TV, telefoni och Internet i en kabel

Report
TV, telefoni och Internet i en
kabel
”Ny teknik med nya möjligheter, valfrihet
mellan operatörer och tjänster samt ett
sätt att spara pengar”
Fiber
En 0,01 mm tjock glasfibertråd kan påverka landsbygden och förbättra
våra möjligheter till en billig och säker kommunikation.
När det gäller fiber handlar det inte längre om elektrisk ström
utan om ljus.
Fiberkabeln är gjord av glasfiber och trafiken skickas som ljus.
När det gäller fibertekniken är överföringshastigheten i princip
obegränsad.
Viktigt för bygden, även för företagare
Erik Lindahl
”Ett jättelyft” Den nya snabba Internetkommunikationen har otroligt stor betydelse för vårt
företag. Vi tjänar in cirka tre arbetstimmar per vecka
vid läsning av forskningsrapporter, bildbehandling och
kommunikation. Före SiDnet övervägde vi att flytta
vårt kontor till en tätort – nu kan allt skötas från
Lunden”
Källa: SiDa:n
Bredband på landsbygden
30 000 boende i ”centralorten”
10 000 boende i mellanstora orter
15 000 boende på landsbygden
ADSL är ingen konkurrerande teknik
(speciellt inte efter stormen Gudrun m fl)
'Sverige ska ha bredband i världsklass,
och det ska gå att koppla upp sig var som helst, när som helst'.
Så lyder Regeringens nationella bredbandsstrategi.
År 2020 ska 90 % av Sveriges hushåll och företag ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s, och redan 2015 ska
40 % av målet vara uppnått.
Vi på Varberg Energi investerar i ny infrastruktur och satsar på att bygga ut stadsnätet – [email protected] med 1 000
Mbit/s. Det är inte bara i Varbergs stad som [email protected] finns utan fibernätet har grenat ut sig till större delen av
Varbergs kommun.
Riket
Varberg
2012
44,03% (9 482 855)
41,06 % (58 623)
Källa: Kommunikationsmyndigheten PTS, Maj 2013
Tätbebyggt
48,82% (8 349 164)
45% (46 678)
Glesbebyggt
8,76% (1 133 691)
25,64% (11 945)
Internet, hastighetsutveckling, exempel på kapacitets behov
ÄR MOBILT BREDBAND ETT ALTERNATIV?
”Ja som ett komplement till det fasta nätet”
En användare
10 Mbit/s
3 Mbit/s
Tio samtidiga
användare
1 Mbit/s
0,3 Mbit/s
Stadsnäten - ett riktig klipp
Enligt Post- och telestyrelsen (PTS) ligger priserna 20-30 procent under vad de stora bredbandsoperatörerna tar i sina rikstäckande
erbjudanden.
Fakta/Stadsnät
Av landets nära 200 stadsnät drivs 19 procent direkt av kommunen, 39 procent av ett kommunalt elbolag och 27 procent av ett
kommunalt stadsnätbolag. 7 procent drivs i privat form. Övriga 8 procent ägs av ekonomiska föreningar eller andra typer av bolag.
85 procent av stadsnäten är öppna, det vill säga att man verkar för tjänstekonkurrens i nätet. Ägarna till stadsnäten har investerat
26 miljarder kronor på utbyggnad sedan millennieskiftet.
Grundtanken med öppna stadsnät är att fler bredbandsleverantörer ska tävla om kunderna. Det skiljer dem från de stora bolagen
som oftast är ensamma i sina egna nät och själva bestämmer priserna.
Den senaste granskningen från PTS om mobiltelefoni och bredband visar att det skiljer nästan en hundralapp i månaden för
abonnemang på 100 Mbit/s. Normalpriset hos de stora operatörerna var 339 kronor i månaden medan snittpriset i de öppna
stadsnäten var 258 kronor i månaden.
Om [email protected]
Att titta på tv med hög kvalitet, ringa och surfa snabbt på en och samma gång är inga problem! [email protected] säkerställer prestanda
för alla krävande tjänster – du har upp till 1 GB, med andra ord 1 000 Mbit/s, till din bostad. Kapaciteten i fibernätet är i nästintill
obegränsad. Allt du behöver göra är att ansluta dig till [email protected] och välja en eller flera av de olika tjänster som du är intresserad
av.
