• 1 • - SFX Brugge

Report
•
1•
DE FRÈRES
van harte welkom!
Beste ouder(s)
Beste leerling(e)
Ruim anderhalve eeuw geleden stichtten de Broeders Xaverianen in het hartje van de stad Brugge een kleine school.
Ondertussen is “de Frères” uitgegroeid tot een grote, goed uitgeruste, moderne, katholieke ASO-school, die een begrip
geworden is in Brugge en ook ver daarbuiten.
De Frères staat borg voor hoogstaand onderwijs en dat in een unieke sfeer van vertrouwen tussen school, leerlingen
en ouders. We proberen onze leerlingen zo individueel mogelijk te begeleiden in hun groei naar volwassenheid en als
katholieke school hechten we daarbij heel veel belang aan respect voor de medemens, de natuur en de cultuur.
De Broeders Xaverianen hadden als kernspreuk: Concordia res parvae crescunt of in het Nederlands: Het kleine groeit
waar eendracht bloeit. Ook vandaag is dit nog steeds onze leidraad. Voor al wie met het Xaveriusinstituut bekend is,
is het woord “Concordia” gemeengoed. Die geest van Concordia: samen-aanpakken en samen-werken – leerkrachten,
leerlingen, ouders en oud-leerlingen – is weliswaar onvatbaar, maar is toch het meest eigene van onze school, het
Xaveriusinstituut of de Frères.
In deze brochure vind je een overzicht van wat wij als school aanbieden en we proberen ook aan te geven hoe we dat
doen. Dit beeld is natuurlijk niet volledig en daarom nodigen we je ook graag uit om kennis te komen maken met de
school: op een infoavond, op de Open Dag of gewoon door een bezoek aan de school. Bij de Frères ben je immers
altijd welkom.
Met vriendelijke groeten
Luc Janssens, Lieslot DenoyetteEline Sierens
adjunct-directeursdirecteur
•
2•
•
3•
WIE ZIJN WE
en waar staan we voor?
Als ASO-school bieden we ‘algemeen vormend onderwijs’
aan, dat de leerlingen voorbereidt op hogere studies, aan
hogeschool of universiteit.
De leerling neemt tijdens de schoolloopbaan steeds
meer verantwoordelijkheid op voor het eigen leerproces
en engageert zich om zich optimaal te ontplooien.
De Frères staat voor christelijk geïnspireerd kwaliteitsvol
onderwijs, met aandacht en zorg voor de individuele ontwikkeling en de persoonlijke groei van elke leerling, op een
gestructureerde manier in een positieve sfeer met open
geest.
Binnen een veilige omgeving en een duidelijke structuur
streven we naar een efficiënte communicatie en een doelgerichte samenwerking tussen iedereen.
De Frères is een christelijk geïnspireerde school. We willen
de traditie van de Broeders Xaverianen verder zetten door
hun boodschap van zorgzaamheid, verbondenheid en
respect voor iedereen centraal te stellen.
We bieden kwaliteitsvol onderwijs; we willen de leerwinst
voor elke leerling maximaliseren. De leerkracht is hierbij
de spilfiguur die vanuit zijn professionaliteit kansen en
uitdagingen creëert voor het individuele leerproces van
elke leerling.
We geloven dat leerlingen en personeel samen vanuit
een actieve betrokkenheid en een positieve benadering
voor een constructieve werk-, leer- en leefsfeer zorgen.
DRIE PROFIELFOTO’S + OPSCHRIFT > STEM SEI, KLASSIEKE
We willen de leerlingen vormen tot sociaal geëngageerde,
ruimdenkende, positief kritische en weerbare jongvolwassenen. Dit vraagt zin voor initiatief en een open blik op
de wereld. We bieden hen de ruimte en begeleiding om
hier samen aan te werken.
•
4•
•
5•
ALGEMEEN STUDIEAANBOD
EERSTE GRAAD
1ste jaar
Klassieke Studiën
moderne (SEI of STEM)
2de jaar
Latijn
moderne wetenschappen (SEI of STEM)
TWEEDE GRAAD
1ste jaar
economie
(4u wisk.)
economie
(5u wisk.)
humane
wetenschappen
(4u wisk.)
humane
wetenschappen
(5u wisk.)
Latijn
(4u wisk.)
Latijn
(5u wisk.)
wetenschappen
(5u wisk.)*
2de jaar
economie
(4u wisk.)
economie
(5u wisk.)
humane
wetenschappen
(4u wisk.)
humane
wetenschappen
(5u wisk.)
Latijn
(4u wisk.)
