe eleven,
når tingene er gået i hårdknude.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.073
Skolehjemsmentor
89 deltagere
UCH
En fuldtidsansat skolehjemsmentor, der kan give stabilitet
til de ca. 50 % af kostskoleeleverne,
som har massive problemer
forårsaget af diagnoser,
omsorgssvigt m.m.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.162
Studietryghed på HTX
163 deltagere
UCH HHX
Eleverne screenes ved start for
læse-skrivevanskeligheder.
Der skemalægges en ekstra time
ugentligt til udvidet studieteknik
og faglig støtte til skriftlige opgaver.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.325
Førskoledag
16 deltagere
UCH Mad til mennesker
Førskoledag for eleverne i
erhvervsklassen.
Møde med nye kammerater,
lærere, rundvisning, fælles
madlavning, hygge og samvær.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.341
Vi kommer hver dag
22 deltagere
UCH Mad til mennesker
Morgenmad og motion hver dag.
SMS tjeneste ved udeblivelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.363
Se hvad jeg kan
52 deltagere
UCH
Holstebro kommunale Ungdomsskole
Produktionsskolen Nordvestjylland
Fælles træning til EUD
en dag om ugen
for produktionsskoleelever
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.415
Rollemodeller på besøg
77 deltagere
UU Nordvestjylland
Uddannelsesdag for tosprogede
elever i 9. - 10. klasse,
hvor eleverne kan møde
rollemodeller med anden
etnisk baggrund end dansk.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.492
Se hvad jeg kan
11 deltagere
Holstebro kommunale Ungdomsskole
UU Nordvestjylland
Udvikling og brug af et arbejdshæfte ”Se hvad jeg kan”, som
eleverne arbejder med til
bevidstgørelse af egne
forudsætninger for at træffe
et uddannelsesvalg.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.503
Tyvstart og personlige
opstartsmøder
3 deltagere
UU Nordvestjylland
Forberedelsesbesøgsdage i juni,
personligt opstartsmøde
med udvalgte unge
og deres forældre.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.506
Genstart af ”ikke-startere”
i uge 33
4 deltagere
UU Nordvestjylland
Ikke fremmødte elever tilbydes
et vejledningsforløb
i uge 33. I forløbet beskæftiger de
unge sig med egne drømme og
mål, og de kommer på besøg på
uddannelserne i nærområdet.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.510
Kollektiv vejledning
69 deltagere
VUC Holstebro
Kollektiv vejledning af nystartede
VUC kursister i forhold til den
mangfoldighed af tilbud,
der ligger i vejledningen på VUC.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.579
Ekstra vejledning
af frafaldstruede
4 deltagere
VUC Holstebro
Ekstra vejledning af frafaldstruede
kursister med deltagelse af kursist,
studievejleder og tutor.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.583
Håndholdt overlevering
Produktionsskolen Nordvestjylland
UCH
Udnævnelse af en fast ankerperson, der kan medvirke til en
håndholdt overlevering fra
produktionsskole til EUD.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.583
Teambuilding på tværs
58 deltagere
Lemvig Handelsskole og
Handelsgymnasium
Teambuildingdag for alle nye HG
og HHX elever
- med pizzaaften som afslutning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.641
Udvidet klasselærerrolle
i ny HG klasse
58 deltagere
Lemvig Handelsskole og
Handelsgymnasium
Klasselæreren har fået tildelt
flere ressourcer til at styrke
sammenholdet i klassen
og til at bruge ekstra tid
på frafaldstruede elever.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.699
Tvivlskursus
58 deltagere
Lemvig Handelsskole og
Handelsgymnasium
Kursus for de nystartede elever,
som er i tvivl om deres
uddannelsesvalg.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.699
Jeg hører til
24 deltagere
UCH, Tømrerlinjen
Morgenmad som ekstra aktivitet
til at skabe relationer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.723
Jeg hører til
31 deltagere
UCH, Malerlinjen
Morgenmad hver morgen med
deltagelse af en fast voksen,
der skal sikre, at der skabes gode
relationer.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.754
Bliv uddannelsesparat
i 10. klasse
2 deltagere
Christinelystskolen
UCH
UU Holstebro
Oprettelse af en erhvervslinje
med praktik en dag om ugen,
udvidet samarbejde med
ungdomsuddannelserne om
brobygning.
