Ekonomia krajów nordyckich

Report
Ekonomia krajów nordyckich
Leszek Leśniewski
Tempo wzrostu PKB
Źródło: Eurostat
PKB per capita
Źródło: Bank Światowy
Max PIT
50%
15%
50%
10%
40%
35%
22%
55,56%
21%
53%
45%
20%
42%
46,28%
41%
15%
23%
35%
45%
47,80%
32%
45,50%
56,60%
podst VAT
20%
20%
21%
20%
25%
18%
21%
25%
20%
24%
19,60%
18%
23%
25,50%
23%
21%
21%
18%
19%
25%
23%
8%
25%
Stawki podatków
Austria
Białoruś
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gruzja
Grecja
Islandia
Irlandia
Litwa
Łotwa
Malta
Niemcy
Norwegia
Polska
Szwajcaria
Szwecja
CIT
25%
24%
33,99%
10%
20%
10%
19%
24,5
21%
24,50%
33,33%
15%
25%
18%
12,50%
15%
15%
35%
30,18%
28%
19%
25%
22%
Źródło: Komisja
Europejska
Big Mac Index
Country
Local Price Dollar Exchange Dollar Price
Czech Republic
70.45
24.13
2.92
Denmark
34.5
6.42
5.38
Egypt
16.93
7.35
2.30
Euro area
3.68
0.86
4.26
Hong Kong
18.8
7.75
2.43
India
116.25
61.62
1.89
Mexico
49
14.63
3.35
New Zealand
5.9
1.31
4.49
Norway
48
7.62
6.30
Poland
9.2
3.71
2.48
Russia
89
65.23
1.36
Sweden
40.7
8.19
4.97
Switzerland
6.5
0.86
7.54
Taiwan
79
31.49
2.51
Thailand
99
32.61
3.04
Turkey
9.25
2.33
3.96
United States
4.79
1.00
4.79
Austria
3.39
0.86
3.93
Belgium
3.7
0.86
4.29
Estonia
2.9
0.86
3.36
Finland
4.1
0.86
4.75
Spain
3.65
0.86
4.23
Iceland
n/a
n/a
n/a
Źródło: The Economist
Konkurencyjność
WEF
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Dania
9
8
12
15
Finlandia
7
4
3
3
Islandia
31
30
30
31
Szwecja
2
3
4
6
Norwegia
14
16
15
11
Źródło: WEF i IMD
IMD
2011
2012
2013
2014
Dania
12
13
12
9
Finlandia
15
17
20
18
Islandia
31
26
29
25
Szwecja
4
5
4
5
Norwegia
13
8
6
10
Saldo budżetowe (%PKB)
Źródło: Eurostat
Dług publiczny (%PKB)
Źródło: Eurostat
HICP zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych
Źródło: Eurostat
Długoterminowe stopy procentowe
Źródło: Eurostat
Kursy EUR/waluty nordyckie
Źródło: Eurostat
Korona szwedzka 1 zł = 0,42
Źródło: Bank Szwecji
Korona norweska 1 zł = 0,47
w 2017 r.
Źródło: Bank Norwegii
Korona duńska 1 zł = 0,54
Sierpień 2009
Maj 2010
Październik 2010
Luty 2011
Źródło: Bank Danii
Euro w Finlandii 1 zł = 4,20
2002 r.
2013 r.
Źródło: Europejski Bank Centralny
1999 r. i 2002 r.
Korona islandzka 1 zł = 2,77
Źródło: Bank Islandii
w 2003 r. 5 aurar = 0,0006 euro
Indeksy
Human
Doing
Global
Better European
Index of
Development Business Innovation Life Freedom
Globalization
Index
Index
Index
Index
Index
Gini
Index
Dania
10
4
8
4
9
18
137
Finlandia
24
9
4
8
16
10
131
Islandia
13
12
19
11
23
34
126
Szwecja
12
11
3
3
18
15
141
Norwegia
1
6
14
2
31
31
135
Źródło: CIA, OECD, UNDP, HI
Spółki giełdowe
Źródło: NASDAQ
Dane makroekonomiczne - porównanie
R&D wydatki
stopa
% PKB
bezrobocia
wydatki
socjalne %
PKB
dochody z
podatków %
PKB
import %
PKB
eksport %
PKB
Dania
3,0
7,5
30,8
48,0
48,5
54,3
Finlandia
3,6
7,6
30,5
44,1
39,1
38,2
Islandia
2,6
6,0
17,2
37,2
50,1
53,3
Szwecja
3,4
8,0
28,6
44,3
40,1
45,8
Norwegia
1,7
3,2
22,9
42,2
28,2
38,9
Polska
0,9
10,3
20,9
32,3
45,4
47,8
Źródło: OECD, Bank Światowy
Podsumowanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Państwa dobrobytu - odmiana nordycka
Gospodarki wysoko rozwinięte
Gospodarki innowacyjne
Gospodarki konkurencyjne
Odmienna strategia pogłębiania integracji
Odmienne zasady realizacji polityki monetarnej
Odmienne systemy kursów walutowych
Odmienna reakcja na kryzys globalny

similar documents