Com Hems nya PPT-mall (jan 2014)

Report
Krusboda Fiber2014
Lars Carlberg, Com Hem AB
Lars Johansson, Bäck Installation
Punkter:
•
•
•
•
•
•
2
Vad och varför
När händer det
Utomhusarbeten
Innomhusarbeten
Installationsprocessen
Nytt gruppavtal
2014-XX-XX
Vad skall vi bygga?
Com Hem bygger ett nytt fibernät i Krusboda
Det befintliga områdesnätet ersätts med den
senaste generationen fibernät.
Fibernätet ansluts även till det befintliga
koaxialnätet i respektive hus.
3
2014-XX-XX
Varför detta?
Nuvarande koaxialnät är byggt på ursprungligt
centralantennät och uppgradering skedde i
mitten på 1990-talet och början på 2000-talet.
Nätet består av ca 5 mil koaxialkabel och ca
200 förstärkare.
Det nya nätet bygg med fiber från teknikbod
till hushållet. Det kräver inga förstärkare och
ingen strömförsörjning längs vägen.
4
2014-XX-XX
Varför detta?
Nätet kommer vid driftstart att klara bredbandshastigheter på mer än 1 gbit/s. Nätet har lång
livslängd och är lätt att underhålla. Samtliga tjänster,
TV, Telefoni och Bredband levereras över fibernätet.
Det passiva fibernätet kan om så erfordras
skalas upp till ändå högre hastigheter när
detta efterfrågas.
Ett standardiserat IP-nät kan användas av
valfri operatör efter avtalstiden.
5
2014-XX-XX
FTTH+ -det bästa av två världar
Det befintliga koaxialnätet används inom huset för
TV-distribution.
Fortsatt distribution av såväl Analog-TV som
Digital-TV. Befintliga boxar och TV-moduler
behöver inte bytas ut.
Bredband levereras direkt från fibernätet.
6
2014-XX-XX
FTTH+
Mediabox
Inkommande
fiber
Fastighetsnät
Digital-tv Box
Router
Installationsarbetet
Utomhus:
Byggnation av ny teknikbod, placeras bakom ICA
Schakt och förläggning av fiberkabel och
kopplingsskåp i området
8
2014-XX-XX
Nytt områdesnät
9
2014-XX-XX
Skiss på områdesnät
Röd ring är ett fiberskåp till den ansluts enskild fastighet
§
Installationsarbetet
Inomhus:
Indragning av fiberkabel
Montering av mediaomvandlare
Ihopkoppling koaxialnät och fibernät
Driftsättning
11
2014-XX-XX
Inomhusinstallation
12
2014-XX-XX
Installationsarbetet
Inomhus:
Hemmanätverk som tillval
Com Hem erbjuder möjlighet att beställa ett
hemmanätverk. Installationen av hemmanätverk
beställs och betalas av hushållet.
Com Hems entreprenör lämnar pris.
13
2014-XX-XX
Hemmanätverk
14
2014-XX-XX
Installationsprocessen
•
•
•
•
•
•
•
Etablering av teknikbod
Schaktning och förläggning av stomnät
Etablering av kopplingsskåp för fiber
Förläggning av kabel fram till huset
Inomhusarbeten
Driftsättning
Installationstid (hela Krusboda) ca 12 månader.
16
2014-XX-XX
Installationsprocessen
Nuvarande TV-, bredbands- och telefonitjänster
fungerar under hela installationstiden, omkoppling
sker hus för hus.
Max 1 dags driftstörning under omkopplingen.
17
2014-XX-XX
Tillgängliga tjänster i det nya nätet
Följande tjänster finns tillgängliga i det nya nätet:
Analog-TV – utbud lika dagens
Digital-TV – totalt ca 160 tv-kanaler
Bredband – 6 olika hastigheter, från 10 till 1000 Mbit/s
Hemtelefoni – prisvärd fast telefoni
18
2014-XX-XX
Nytt Gruppavtal
Följande tjänster kommer att ingå i SKC:s avtal och debiteras via
samfällighetsavgiften.
Analog-TV – 16 kanaler
Digital-TV – 16 kanaler
Bredband
10/10 Mbit/s
Telefoni
19
2014-XX-XX
Nytt Gruppavtal
Analogt-TV-utbud (lika dagens utbud)
20
2014-XX-XX
Nytt Gruppavtal
Digitalt grundutbud (Kostnadsfri digital-tv-box, standard, eller TV-modul ingår i
gruppavtalet.
21
2014-XX-XX
Nytt Gruppavtal
Bredband 10/10 Mbit/s
22
2014-XX-XX
Nytt Gruppavtal
Bredband 10/10 Mbit/s
Vid beställning av högre tjänster utgår uppgraderingsrabatt, rabatten utgörs
av aktuellt listpris för 10/10-tjänsten, f n 249,-/månad.
Tjänst
10/10 Mbit/s
100/10 Mbit/s
100/100 Mbit/s
250/100
500/100
1000/100
23
2014-XX-XX
Listpris
249
319
349
449
699
899
Mellanskillnad
Gruppavtal
70
100
200
450
650
Frågor?
24
2014-XX-XX

similar documents