J*KABPILS UZ**M*JU BIEDR*BAS UN SADARB*BAS PARTNERU

Report
JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBAS UN
SADARBĪBAS PARTNERU APMĀCĪBAS
SEMINĀRI
2013.GADA FEBRUĀRĪ
PROJEKTA „BIEDRĪBAS „JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”
KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA KOMUNIKĀCIJAS PROCESĀ
AR PAŠVALDĪBU UN SABIEDRĪBU”
(NR.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/009/109) IETVAROS
Apmācības pakalpojumus nodrošina
SIA „Biznesa apvienība Konsuls”
Mācību kursa nosaukums:
Apmācību mērķis:

Iepazīties ar Eiropas Savienības finansējuma fondu programmām, izprast to darbības sistēmu un
nosacījumus; veidot izpratni par maza vai vidēja ražošanas un pakalpojumu sfēras uzņēmuma
stratēģijas un biznesa plānošanas procesu un metodēm, ietverot ES fondu finansējumu;

Izprast stratēģiskās plānošanas nozīmi un iespējas;

Pārrunāt un analizēt veiksmīgākos ES fondu apguves piemērus („case study”), kas saistīti ar
uzņēmējdarbības paplašināšanu un stratēģisko plānošanu balstoties uz ES fondu iespējām;

Kopā ar apmācību lektoru izstrādāt kāda no projekta iesnieguma sagatavēm;

Izstrādāt Jēkabpils uzņēmēju biedrības ES fondu apguves vadlīnijas līdz 2020.gadam;

Veicināt dalībnieku pieredzes apmaiņu par ES fondu, stratēģijas un biznesa plānošanas
jautājumiem viņu pārstāvētajos uzņēmumos;

Veidot izpratni par projekta stratēģijas un biznesa plānošanas procesu un metodēm;

Izmēģināt vairākus praktiskus rīkus, ko projektu vadītāji var izmantot projekta plānošanai un
organizēšanai;

Veicināt dalībnieku pieredzes apmaiņu par stratēģijas un projektu plānošanas jautājumiem.
Apmācību metodes:
- lekcija;
- demonstrācija;
- diskusija;
- seminārs;
- praktiskā nodarbība;
- dzīves pieredzes piemēru SVID analīze.
Paldies par uzmanību!

similar documents