prezentace IV

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_SlL204
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Mgr. Vendula Salášková
Období tvorby VM
Říjen 2012
Ročník
kvinta
Předmět
Chemie
Název, anotace
Názvosloví hydroxidů - pravidla pro tvorbu vzorců a názvů
hydroxidů, příklady k procvičování.
Přehled citací a odkazů:
MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. 3. oprav.vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1998, 240 s. ISBN 80-718-2055-5.
ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vyd.
Olomouc: Fin, 1996, 262 s. ISBN 80-718-2003-2.
EU OP VK
Názvosloví hydroxidů
 Sloučeniny,
které se skládají z atomu kovu a
hydroxidové skupiny –OH.
 Hydroxidová skupina OH má oxidační číslo –I.
 Počet hydroxidových skupin odpovídá
oxidačnímu číslu daného kovu.
 Podstatné jméno – hydroxid.
 Přídavné jméno – název prvku se zakončením
podle oxidačního čísla.
Př.: Napište vzorec hydroxidu železitého.
a) Napíšeme značky všech prvků, které tvoří
danou sloučeninu.
FeOH
b) Zapíšeme oxidační čísla.
FeIII(OH)-I
c) Počet OH skupin je shodný s oxidačním
číslem železa. (Vyjádříme ho arabskou číslicí za OH
skupinu, umístěnou v závorce.)
Fe(OH)3
Př.: Pojmenujte následující sloučeninu
Mg(OH)2.
a) Ze vzorce vyplývá, že se jedná o hydroxid
hořčíku.
b) Počet OH skupin je totožný s oxidačním
číslem hořčíku +II.
c) Z oxidačního čísla hořčíku vyplývá, že
koncovka přídavného jména bude –natý.
hydroxid hořečnatý.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
měďnatý
lithný
barnatý
cesný
hlinitý
strontnatý
thallný
vápenatý
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Cu(OH)2
LiOH
Ba(OH)2
CsOH
Al(OH)3
Sr(OH)2
TlOH
Ca(OH)2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
NaOH
Mg(OH)2
Fe(OH)3
Zn(OH)2
RbOH
Sn(OH)4
NH4OH
Ti(OH)4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
sodný
hořečnatý
železitý
zinečnatý
rubidný
cíničitý
amonný
titaničitý
 Sirná
analoga hydroxidů.
 Obsahují skupinu SH, která má oxidační číslo
–I.
Mg(SH)2 – hydrogensulfid hořečnatý
a)
b)
c)
d)
e)
Ba(SH)2
NaSH
Ti(SH)4
Hydrogensulfid
draselný
Hydrogensulfid
olovnatý
a)
b)
c)
d)
e)
Hydrogensulfid
barnatý
Hydrogensulfid sodný
Hydrogensulfid
titaničitý
KSH
Pb(SH)2

similar documents