Cloud Computing v digitálních médiích

Report
Cloud Computing v digitálních médiích
Marcel Procházka
Ředitel pro regulaci a strategii
Digitální výzvy 2014
5. prosince 2014
Data zákazníků jsou dnes zneužívána, bez jejich vědomí…
2
Technologický rozvoj zásadním způsobem mění konzumaci médií
16. století
Knihtisk
1922
Rádio
1936
TV
1991
Multimediální
osobní počítač
2005
Multimediální
mobilní telefon
2010
Smart TV
2012
Multiscreen
Internet mění zajeté obchodní modely
3
Lineární TV stále v oblibě, roste zájem o nelineární video služby
4
Příležitost i obrana pro české provozovatele TV vysílání
Výnosy Over The Top služeb (OTT) rostou,
ale dosahují zlomek výnosů z TV reklamy
Odhad českého OTT trhu (mCZK)
Vznikají nové lokální OTT služby (CNC, Alza)
Vstup TV společností do OTT je nevyhnutelný
Vstup globálních OTT hráčů je otázka času
Komerční TV využívají zájmu o lokální obsah
Roste poptávka po TV obsahu na dalších
obrazovkách (tablet, smartphone, PC)
Roste počet chytrých TV v domácnostech
Source : iDate report „OTT Video Distribution 2013“, CRa research
V ČR je ~1 mil Smart TV, ~50% je připojeno
5
Multiplatformní distribuce obsahu nejenom do TV přijímače
Jednosměrný přenos
Minulost
Obousměrný přenos
Budoucnost
Connected TV
Multiscreen
6
Sledování Connected TV nebude zcela soukromou záležitostí
Connected TV, ale IPTV set-top-boxy poskytují řadu informací
Kdy divák zapíná a vypíná televizi
On-line informace o sledovaném TV kanálu, pořadu, reklamně…
Kdy divák sledovaný kanál/pořad/reklamu opouští a kam přepíná
Jaké OTT aplikace a nelineární obsah divák sleduje
Connected TV umožní
Divákovi nabízet relevantní služby a obsah
Dynamicky personalizovat reklamní sdělení
Connected TV bude nepřetržitě poskytovat informace pro BigData
On-line vyhodnocování a rozhodování
Měření reklamní výkonnosti
7
Media cloud umožní rychlý rozvoj inovativních OTT služeb
Content prepar.
& distribution
Content & user
management
Front end
Multiscreen OTT
HTML
player
Game
consoles
apps.
HbbTV
apps.
CRM
DRM
HbbTV
Publishing
(Carousel)
Product
managmnt.
Big data&
Reporting
Payment
Computing
Power
Storage
CDN
Web
portal
Smartphone
apps.
Recommond
ation
Search
User
authentific.
Metadata
Licencing
Ingest
Encoding&
Transcoding
Package
Compute
HbbTV
Smart TV
apps.
Hybrid TV
HbbTV
second
screen
Hybrid STB
app.
Conditional
Access
Hybrid
Aggregation
&Billing
Storage
STBs
Networking & Security
Data Center & Cloud Computing
INFRASTRUCTURE
8
Ochrana dat v „Big Data“ bude vyžadovat zcela nové přístupy
Zdroj: Big Data and Data Protection, Richard Kemp, November 2014
9
Podpora ze strany dodavatelů technologií je klíčová
ČRa Cloud je postaven
na špičkových technologiích
Základem komplexní
bezpečnosti jsou
certifikované technologie
Kvalitní servisní podpora
je nezbytná pro poskytování
služeb s vysokou dostupností
10
Výkonný HW a SW musí být umístěn v bezpečném datovém centru
Primární datové centrum
 Bezpečná lokalita s vysokou
dostupností infrastruktury
 Technologická budova
Záložní
datové
centrum 1
Konektivita ČRa




Optické připojení v kruhové topologii
Ethernet a IP/MPLS sítě, DWDM, ATM, SDH
n x 10Gbps
Vysokokapacitní MW spoje
Ostatní konektivita
 Všichni významní operátoři
 Peeringové centrum NIX1
Záložní
datové
centrum 2
Napájení DC
 3 x VN přípojka 22 kV
 3 x diesel-generátor
 n+1 UPS
11
Předpoklady bezpečného řešení
OBLASTI BEZPEČNOSTI
FYZICKÁ
PROVOZNÍ
SÍŤOVÁ
OCHRANA
DAT
12
FYZICKÁ
BEZPEČNOST
PROVOZNÍ
BEZPEČNOST
SÍŤOVÁ
BEZPEČNOST
OCHRANA
DAT
 Budova projektovaná na poskytování
strategicky důležitých služeb
 Ostrahou 24 hod. denně
 Pokročilý identity management –
vícefaktorová autentizace, autorizace
 Monitoring všech prostor + záznam
 Uzavřené prostory designované pro
provoz vysílací a IT infrastruktury
13
FYZICKÁ
BEZPEČNOST
PROVOZNÍ
BEZPEČNOST
SÍŤOVÁ
BEZPEČNOST
OCHRANA
DAT
 Geograficky oddělené lokality provozu a zálohování
 Vlastní zálohovaná optická datová síť
 Špičkové technologie, garantované výrobcem
 Dohled a řízení provozu 24x7x365
 Zkušenosti s provozem kritických systémů a aplikací
 Certifikace, krizové plány pro řešení bezpečnostních incidentů a havárií
 Možnost provozu privátních cloudů na oddělené infrastruktuře
14
FYZICKÁ
BEZPEČNOST
PROVOZNÍ
BEZPEČNOST
SÍŤOVÁ
BEZPEČNOST
OCHRANA
DAT
 Správa zákaznických VDC
z lokality zákazníka přes vyhrazené
zabezpečené datové linky
 Firewall vždy součástí datového připojení
 Aktivní monitoring a řízení síťového provozu
 Doplňkové bezpečnostní technologie
15
FYZICKÁ
BEZPEČNOST
PROVOZNÍ
BEZPEČNOST
SÍŤOVÁ
BEZPEČNOST
OCHRANA
DAT
 High Availability virtuální servery
 Disková pole v redundantním zapojení
(RAID 5, RAID 10)
 Backup v záložní lokalitě vždy součástí služby
 Možnost šifrování
 Doplňkové bezpečnostní technologie
16
Cloud computing je zásadním předpokladem pro úspěšný rozvoj OTT
Optimalizace nákladů na IT infrastrukturu
Kontinuální inovace
Kvalita služby
Bezpečnost
17
Děkuji za pozornost

similar documents