innen - Horváth Mihály Gimnázium

Report
Horváth Mihály Gimnázium biológia szaktanterem – December 2, 2014
13C
cukor sorsa a szervezetben
Magyar orvosi Nobel díj a Biblia sorai között
Boros László G.
Egyetemi Tanár, Gyermekgyógyászati Endokrinológia
Kalifornia Egyetem, Los Angeles, Kalifornia, USA
Kutató Főmunkatárs
Los Angeles Biomedical Research Institute (LABIOMED)
Főkonzultáns
SIDMAP, LLC
Szőlőcukor
H
HO
H
H
H
O
C
C
C
C
C
C
H
H
OH
H
OH
OH
OH
D-glucose
Szőlőcukor
H
HO
H
H
H
O
C
C
C
C
C
C
H
H
OH
H
OH
OH
OH
D-glucose
CARBON (12C)
• A szén-12 atom magja hat protont és hat neutront
tartalmaz, és ezért tömege 12 egység (atomic mass
unit, Dalton, Da) 12.
TRACER CARBONS (13C)
• A szén-13 izotóp atom magja hat protont és hét neutront
tartalmaz, és ezért tömege 13 egység (atomic mass unit,
Dalton, Da) 13.
• Stabil, nem-sugárzó izotóp, felezési ideje ezért nincs.
13C TERMÉSZETES DÚSULÁSA
BOLYGÓNKON
• ezer CO2 molekula közül 11 tartalmaz
1,1%-A
és ez az arány
nem változik az idő múlásával (stabil mag - nincs bomlás).
13C
12C
13C-t
13C TERMÉSZETES DÚSULÁSA
•
13C
BOLYGÓNKON
gyűjtése tartályokba
13C
12C
1,1%-A
HŰTÖTT FÖLDALATTI IZOTÓP GYŰJTŐ
13C
13C TERMÉSZETES DÚSULÁSA
1,1%-A BOLYGÓNKON
• Biológiai mérnöki modszerek használata
sejt kultúrákhoz.
13CO
fény
2
13CO
2–t
felhasználó
és
Zöld alga
13C TERMÉSZETES DÚSULÁSA
1,1%-A BOLYGÓNKON
Szőlőcukor
O
C
H C
HO C
Különböző
H C
molekulák
H C
elkülönítése
H C
szubsztrátként
H
H
OH
H
OH
OH
OH
[U-13C6]-D-glucose
[U-13C6]-D-SZŐLŐCUKOR
H
HO
H
H
H
• Szervezetre ártalmatlan.
• Kémiailag azonos a természetes glükózzal és teljes
lebomlás a sorsa.
• Sejtek nem ismerik fel.
O
C
C
C
C
C
C
H
H
OH
H
OH
OH
OH
[U-13C6]-D-SZŐLŐCUKOR
H
HO
• Tömegspektroszkópiai módszerek megtalálják.
H
H
H
O
C
C
C
C
C
C
H
H
OH
H
OH
OH
OH
[U-13C6]-D-SZŐLŐCUKOR
fotoelektron-sokszorozók
H
HO
H
H
H
O
C
C
C
C
C
C
H
H
OH
H
OH
OH
OH
1
3
2
P
4
5
P
6
P
7
8
9
P
P
DHA-P
P
GA-3P
P
Gluc
P
Gluc-6P
P
1,3P-Glyc
2P-Glyc
3P-Glyc
Glycolysis
P
Fruc-6P
P
PEP
10
Fruc-1,6P
22
Pyruvate
31
NADPH
Lactate
23
31
P
P
CO2
R-ulose-5P
Lactate
6-Phosphogluc
26
27
Pyruvate
3
P
4
P
5
6
P
7
10
8
9
P
P
DHA-P
GA-3P
Pentose
cycle
P
P
Fruc-6P
12
P
1,3P-Glyc
P
3P-Glyc
P
2P-Glyc
PEP
Glycolysis
Fruc-1,6P
13
Scroll for animation
Click Available Links
Copyright - SiDMAP, LLC
Normal
Cukorbeteg
M6
50
M1
40
M2
M3
20
10
0
M4
60
120
fraction (m/Sm)
30
70
60
13C-Labeled
fraction (m/Sm)
60
13C-Labeled
70
30
M6
50
M1
40
M2
M3
20
10
M4
M5
180
(perc)
0
60
M5
120
1
Acetyl-CoA enrichment (% of total)
*
Plasma cholesterol acetate enrichment from [U-13C6]-glucose
Saline (Control cholesterol curve)
13C
Saline (Control glucose curve)
60
120
minutes
180
Valproate
(glucose curve)
Valproate
(Cholesterol curve)
13C
Acetyl-CoA enrichment (% of total)
Plasma cholesterol acetate enrichment from [U-13C6]-glucose
60
120
minutes
180
Horváth Mihály Gimnázium biológia szaktanterem – December 2, 2014
Magyar orvosi Nobel díj a Biblia sorai között
 1937 orvosi Nobel-díj: 1) biológiai oxidáció, 2) az
aszkorbinsav felfedezése és 3) fumár-sav lebomlás
terén végzett kutatásokért
MÓZES ELSÕ KÖNYVE
A TEREMTÉSRÕL
Vizsolyi (Károli) Biblia (1590)
http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN/1
A KATOLIKUS BIBLIA - Szent István Társulat (1996)
http://mek.oszk.hu/00100/00176/html/
TEREMTÉS (Ter 1)
(Ter 1.1)
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.2)
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység
színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és
Isten lelke lebegett a vizek fölött.
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.2)
