TV-serier - Civilisatorik.dk

Report
Hvad er TV-serien ikke?
Spillefilmens dramaturgi
 Dramaturgisk vilkår
 Spillefilmens varighed: 1,5 - 2 timer
 Afsluttet handlingsforløb
 Klassiske plotstruktur
 Den dobbelte plotstruktur
1.
2.
Heltens moralske udfordring (Kongeriget)
Heltens romantiske udfordring (Prinsessen)
Seriens dramaturgiske succes
 Succeskriterier for seriens dramaturgiske udformning
 Økonomisk rationel masseproduktion
 Engagere publikum indenfor rammerne af dagligdagens
faste og trygge ritualer
 At fastholde seernes fascination og identifikation
Serieidentifikation
 Karaktergalleriet / Orkestreringen
 Karakterer:
 Ingen eller langsom udvikling
 Identifikation
 Glæde ved gentagelsen
 Fornøjelsen ved at gense det velkendte
  Slægtskab med religiøse og kulturelle events
 Dramatugisk konsekvens:
 Udvikling af venskab mellem seer og serie
Konceptideen
 Anledning: Seriens dramaturgiske udfordring
 Kedsomhed lurer bag gentagelsen
 Dramaturgisk løsning
 Mange historier sikrer langtidsholdbarhed
  Mange muligheder for at vise hvordan dagligdags eller
mere eksistentielle problemer/udfordringer kan tackles.
 Konceptideen:
 Seriens kontinuitet:
  Bidrager til at give seriens mange afsnit sin særlige
karakter blandt mange andre serier.
”Der er et liv bag enhver forbrydelse”
DR’s Taxa
Konceptidé:
Skal man blande sig eller lade
være?
DR’s
Rejseholdet
Konceptidé:
”Man jager et bæst, men fanger et
menneske”
Episodeserien I
 Kendetegn:
 Afsluttet historie med samme persongalleri
 Samme setting er fælles for hele serien
 Karaktererne
 Ofte en gennemgående karismatisk hovedperson
 Enkelte afsnits plot afgør hvem der er hovedperson
Episodeserie II
Identifikation
Tryghed ved at karaktererne er genkendelige og uforanderlige fra afsnit til
afsnit
Fascination
Plottet i hvert afsnit udfordrer og truer hver gang seriens uforanderlighed
Episodeserien III
Føljetonserien I
 Kendetegn:
 Én lang fortsat historie
 Gennemgående historie udvikler sig fra afsnit til afsnit med
”ups and downs”
 Bevæger sig ikke mod egentligt klimaks
 Neverending story
 Virkemidler til dramaturgisk fremdrift:
 Masser af dialog
 Falske sortier
 Cliff-hangers
Agnes Nixon:
”Make ’em laugh, make ’em cry, make ’em wait”
Føljetonserien III
 Identifikation:
 Sympati med karakterne og deres projekter
 Sympati etableres i takt med at publikum lærer
karaktererne at kende
 Fascination:
 Udspringer af frustration over det uafsluttede som hvert
afsnit skaber  Seeren tvinges til at følge med…
Føljetonserier IV
 Karakterer og setting
 Kollektiv af individer, der hver gennemlever sin egen
plotlinje/storyline
 ”Hovedrollen” altererer indenfor karakterkollektivet
 Fælles om et veldefineret – ofte lukket - socialt univers.
 Kollektive karakterer: Mange befolkningssegmenter
De fremdriftsskabende spændingsbuer

Seriebuen


Føljetonbuer


Går over et antal afsnit f.eks. tre til seks. Disse plotlinjer vil typisk have cliffhangerscener i hvert afsnit, så seeren må se fortsætteslsen i næste afsnit
Episodebuer


Ligger over hele serien, og som giver en fast og sikker understrøm af spænding i
alle afsnit
Går over et enkelt afsnit og sikrer en følelse af forløsning i slutningen af det
enkelte afsnit
Scenebuer

Hver scene skal have et tydeligt vendepunkt, så seerne sidder med en overraskelse i
maven, der kan holde den enkelte plotlinje ”i kog” mens man følger de andre.
Den moderne TV-serie
 Kombinationen af
episode og
føljetondramaturgi

 Sindrigt system af
vekslende parallelle
storylines
Plotstrukturen
 Ingen systematik i rækkefølgen af scenerne
 Scenerne fra hver plotlinje udgør i sig selv en hel
spillefilm
 Berettermodellens faser

similar documents