Latijn
(5u wisk.)
wetenschappen
(5u wisk.)**
* het vak STEM wordt aangeboden vanaf 2016 - 2017 | ** het vak STEM wordt aangeboden vanaf 2017 - 2018
DERDE GRAAD
1ste jaar
EC-MT
EC-WI
HW3
HW5
LA-MT
LA-WI6*
LA-WI8
MT-WE
WE-WI6
WE-WI8
2de jaar
EC-MT
EC-WI
HW3
HW5
LA-MT
LA-WI6*
LA-WI8
MT-WE
WE-WI6
WE-WI8
* keuze tussen ec (economische component) of wc (wetenschappelijk component)
EC = economie / LA = Latijn / MT = moderne talen / WI = wiskunde 6 of 8 uur / We = wetenschappen / HW = humane wetenschappen met 3 of 5 uur wiskunde
Wie in het eerste jaar geen Klassieke Studiën in het lestijdenpakket opneemt, kan achteraf geen Latijn volgen.
•
6•
•
7•
STEM, SEI of Klassieke Studiën?
In het eerste jaar krijgen alle leerlingen dezelfde basisvorming (zie lessentabel). Daarnaast kies je
voor de optie die het best bij jou past: STEM, SEI of Klassieke Studiën. Ga maar voor jouw talent,
kies met ‘goesting’ en volgens je eigen interesse en mogelijkheden! Luister ook naar wat je ouders,
je juf of meester, je familie en vrienden van je keuze vinden. Zij zullen je aanmoedigen en helpen bij
het maken van je keuze.
STEM
En wat is STEM? Dit letterwoord staat voor ‘Science, Technology, Engineering &
Mathematics’ (wetenschap, technologie, ontwerpen/programmeren & wiskunde).
Met STEM ga je vanuit deze verschillende hoeken op zoek naar de oplossing voor
een hedendaags probleem. Je bent sterk in wiskunde en geïnteresseerd in techniek,
wetenschap en informatica. Wil je graag weten hoe dingen werken (een zonneboiler,
een waterzuiveringsstation, …) en hou je ervan om dingen uit te proberen en om dit
samen te doen met andere leerlingen? Dan is STEM een keuzevak dat bij jou past.
“Je leert goed je talen en
je komt veel te weten
over culturen.”
— Casper, Klassieke Studiën
Klassieke Studiën
Kies je voor KLASSIEKE STUDIËN? Dan ben je zeker geïnteresseerd in de cultuur
en verhalen van de oudheid. Prima, maar er is meer! Je leert vooral een oude taal
kennen. Zo moet je bereid zijn om elke dag 10 nieuwe woordjes te leren. Dit vraagt
om een goed geheugen. Als je in de basisschool ondervindt dat je de leerstof snel
doorhebt en thuis niet echt extra moet leren, dan is Latijn een keuze die bij jou past.
“We werken samen
veel projecten uit.”
— Cas, SEI
SEI
Of ga je voor SEI? In de lessen krijg je ‘Socio-Economische Initiatie’.
Je kan hier proeven van economie en gedrags-en cultuurwetenschappen.
Je leert over de wereld om je heen en over het gedrag van mensen, individueel en in groep. Je vindt het interessant om dit te observeren en op
zoek te gaan naar verklaringen hiervoor. Heb je een brede belangstelling
en vind je het leuk om meer te weten te komen over het ‘hoe en waarom’
van wat er gebeurt (politiek, economie, reclame, media, bedrijven, …)
dan zal je de lessen SEI beslist interessant vinden.
•
8•
Of je nu voor STEM, SEI of Klassieke Studiën kiest als aanvulling op de basisvorming, je kan nog alle kanten uit in het 2de jaar en in de 2de graad. Enkel wie in het
eerste jaar geen Klassieke Studiën kiest, kan achteraf geen Latijn volgen.
In de moderne wetenschappen (STEM of SEI) wordt de leerstof voor de vakken
Nederlands, Frans en wiskunde van de basisvorming niet uitgebreid maar ondersteund en verdiept.
•
9•
“Je voelt je een beetje
wetenschapper !”