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység
színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és
Isten lelke lebegett a vizek fölött.
A hidrogén stabil izotópjai
Hidrogén
Deutérium
tömeg: 1
tömeg: 2
proton
H
neutron
elektron
H2O
HDO
D2O
O
O
O
H
H
D
D
D
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.3)
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
Isten szólt: "Legyen világosság", és világos lett.
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.3)
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
Isten szólt: "Legyen világosság", és világos lett.
Világosság (fotonok)
http://www.mozaweb.hu/Lecke-Biologia-Biologia_9-A_level_es_mukodesei-102466
Fotoszintézis
ószövetség
TEREMTÉS
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
Világosság
(fotonok)
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.6)
És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, amely elválassza a
vizeket a vizektől.
Isten újra szólt: "A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és
alkosson válaszfalat a vizek között." Úgy is lett.
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.7)
Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt
való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.
Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a
boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket.
http://www.mozaweb.hu/Lecke-Biologia-Biologia_9-A_level_es_mukodesei-102466
víz a sejtplazma
Fotoszintézis
víz (kloroplaszt)
TEREMTÉS
Ószövetség
első nap
második nap
Víz (lebeg)
Vízek
Víz (felül)
Víz (alul)
Világosság
(photonok)
Citoplazma víz
Anyagcsere víz - mitokondrium
http://high-fat-nutrition.blogspot.com/2012/07/protons-wheres-bias.html
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.9)
És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre,
hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
Isten ismét szólt: "Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és
emelkedjék ki a száraz." Úgy is történt.
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.10)
És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig
tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.
Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig
elnevezte tengernek. Isten látta, hogy ez jó.
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.11)
Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet,
gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint,
amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
Akkor megint szólt Isten: "Teremjen a föld zöldellő növényeket,
amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő
gyümölcsöt teremnek a földön." Úgy is lett.
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.11)
Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet,
gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint,
amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
Akkor megint szólt Isten: "Teremjen a föld zöldellő növényeket,
amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő
gyümölcsöt teremnek a földön." Úgy is lett.
http://www.mozaweb.hu/Lecke-Biologia-Biologia_9-A_level_es_mukodesei-102466
Fotoszintézis
Kloroplaszt-klorofil
Kloroplaszt-klorofil
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Thylakoid_membrane.png
Photosystem II - water-plastoquinone oxidoreductase
Oxygen-evolving complex (OEC)
(1.9 angstroms) 1,300 víz molekula található minden egyes
photosystem II monomer-ben.
Extenzív hydrogén-kötési hálózat (hydrogen-bonding networks), amely
proton, víz és oxigén csatornákat testesít meg.
