Wykład 1 - Blogowa teoria ekonomii

Report
EKONOMIKA
PRZESTĘPCZOŚCI
Wykład 1 – Ekonomiczna szkoła chicagowska
Gary Becker
Zdobywca nagrody Nobla, jeden z pierwszych
ekonomistów, który sięgnął do tematów uważanych
zwykle za należące stricte do socjologii, takich jak
uzależnienia, nałogi, dyskryminacja, rasizm, przemoc,
organizacja rodziny. Twórca ekonomicznej teorii
przestępstw.
Gary Becker


Becker uważa, że konkurencja zmniejsza
dyskryminacje. Jeżeli dyskryminowana grupa
stanowi mały ułamek całości, to koszty dyskryminacji
spadają tylko na tą grupę. Jeżeli zaś stanowi
większą część, to koszty dyskryminacji spadają
zarówno na tą grupę jak i na resztę.
Wprowadził do ekonomii pojęcie inwestowania w
kapitał ludzki i pokazał jego ekonomiczne skutki.
Gary Becker


Pokazał, że popełnianie przestępstwa jest
konsekwencją racjonalnych, przemyślanych za i
przeciw, gdzie zysk z popełnienia przestępstwa jest
większy niż przewidywana kara. Według Beckera
jest pewnien poziom przestępczości poniżej którego
nie można zejść.
Twierdzi, że ludzie łaczą się w pary, zakładają
rodzinę, rozwodzą się, itp. poprzez analizę
potencjalnych zysków i strat.
Krytyka




Imperializm ekonomiczny
Brak uwzględnienia roli kultury i etyki
Mierzenie niemierzalnego
Założenie racjonalności zachowań ludzkich
Przykład rozumowania Beckera

Przykład 1. Złodziej dokonujący kradzieży.
 Każde
jego działanie poprzedzone będzie analizą
korzyści i kosztów.
 Korzyści: wartość skradzionego majątku, uzyskane
informacje, wzrost wartości na „rynku” przestępców.
 Koszty: koszt sprzętu, czas, prawdopodobieństwo
wpadki, potencjalna kara.
 Złodziej dokona kradzieży jeśli KC<RC
Przykład rozumowania Beckera
 Jak
bronić się przed złodziejem?
 Maksymalizować koszty: zabepieczenie domu, wzrost
skuteczności policji, wyższe kary dla przestępców.
 Minimalizować korzyści: nie trzymać kosztowności w
domu, walczyć z „rynkiem” przestępców.
Przykład rozumowania Beckera

Przykład 2. Urzędnik i petent – korupcja.
 Zarówno
urzędnik jak i petent kierują się tą samą
motywacją: minimalizować koszty, maksymalizować
korzyści.
 Jakie korzyści i koszty z korupcji może odnieść
urzędnik?
 Jakie korzyści i koszty z korupcji może odnieść petent?
 Jak przeciwdziałać korupcji?
Literatura


Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. PWN,
Warszawa 1990.
Ekonomia życia. Helion, Gliwice 2006.
Nowy „Chicago boy” – Steven Levitt






Freakonomia – „wszystko ma ukryte drugie dno”
„Bodźce są kamieniem węgielnym współczesnego
świata”.
„Powszechne przekonanie często jest błędne”.
„Dramatyczne skutki mają odległe a nawet subtelne
przyczyny”.
„Eksperci – od kryminologów po agentki nieruchomości
wykorzystują swoją przewagę informacyjną do
własnych celów”.
„Jeśli wiesz co i jak mierzyć, świat staje się o wiele
mniej skomplikowany”.
Istota freakonomii





„Freakonomia czyli ekonomia dla ludzi myślących
nieco tylko inaczej”.
Analiza w ujęciu korzyści – koszty.
Analiza bodźców – wyprowadzanie teorii z
obserwcji naturalnych zachowań ludzkich.
Uwzględnienie roli informacji.
Zadawanie pytań dotyczących najbardziej
elementarnych problemów.
Literatura

S. D. Levitt, S. J. Dubner, Freakonomia – świat od
podszewki. Helion, Gliwice 2005.
Dziękuję za uwagę!
Następne zajęcia: 12 listopada.
[email protected]
http://mikroekonomia.blox.pl/

similar documents