— Laïs, STEM
6
5
2
2
1 Moderne SEI
2 Latijn
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 Economie 5u wisk
3 Humane
Wetenschappen 4u wisk
3 Humane
Wetenschappen 5u wisk
3 Latijn 4u wisk
3 Latijn 5u wisk
3 Wetenschappen
4 Economie 4u wisk
4 Economie 5u wisk
4 Humane
Wetenschappen 4u wisk
4 Humane
Wetenschappen 5u wisk
4 Latijn 4u wisk
4 Latijn 5u wisk
4 Wetenschappen *
2
1
1
1
1
1
5 Latijn
Wiskunde 6 - (ec)*
5 Latijn Wiskunde 8
5 Moderne Talen
Wetenschappen
•
11 •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
6 Economie
Moderne Talen
6 Economie
Wiskunde
6 Humane
Wetenschappen 3u wisk
6 Humane
Wetenschappen 5u wisk
6 Latijn- Moderne Talen
6 Latijn
Wiskunde 6 - (wc) **
6 Latijn
Wiskunde 6 - (ec) **
6 Latijn Wiskunde 8
6 Moderne Talen
Wetenschappen
6 Wetenschappen
Wiskunde 6
6 Wetenschappen
Wiskunde 8
* wc = wetenschappelijke component
* ec = economische component
1
1
5 Wetenschappen
Wiskunde 8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5 Wetenschappen
Wiskunde 6
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
5 Latijn
Wiskunde 6 - (wc)*
2
3
4
4
1
3
4
4
4
5 Latijn
Moderne Talen
2
4
4
1
2
4
4
5 Humane
Wetenschappen 5u wisk
2
4
4
1
3
4
4
5 Humane
Wetenschappen 3u wisk
3
4
4
1
2
4
4
4
5 Economie
Wiskunde
3
5
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
3
3
3
3
2
1
1
1
3
3
5
2
5
5
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
3
3
2
1
1
2
1
3
3
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
3
3
3
4
3
4
3
4
3
3
4
3
3
3
4
3
4
3
4
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
vervat
in
STEM
1
2
2
1
2
2
6
1
vervat
in
STEM
2
1
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
3
1
3
1
3
1
1
3
1
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
8
6
4
8
6
6
3
5
3
6
3
8
6
4
8
6
6
3
5
3
6
3
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
5
5
2
1
1
1
1
1
1
33
33
33
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
vervat
in
33
STEM
1
vervat in
STEM
2
vervat
in
STEM
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
4
5
2
1
4
1
1
1
4
5
5
4
1
1
1
4
5
4
1
3
4
2
2
2
5
4
2
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
** vanaf 2017 - 2018
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
2
3
4
4
1
3
4
4
1
3
5
5
2
4
4
5
5 Economie
Moderne Talen
Derde graad
* vanaf 2017 - 2018 met STEM
2
Godsdienst
3 Economie 4u wisk
Tweede graad
2
1
2
4
1
2
1
1
5
2
4
5
1
2
2
5
5
Esthetica
2 Moderne Wetenschappen SEI
5
1
2
2
4
5
Nederlands
2 Moderne Wetenschappen STEM
5
6
Godsdienst
Latijn
Geschiedenis
2
Nederlands
2
4
4
Lichamelijke Opvoeding
Latijn
Frans
Frans
Engels
Godsdienst
Engels
Duits
Nederlands
1 Moderne STEM
1
2
2
Wiskunde
Geschiedenis
Gedragswetenschappen
5
Aardrijkskunde
Gedragswetenschappen
Cultuurwetenschappen
5
Chemie
2
Fysica
1 Klassieke Studiën
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Klassieke Studiën
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Cultuurwetenschppen
SEI
Economie
Biologie
Biologie
STEM
Aardrijkskunde
Wetenschappelijk Werk
Frans
Eerste graad
Engels
Chemie
Lichamelijke Opvoeding
Fysica
Muzikale Opvoeding
Lichamelijke Opvoeding
Plastische Opvoeding
Latijn
Muzikale Opvoeding
Techniek
Wiskunde
Plastische Opvoeding
Duits
ICT-basisvaardigheden
STEM
Economie
Studie-uur
Leefsleutels/leren leren
Informatica
Totaal
Totaal
Seminarie
10 •
Totaal
•
zoeksvraag formuleren. Tijdens een aantal leerateliers leren we hoe we een
degelijke planning, een goede samenvatting of een schema maken. Kortom,
deze vrije ruimte wordt gebruikt om een aantal leer-en onderzoekscompetenties aan te leren en in te oefenen.
TYPISCH FRÈRES
VERWELKOMEN NIEUWE LEERLINGEN
Voorbereiding toelatingsproef arts/tandarts
Voor de geïnteresseerde leerlingen uit het zesde jaar organiseert onze school
een voorbereidingstraject voor de toelatingsproef arts & tandarts. Enkele
leerkrachten helpen de leerlingen bij deze voorbereidingen door hen een zo
breed mogelijke ondersteuning te bieden, o.a. door samengevatte cursussen
digitaal aan te bieden, boeken gericht op de toelatingsproef uit te lenen,
oefeningen en oplossingen van vorige toelatingsproeven ter beschikking te
stellen, hulptesten te organiseren en een simulatie van een toelatingsproef
op school uit te voeren.
iedereen de gelegenheid om nog even gezellig bij te praten
voor je aan deze nieuwe start begint.
Wie in het eerste jaar van de Frères ingeschreven is, hoeft niet te
wachten tot de eerste schooldag om zijn of haar nieuwe klasgenoten
te leren kennen. Wij verwelkomen je immers graag persoonlijk, samen
met je ouders, op onze instapavond voor eerstejaars. Die organiseren
we eind augustus. Je wordt hiervoor, samen met je ouders, persoonlijk
uitgenodigd.
