De tysta barnens röst

Report
De tysta barnens röst
Dialog- och informationsfilmer om och med barn
till föräldrar med en psykisk sjukdom
Nordstjernen Film og TV
Vi gjorde en film om barn i familjehem
Nordstjernen Film og TV
Att berätta om det som är
svårt att prata om
Nordstjernen Film og TV
Dialog- och informationsfilmer om och
med barn till föräldrar med psykisk
sjukdom
De tysta barnens röst
VAD OCH FÖR VEM?
”De tysta barnens röst” är ett informationsprojekt (fem filmer) som i första
hand vill nå ut till barn och ungdomar som växer upp med psykisk ohälsa hos
en förälder.
VARFÖR?
Det övergripande syftet med filmerna är att stötta de unga i sina familjer, i
mötet med omvärlden och i sin egen utveckling.
VAR?
Gratis tillgängliga via nätet (youtube, relevanta hemsidor t ex Survivalkid)
NÄR?
1:a kvartal 2015
BAKOM PROJEKTET?
Psykiatri Skåne, Landstinget i Dalarna, SKL (Sverige)
Socialt Udviklingscenter SUS (Danmark)
Nordstjernen Film og TV
Dialog- och informationsfilmer om och
med barn till föräldrar med psykisk
sjukdom
Fem kortfilmer –
fem teman
1. Mötet med psykisk sjukdom i min familj
1. Vad är psykisk sjukdom – en förklaring som jag förstår
1. Hur min förälders sjukdom påverkar mitt liv
1. Mötet med omvärlden
1. Blir det bättre med tiden?
Nordstjernen Film og TV
Dialog- och informationsfilmer om och
med barn till föräldrar med
psykisk sjukdom
Vad vill filmerna?
• Bryta de ungas känsla av ensamhet.
• Ge de unga ord och bilder som skapar
förståelse.
• Ge de unga förståelse för det naturliga i
deras egna reaktioner, tankar och känslor.
• Synliggöra de ungas egna styrkor och goda
strategier för att hantera sin situation.
Nordstjernen Film og TV
Dialog- och informationsfilmer om
och med barn till föräldrar med
psykisk sjukdom
Filmernas delar
som klipps samman till en helhet
• En fiktiv ramhistoria ”Majas projekt”
• Situationer/korta händelser – tecknat
material
• Korta filmklipp av samtal/dialog mellan
Maja och psykolog/samtalsterapeut
• Korta uttalanden från
barn/unga/föräldrar (filmens
dokumentära material).
Nordstjernen Film og TV
Majas magiska bok
Nordstjernen Film og TV
Majas magiska bok
Nordstjernen Film og TV
Situationer/korta händelser
Nordstjernen Film og TV
Samtal mellan Maja och psykolog
Nordstjernen Film og TV
Ungas uttalanden
Nordstjernen Film og TV
Vi söker unga medverkande
Nordstjernen Film og TV
Vi söker unga medverkande
Nordstjernen Film og TV
Dialog- och informationsfilmer om
och med barn till föräldrar med
psykisk sjukdom
Vem kan vara med?
• Barn, ungdomar och unga vuxna (13-25
år) med erfarenhet av en förälder med
psykisk sjukdom/ohälsa.
• Föräldrar som har eller har haft en psykisk
sjukdom/psykisk ohälsa
Nordstjernen Film og TV
Dialog- och informationsfilmer om
och med barn till föräldrar med
psykisk sjukdom
När ska filmerna spelas in?
Inspelningarna i DK: nov-dec
Leverans DK: jan-feb
Inspelningar i SV: jan-feb
Leverans SV: mar-apr
Nordstjernen Film og TV
Dialog- och informationsfilmer om
och med barn till föräldrar med
psykisk sjukdom
Vem kontaktar jag?
Sverige:
Katarina Boberg (filmproducent)
Tel +46 70 845 39 07
[email protected]
Danmark:
René Bo Hansen (filmregissör)
Tel: +45 50 93 13 39
[email protected]
Nordstjernen Film og TV

similar documents