esitys

Report
YLE OULUN YLIOPISTON
TIEDEPÄIVÄNÄ 10.9.2013
Tuottaja Risto Degerman 29.8. 2013 p. 040-8099532 [email protected]
Kaikkien suomalaisten Yle
Yhteiskunnalli
nen keskustelu
Kaikkien
suomalaisten
saatavilla
Journali
smi
Kansalaisten
yhdenvertaisuus
median
käyttäjinä
Kotimaiset
kielet
Suomalainen kulttuuri Kotimaiset sisä
Luovan talouden
tukija
Erityisryhmien palvelu
Kansakunnan
muisti
Tavoittaa ¾
suomalaisista joka
päivä, viikoittain
yli yhdeksän
kymmenestä.
• 4+1 tv-kanavaa, 6
radiokanavaa, yle.fi
(mm. Yle Areena ja Elävä
arkisto),
svenska.yle.fi sekä teksti-tv
• toimii 25 paikkakunnalla
• alueradioita: 20
suomenkielistä,
5 ruotsinkielistä ja 1
saamenkielinen
• alue-tv 8 paikkakunnalla
•tv-maksukertymä n. 478 Me
• Ylen tuotot yhteensä n. 427 Me
• vakituinen henkilöstö 3100
Yle Oulu
• Yle Oulu Radio
– Alueelliset
ajankohtaisohjelmat
• Yle uutiset Oulu
• Yle uutiset PohjoisSuomi
– tv1 klo 18.22 (3’)
– tv2 klo 19.00 (10’)
– Radio ”puolen uutiset”
– Web: yle.fi/oulu
Yle Oulu
Sepänkatu 20, 4 krs
[email protected]
p. 5373800
Oulu Radion ohjelma-aika
Päivälähetys klo 11.00 – 14.00
-Ohjelmapaikat:
-11.15
-11.40
-12.15
-12.37
-13.10
-13.40
Aamulähetys klo 6.30 – 10.00
-Ohjelmapaikat:
-6.50
-7.20
-7.40
-8.20
-8.40
-9.10
-9.40
Iltapäivälähetys klo 15.00 – 17.00
-Ohjelmapaikat:
-15.15
-15.40
-16.20
-16.40
Tiedepäivän ohjelmapaikat radiossa
•
•
-
Aamulähetys klo 6.30 – 10.00
Juontaja Hanna Juopperi
Ohjelmapaikat:
- 6.50
- 7.20
- 7.40 /järjestelyt (vieras)
- 8.20
- 8.40
- 9.10 / työpaja X suora
- 9.40 / työpaja X suora
•
•
-
Päivälähetys klo 11.00 – 14.00
Juontaja Kati Jurkko
Ohjelmapaikat:
- 11.15 / työpaja X suora
- 11.40 / työpaja X suora
- 12.15
- 12.37
- 13.10 / keskustelu
- 13.40
•
•
-
Iltapäivälähetys klo 15.00 – 17.00
Juontaja Pasi Punkari (+ap reportteri)
Ohjelmapaikat:
- 15.15 / suora yliopistolta
- 15.40
- 16.20
- 16.40 / suora illan ohjelmasta
Tiedepäivän ohjelmatiimi
• Juontajat
– Hanna Juopperi
– Kati Jurkko
– Pasi Punkari
• Reportterit (1-2 henk.)
– Tekevät suoria lähetyksiä
yliopiston eri
tapahtumapaikoilta
– Kokoavat materiaalia
• radio, tv, web
• Yhteyshenkilö:
– Tuottaja Risto Degerman
• P. 040-8099532
• [email protected]
– Yle Oulun yhteystiedot:
•
•
•
•
P. (08) 5373800
Sepänkatu 20, 4. krs
Pl 277, 90101 Oulu
[email protected]
Suora radiolähetys
• Toteutetaan joko
lähetinautolla tai
puhelinsovelluksella
(iPhone/Lucy)
• Tiedepäivän aikana
materiaalia kerätään
myös ajastettuihin suoriin
– haastattelu/raportti
tehdään suoran omaisesti
ja siirretään sellaisenaan
toimitusjärjestelmään
ulosajoa varten
• Lähetysajat sovittu
pääpiirteisesti (ks.
erillinen dia)
• Ennen lähetystä paikalla
oleva reportteri sopii
juontajan (studiossa)
kanssa tarkan lähetysajan
(yleensä n. 5 – 10
minuuttia ennen)
• Lähetysten pituudet
vaihtelevat: 3 – 8 min
Suora radiolähetys, jatkoa…
• Ohjelmien sisällöt
vaihtelevat työpajoittain
• Tavoitteena suoran
omaisuus  lähetyksessä
saa kuulua tekemisen
meininki, innostus…
• Taustaäänet ja akustiikka
ok
• Haastateltavina sekä
työpajojen vetäjiä että
koululaisia
• Kysymykset koskevat
pääosin työpajan teemaa,
onnistumisia, tunnelmia…
• Yleistason puhekieltä
• Tavoitteena luonnollisuus
ja kansanomaisuus  ei
luentoja radioon kiitos!
TV-uutinen
• Uutisen pit. 1’20” – 1’50”
– Tehdään nauhoitettuna
– Haastattelujaksojen pituudet:
7” – 20”
• Työnjako:
– Toimittaja:
•
•
•
•
Taustatyö
Haastattelut
Käsikirjoitus
Materiaalin valinta
– Kuvaaja:
• Kuvaaminen
• Kuvallinen ilmaisu ja
kuvakerronta (tarina)
• Tuotantoprosessi:
– Haastattelu ja kuvamateriaalia
haastateltavasta (yleensä ns.
lähikuva tai puolilähikuva 
tausta rajataan suppeaksi)
– Kuvituskuvaa
(tapahtumapaikka,
tekeminen…)
– Samaa materiaalia käytetään
myös radiossa (esim.
uutishaastattelu) ja webissä
(kuvat + käsikirjoituspohja)
– Aikataulupaineet 
materiaalin läpikäyminen ja
muokkaus sekä lähetykseen
liittäminen

similar documents