Tijdens de eerste schoolweek organiseren we heel wat activiteiten die
ervoor zorgen dat je je snel thuis voelt in de Frères. Het Meter-enPeterproject speelt hierin een grote rol. Elke leerling van het eerste
jaar krijgt een meter of peter uit het zesde jaar. Het ijs wordt al snel
gebroken tijdens de Meter-en-Peterspelen, een spelnamiddag waarbij
jullie elkaar en je klasgenoten in een ontspannen en sportieve sfeer al
snel beter leren kennen.
Op de instapavond maak je al kennis met de klastitularis en je nieuwe
klasgenoten. De boeken liggen klaar op de banken en we nemen je
mee voor een korte rondleiding. Ondertussen krijgen je ouders nog
de laatste informatie over de grote overstap naar het humaniora. We
sluiten de avond af met een drankje in het schoolrestaurant. Zo krijgt
Ook als nieuwe leerling van het tweede tot en met het zesde jaar
word je eind augustus uitgenodigd om kennis te maken met de school.
Op de instapnamiddag heten wij jou, samen met je ouders, hartelijk
welkom om kennis te maken met de klastitularis, een deel van het leerkrachtenteam en de directie. Na een rondleiding en nog wat praktische
info over de start van het schooljaar klinken we op de nieuwe start in
het schoolrestaurant.
TALENTGERICHT EN WAARDEREND ONDERWIJS
Eerste graad
We zetten in op de talenten van onze leerlingen. In de eerste graad
kiezen de leerlingen een optie die best aansluit bij hun interesses en
mogelijkheden.
Tweede graad
Vanaf de tweede graad spreken we van STEM-specialisatie of vergaande STEM-geletterdheid. Voor het derde jaar zijn we ingestapt in het
•
12 •
[email protected], een project gedragen door de Katholieke Universiteit
Leuven, de Universiteit Antwerpen en de onderwijskoepels van het gemeenschapsonderwijs en het katholiek onderwijs. Binnen dat project focust men
in eerste instantie op de integratie van fysica, wiskunde en engineering. In
de tweede graad is STEM een vak binnen de richting wetenschappen en in
de derde graad wordt STEM een vak binnen de richting wetenschappenwiskunde.
Derde graad
We verbreden de mogelijkheid van de leerlingen die kiezen voor Latijn en
wiskunde (6 uur) in de derde graad. Vanaf volgend schooljaar krijgen zij
namelijk de kans om hun richtingspecifieke vakken aan te vullen met
twee uur fysica en twee uur chemie. Zij kiezen voor een wetenschappelijke
component (wc). De andere mogelijkheid impliceert dat de leerlingen hun
curriculum versterken door een eerder economische gerichtheid. Zij krijgen
een extra uur economie en Duits. Zij kiezen hiermee voor een economische
component (ec).
Seminarie
Tijdens het seminarie-uur worden een aantal vaardigheden ingeoefend die
nodig zijn voor de langetermijnopdrachten in de derde graad en als voorbereiding op de onderzoekscompetenties van het zesde jaar. In het vijfde jaar
krijgen de leerlingen sleutelcompetenties: we leren hoe we een zakelijke tekst
moeten schrijven, hoe we voetnoten correct verwerken, hoe we een onder•
13 •
Studeren op school
Tussen de middag stellen wij ons OLC (Open Leer Centrum) en de studiezaal ter beschikking. Leerlingen kunnen er terecht voor groepswerk, om op
de computer te werken of om er in alle rust te studeren.
Naschoolse lessen Spaans en Italiaans
voor leerlingen van de derde graad
Kangoeroewedstrijd voor alle leerlingen van de eerste graad
De Kangoeroe laat je ervaren dat wiskunde op elk niveau heel leuk
en uitdagend kan zijn. Even je hersenactiviteit opdrijven voor een
aantrekkelijke reken- of denkpuzzel is best wel gezond en een prima
belevenis. Ontdek dat je meer kan dan je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kan dan jouw leerkracht van je had
verwacht! Bovendien valt iedere leerling in de prijzen!
Taalvaardig zijn is hoe langer hoe meer belangrijk. Veel studenten
hoger onderwijs trekken via Erasmus+ de wijde wereld in. De ervaring leert dat je vroeg genoeg met een taal moet beginnen om deze
voldoende te beheersen.
In samenwerking met het Centrum Volwassenonderwijs SG (CVOSG)
bieden wij de leerlingen van het vijfde en zesde jaar de mogelijkheid
om in een naschoolse cursus een bijkomende moderne vreemde taal
te volgen. De lessen worden gedurende het schooljaar verspreid over
20 weken. Het gaat hier om een samenwerkingsverband tussen het
CVOSG, het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut en het Sint-Jozef
Humaniora. Wij bieden onze leerlingen de kans om na schooltijd
een initiatiecursus Spaans of Italiaans te volgen.