Oxygen-evolving complex (OEC)
Color
Wavelength
Frequency
Photon energia
violet
380–450 nm
668–789 THz
2.75–3.26 eV
blue
450–495 nm
606–668 THz
2.50–2.75 eV
green
495–570 nm
526–606 THz
2.17–2.50 eV
yellow
570–590 nm
508–526 THz
2.10–2.17 eV
orange
590–620 nm
484–508 THz
2.00–2.10 eV
red
620–750 nm
400–484 THz
1.60–2.00 eV
A rezgési frekvencia a H-kötés és a Dkötés között eltér
10.2 x 1013/sec
H
O
7.5 x 1013/sec
D
Deutérium másképpen viselkedik kémiai
reakciókban
C
N
O
H
H
H
Deutérium másképpen viselkedik kémiai
reakciókban
C
N
O
D
H
D
D
H
7x lassabb
8.5x lassabb
10.6x lassabb
Ez a gond deutériummal
Deuterium
http://listofsports.com/wp-content/uploads/2012/02/1859059.jpg
h
Fotoszintézis és deutérium diszkrimináció
Hidrogén
Deutérium
tömeg: 1
tömeg: 2
proton
H
neutron
elektron
H2O
HDO
D2O
O
O
O
H
H
D
D
D
TEREMTÉS
Ószövetség
első nap
Víz (lebeg)
Vízek Világosság
(fotonok)
második nap
Víz (felül)
Víz
(alul)
harmadik nap
Zöld fű
(Fotoszintézis –
deutérium
csökkentés)
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.12)
Hajta tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet az ő neme szerint,
és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő
neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk
szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak
vannak, a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó.
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.12)
Hajta tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet az ő neme szerint,
és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő
neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk
szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak
vannak, a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó.
TEREMTÉS
Ószövetség
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(Fotoszintézis –
deutérium
csökkentés)
Mag DNS
(öröklés)
Világosság
(fotonok)
TEREMTÉS
Ószövetség
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(Fotoszintézis –
deutérium
csökkentés)
Mag DNS
(öröklés)
Negyedik nap
Nap, csillagok
Világosság
(fotonok)
http://www.mozaweb.hu/Lecke-Biologia-Biologia_9-A_level_es_mukodesei-102466
Fotoszintézis
Kloroplaszt-klorofil
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.20)
És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és
madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
Isten szólt: "A vizek teljenek meg élőlények sokaságával, az égen,
a föld felett pedig röpködjenek madarak". Úgy is történt.
TEREMTÉS
Ószövetség
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(fotoszintézis)
Mag DNS
(öröklés)
negyedik nap
Nap, csillagok
ötödik nap
Víz
halak
Föld felett
madarak
Világosság
(fotonok)
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.21)
És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök
szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint.
Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és
mind az élőlényeket, amelyek mozognak, vagy a vízben úszkálnak.
És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta,
hogy ez jó.
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.21)
És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök
szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint.
Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és
mind az élőlényeket, amelyek mozognak, vagy a vízben úszkálnak.
És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint.
TEREMTÉS
Ószövetség
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(fotoszintézis)
Mag DNS
(öröklés)
negyedik nap
Nap, csillagok
ötödik nap
Víz
halak
Föld felett
madarak
Világosság
(fotonok)
DNS
(öröklés)
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.21)
És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök
szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint.
Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és
mind az élőlényeket, amelyek mozognak, vagy a vízben úszkálnak.
És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint.
http://www.smartdraw.com/examples/view/actin+myosin+interaction+of+the+muscular+system/l
TEREMTÉS
Ószövetség
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(fotoszintézis)
Mag DNS
(öröklés)
negyedik nap
Nap, csillagok
ötödik nap
Víz
halak
Föld felett
madarak
Világosság
(fotonok)
DNS
(öröklés)
ATP
(mozgás)
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.24)
Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint:
barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök
szerint. És úgy lőn.
Aztán szólt Isten: "Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint:
háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint."
Úgy is történt.
TEREMTÉS
Ószövetség
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(fotoszintézis)
Mag DNS
(öröklés)
negyedik nap
Nap, csillagok
ötödik nap
Víz
halak
hatodik nap
Földön
állatok
Föld felett
madarak
Világosság
(fotonok)
DNS
(öröklés)
ATP
(mozgás)
ATP
(mozgás)
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.24)
Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint:
barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök
szerint. És úgy lőn.
Aztán szólt Isten: "Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint:
háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint."
Úgy is történt.
