OH-mall, powerpoint, engelsk version, liggande format

Report
LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Blixt och Dunder
Fotoakustisk karaktärisering av massa (och papper…)
Torbjörn Löfqvist
EISLAB, Institutionen för system och rymdteknik
e-mail: [email protected]
Kempestiftelserna
LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Senaste nytt inom 3-D tidsupplöst Monte-Carlo simulering av
fotonspridning och absorption
• Generell mjukvara för simulering av ljusspridning i media som kan ses som
sammansatt av små sfärer och stora cylindriska objekt (som pappersmassa,
papper, mänsklig vävnad m.m.)
• Intensitet, polarisation
• Vi är antagligen först!
Pulsat
laserljus
Spridda
fotoner
Akustiska vågor
LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
3-D tidsupplöst Monte-Carlo simulering av fotonspridning och absorption
Experiments
Simulations
Fines
Microsfärer
Fibrer
Slumpmässigt orienterade
fifibrer
Four leftmost pictures, courtesy of
Z. Zhao, University of Oulu, Finland
LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Några punkter värda att nämnas
• Resultat presenterade vid Advanced Laser Technologies 2010, Nijmegen,
Holland
• Artikel till ”Applied Physics B – Lasers and Optics”
• Kontakt med Per Edström, Mittuniversitetet (PaperOpt) om samarbete kirng
simulering av massa/papper
• Steg mot fortsatt utveckling av fibersensorn via InternetBay

similar documents