Deze reken-, denk- en puzzelvraagjes worden per editie opgesteld en
zijn op die manier steeds aangepast aan de kennis van de leerlingen
uit die editie.
Olympiades
Voor wiskunde en wetenschappen worden in Vlaanderen jaarlijks wedstrijden, olympiades, georganiseerd. Aan die wedstrijden kunnen leerlingen uit de tweede en derde graad deelnemen. De beste deelnemers
van de voorrondes mogen naar de nationale finaleronde en krijgen een
getuigschrift van deelname. Op onze school worden de leerlingen door
de vakleerkrachten voorbereid en begeleid.
ACTIVITEITEN
Middagactiviteiten
Voor de leerlingen van het eerste jaar organiseren we op maandag-,
dinsdag- en donderdag van 12.40 uur tot 13.15 uur middagactiviteiten.
De activiteiten zijn niet verplicht, maar uiteraard wel warm aanbevolen.
Zo kan je tijdens je middagpauze eens goed ontspannen, maar het is ook
een manier om elkaar beter te leren kennen en je vriendenkring uit te breiden. De activiteiten worden begeleid door een leerling van het vijfde jaar of
een leerkracht. De leerlingen kunnen kiezen uit heel wat activiteiten: basketbal, conditietraining, badminton, lopen, tafeltennis, volleybal, mini-voetbal,
tussen twee vuren, partituur (tijdens deze middagactiviteit kan je onder
leiding van ervaren muzikanten oefenen voor je muzieklessen), moderne
dans, gezelschapsspelen, tekenen en schilderen, yoga (oefeningen met je
lichaam, je geest en je adem om o.a. je concentratie te bevorderen), typtop
(leren typen, zoals het echt moet: met al je vingers en met gesloten ogen),
techniek (hier ga je vooral met hout aan de slag), knutselen (werken met
papier-maché en andere originele materialen), juwelenfabriek (hier leer je
juwelen maken), redactie Concordia (hier werk je samen met enkele tweede
tot zesdejaars aan het schooltijdschrift als fotograaf, redacteur of ‘allround
medewerker’).
Sport
Op onze school wordt heel wat aan sport gedaan. Vooreerst zijn er
uiteraard de 2 uur in het lessenrooster waarin de leerlingen zich van hun
sportieve kant kunnen tonen. Tussen de middag zijn er ook voor alle leerlingen heel wat sportmogelijkheden (o.a. tijdens de middagactiviteiten).
Ook op woensdagmiddag kunnen onze leerlingen op vrijwillige basis hun
beste beentje voorzetten tijdens de verschillende interscholencompetities.
Er worden vanaf het begin van het schooljaar trainingen georganiseerd.
Daaruit worden ploegen samengesteld die de kleuren van het Xaveriusinstituut gaan verdedigen tegen die van de andere Brugse schoolploegen.
We hebben ploegen voor veldvoetbal, mini-voetbal, basketbal, volleybal
en er is een dansgroep. Jaarlijks organiseren we in de maand september
een sportdag voor alle leerlingen.
Naast de activiteiten die we reeds beschreven hebben organiseren we
op school nog heel wat andere didactische uitstappen en projecten die
mee evolueren met de tijd en waar het niet enkel om feitenmateriaal
gaat, maar waar ook andere waarden aan bod komen.
Taalwedstrijd Engels voor de leerlingen uit het 6de jaar
De Faculteit Letteren Campus Brussel daagt alle laatstejaars van
het secundair onderwijs in Vlaanderen uit om hun taalknobbel te vergroten. De Taalwedstrijd 2016 geeft ta(a)lentvolle leerlingen opnieuw
de kans om hun taalgevoel te bewijzen en een prestigieuze stage in
het buitenland weg te kapen. Tijdens de eerste ronde wordt er vooral
gefocust op spelling, grammatica, luister- en leesvaardigheid.
Creativiteit
14 •
Al enkele schooljaren op een rij wordt er een schoolband opgestart. Na de
audities duiken de leerlingen de repetitieruimte in met gitaar, kabels, keyboard, versterker, viool, drum, en niet te vergeten hun stem! De leerlingen
en leerkrachten zien de schoolband aan het werk op de Gouden Camera, het
galabal en de proclamatie van de zesdejaars. Daarnaast nemen zijn ook deel
aan twee rockwedstrijden: Battle of the Schools en Versus (een schoolband
battle die telkens door de winnende school georganiseerd wordt).
Enkele leerlingen uit de derde graad begeleiden de junior schoolband.
De junior schoolband bestaat uit leerlingen van de eerste graad. De juniors
treden op tijdens diverse schoolse activiteiten.