TEREMTÉS
Ószövetség
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(fotoszintézis)
Mag DNS
(öröklés)
negyedik nap
Nap, csillagok
ötödik nap
Víz
halak
hatodik nap
Földön
állatok
Föld felett
madarak
Világosság
(fotonok)
DNS
(öröklés)
ATP
(mozgás)
DNS
(öröklés)
ATP
(mozgás)
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.27)
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére
teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten
képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.27)
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére
teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten
képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.
TEREMTÉS
Ószövetség
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
Világosság
(fotonok)
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(fotoszintézis)
Mag DNS
(öröklés)
negyedik nap
Nap, csillagok
ötödik nap
Víz
halak
Föld felett
madarak
DNS
(öröklés)
hatodik nap
Földön
állatok
EMBER
DNS
(öröklés)
ATP
(mozgás)
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.27)
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére
teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten
képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.
TEREMTÉS
Ószövetség
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
Világosság
(fotonok)
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(fotoszintézis)
Mag DNS
(öröklés)
negyedik nap
Nap, csillagok
ötödik nap
Víz
halak
Föld felett
madarak
DNS
(öröklés)
ATP
(mozgás)
hatodik nap
Földön
állatok
EMBER
DNS
(öröklés)
Morális
értékek
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.29)
Azután ezt mondta Isten: "Nézzétek, nektek adok minden növényt
az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot
rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen.
"Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely
magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel,
hogy táplálékotok legyen.
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.29)
Azután ezt mondta Isten: "Nézzétek, nektek adok minden növényt
az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot
rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen.
"Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely
magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel,
hogy táplálékotok legyen.
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
Világosság
(fotonok)
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(fotoszintézis)
Mag DNS
(öröklés)
negyedik nap
Nap, csillagok
ötödik nap
Víz
halak
Föld felett
madarak
DNS
(öröklés)
ATP
(mozgás)
hatodik nap
Földön
állatok
EMBER
DNS
(öröklés)
Morális
értékek
hatodik nap
Vegetarianus
növény/gyümölcs
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.30)
A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a
földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek
van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lőn.
A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön
mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok." Úgy is
történt.
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.30)
A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a
földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek
van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lőn.
A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön
mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok." Úgy is
történt.
http://www.mozaweb.hu/Lecke-Biologia-Biologia_9-A_level_es_mukodesei-102466
Fotoszintézis
Kloroplaszt-klorofil
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
Világosság
(fotonok)
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(fotoszintézis)
Mag DNS
(öröklés)
negyedik nap
Nap, csillagok
ötödik nap
Víz
halak
Föld felett
madarak
DNS
(öröklés)
ATP
(mozgás)
hatodik nap
Földön
állatok
EMBER
DNS
(öröklés)
Morális
értékek
hatodik nap
Vegetarianus
növények
Hús - Zsír
Oxygén
ATP
(mozgás)
hatodik nap
Mitokondriumok
fotoszintézis deutérium
csökkentés
TEREMTÉS (Ter. 1)
(Ter 1.30)
A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a
földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek
van…
A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön
mozog és lélegzik, ….
Citoplazma víz
Anyagcsere víz - mitokondrium
http://high-fat-nutrition.blogspot.com/2012/07/protons-wheres-bias.html
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
Világosság
(fotonok)
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(fotoszintézis)
Mag DNS
(öröklés)
negyedik nap
Nap, csillagok
ötödik nap
Víz
halak
Föld felett
madarak
DNS
(öröklés)
ATP
(mozgás)
hatodik nap
Földön
állatok
EMBER
DNS
(öröklés)
Morális
értékek
hatodik nap
Vegetarianus
növények
Hús - Zsír
Oxygén
ATP
(mozgás)
hatodik nap
Mitokondriumok
Biológiai
oxidáció
fotoszintézis deutérium
csökkentés
 1937 orvosi Nobel-díj: 1) biológiai oxidáció, 2) az
aszkorbinsav felfedezése és 3) fumár-sav lebomlás
terén végzett kutatásokért
http://youtu.be/-rMQd0n_TR8
Mitokondrium
http://high-fat-nutrition.blogspot.com/2012/07/protons-wheres-bias.html
http://www.smartdraw.com/examples/view/actin+myosin+interaction+of+the+muscular+system/l
Mitokondrium
http://high-fat-nutrition.blogspot.com/2012/07/protons-wheres-bias.html
A fumaráz (fumarát-hidratáz, FH) vizet kapcsol a
fumár savhoz
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Reaction1.png
http://youtu.be/-rMQd0n_TR8
 1937 orvosi Nobel-díj: 1) biológiai oxidáció, 2) az
aszkorbinsav felfedezése és 3) fumár-sav lebomlás
terén végzett kutatásokért
http://youtu.be/-rMQd0n_TR8
Mitokondrium
http://high-fat-nutrition.blogspot.com/2012/07/protons-wheres-bias.html
wikipedia
http://www.fasebj.org/content/19/12/1657/F6.large.jpg
Ascorbic acid – C vitamin
http://www.fasebj.org/content/19/12/1657/F6.large.jpg
 1937 orvosi Nobel-díj: 1) biológiai oxidáció, 2) az
aszkorbinsav felfedezése és 3) fumár-sav lebomlás
terén végzett kutatásokért
http://youtu.be/-rMQd0n_TR8
TEREMTÉS (Ter. 2)
(Ter 2.2)
Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet
alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától,
amelyet alkotott vala.
Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik
napon megpihent munkája után, amit végzett.
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
Világosság
(fotonok)
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(fotoszintézis)
Mag DNS
(öröklés)
negyedik nap
Nap, csillagok
ötödik nap
Víz
halak
Föld felett
madarak
DNS
(öröklés)
ATP
(mozgás)
hatodik nap
Földön
állatok
EMBER
DNS
(öröklés)
Morális
értékek
hatodik nap
Vegetarianus
növények
Hús - Zsír
Oxygén
ATP
(mozgás)
hatodik nap
Mitokondriumok
Biológiai
oxidáció
fotoszintézis
hetedik nap
-
-
-
1937
Nobel díj
TEREMTÉS (Ter. 2)
(Ter 2.4b-2.5)
Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,
Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle
mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala
esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;
még nem volt a földön semmiféle vad bozót, és nem nőtt
semmiféle mezei növény, mert az Úristen még nem adott esőt a
földnek, s nem volt ember sem, hogy a földet művelje.
TEREMTÉS
Ószövetség
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(Fotoszintézis –
deutérium
csökkentés)
Mag DNS
(öröklés)
Világosság
(fotonok)
TEREMTÉS (Ter. 2)
(Ter 2.4b-2.5)
Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,
Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle
mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala
esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;
még nem volt a földön semmiféle vad bozót, és nem nőtt
semmiféle mezei növény, mert az Úristen még nem adott esőt a
földnek, s nem volt ember sem, hogy a földet művelje.
TEREMTÉS (Ter. 2)
(Ter 2.6)
Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld
egész színét.
Egyszer pára szállt fel a földről és megáztatta a föld egész
felszínét.
TEREMTÉS (Ter. 2)
(Ter 2.6)
Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld
egész színét.
Egyszer pára szállt fel a földről és megáztatta a föld egész
felszínét.
TEREMTÉS
Ószövetség
első nap
Víz (lebeg)
Vízek
második nap
Víz (felül)
Víz (alul)
harmadik nap
Zöld fű
(Fotoszintézis –
deutérium
csökkentés
esővel is)
Mag DNS
(öröklés)
Világosság
(fotonok)
A hidrogén stabil izotópjai esőben
Hidrogén
Deutérium
tömeg: 1
tömeg: 2
proton
H
neutron
elektron
H2O
HDO
D2O
O
O
O
H
H
D
D
D
Deutérium csökkentés, lepárlás (D2O)
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/cells/common.html
Very Important Paper - Collective Tunneling
Angewandte Chemie
Exceptional Isotopic-Substitution Effect: Breakdown of Collective
Proton Tunneling in Hexagonal Ice due to Partial Deuteration
Christof Drechsel-Grau* and Dominik Marx*
Lehrstuhl fur Theoretische Chemie, Ruhr-Universitat Bochum
44780 Bochum (Germany)
Deutsche Forschungsgemeinschaft through grant MA 1547/16
and is part of the Cluster of Excellence RESOLV EXC 1069.
