uke 3 - Kopervik Skole

Report
Lekseplan for 6.trinn uke 3
12.-16.januar 2015
TIMEPLAN:
Økt / dag:
Mandag
A
1.økt:
8.30-10.00
Tirsdag
B
Onsdag
A
B
B
A
B
Fredag
A
B
Pals
Norsk
K&H
Mus.
Eng.
Samfunnsfag
Matte
Matte
K&H
Eng.
Mus.
Matte
Mus.
Eng.
Gym
Engelsk
Eng.
Mus.
Gym
Likt
2.økt
10.40-12.10
3. økt
13.15-14.00
A
Torsdag
Rle
Naturfag
Fysisk fostring
Fysisk fostring
Rle
Rle
Matte
K&H/Prosjekt
Norsk
Norsk
Naturfag
Norsk
Norsk
Samfunnsfag
Eng.
Gym
Likt
Gym











Jeg kan les høyt for andre etter gitte kriterier .
Jeg kan skrive om og gjenfortelle det jeg har lest.
Jeg kan enkle rettskrivingsregler som o- lyd, stum d og sj-lyd.
Jeg kan typiske kjennetegn for fantasy sjangeren
Jeg kan addere og subtrahere desimaltall.
Jeg kan multiplisere med desimaltall.
Jeg kan bruke lommeregner.
Jeg kan multiplisere desimaltall med 10, 100 og 1000
Jeg kan lese og forstå enkle tekster
Jeg kan delta i og gjøre meg forstått i en samtale
Jeg kan bruke verb i presens og preteritum.


Jeg kan fortelle om Buddha.
Jeg kan fortelle om vesuk og vulan.

Jeg kan beskrive planetene og andre himmellegemer i
solsystemet.

Jeg kan gi eksempler på ulike måter å leve sammen.
Ukelekse
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag





Tirsdag :A klassen: HUSK GYMTØY OG DRIKKEFLASKE
Fredag: B klassen: HUSK GYMTØY OG DRIKKEFLASKE
Høyfrekvente ord på nettsida
Multi på data: 6A Addisjon og subtraksjon
Samfunnsfag: Se side 176-177. Skriv en fin overskrift «Bare jeg er jeg», tegn en fin
tegning til. Husk målene side 177 


Norsk :Zeppelin lesebok les s 98-101, + oppg 7 s 101 i S-boka



Norsk: Arbeidsbok til Zeppelin språkbok s.18, Skriv fint i L-boka.




TA MED KALKULATOR TIL MATTETIMEN I DAG!



Engelsk: : Read and translate Step I: p.96-97,Step II: p.86-88
Matte: Oppgave 3.36, 3,38 og 3.40
Engelsk : Read and translate step I: p.96-97,Step Ii: p.86-88
Norsk: Zeppelin lesebok les s.102-104
Engelsk: Read and translate Step I: p.96-97,Step Ii: 86-88. + Glosetest!
Matte: Oppgave 3.47 , 3.48 og 3.52
Multi på data: 6A Desimaltall Avrunding og overslag
Naturfag: Skriv om og tegn ferdig alle planetene i rekkefølge (fra sola).
Norsk: Les s 105-107 Zeppelin lesebok.
Arbeidsbok til Zeppelin lesebok s 28 i L-boka.
Ukas begreper:
• Planet
• Solsystem
• Teleskop
• Meteoritt
• Astronom
• Samfunn
• Rasisme
ENGELSK:
Les høyt hver dag, oversett også.
Glosetest nesten hver uke
Du skal alltid lese på glosene for å
øke ordforrådet.
• Glosene skriver du ned i gloseboka
di.
• Vi har valgt ut passende gloser til
teksten.
• Du velger selv hvilket steg du leser,
men i samarbeid med lærer/hjem.
•
•
•
•
Godt nytt år!
Første uka gikk som smurt! Vi har ommøblert klasserommet og de aller fleste har nye plasser og
læringsvenn. Plasseringene er gjort på bakgrunn av muligheter for å samarbeide og å god
arbeidsro.
Kopervik skole deltar i håndballcup på Sysco arena på torsdag. Skolelaget består av 5.-7. klassinger.
Uttaket til skolelaget gjøres i løpet av en økt .Skolen har dessverre liten mulighet og få ressurser til
utvidet uttak. Dette vil kunne oppleves som urettferdig og sårt for noen, men er gjort i beste
mening basert på prestasjonene denne ene økta.
Vi ønsker lagene våre LYKKE TIL!!
Vigilo elektronisk meldingssystem gjelder fortsatt. Skriv meldingene før kl. 08.30 så er du
garantert svar 
På skolens hjemmeside (http://www.minskole.no/kopervik) kommer det ut nyheter og
beskjeder. Meld deg som abonnement og få mail hver gang det kommer noe nytt.
Hilsen Britt og Kristiane. Vårt kontor: 52 84 68 54
[email protected] og [email protected]
UKAS PALS:
Vi viser omsorg i
klasserommet
når vi er vennlige.
Foreldrekontaktene
minner om klassekontoen:
3361.15.67494
På foreldremøtet ble det
avtalt frivillig innbetaling
på 200 kr.
ØVEORD:
Øv på de 200 vanligste
ordene i norskspråket. Se
lenke på klassesida.
Ordenselever
uke 3 :
Sunniva M. og
Andrea

similar documents