Toneel/Musical
Onze school probeert niet alleen een sterke leeromgeving te vormen voor
alle leerlingen, maar ook een plaats waar ze met hun creativiteit aan de slag
kunnen.
•
Schoolband/Junior schoolband
•
15 •
Na de toneelstukken de voorbije twee schooljaren, is het dit jaar opnieuw
tijd voor een musical. Ondertussen werd er een script gezocht en hard
gewerkt om de nodige muziek erbij te componeren. In de audities werd er
gezocht naar leerlingen die het beste van zichzelf geven op het podium als
acteur, zanger of danser. De leerlingen zijn volop aan het repeteren. Wij
kijken alvast uit naar de officiële voorstellingen van “De tabel van Tabil”
op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei, in CC De Dijk.
Xaveriusfeest
Elk jaar vieren wij het Xaveriusfeest op de feestdag van missionaris
Franciscus Xaverius. Voor elk jaar zijn er creatieve activiteiten. Circustechnieken voor het eerste jaar, workshops voor onze tweedes: koken, dans,
graffiti, steenkappen. Voor het derde jaar was er het Cluedo-spel ‘Wie
heeft mevrouw Sierens ontvoerd?’. De vierdes werden uitgedaagd door
een heus ‘één tegen allen’ stadsspel. Voor de derde graad organiseerden
we de ‘Gouden Camera 2.0’. Gilles Coulier (regisseur) en Maarten De Sutter (productieleider) ontvingen de leerlingen van de derde graad in cinema
Liberty voor een interactieve uiteenzetting waarbij ze werden ondergedompeld in de filmwereld. Via een spel kreeg elke klas een genre, voorwerp,
geluid en een Bevergem-quote toegewezen. Met deze elementen gaan de
leerlingen per klas aan de slag voor hun eigen kortfilm. In mei worden de
kortfilms aan alle klassen getoond en wint één klas de ‘Gouden Camera’.
Het leerlingenparlement
Dit parlement bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen die gedreven
zijn om jouw schoolleven nóg aangenamer te maken. Elke week vergaderen
zij over hoe jouw vrije tijd op school zinvol én leuk kan worden ingevuld.
Verschillende werkgroepen komen daarnaast nog eens regelmatig samen
om ervoor te zorgen dat de activiteiten in goede banen worden geleid.
Ook probeert het leerlingenparlement jullie spreekbuis te zijn voor
opmerkingen en verzuchtingen omtrent het lesgebeuren: het gebruik van
de agenda, de werkdruk, de sperperiode, overhoringen, examens, ... Over
elk voorstel wordt kritisch gediscussieerd en er staan nog heel wat ideeën
klaar: soepverkoop tijdens de pauze, inkleding van de speelplaats enz.
ken te behalen. Een professionele rijlesgever bereidt de leerlingen gedurende 4 woensdagnamiddagen voor op het theorie-examen. Dankzij die ondersteuning liggen de slaagkansen bij de leerlingen hoger. De leerlingen leggen
het examen af in hun vertrouwde schoolomgeving, samen met vrienden.
De Kelder
In het 4de jaar zijn 7 leerlingen verkozen tot het ‘kelderbestuur’. Zij staan
in voor de hele organisatie van het project en dragen zelf verantwoordelijkheid nl. het verzorgen van de communicatie, het aanspreekpunt zijn voor
medeleerlingen, overleg met de directie, afspraken maken en opvolgen,
materiaal aankopen, inrichten van de ruimte, etc. Alle leerlingen van de
tweede graad kunnen op maandag, dinsdag en donderdag over de middag
in de kelder terecht. Het is een gezellige ruimte van en voor leerlingen.
Ze kunnen er praten met elkaar, spelletjes spelen of muziek beluisteren.
Het bestuur heeft ervoor gezorgd dat er ook mogelijkheid tot tafeltennissen is.
REIZEN
RSV
In samenwerking met het CLB organiseren we voor het derde jaar
Relationele en Seksuele Vorming. Elke klas krijgt gedurende een halve
dag informatie rond seksualiteit en anticonceptie, maar er kan ook
open gepraat worden over belangrijke waarden, weerbaarheid, relaties
en gevoelens.
Het organiseren van reizen is al vele jaren een echte traditie in het
Xaveriusinstituut. Deze reizen organiseren we in principe tijdens
de vakantieperiodes. Deelname hieraan is niet verplicht. Ben je een
leerling van het eerste jaar, dan kan je in juli deelnemen aan het bergkamp dat we al meer dan 30 jaar organiseren in het Zwitserse SaasGrund. Tweedejaars kunnen zich inschrijven voor een vierdaagse in
Westouter (de periode varieert). Tijdens de paasvakantie zijn heel wat
van onze leerlingen en leerkrachten samen op stap: derdejaars trekken
traditioneel naar Londen, vierdejaars naar Parijs, vijfdejaars kunnen
deelnemen aan een rondreis in Italië en zesdejaars gaan op citytrip
naar Berlijn. We organiseren ook al 10 jaar een uitwisselingsproject
met onze Amerikaanse broederschool in New York voor vijfdejaars.