Computer-time support from the Leibniz Rechenzentrum
(SuperMUC) and Bochum Virtual Laboratory ([email protected])
Abstract: Multiple proton transfer controls many chemical reactions in
hydrogen-bonded networks. However, in contrast
to well-understood single proton transfer, the mechanisms of
correlated proton transfer and of correlated proton tunneling
in particular have remained largely elusive. Herein, fully
quantized ab initio simulations are used to investigate H/D
isotopic-substitution effects on the mechanism of the collective
tunneling of six protons within proton-ordered cyclic water
hexamers that are contained in proton-disordered ice, a prototypical
hydrogen-bonded network. At the transition state,
isotopic substitution leads to a Zundel-like complex,
[HO···D···OH], which localizes ionic defects and thus inhibits
perfectly correlated proton tunneling. These insights into
fundamental aspects of collective proton tunneling not only
rationalize recent neutron-scattering experiments, but also
stimulate investigations into multiple proton transfer in hydrogenbonded networks much beyond ice.
TEREMTÉS (Ter. 2)
(Ter 2.7)
És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és
lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő
lélekké.
Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába
lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.
TEREMTÉS (Ter. 2)
(Ter 2.7)
És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és
lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő
lélekké.
Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába
lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.
Mitokondrium
http://high-fat-nutrition.blogspot.com/2012/07/protons-wheres-bias.html
TEREMTÉS (Ter. 2)
(Ter 2.8)
És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba
helyezteté az embert, akit formált vala.
Az Úristen kertet telepített Édenben, keleten, és oda helyezte az
embert, akit teremtett.
TEREMTÉS (Ter. 2)
(Ter 2.9)
És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest
és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és
gonosz tudásának fáját.
És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre
szép és táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a
kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját.
Öntönzés?
TEREMTÉS (Ter. 2)
(Ter 2.10)
Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére; és onnét
elágazik és négy főágra szakad vala.
Egy Édenben eredő folyó öntözte a kertet, s ott négy ágra szakadt.
2H
(parts per
million – ppm)
D szazalék a
standard oceán
vízhez képest
Szazalékos
esés
Deutérium
tartalomban
N/A
N/A
Reggeli
Kémiai kódnév
Referencia
Víz (Duna átlagos
D tartalom)
International
Atomic Energy
Agency Standard
Water from Curd
cheese - Quark
dairy product
Vienna Standard
(mean) VSMOW
~150
Vienna Standard
(mean) VSMOW
151
96.9
3.1
Liszt
Wheat dehydrated
all-purpose PN-A74022:2003
Vienna Standard
(mean) VSMOW
150
96.3
3.7
Asztali cukor
Sucrose – Culinary
white refined (CAS
57-50-1)
Vienna Standard
(mean) VSMOW
146
93.7
6.3
Túró (szárított)
Curd - Quark dairy
product
From Helianthus
annuus seeds
Vienna Standard
(mean) VSMOW
Vienna Standard
(mean) VSMOW
136
87.3
12.7
130
83.4
16.6
Vienna Standard
(mean) VSMOW
Wet-rendered lard - Vienna Standard
pork fatback
(mean) VSMOW
124
79.6
20.4
118
75.7
24.3
Víz túróból
(disztillált,
fagyasztva
szublimált)
Napraforgó olaj
salátára ~84%
magas olajsav
tartalommal
Vaj (marha tej)
Disznó zsír
(szalonna)
From cows' milk
Özönvíz?
TEREMTÉS (Ter. 8)
(Ter 8.18)
Kiméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és az ő fiainak
feleségei ő vele (a bárkából).
Noé kiszállt fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel. (a bárkából)
TEREMTÉS (Ter. 8)
(Ter 8.19)
Minden állat, minden csúszó-mászó, minden madár, minden ami
mozog a földön, kijöve a bárkából az ő neme szerint.
Minden vadállat, minden háziállat, minden madár, minden földi
csúszómászó kijött a bárkából, egyik fajta a másik után.
TEREMTÉS (Ter. 8)
(Ter 8.19)
Minden állat, minden csúszó-mászó, minden madár, minden ami
mozog a földön, kijöve a bárkából az ő neme szerint.
Minden vadállat, minden háziállat, minden madár, minden földi
csúszómászó kijött a bárkából, egyik fajta a másik után.
Mitokondrium
http://high-fat-nutrition.blogspot.com/2012/07/protons-wheres-bias.html
TEREMTÉS (Ter. 9)
(Ter 9.3)
Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül; amint a zöld
füvet, nektek adtam mindazokat.
