1 - Imelda

Report
Gebruik van NOAC bij VKF :
praktische richtlijnen
Luc Janssens
Dienst Cardiologie
Imeldaziekenhuis
Bonheiden
10 11 12
EXPLICITATIE SAMENWERKINGSVERBANDEN
HUISARTS - IMELDA CARDIOLOGIE
• eerste extramuraal zorgpad in chronisch
hartfalen
• wetenschappelijk onderzoek naar rol van
eerste lijn in telecardiologie project
European Journal of Heart Failure (2012) 14, 333–340
doi:10.1093/eurjhf/hfr144
Effect of a telemonitoring-facilitated collaboration between general
practitioner and heart failure clinic on mortality and rehospitalization
rates in severe heart failure: the TEMA-HF 1 (Telemonitoring in the
MAnagement of Heart Failure) study
Paul Dendale1,2*, Gilles De Keulenaer3, Pierre Troisfontaines4, CarolineWeytjens5, Wilfried Mullens6, Ivan Elegeert7,
Bavo Ector8, Marita Houbrechts2, KoenWillekens1, and Dominique Hansen1,2
Majeure risicofactoren CVA
CHA2DS2-VASc Score
Risico factor
Congestief hartfalen
CHA2DS2VASc
CHA2DS2-VASc
% beroertes per
jaar
(95 %CI*)
9
15.2%
8
6.7%
1
Hypertensie
1
7
9.6%
Age (Leeftijd≥75 jaar)
2
6
9.8%
Diabetes mellitus
1
5
6.7%
Stroke (CVA) of TIA
2
4
4%
3
3.2%
2
2.2%
1
1.3%
0
0%
Vasculaire aandoening
Optellen van punten
1
Age (Leeftijd 65-75)
1
Sexe (Vrouw)
1
Wat zeggen ons de
Europese richtlijnen van
2012?
Voorkamerfibrillatie (VKF)
Valvulaire VKF
Neen (Non-valvulaire VKF)
Ja
• CHA2DS2-VASc
1  OAC te overwegen
≥ 2  OAC ten strengste aanbevolen
Ja
<65 jaar en alleenstaande VKF
(ongeacht geslacht)
Neen
Onderzoek CVA risico
(CHA2DS2-VASc score)
• VKA (INR 2-3) is en blijft een belangrijke
behandelingsoptie en is in bepaalde gevallen
nog steeds 1e keuze (vb.valvulaire VKF, NOAC
contraindicaties,…)
Orale anticoagulatie
therapie
• NOACs verdienen voorkeur op VKA gezien hun
verhoogd klinisch voordeel
Onderzoek Bloedingsrisico
(HAS-BLED score)
Overweeg waarden en
voorkeuren patiënt
• CVA risico én bloedingsprofiel is belangrijk in de
keuze van de OAC
Geen antithrombotische
behandeling
NOAC
(rivaroxaban,
dabigatran,
apixaban)
Vitamine K
antagonist
Nieuwe orale anticoagulantia bij VKF
• dabigatran ( Pradaxa®)
• rivaroxaban ( Xarelto®)
• apaxiban ( Eliquis®)
RELY studie resultaten
Doeltreffendheid vs. veiligheid
Doeltreffendheid
Veiligheid (in aantal majeure bloedingen)
1. Connolly SJ et al. N Engl J Med 2009;361:1139–1151;
2. Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010;363:1875–1876
ROCKET-AF studie resultaten
Doeltreffendheid vs. veiligheid
Veiligheid
Doeltreffendheid
(in aantal majeure en niet-majeure klinisch relevante
bloedingen)
ITT population: Non-inferieur
Safety population: Superieur wanneer patiënten de medicatie nemen
Patel MR et al. N Engl J Med 2011;365:883–891
Intracraniële bloedingen
RR 0,41 (95% CI: 0,28–0,60)
P<0,001 (superioriteit)
RRR
59%
RR 0,30 (95% CI: 0,19–0,45)
P<0,001 (superioriteit)
RRR
70%
Aantal voorvallen
80
90
0,76%
60
40
38
20
0,32%
27
0,23%
0
Voorvallen/n:
D150 mg BID
D110 mg BID
warfarine
38 / 6076
27 / 6015
90 / 6022
Connolly SJ, et al. N Engl J Med 2010;363:1875-1876.
10 geboden voor de (huis)arts
1.
2.
3.
4.
Alleen voor niet-valvulaire AF
NIET bij leverinsufficiëntie
NIET bij CrCL ≤ 30 ml/min
NIET met ketoconazole, itroconazole,
cyclosporine, tacrolimus, HIV proteaseinhibitoren,( verapamil )
5. NIET in triple therapie
10 geboden voor de (huis)arts
6. GEEN controle INR
7. Opvolgen nierfunctie
8. Bij maaltijd
9. Starten: bij INR ≤ 2.0
10.Stoppen voor chirurgie:
1. Normale nierfunctie : 2 dagen
2. Verminderde nierfunctie : 4 dagen
Wat te doen bij een interventie?
TIJDSVENSTER TUSSEN INNAME XARELTO EN DE PROCEDURE
Geplande procedure
XARELTO
VOOR INGREEP
NA INGREEP
MINEURE INGREEP
≥18u
Hemostasis bereikt
geen verhoogd bloedingsrisico
(alternatief ≥24u)
(alternatief ≥24u)
≥24u
≥24u
MAJEURE INGREEP
Standaard risico patiënt/procedure
MAJEURE INGREEP
Hoog risico patiënt/procedure
URGENTE PROCEDURES
≥48u
≥48u
(tromboprofylactische LMGH 6-10u na de ingreep*)
24u aanbevolen
≥48u
(tromboprofylactische LMGH 6-10u na de ingreep)
PRADAXA
VOOR de electieve procedure
(CrCl in ml/min)
Geschat
halfleven
Hoog risico patiënt/ procedure
Standaard risico patiënt/procedure
≥ 80
~ 13u
48u
24u
≥ 50 - <80
~ 15u
48u-72u
24u-48u
≥ 30 - < 50
~ 18u
> 72 - 98u
48u-72u (>48u)
Nierfunctie
His first visit to
a cardiologist…

similar documents