Petruľáková K.

Report
Spolupráca VW SK so školami
v oblasti študentských a žiackych stáží
Katarína Petruľáková
Agenda
1
Volkswagen Slovakia
2
Mobilitné projekty – žiaci stredných škôl
3
Mobilitné projekty – študenti vysokých škôl
4
Mobilitné projekty – ľudia na trhu práce
5
Tipy a triky
Seilbahn, Werk Bratislava
1 Volkswagen Slovakia
Koncern Volkswagen
Koncern Volkswagen je so svojimi desiatimi značkami
najväčší výrobca automobilov v Európe.
Trhový podiel celosvetovo
Zisk po zdanení
10.10.2012
12,3 %
15.799 Mio. €
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
(11,3 %)
(7.226 Mio. €)
Rok 2011, rok 2010 v zátvorkách
Úžitkové vozidlá
VW SK na Slovensku
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Bratislava, jediný závod,
ktorý stavia autá pre
5 značiek.
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Produkty VW SK
Volkswagen
Touareg
New Small
Family
Audi
Q7
Volkswagen up!
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Porsche
Cayenne
Prevodovky a
komponenty
Nábeh New Small Family
Inteligentná mobilita pre budúcnosť už dnes
10.10.2012
→
3 produkty 3 značiek:
Volkswagen up!
Škoda Citigo
SEAT Mii
→
3- a 5-dverová verzia
→
Investície vo výške 308 mil. €
→
+1.500 pracovných miest
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Významné ukazovatele
Rok 2011
210.441
401.000
34.000.000
zamestnancov *
vozidiel
prevodoviek
komponentov
* Stav ku 31. decembru 2011
8.400
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Naša vízia
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Autostadt, Wolfsburg
2 Mobilitné projekty – žiaci stredných škôl
Mobility žiakov stredných škôl
VW SK ako prijímajúca organizácia
Umiestnení študenti
Spolupráca od
Partner
2005
VW AG Wolfsburg
85
2006
Berufskolleg Wuppertal
7
2008
Inštitút podpory vzdelávania Viedeň
2
2008
AUDI Ingolstadt
20
SPOLU
114
Všeobecne:
• Dĺžka praxe: 4 – 12 týždňov
• Projekt podáva zahraničný partner
Pokračovanie spolupráce s VW AG, AUDI AG:
• Letter of Intent do r. 2014
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Mobilita učňov VW AG
VW SK ako prijímajúca organizácia
Od roku 2005
15 skupín, 85 učňov
Pokračovanie projektu
Letter of Intent do r. 2014
Dĺžka pobytu
→ 8 týždňov
Počet účastníkov - žiaci → 6 v skupine
Sprievodná osoba učiteľ
→ prvý a posledný týždeň
pobytu
Pracovný čas
Po-Pia, 08:00 – 15:00
Doplnkové aktivity
Jazykový kurz SJ, Wissensforum, prehliadka VW SK
víkendový program zameraný na slovenskú kultúru
Europass
Pre každého účastníka
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Mobilita učňov SPV
VW SK ako vysielajúca organizácia
Spolupráca
Partner
Od 2007
VW AG Wolfsburg
Umiestnení študenti
25
Účastníci:
•
Učni Strediska praktického vyučovania
•
3. a 4. ročník + sprievod učiteľ
•
Dĺžka pobytu: 3 – 6 týždňov
Nasadenie na oddeleniach / projektoch:
•
Automatizácia a programovanie priemyselných automatov
•
Servisné centrum pre elektroniku
•
Odborné útvary podľa študijného zamerania (autoelektronik, mechanik-elektrotechnik)
•
Stredisko zamerané na elektroniku, riadiace a regulačné systémy
Príprava: jazykový kurz NJ s interkultúrnym programom
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
3 Mobilitné projekty – študenti vysokých škôl
Stáže zahraničných študentov VŠ
VW SK ako prijímajúca organizácia
Zahraniční študenti vo VW SK
40
Vysielajúca organizácia:
• Zahraničná univerzita
38
35
36
Počet prijatých študentov
• Ročne 20 – 40
30
25
25
23
20
22
20
15
10
5
0
1
2007
2
2008
3
2009
10.10.2012
4
2010
5
2011
6
2012
Podmienky:
• dĺžka praxe: 3-6 mes.
• zasielanie žiadostí o prax
priebežne
• Training agreement
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Stáže zahraničných študentov VŠ
Training Agreement
TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT
ERASMUS PROGRAMME
I. DETAILS OF THE STUDENT
Name of the student:
Subject area: Produktionstechnik und –managemen, Department Maschinenbau Academic year :
Degree : Diplom Ingenieur (FH)
Sending institution:
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
7
II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD
Host organisation: Volkswagen Slovakia a.s.