Minden, ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül, mindent
nektek adok, mint a zöld növényt.
TEREMTÉS (Ter. 9)
(Ter 9.3)
Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül; amint a zöld
füvet, nektek adtam mindazokat.
Minden, ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül, mindent
nektek adok, mint a zöld növényt.
TEREMTÉS (Ter. 9)
(Ter 9.4)
Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.
Csak élő állatot vérével együtt nem ehettek.
2H
(parts per
million – ppm)
D szazalék a
standard oceán
vízhez képest
Szazalékos
esés
Deutérium
tartalomban
N/A
N/A
Reggeli
Kémiai kódnév
Referencia
Víz (Oceán átlagos
D tartalom)
International
Atomic Energy
Agency Standard
Water from Curd
cheese - Quark
dairy product
Vienna Standard
(mean) VSMOW
155.8
Vienna Standard
(mean) VSMOW
151
96.9
3.1
Liszt
Wheat dehydrated
all-purpose PN-A74022:2003
Vienna Standard
(mean) VSMOW
150
96.3
3.7
Asztali cukor
Sucrose – Culinary
white refined (CAS
57-50-1)
Vienna Standard
(mean) VSMOW
146
93.7
6.3
Túró (szárított)
Curd - Quark dairy
product
From Helianthus
annuus seeds
Vienna Standard
(mean) VSMOW
Vienna Standard
(mean) VSMOW
136
87.3
12.7
130
83.4
16.6
Vienna Standard
(mean) VSMOW
Wet-rendered lard - Vienna Standard
pork fatback
(mean) VSMOW
124
79.6
20.4
118
75.7
24.3
Víz túróból
(disztillált,
fagyasztva
szublimált)
Napraforgó olaj
salátára ~84%
magas olajsav
tartalommal
Vaj (marha tej)
Disznó zsír
(szalonna)
From cows' milk
Hydrogen-deuterium libikóka
Mitokondrium
Cytoplazma
H
D
NADPH/NADPD/DNS
http://therosebandit.files.wordpress.com/2010/12/teeter-totter.jpg
The living state and cancer
International Journal of Quantum Chemistry; Quantum Biology Symposium
7, 217-223 (1980)
Szent-Györgyi Albert vetette fel a 70-es évek elején, hogy a sejtekben az
elektronoknak és azok áramlásában bekövetkező zavar lehet a rák
kialakulásának az oka.
I could never believe that the wonderful subtlety of biological reactions
should be brought about by clumsy, relatively unreactive macromolecules
without the concurrence of much smaller and more mobile units which
could hardly be anything else than electrons.
Albert Szent-Györgyi - TV-interview 1973
Az első gondolat – 1976. május
Gondolat (ha annak lehet mondani) a rák
gyógyításához
Szent-Györgyi Albert a rákot elméletében
submolekuláris szinten próbálja magyarázni.
Az elektronoknak tulajdonít nagy szerepet.
Én úgy gondolom, hogy a H+ ionnak van
döntő szerepe (sok más mellett) a rák
kialakulásában.
A H+ -ion egy protonból áll. Egy atom
átmérője 10-8 cm nagyságú. Az atommagé
10-12 cm. Tehát a H+-ion esetén a + töltés
sokkal kisebb felületen oszlik meg.
Ha egy sejtben felborul valamilyen okból a
H+-ion egyensúly, akkor ez egyes fehérjéket
vagy más anyagokat deformálhat annyira,
hogy az sejtburjánzáshoz vezet.
1976. V. 21.
Somlyai Gábor
Köszönetnyilvánítás, I.
Prof. Dr. László Dux – Department Chair - SZOTE - Biochemistry
Dr. Gábor Somlyai – HYD, LLC
Dr. Lantos Ferenc - Szentes
Dr. W-N Paul Lee – UCLA
Dr. W. Marston Linehan, Cris Rickets and Youfeng Yang – NCI
Köszönetnyilvánítás, II.
A munkát támogatta a Hirschberg Foundation for Pancreatic Cancer Research to LGB
The UCLA Clinical & Translational Science Institute (UL1TR000124) and UCLA Center for
Excellence in Pancreatic Diseases - Metabolomics Core (1-P01 AT003960-01A1).

similar documents