Zuiddag
De leerlingen van het 6de jaar gaan één dag werken en staan hun loon
af aan een jongerenproject in het Zuiden. Zuiddag draait niet enkel
om de werkdag. Het is een jongerenproject waarbij educatie, burgerzin, duurzame kennis over de noord-zuidverhoudingen en individueel
engagement aan bod komen.
VERKEERSVEILIGHEID
LEERLINGENBEGELEIDING
De ouderraad van de Frères, de leerkrachten en directie kiezen
voor sensibilisering en zichtbaarheid van de leerlingen. We willen
onze leerlingen bewust maken van de sluipende gevaren in het
verkeer en hen een defensief verkeersgedrag meegeven. Dat
doen we o.a. door elke leerling op onze school een ‘flover’,
een fluo cover voor de rugzak, boekentas of tas
te bezorgen. Op de eerste schooldag organiseert de
ouderraad de ‘fietspool’ waarbij de nieuwe leerlingen
veilig naar school worden begeleid.
Voor elke graad is er een leerlingenbegeleider die graag hulp wil bieden
als het probleem wat groter is. Eventueel samen met de vakleerkracht
of de klastitularis kijkt de leerlingenbegeleider hoe hij of zij je zo goed
mogelijk kan helpen. Niet alleen voor schoolse problemen, maar ook
voor andere problemen kan je bij de leerlingenbegeleiding terecht.
Je ouders kunnen eventueel contact opnemen met de leerlingenbegeleiding. Daarnaast kan je bij de leerlingenbegeleiders terecht voor
gerichte studiebegeleiding.
“Leren leren” en “leren kiezen” zijn twee vaardigheden waaraan we
veel belang hechten en waarop we sterk inzetten. In de eerste graad
wordt dit extra ondersteund in de lessen Leefsleutels. In de tweede en de
derde graad gebeurt dit via de leer- en motivatietesten. Die geven een
goed beeld van de leerling als student. Via de leerateliers werken we aan
vaardigheden zoals structureren, plannen en verbanden leren leggen.
De leerlingenbegeleiders sturen samen met de klassenleraars en de
graadcoördinatoren de studiekeuzebegeleiding aan. De leerlingen
uit het 2de, 4de en 6de jaar volgen een specifiek studiekeuzebegeleidingstraject. Hierin worden zij geholpen bij het maken van een goede
studiekeuze. In het 6de jaar worden de leerlingen via de onderzoekscompetenties voorbereid op het hoger onderwijs.
Het leerlingenparlement blijft, met jullie steun, aan de kar
trekken en die gaat goed vooruit. Dankzij het leerlingenparlement wordt onze school nog leuker dan die al is!
Rijbewijs op school
Rijbewijs op school biedt onze leerlingen de kans
om hun voorlopig rijbewijs op de schoolban•
16 •
•
17 •
DAGINDELING
Woensdag
8.25 u
9.15 u
1ste lesuur
8.25 u
9.15 u
1ste lesuur
8.25 u
9.15 u
1ste lesuur
9.15 u
10.05 u
2de lesuur
9.15 u
10.05 u
2de lesuur
9.15 u
10.05 u
2de lesuur
10.05 u
10.25 u
Pauze
10.05 u
10.25 u
Pauze
10.05 u
10.20 u
Pauze
10.25 u
11.15 u
3de lesuur
10.25 u
11.15 u
3de lesuur
10.20 u
11.10 u
3de lesuur
11.15 u
12.05 u
4de lesuur
11.15 u
12.05 u
4de lesuur
11.10 u
12 u
4de lesuur
12.05 u
13.25 u
Middagpauze
12.05 u
13.25 u
Middagpauze
13.25 u
14-15 u
5de lesuur
13.25 u
14-15 u
5de lesuur
14.15 u
15.05 u
6de lesuur
14.15 u
15.05 u
6de lesuur
15.05 u
15.55 u
7de lesuur
15.05 u
15.20 u
Pauze
Kom je met de fiets?
Dan kan je gratis gebruik maken van de fietsenbergplaatsen van de school.
Kom je met de bus?
De meeste stadslijnen van ‘De Lijn’ hebben een halte vlakbij de school.
De regionale buslijnen hebben een halte op het Zand (200 m) of aan het
station (ongeveer 15 minuten wandelen).
Je kan steeds gratis gekoeld water krijgen of kiezen voor frisdrank, vruchtensap
of chocolademelk.
DE SCHOOLBOEKEN
Op school hebben we een huursysteem voor de schoolboeken.
