Sametová revoluce

Report
Autor: Mgr. Marek Kryška
Datum: 30. 5. 2013
Cílový ročník: 9.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763











Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO
Vzdělávací obor: Dějepis
Tematický okruh: Moderní dějiny
Téma: Sametová revoluce
Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění
učiva, jako podklad pro zápis žáků a opakování probrané látky.
Jazyk:čeština
Očekávaný výstup: Žáci objasní politickou situaci v Československu
na konci 80. let 20. století v Československu a popíší průběh konce
komunistického režimu u nás v roce 1989.
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Druh učebního materiálu: prezentace
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 14 - 15

Opakování:
O co šlo v Sametové revoluci?
Pád komunistického režimu v ČSSSR.
 Ve kterém roce proběhla?
1989
 Která osobnost je s ní spojena?
Václav Havel
 Proč dostala název Sametová?
Proběhla bez krveprolití.



Zamysli se!
Proč došlo k pádu komunistické diktatury v
roce 1989 a ne již v době Pražského jara v
roce 1968?
Změny v mezinárodní politice.
SSSR – nástup Gorbačova, perestrojka.
USA – prezident Reagan, tvrdý postup.
1.
2.
80. léta 20. století – uvolnění napětí
mezi USA a SSSR.
 Do čela KSČ se dostal Miloš Jakeš
(1987) → krize režimu.

Ukázka z projevu:
http://www.youtube.com/watch?v=MOCzPU-uq-k
DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA, díl 110., Sametová
revoluce:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230110-sametova-revoluce/video/
1. Jak se označoval týden demonstrací v lednu
1989?
Palachův týden
2. Co požadovala petice Několik vět?
Otevřený dialog s režimem?
3. Kdo uspořádal demonstraci 17. listopadu
1989?
Studenti
4. Co znamenala zkratka OF? Kdo stál v jeho
čele?
Občanské fórum, Václav Havel
Koncem 80. let narůstá činnost
nezávislých hnutí a disidentu.
 Řada protikomunistických
demonstrací (např. Palachův týden).
 Vychází petice Několik vět.

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bkolik_v%C4%9Bt






17. listopad 1989
Studentská demonstrace v Praze (Albertov).
Brutálně potlačena na Národní třídě →
zásah VB (= Veřejná bezpečnost).
Heslo: „Máme holé ruce.“
Stávka – studenti, herci, přidává se zbytek
společnosti, demonstrace, generální stávka.
Vzniká OF = Občanské fórum (v čele Václav
Havel).
OF = volné sdružení všech demokratických sil.
Konec komunistické totality.
 Začíná svoboda, demokracie a tržní
hospodářství.
 Prezidentem Václav Havel.

3.

První vysílání záběrů ze 17. listopadu 1989.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1clav_Havel_cut_out.jpg
1. Na kterém místě v Praze byli studenti
zastaveni příslušníky VB?
NÁRODNÍ TŘÍDA
2. Jaké heslo skandovali demonstranti
na ukázce?
MÁME HOLÉ RUCE
Monografie

Kuklík, J., Kocian, J. Dějepis pro 9. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: SPNpedagogické nakladatelství, spol. s. r. o., 2002. ISBN 80-7235-077-3. s. 140 - 142
Obrázky
1.
2.
3.
Obrázek 1.: RIANbot. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RIAN_archive_359290_Mikhail_Gorbachev.jpg
Obrázek 2.: MartinHagberg. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Official_Portrait_of_President_Reagan_1981.jpg
Obrázek 3.: Sláma Ondřej. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1clav_Havel_cut_out.jpg

similar documents