Planned dates of start and end of the placement period: from 16.03.09 till 28.08.09 , that is …5,5.. months
- Knowledge, skills and competence to be acquired:
- gain practical knowledge, skills and competences related to the subject area of the trainee
- develop comprehension for the business processes
- general overview on how a big company is working
- obtain cultural understanding and experience of living abroad
- improvement of language, communication and interpersonal skills
- Detailed programme of the training period:
The trainee will work at the Quality Assurance (Laboratory) Department from 16.03.2009 to 28.08.2009.
- Tasks of the trainee:
- costs analyses
- maintanence of Interantional Material Databank System (IMDS)
- laboratory examination of quality
- assistance by day-to-day business
- Designation of a mentor, name and function:
Mr. Tomáš Verčík, Head of Quality Assurance (Laboratory) Department
- Monitoring and evaluation plan:
Support and supervision of each placement on the part of university is guaranteed by a professor assigned to the student. The student
will receive a reference from the company at the end of the plac ement.
III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES
By signing this document the student, the sending institution and the host organisation confirm that they will abide by the
principles of the Quality Commitment for Erasmus student placements set out in the document below.
The student
Student’s signature
...........................................................................
Date:
The sending institution
We confirm that this proposed training programme agreement is approved. On satisfactory completion of the training
programme the institution will award ……. ECTS credits or will record the training period in the Diploma Supplement.
Coordinator’s signature
Date: ...................................................................
.............................................................................
The host organisation
We confirm that this proposed training programme is approved. On completion of the training programme the organisation
will issue a Certificate to the student.
Coordinator’s signature
Date: ...................................................................
..............................................................................
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
4 Mobilitné projekty - ľudia na trhu práce
Mobilita Trainees
VW SK ako vysielajúca organizácia
TRAINEE PROGRAM
• Rozvojový program pre čerstvých absolventov VŠ
• Získanie špecialistov pre odborné útvary a manažérsky dorast
Aktivity v programe
START
2 Spoznávanie cieľového
oddelenia
6-8 mesiacov
4 Zahraničná stáž
min. 1 mesiac
5 Nasadenie na cieľovú
pozíciu
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
3 Rotácie v odborných
útvaroch
2-3 mesiace
FINISH
1 Spoznávanie
Volkswagen Slovakia
1-2 mesiace
Mobilita Trainees
VW SK ako vysielajúca organizácia
Dĺžka pobytu:
• 1 mesiac
• Zahraničný závod koncernu VOLKSWAGEN
Príprava:
• Jazyková príprava
• Interkultúrna príprava
• Odborná príprava na oddeleniach
Obsahová náplň:
• Program stáže obsahovo súvisí s odbornými úlohami
• Spoločná téma 2011: Nábeh výroby Volkswagen up!
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Rok
Počet Trainees
2008
7
2010
17
2011
20
SPOLU
44
5 Tipy a triky
Tipy a triky I: Písanie projektu
Koordinátor
projektu
Kontaktovať
zahraničných
partnerov (LOI)
Obsahová náplň
stáží
Kritéria výberu
účastníkov
Napísanie
projektu
Jasný cieľ,
obsahová náplň a
časový plán
Schválenie
projektu
Zmluva s
národnou
agentúrou
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Tipy a triky II: Realizácia schváleného projektu
Výber účastníkov
podľa kritérií
Inštruktáž
účastníkom
Potvrdenie
termínov a
obsahov
Zmluvy s
účastníkmi
Jazyková a
interkultúrna
príprava
Ubytovanie,
doprava,
poistenie
Realizácia stáže
Feedback
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Tipy a triky III: Po realizácií stáží
Hodnotiace
hárky
Feedbackové
hárky
Mobility Tool
Europass
Záverečné
stretnutie s
účastníkmi
Diseminácia
výsledkov
projektu
Finančné
vyúčtovanie
Záverečná
správa
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Výhody a riziká mobilitných projektov
Výhody:
•
Rozvoj praktických zručností potenciálnych zamestnancov
•
Získanie skúseností a kontaktov
•
Budovanie databázy talentov
•
Získanie kvalifikovaných pracovníkov
•
Spolufinancovanie projektu
•
Rozvoj interkultúrneho prostredia vo firme
•
Spolupráca so školami, univerzitami
a koncernovými závodmi
Riziká:
•
Administratívna náročnosť
•
Termínové obmedzenia
•
Financovanie v prípade neschválenia projektu
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Zhrnutie
• Ponuka rozvojových programov → zvýšenie atraktivity zamestnávateľa
• Nadobudnutie praktických znalostí a skúseností
• Získanie kvalifikovaných absolventov
• Spolupráca so strednými a vysokými školami a univerzitami
• Osobnostný a odborný rozvoj (potenciálnych) zamestnancov
Účasť na mobilitných projektoch aj v budúcnosti
10.10.2012
K. Petruľáková / Personálny rozvoj
Ďakujeme za Vašu pozornosť!

similar documents