Dit maakt studeren aanzienlijk goedkoper.
Markt
st
ra
at
Ben je een nieuwe leerling in het eerste jaar, dan krijg je je boekenpakket op
de instapavond eind augustus. Ben je een leerling van het tweede tot en met
het zesde jaar dan nodigen we je op het einde van de zomervakantie per jaar
uit om je boeken en werkboeken te komen ophalen. Voor de boeken betaal je
de huurprijs. Werkboeken kan je echter niet huren, die moet je aankopen.
Di
str
jve
r
w
eu
Ni
aa
t
ilig
e-G
ees
jve
Di
raa
t
SCHOLEN
IN BRUGGE & OOSTKAMP
sterk hedendaags secundair onderwijs in het centrum van de stad
t
tst
r
ge
nin
oe
Gr
He
Het Zand
Op het einde van het schooljaar dien je je gehuurde boeken weer in.
traa
Onze-Lieve-Vrouw
Scholen in
beweging
t
aa
r
est
ijn
tel
Ka
Er kan elke weekdag, behalve op
woensdag, avondstudie gevolgd
worden na de lessen.
Sint-Salvators
kathedraal
rias
* Op vrijdag is er een andere dagindeling voor de leerlingen van de tweede
graad. Het 5de lesuur sluit voor hen
aan bij de voormiddag (van 12.05 u tot
12.55 u). Daarna hebben de leerlingen
middagpauze tot 14.15 u, waarna het
6de en 7de lesuur volgens de normale
uren doorgaan. De lesdag eindigt op
vrijdag dus voor alle leerlingen om
15.55 uur.
Ma
8ste lesuur
In de schoolkeuken worden elke middag verse maaltijden bereid. De kok zorgt
voor een lekker en evenwichtig maandmenu. Dit kan je vooraf bekijken via het
elektronisch leerplatform Smartschool of dagelijks nalezen in het schoolrestaurant. Iedere middag, ook op woensdag, kan je kiezen tussen een warme maaltijd
of een zelf samen te stellen belegd broodje. Je kan natuurlijk je eigen lunchpakket meebrengen. We bieden je indien gewenst graag een vegetarische schotel aan,
maar die moet je wel op voorhand in het restaurant bestellen. Daarnaast zorgen
we dagelijks voor verse soep en verschillende desserts.
t
16.10 u
17 u
Ouders die hun zoon of dochter willen inschrijven of een afspraak hebben in
de school, of andere bezoekers, komen de school binnen via de hoofdingang in
de Mariastraat 7.
straa
7de lesuur
Wie ’s middags niet naar huis gaat, moet op school blijven eten. Iedere
leerling krijgt in het begin van het schooljaar een kaart met een persoonlijke
code. De betaling van de maaltijd gebeurt door middel van die kaart.
Maria
15.20 u
16.10u
Alle leerlingen komen de school binnen via het Guido Gezelleplein. Leerlingen
die te laat komen melden zich aan bij het onthaal, via de hoofdingang van de
school (Mariastraat 7).
en
Dinsdag
HET SCHOOLRESTAURANT
St
e
Maandag/Donderdag/Vrijdag*
BEREIKBAARHEID
sint-franciscus-xaveriusinstituut
sint-franciscus-xaveriusinstituut
sint-franciscus-xaveriusinstituut
sint-franciscus-xaveriusinstituut
SINT-PIETER JOZEFIENEN JOZEFIENEN MARICOLEN
MIDDENSCHOOL
SINT-PIETER
SINT-JOZEF
HUMANIORA
SINT-JOZEFSINSTITUUT
HANDEL & TOERISME
TECHNISCH INSTITUUT
HEILIGE FAMILIE
OPENDEURDAGEN ZATERDAG 16 APRIL 2016
•
18 •
•
19 •
DE FRÈRES
SINT-FRANCISCUSXAVERIUSINSTITUUT
ZONDAG 17 APRIL
I N F O AV O N D V O O R O U D E R S E N T O E K O M S T I G E E E R S T E J A A R S
dinsdag 26 januari 2016
19.30 uur
woensdag 24 februari 2016
woensdag 13 april 2016
donderdag 25 februari 2016
19.00 uur
V.u. Eline Sierens, Mariastraat 7, 8000 Brugge | Concept en vormgeving: De Barbaren | www.debarbaren.be | Druk: N.V. De Windroos, Beernem
Zondag 17 april van 10.00 uur tot 17.30 uur.
Wens je meer informatie of wil je inschrijven? Je bent welkom!
Bel even voor een afspraak of kijk op de website voor meer info.
Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut | Mariastraat 7 - 8000 Brugge
T 050 33 63 47 | F 050 33 33 09 | W www.sfxbrugge.be | E [email protected]
•
20 •
De Frères Brugge

similar documents