Specielle tiltag for tosprogede.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.756
Opgavecafé
34 deltagere
Ringkøbing Gymnasium
Oprettelse af en opgavecafé
med særligt fagspecifikt fokus på
matematik, fysik, sprog m.m.,
hvor eleverne får styrket
deres skriftlighed.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.790
Kom godt i gang
13 deltagere
Struer Skolen
Besøg på ungdomsuddannelse,
støtte ved brobygning, 4 lektioner
om ugen i ”uddannelsesparathed”,
individuelle besøg på
ungdomsuddannelser,
vejledersamarbejde med
modtagende ungdomsuddannelser.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.803
Ny start
i studieretningsklasserne
179 deltagere
Lemvig Gymnasium
Hyttetur ved opstart i
studieretningsklasser
samt indførelse af lektiecafé.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 19.982
Skriveværksted
30 deltagere
Vestjysk Gymnasium Tarm
Oprettelse af obligatorisk
skriveværksted på 1. HF
4 lektioner om ugen i matematik,
dansk, engelsk og naturfag.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.012
På banen
80 deltagere
UU Herning
Samarbejde med FC Midtjylland
og FCMs sponsornetværk om at
stille et ”hold” lærlinge/
lærepladser, der matcher de 11
spillere på fodboldbanen.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.092
Øget klassetrivsel på HG
20 deltagere
Ringkøbing Handelsskole og
Handelsgymnasium
Øget fokus på den enkelte elevs
trivsel i undervisningen, klassens
time en time pr. uge, individuelle
udviklingssamtaler hvert halve år.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.112
Fra fravær til nærvær
63 deltagere
UCH
Temaforløb om trivsel og fravær
i klasser med højt fravær, oplysning
om ADHD diagnoser og relaterede
vanskeligheder, håndholdt indsats
overfor monster/mønsterpjækkere.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.175
Uddannelsesudredning og
personlig uddannelsesplan
48 deltagere
UU Nordvestjylland
Forbedret vejledningssamarbejde
om fastholdelse af elever på
Produktionsskolen gennem bl.a.
motivation for uddannelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.223
God start
i studieretningsklasserne
Lemvig Gymnasium
Kollektiv opstart i de nye
studieretningsklasser, lektiecafé,
individuel coaching af
frafaldstruede elever.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.223
Tematiserede
vejledningsforløb til EUD
39 deltagere
Produktionsskolen Nordvestjylland
Herningsholm erhvervsskole
UCH
Fire ugers vejledningsforløb fordelt
med to uger på erhvervsskolen og to
uger på produktionsskolen.
Forløbene er brancherettede og
udmunder i en fremstillingsopgave,
som færdiggøres på produktionsskolen. Erhvervsskolens underviser
bedømmer elevens slutprodukt.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.262
Mentorordning for tosprogede
under uddannelse
32 deltagere
UU Ringkøbing Fjord
Ringkøbing Handelsskole og
Handelsgymnasium
Vestjysk handelsskole og
Handelsgymnasium
Uddannelsescenter RingkøbingSkjern
Vestjysk Gymnasium og HF
Det Kristne Gymnasium
Ringkøbing Gymnasium
Produktionsskolen RingkøbingSkjern
Ekstern mentorstøtte til
tosprogede unge under
uddannelse.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.294
Ungdomsværelser med
støtte - netværksgrupper –
relationsformidling
14 deltagere
UU Ringkøbing Fjord
Ringkøbing Handelsskole og
Handelsgymnasium
Vestjysk handelsskole og
Handelsgymnasium
Uddannelsescenter RingkøbingSkjern
Vestjysk Gymnasium og HF
Det Kristne Gymnasium
Ringkøbing Gymnasium
Produktionsskolen RingkøbingSkjern
Etablering af netværk og
voksenstøtte til sårbare og socialt
udsatte unge, der er præget af
ensomhed og dårlige boligforhold.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.308
Kom godt i gang
13 deltagere
Struerskolen
Besøg på ungdomsuddannelse,
støtte ved brobygning, 4 lektioner
om ugen i ”uddannelsesparathed”,
individuelle besøg på
ungdomsuddannelser,
vejledersamarbejde med
modtagende ungdomsuddannelser.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.321
Tilpasning af lektiefri klasse i
overgangen fra grundskole til STX
55 deltagere
Det Kristne Gymnasium
Udvikling af yderligere
lærermateriale og relevante
undervisningsformer
samt tilpasning af strukturen
ved overgang til almindelig
skolegang
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.376
Social trivsel via aktive
samværsaktiviteter
54 deltagere
Lemvig Handelsskole og
Handelsgymnasium
Afprøvning af 4 nye
samværsaktiviteter for nye elever
på HHX og HG: teambuilding,
by-løb, fodbold-cup og
forældreaften.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.430
Social trivselsindsats
gennem coaching
62 deltagere
Struer Statsgymnasium
Fælles morgenmad, aktiv
opsøgning af potentielle
frafaldstruede elever via SMS,
morgenopkald og coachsamtaler,
to dages arrangement med fokus
på klassekultur samt fast coach i
hele skoletiden
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.492
Ekstra voksen som
rollemodel og motivator
8 deltagere
Produktionsskolen Nordvestjylland
Tilknytning af en ekstra
voksenhjælper i tre måneder
til støtte, sparring og
opmærksomhed overfor eleverne
i den daglige undervisning.
Deltagere i HOLD FAST akkumuleret: 20.500
De ukendte soldater
840 deltagere
Deltagere, som ikke har kunnet
registreres færdigt pga. manglende
underskrift
De ukendte
840Deltagere
deltagerei HOLD FAST akkumuleret: 21.340
Det samlede deltagerantal i to
regioner, fordelt på 160 partnere:
21.340 deltagere
De ukendte
840Deltagere
deltagerei HOLD FAST akkumuleret: 21.340

similar documents