eParaksta iesp*jas un atbalsts integratoriem un uz - E

Report
EPARAKSTA IESPĒJAS UN
ATBALSTS INTEGRATORIEM UN
UZŅĒMUMIEM
GATIS BEIKERTS
SERTIFIKĀCIJAS PAKALPOJUMU PĀRVALDNIEKS
EPARAKSTA IESPĒJAS UN ATBALSTS
Brīvi pieejamie atbalsta pakalpojumi
• Sertifikātu tiešsaistes pārbaudes serviss (OCSP)
• Sertifikātu ķēdes
• Atsaukto sertifikātu saraksti (CRL)
• Bibliotēkas
• Virtuālā eParaksta API
• eParakstītājs
JAVA EDOC BIBLIOTĒKAS
• Nodrošina eDOC formāta dokumentu apstrādi – veidošanu, parakstīšanu,
derīguma pārbaudi u.c.
• Nodrošina piekļuvi LVRTC eParaksts un PMLP eID viedkartes sertifikātiem
• Satur vairākas Java komponentes, kas paredzētas integrācijai WEB
risinājumos, kuros paredzēta elektronisko dokumentu veidošanas un pārbaudes
funkcionalitāte
JAVA KOMPONENTES – EDOC APPLET
eDOC sīklietotne
eDOC sīklietotne paredzēta integrēšanai WEB risinājumos kā programmatūras
eParakstītājs aizvietotājs.
eDOC sīklietotne tiek startēta no WEB bāzēta risinājuma lietotāja darbstacijā
Atbilstošai viedkartes starpprogrammatūrai un jaunākajai JAVA
programmatūrai jābūt uzstādītai uz Lietotāja darbstacijas
Visas darbības ar parakstāmiem dokumentiem notiek uz lietotāja darbstacijas
JAVA KOMPONENTES – EDOC PORTAL APPLET
eDOC portāla sīklietotne
Sīklietotnes uzstādīšana
Automātiska Dokumenta lejupielāde
Iesniedz
Atbilstošai viedkartes starpprogrammatūrai un jaunākajai JAVA programmatūrai jābūt
uzstādītai uz Lietotāja darbstacijas
Visas darbības ar parakstāmiem dokumentiem notiek uz lietotāja darbstacijas
JAVA KOMPONENTES – SIGNING
APPLET
Dalītās parakstīšanas sīklietotne
Sertifikāta izvēle
Kontrolsummas
parakstīšana
Sertifikāta nosūtīšana
Parakstāmās kontrolsumma nodošana
Dokumenta sagatavošana
Parakstāmās
kontrolsummas
aprēķināšana
Parakstītās kontrolsummas nodošana
Atbilstošai viedkartes starpprogrammatūrai un jaunākajai JAVA
programmatūrai jābūt uzstādītai uz Lietotāja darbstacijas;
Dokumenta veidošana un formēšana notiek WEB risinājumā;
Laika zīmoga apmaksu var veikt WEB risinājuma turētājs;
Laika zīmoga
pievienošana
Laika zīmoga pieprasījums
Sīklietotnes uzstādīšana
MASVEIDA PARAKSTĪŠANAS RISINĀJUMS
• Nodrošina dokumentu masveida parakstīšanu;
• Pieejama pārvaldības aplikācija
• Pieejama arī web servisa saskarne integrācijai uzņēmuma procesos
• Piekļuve tikai ar viedkarti
• Līdz 5 parakstiem sekundē
• Pieejams statistikas rīks parakstīto dokumentu kontrolei
MASVEIDA PARAKSTĪŠANAS RISINĀJUMS
Pārvaldības
aplikācija
Outgoing
Incoming
HSM
VIRTUĀLĀ EPARAKSTA WEBSERVISA SASKARNE (API)
Asinhrons SOAP tīmekļa pakalpojums
Nodrošina:
1.Paraksta pievienošanu esošiem Edoc failiem.
2.Paraksta pievienošanu PDF failiem
3.Dokumentu parakstīšanu Edoc konteinerā
4.Parakstīto failu lejupielādi
Izmantojams
Ērtai uzņēmuma apritē esošu dokumentu elektroniskai parakstīšanai
VIRTUĀLĀ EPARAKSTA WEBSERVISA SASKARNE (API)
1
Request:
Sign documents
4 Response: Redirrect to
Sign URL
2
Request:
New Sign request
3
Response: Sign URL
OperationID
7
Request:
8
Response: Download signed files
OperationID
SignApi
Client side
5
Request:
6
Response: Redirrect to Client side
Sign URL
eParaksts.lv
User
LVRTC
PALDIES
Gatis Beikerts
[email protected]

similar documents