Du bestämmer själv!
Här råder det fri konkurrens – I [email protected] är det ingen operatör eller nätägare som bestämmer vad kunden ska få tillgång till.
Istället låter vi flera olika, oberoende leverantörer konkurrera om tjänsterna. Du väljer vilken leverantör du vill ha till respektive
tjänst, utan att bli låst. Det kan vara olika för både tv, telefoni och Internet. Fri konkurrens innebär bättre, fler och billigare tjänster.
Om du är fastighetsägare slipper du dessutom göra ett val som dina hyresgäster inte är nöjda med men som du låst dig till i flera år.
Framtidens stadsnät!
[email protected] är Varbergs stadsnät. Det öppna nätet där tv, telefoni och internet samsas på en och samma gång. Du kan välja och
vraka mellan 160 olika tv-kanaler – allt ifrån populära filmkanaler, barnkanaler och kunskapskanaler till sport, action, dokumentärer
och mycket mer. Med en anslutning till [email protected] kan du dessutom få billigare telefonräkningar och ett internet med
hastigheten 1000 Mbit/s. Idag är vart tredje hushåll i Varberg anslutet till [email protected]!
Vi gillar öppna nät!
I låsta nät leverar operatören både nätet och tjänsterna till dig. Operatörer med låsta nät erbjuder ofta en billig anslutning men inte
framtidssäker lösning. Självklart kostar det att bygga ett fastighetsnät och att ansluta en fastighet. I de låsta näten binder du upp dig
för ett antal år framöver så att operatören ska få tillbaka sin investering i din fastighet - ingenting är gratis. Vi levererar ett öppet nät
där du betalar en anslutningsavgift och sedan ligger [email protected] alla tjänster öppna för dig.
Utveckling [email protected]
12 500 anslutna kunder 2013
Utveckling [email protected]
Ca. 24 000 invånare i Varberg har
tillgång till [email protected]
14000
12000
Axis Title
10000
8000
6000
4000
2000
0
Series1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100
2500
6000
7500
8700
9400
9900
10985
12521
Tjänsteleverantörer i [email protected]
Nu finns det alltid något bra på tv! Fyll din tv med action, romantik eller komedi
och se din favoritfilm när du vill.
SF Anytime är en Video-on-Demand-tjänst där du som filmälskare enkelt kan hyra
film direkt genom din tv-box och se den direkt i din tv. Du kan välja bland tusentals
filmer och nya filmer tillkommer varje vecka!
Nu erbjuder IP Sweden alla SF Anytimes filmer via [email protected] För att komma
igång behöver du ett Basabonnemang Film&Play som du beställer av Kalejdo. Läs
mer på www.kalejdo.tv
Hur man ansluter en villa
Kund gräver själv på sin tomt och möter upp
där Föreningen/Varberg Energi lämnat av
tomrör. Rör och markeringsband/söktråd
erhålles av Föreningen/Varberg Energi
Grävdjup bör vara 40-50 cm
Fyll ej igen vid huskropp och vid
Föreningen/Varberg Energis tomrör. Detta
fylls igen av er när anslutningen är färdig .
Färdigt arbete på tomt
Hur man ansluter en villa
Kund utför:
- Håltagning för inkommande fiberkabel.
- 20mm tomrör från utsida fastighet till
den plats där ni vill att utrustningen skall
sitta.
- Fastighetsägaren håller själv med rör.
Vid Varberg Energianslutning
När detta är färdigt skickar
fastighetsägaren erhållen ”färdiganmälan”
När ”färdiganmälan” inkommit till Varberg
Energi sker inkoppling inom 3 veckor.
Hur man ansluter en villa
Exempel på hur en indragning av fiber i
en fastighet kan se ut.
Finns även andra sätt att genomföra
detta på.
Hur man ansluter en villa
Exempel på indragning av fiber i fastighet, vid
nybyggnation eller där rör finns i fasadmätarskåp.
Hur man ansluter en villa
Fiberblåsare kommer att blåsa i
fiberkabel som avlämnas i en ring där
röret slutar utomhus.
Denna fiber kommer sedan att dras in av
montörerna vid installationen.
Tid bokas med fastighetsägaren för
fibersvetsning.
Hur man ansluter en villa
Fiberkontakt skalas och kontakteras.
Hur man ansluter en villa
När allt är på plats svetsas fibern
och skarven uppmäts för
godkännande.
Hur man ansluter en villa
Exempel på överlämningspunkt inne i
fastighet.
Översta bilden visar kundens interna
byggnation av datanätverk cat6
Nedre bilden visar var fibern kommer in i
fastigheten.
Hur man ansluter en villa
Efter att svetsning är genomförd och godkänd
monteras kopplingsbox och uttagsmärkning
markeras.
Uttagsnumret är unikt för varje
fastighet/lägenhet.
Hur man ansluter en villa
Slutligen kopplas en Bostadsswitch in och då
är anslutningen färdig för att användas.
För att lägga på Internet, TV, telefoni eller
andra tjänster kontaktar du en av
tjänsteleverantörerna som är aktiv i nätet.
Så här kan det se ut
Telefoni och kostnader
Idag betalar ni 165 kr/månaden
1980 kr/år
19 800 på 10 år - bara för
möjligheten att ringa
Telia lägger ner telestationer på löpande band
Kontaktuppgifter
Vid frågor Försäljning IT
Johan Melldén Sandmark
[email protected]
0340-628856
Camilla Stjernström
[email protected]
0340-628802
Sune Lindgren
[email protected]
0340-628803
Försäljning IT
Varberg Energi
[email protected]
0340-628821
Hur man ansluter en villa
LEVERANTÖR
FÄRDIGANMÄLAN OPTOFIBER
Ifylls av VEAB
VILLA
VARBERG ENERGI AB
Skapad Datum
Box 1043, 432 13 Vbg
När avtal är undertecknat av båda parter,
erhåller fastighetsägaren en ”färdiganmälan” av
Varberg Energi.
2012-04-18
Västkustvägen
Uttagsnummer
Inkom datum
Tel 0340- 62 88 44
Märkning utföres av Varberg Energi
ANLÄGGNINGSADRESS
Anmälan avser
<anläggning.anläggningsadress>
Ny anl
Färdiganmälan innehåller:
FASTIGHETENS BETECKNING
Ändr
- Kontaktuppgifter
<anläggning.fastighetsbeteckning>
EV.INSTALLATÖR
Firma/Namn och adress
ABONNENT
Efternamn-Förnamn
- Vad ni som kund behöver utföra
Sandmark Johan
- Tillsammans med ”färdiganmälan” kommer
Utdelningsadress
Handläggare
TESTADRESS
Johan Sandmark
Post nr
Ortsnamn
30231
0340-628856
också en karta, hur ni förslagsvis skall gräva på
Hstad TEST
Tel (även riktnr)
Färdiganmälan får ej skickas in förrän
punkt 1 o 2 är klara !
er tomt.
<kontakt.telefon1>
Platsen där kundboxen ska placeras:
(ex.klädkammare,garderob)
1. Utrymme 600x600
-Denna undertecknas och returneras till Varberg
finns för utrustningen
samt el-uttag
2. Håltagning + rör/slang (20mm) finns
Längd kanalisation Yttervägg -Utrustning:
Övriga upplysningar
mellan yttervägg och platsen för
utrustning förlagd med mjuka böjar så
fiberkabeln löper lätt.
3. Om fastighetsnät finns skall det
vara utfört enligt SS EN 50173-1:2003
kat 6, 1 GB Ethernet och vara uppmätt.
Vid frågor rörande anslutningen ring:
Ovanstående uppgifter intygas
Datum
Underskrift
0340 62 88 44
0340 62 88 77
Anmälan ifylls av Firman som monterar fastighetsnätet / Fastighetsägaren
När arbetet är utfört returneras blanketten till Varberg Energi AB.
Därefter sker inkoppling av fiberkabeln inom ca 3 veckor
m
Energi.

similar documents